“ Т.Г. Шевченко – велет духу народного” Вже для багатьох поколінь українців – і не тільки українців – Шевченко означає так багато, що сама собою.

download report

Transcript “ Т.Г. Шевченко – велет духу народного” Вже для багатьох поколінь українців – і не тільки українців – Шевченко означає так багато, що сама собою.

Slide 1

“ Т.Г. Шевченко –
велет духу
народного”

Вже для багатьох поколінь українців – і не
тільки українців – Шевченко означає так багато,
що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про
нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з
нами, в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко як явище
велике й вічне – невичерпаний і нескінчений. Волею
історії він ототожнений з Україною і разом з її
буттям продовжується нею, вбираючи в себе нові
дні і новий досвід народу, відзиваючись на нові болі й
думи, стаючи до нових скрижалів долі. Він росте й
розвивається в часі, в історії, і нам ще йти до його
осягнення.
Ми на вічнім шляху до Шевченка...

Доля: Книга про Тараса
Шевченка в образах та фактах/
Авт.-упоряд. Тексту В.О. Шевчук.
– К.: Дніпро, 1993. – 779 с.
Книжка розповідає про
життєвий і творчий шлях великого
українського поета.

Большаков Л.Н.
Повість про вічне
життя: Наук.-худож.кн./
Худож. Ю.Г. Кудь. – К.:
Веселка, 1990. – 214 с.: іл.
Автор – відомий
дослідник життя і творчості
Великого Кобзаря. У своїй
книжці, побудованій як
своєрідний літопис,
письменник розповідає про
найвизначніші події у житті
поета, його особисті й
творчі зв’язки з
представниками братніх
культур, його посмертну
славу.

Кониський О.Я.
Тарас ШевченкоГрушівський: Хроніка його
життя. – К.: Дніпро, 1991. – 702 с.

Десять років життя присвятив автор
створенню книжки про Т.Г. Шевченка.
Олександр Якович Кониський (1836-1900)
прислужився рідній культурі як
письменник, історик літератури,
публіцист, критик.
Його критичне осмислення
витоків біографії Кобзаря, популярна,
белетризована форма викладу привернули
увагу сучасників Кониського і, безперечно,
зацікавлять читачів і сьогодні.

Книжка присвячена малярській
спадщині Т.Г. Шевченка. У ній
досліджуються особливості
творчої праці художника,
розповідається про історію
створення ним картин та
малюнків, уточнюється час і
місце їхнього виконання, поновому прочитуються деякі
сторінки творчої біографії
митця.
Яцюк В.М.
Живопис – моя професія:
Шевченкознавчі етюди. –К.: Рад.
Письменник, 1989. – 302 с.

Розрахована на широке
коло шанувальників та знавців
творчості Кобзаря.

Мільйонам читачів поет був відомий як
найщиріший лірик. Зрідні цій ліриці поезія його
пейзажів і жанрових композицій. Усіма знаний
Шевченко як поет-бунтар, але так само могутньо
б’є критичний струмінь і в деяких його малярських
творах. Його вулканічній душі для вияву огрому
пристрастей і дум замало було одних лише слів,
нехай і вогненних, вона прагнула продовжити своє
буття в барвах, лініях, пластиці. Він стояв біля
джерел нового напрямку у вітчизняному
образотворчому мистецтві й навряд чи думав, що
нащадки назвуть його одним із основоположників
критичного реалізму.

Вічний як народ: сторінки біографії Т.Г. Шевченка: Навч.
посібник/ Автори-упорядники О.І. Руденко, Н,Б. Петренко. – К.: Либідь,
1998. – 272 с.


Тема України, доля народу,
біблійні мотиви – ці невичерпні пласти
творчості українського генія, великого
поета і художника Т.Г. Шевченка,
висвітлюються в книзі. Сторінки життя
та творчості Кобзаря доповнюють і
поглиблюють раніше не публіковані
документи, спогади сучасників Т.Г.
Шевченка, а також репродукції з його
картин, офортів, автографи тощо.
– Книга буде цікава для студентів
вищих навчальних закладів,
вчителів та учнів середніх шкіл,
ліцеїв і гімназій, усіх
шанувальників великого Кобзаря.

Большаков Л.Н.
“Все он изведал...” Тарас Шевченко: поиски и находки. – К.:
Днипро, 1988. – 543 с.
Эта книга – итог
долголетних настойчивых и
увлеченных поисков нового
о Тарасе Шевченко.
В исследовательских
статьях и рассказах Л.Н.
Большакова жизнь и
творчество гениального
Кобзаря рассматриваются с
разных сторон и в
различных аспектах, но
всегда на основе ранее
неизвестных или
малоизвестных источников,
прежде всего архивных.

Автора волнуют
проблемы
взаимодействия
среды и творческой
личности, углубления
интернационализма
поэта, прозаика,
художника,
психологии рождения
и осуществления его
замыслов.
Книга рассчитана на
широкий круг
читателей.

• Він був сином мужика – і став володарем в царстві духу.
• Він був кріпаком – і став велетнем у царстві людської культури.
• Він був самоуком – і вказав нові, світлі шляхи професорам і
книжним ученим.
• Десять літ він томився під вагою російської солдатської
муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних
армій.
• Доля переслідувала його в житті, скільки лише могла, та вона не
зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до
людей в ненависть і погорду, а віри в бога у зневіру і песимізм.
• Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що
били із здорового джерела життя.
• Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті –
невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів
людських сердець все наново збуджуватимуть його твори...
Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко.
Іван Франко


Slide 2

“ Т.Г. Шевченко –
велет духу
народного”

Вже для багатьох поколінь українців – і не
тільки українців – Шевченко означає так багато,
що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про
нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з
нами, в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко як явище
велике й вічне – невичерпаний і нескінчений. Волею
історії він ототожнений з Україною і разом з її
буттям продовжується нею, вбираючи в себе нові
дні і новий досвід народу, відзиваючись на нові болі й
думи, стаючи до нових скрижалів долі. Він росте й
розвивається в часі, в історії, і нам ще йти до його
осягнення.
Ми на вічнім шляху до Шевченка...

Доля: Книга про Тараса
Шевченка в образах та фактах/
Авт.-упоряд. Тексту В.О. Шевчук.
– К.: Дніпро, 1993. – 779 с.
Книжка розповідає про
життєвий і творчий шлях великого
українського поета.

Большаков Л.Н.
Повість про вічне
життя: Наук.-худож.кн./
Худож. Ю.Г. Кудь. – К.:
Веселка, 1990. – 214 с.: іл.
Автор – відомий
дослідник життя і творчості
Великого Кобзаря. У своїй
книжці, побудованій як
своєрідний літопис,
письменник розповідає про
найвизначніші події у житті
поета, його особисті й
творчі зв’язки з
представниками братніх
культур, його посмертну
славу.

Кониський О.Я.
Тарас ШевченкоГрушівський: Хроніка його
життя. – К.: Дніпро, 1991. – 702 с.

Десять років життя присвятив автор
створенню книжки про Т.Г. Шевченка.
Олександр Якович Кониський (1836-1900)
прислужився рідній культурі як
письменник, історик літератури,
публіцист, критик.
Його критичне осмислення
витоків біографії Кобзаря, популярна,
белетризована форма викладу привернули
увагу сучасників Кониського і, безперечно,
зацікавлять читачів і сьогодні.

Книжка присвячена малярській
спадщині Т.Г. Шевченка. У ній
досліджуються особливості
творчої праці художника,
розповідається про історію
створення ним картин та
малюнків, уточнюється час і
місце їхнього виконання, поновому прочитуються деякі
сторінки творчої біографії
митця.
Яцюк В.М.
Живопис – моя професія:
Шевченкознавчі етюди. –К.: Рад.
Письменник, 1989. – 302 с.

Розрахована на широке
коло шанувальників та знавців
творчості Кобзаря.

Мільйонам читачів поет був відомий як
найщиріший лірик. Зрідні цій ліриці поезія його
пейзажів і жанрових композицій. Усіма знаний
Шевченко як поет-бунтар, але так само могутньо
б’є критичний струмінь і в деяких його малярських
творах. Його вулканічній душі для вияву огрому
пристрастей і дум замало було одних лише слів,
нехай і вогненних, вона прагнула продовжити своє
буття в барвах, лініях, пластиці. Він стояв біля
джерел нового напрямку у вітчизняному
образотворчому мистецтві й навряд чи думав, що
нащадки назвуть його одним із основоположників
критичного реалізму.

Вічний як народ: сторінки біографії Т.Г. Шевченка: Навч.
посібник/ Автори-упорядники О.І. Руденко, Н,Б. Петренко. – К.: Либідь,
1998. – 272 с.


Тема України, доля народу,
біблійні мотиви – ці невичерпні пласти
творчості українського генія, великого
поета і художника Т.Г. Шевченка,
висвітлюються в книзі. Сторінки життя
та творчості Кобзаря доповнюють і
поглиблюють раніше не публіковані
документи, спогади сучасників Т.Г.
Шевченка, а також репродукції з його
картин, офортів, автографи тощо.
– Книга буде цікава для студентів
вищих навчальних закладів,
вчителів та учнів середніх шкіл,
ліцеїв і гімназій, усіх
шанувальників великого Кобзаря.

Большаков Л.Н.
“Все он изведал...” Тарас Шевченко: поиски и находки. – К.:
Днипро, 1988. – 543 с.
Эта книга – итог
долголетних настойчивых и
увлеченных поисков нового
о Тарасе Шевченко.
В исследовательских
статьях и рассказах Л.Н.
Большакова жизнь и
творчество гениального
Кобзаря рассматриваются с
разных сторон и в
различных аспектах, но
всегда на основе ранее
неизвестных или
малоизвестных источников,
прежде всего архивных.

Автора волнуют
проблемы
взаимодействия
среды и творческой
личности, углубления
интернационализма
поэта, прозаика,
художника,
психологии рождения
и осуществления его
замыслов.
Книга рассчитана на
широкий круг
читателей.

• Він був сином мужика – і став володарем в царстві духу.
• Він був кріпаком – і став велетнем у царстві людської культури.
• Він був самоуком – і вказав нові, світлі шляхи професорам і
книжним ученим.
• Десять літ він томився під вагою російської солдатської
муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних
армій.
• Доля переслідувала його в житті, скільки лише могла, та вона не
зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до
людей в ненависть і погорду, а віри в бога у зневіру і песимізм.
• Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що
били із здорового джерела життя.
• Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті –
невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів
людських сердець все наново збуджуватимуть його твори...
Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко.
Іван Франко


Slide 3

“ Т.Г. Шевченко –
велет духу
народного”

Вже для багатьох поколінь українців – і не
тільки українців – Шевченко означає так багато,
що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про
нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з
нами, в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко як явище
велике й вічне – невичерпаний і нескінчений. Волею
історії він ототожнений з Україною і разом з її
буттям продовжується нею, вбираючи в себе нові
дні і новий досвід народу, відзиваючись на нові болі й
думи, стаючи до нових скрижалів долі. Він росте й
розвивається в часі, в історії, і нам ще йти до його
осягнення.
Ми на вічнім шляху до Шевченка...

Доля: Книга про Тараса
Шевченка в образах та фактах/
Авт.-упоряд. Тексту В.О. Шевчук.
– К.: Дніпро, 1993. – 779 с.
Книжка розповідає про
життєвий і творчий шлях великого
українського поета.

Большаков Л.Н.
Повість про вічне
життя: Наук.-худож.кн./
Худож. Ю.Г. Кудь. – К.:
Веселка, 1990. – 214 с.: іл.
Автор – відомий
дослідник життя і творчості
Великого Кобзаря. У своїй
книжці, побудованій як
своєрідний літопис,
письменник розповідає про
найвизначніші події у житті
поета, його особисті й
творчі зв’язки з
представниками братніх
культур, його посмертну
славу.

Кониський О.Я.
Тарас ШевченкоГрушівський: Хроніка його
життя. – К.: Дніпро, 1991. – 702 с.

Десять років життя присвятив автор
створенню книжки про Т.Г. Шевченка.
Олександр Якович Кониський (1836-1900)
прислужився рідній культурі як
письменник, історик літератури,
публіцист, критик.
Його критичне осмислення
витоків біографії Кобзаря, популярна,
белетризована форма викладу привернули
увагу сучасників Кониського і, безперечно,
зацікавлять читачів і сьогодні.

Книжка присвячена малярській
спадщині Т.Г. Шевченка. У ній
досліджуються особливості
творчої праці художника,
розповідається про історію
створення ним картин та
малюнків, уточнюється час і
місце їхнього виконання, поновому прочитуються деякі
сторінки творчої біографії
митця.
Яцюк В.М.
Живопис – моя професія:
Шевченкознавчі етюди. –К.: Рад.
Письменник, 1989. – 302 с.

Розрахована на широке
коло шанувальників та знавців
творчості Кобзаря.

Мільйонам читачів поет був відомий як
найщиріший лірик. Зрідні цій ліриці поезія його
пейзажів і жанрових композицій. Усіма знаний
Шевченко як поет-бунтар, але так само могутньо
б’є критичний струмінь і в деяких його малярських
творах. Його вулканічній душі для вияву огрому
пристрастей і дум замало було одних лише слів,
нехай і вогненних, вона прагнула продовжити своє
буття в барвах, лініях, пластиці. Він стояв біля
джерел нового напрямку у вітчизняному
образотворчому мистецтві й навряд чи думав, що
нащадки назвуть його одним із основоположників
критичного реалізму.

Вічний як народ: сторінки біографії Т.Г. Шевченка: Навч.
посібник/ Автори-упорядники О.І. Руденко, Н,Б. Петренко. – К.: Либідь,
1998. – 272 с.


Тема України, доля народу,
біблійні мотиви – ці невичерпні пласти
творчості українського генія, великого
поета і художника Т.Г. Шевченка,
висвітлюються в книзі. Сторінки життя
та творчості Кобзаря доповнюють і
поглиблюють раніше не публіковані
документи, спогади сучасників Т.Г.
Шевченка, а також репродукції з його
картин, офортів, автографи тощо.
– Книга буде цікава для студентів
вищих навчальних закладів,
вчителів та учнів середніх шкіл,
ліцеїв і гімназій, усіх
шанувальників великого Кобзаря.

Большаков Л.Н.
“Все он изведал...” Тарас Шевченко: поиски и находки. – К.:
Днипро, 1988. – 543 с.
Эта книга – итог
долголетних настойчивых и
увлеченных поисков нового
о Тарасе Шевченко.
В исследовательских
статьях и рассказах Л.Н.
Большакова жизнь и
творчество гениального
Кобзаря рассматриваются с
разных сторон и в
различных аспектах, но
всегда на основе ранее
неизвестных или
малоизвестных источников,
прежде всего архивных.

Автора волнуют
проблемы
взаимодействия
среды и творческой
личности, углубления
интернационализма
поэта, прозаика,
художника,
психологии рождения
и осуществления его
замыслов.
Книга рассчитана на
широкий круг
читателей.

• Він був сином мужика – і став володарем в царстві духу.
• Він був кріпаком – і став велетнем у царстві людської культури.
• Він був самоуком – і вказав нові, світлі шляхи професорам і
книжним ученим.
• Десять літ він томився під вагою російської солдатської
муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних
армій.
• Доля переслідувала його в житті, скільки лише могла, та вона не
зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до
людей в ненависть і погорду, а віри в бога у зневіру і песимізм.
• Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що
били із здорового джерела життя.
• Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті –
невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів
людських сердець все наново збуджуватимуть його твори...
Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко.
Іван Франко


Slide 4

“ Т.Г. Шевченко –
велет духу
народного”

Вже для багатьох поколінь українців – і не
тільки українців – Шевченко означає так багато,
що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про
нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з
нами, в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко як явище
велике й вічне – невичерпаний і нескінчений. Волею
історії він ототожнений з Україною і разом з її
буттям продовжується нею, вбираючи в себе нові
дні і новий досвід народу, відзиваючись на нові болі й
думи, стаючи до нових скрижалів долі. Він росте й
розвивається в часі, в історії, і нам ще йти до його
осягнення.
Ми на вічнім шляху до Шевченка...

Доля: Книга про Тараса
Шевченка в образах та фактах/
Авт.-упоряд. Тексту В.О. Шевчук.
– К.: Дніпро, 1993. – 779 с.
Книжка розповідає про
життєвий і творчий шлях великого
українського поета.

Большаков Л.Н.
Повість про вічне
життя: Наук.-худож.кн./
Худож. Ю.Г. Кудь. – К.:
Веселка, 1990. – 214 с.: іл.
Автор – відомий
дослідник життя і творчості
Великого Кобзаря. У своїй
книжці, побудованій як
своєрідний літопис,
письменник розповідає про
найвизначніші події у житті
поета, його особисті й
творчі зв’язки з
представниками братніх
культур, його посмертну
славу.

Кониський О.Я.
Тарас ШевченкоГрушівський: Хроніка його
життя. – К.: Дніпро, 1991. – 702 с.

Десять років життя присвятив автор
створенню книжки про Т.Г. Шевченка.
Олександр Якович Кониський (1836-1900)
прислужився рідній культурі як
письменник, історик літератури,
публіцист, критик.
Його критичне осмислення
витоків біографії Кобзаря, популярна,
белетризована форма викладу привернули
увагу сучасників Кониського і, безперечно,
зацікавлять читачів і сьогодні.

Книжка присвячена малярській
спадщині Т.Г. Шевченка. У ній
досліджуються особливості
творчої праці художника,
розповідається про історію
створення ним картин та
малюнків, уточнюється час і
місце їхнього виконання, поновому прочитуються деякі
сторінки творчої біографії
митця.
Яцюк В.М.
Живопис – моя професія:
Шевченкознавчі етюди. –К.: Рад.
Письменник, 1989. – 302 с.

Розрахована на широке
коло шанувальників та знавців
творчості Кобзаря.

Мільйонам читачів поет був відомий як
найщиріший лірик. Зрідні цій ліриці поезія його
пейзажів і жанрових композицій. Усіма знаний
Шевченко як поет-бунтар, але так само могутньо
б’є критичний струмінь і в деяких його малярських
творах. Його вулканічній душі для вияву огрому
пристрастей і дум замало було одних лише слів,
нехай і вогненних, вона прагнула продовжити своє
буття в барвах, лініях, пластиці. Він стояв біля
джерел нового напрямку у вітчизняному
образотворчому мистецтві й навряд чи думав, що
нащадки назвуть його одним із основоположників
критичного реалізму.

Вічний як народ: сторінки біографії Т.Г. Шевченка: Навч.
посібник/ Автори-упорядники О.І. Руденко, Н,Б. Петренко. – К.: Либідь,
1998. – 272 с.


Тема України, доля народу,
біблійні мотиви – ці невичерпні пласти
творчості українського генія, великого
поета і художника Т.Г. Шевченка,
висвітлюються в книзі. Сторінки життя
та творчості Кобзаря доповнюють і
поглиблюють раніше не публіковані
документи, спогади сучасників Т.Г.
Шевченка, а також репродукції з його
картин, офортів, автографи тощо.
– Книга буде цікава для студентів
вищих навчальних закладів,
вчителів та учнів середніх шкіл,
ліцеїв і гімназій, усіх
шанувальників великого Кобзаря.

Большаков Л.Н.
“Все он изведал...” Тарас Шевченко: поиски и находки. – К.:
Днипро, 1988. – 543 с.
Эта книга – итог
долголетних настойчивых и
увлеченных поисков нового
о Тарасе Шевченко.
В исследовательских
статьях и рассказах Л.Н.
Большакова жизнь и
творчество гениального
Кобзаря рассматриваются с
разных сторон и в
различных аспектах, но
всегда на основе ранее
неизвестных или
малоизвестных источников,
прежде всего архивных.

Автора волнуют
проблемы
взаимодействия
среды и творческой
личности, углубления
интернационализма
поэта, прозаика,
художника,
психологии рождения
и осуществления его
замыслов.
Книга рассчитана на
широкий круг
читателей.

• Він був сином мужика – і став володарем в царстві духу.
• Він був кріпаком – і став велетнем у царстві людської культури.
• Він був самоуком – і вказав нові, світлі шляхи професорам і
книжним ученим.
• Десять літ він томився під вагою російської солдатської
муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних
армій.
• Доля переслідувала його в житті, скільки лише могла, та вона не
зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до
людей в ненависть і погорду, а віри в бога у зневіру і песимізм.
• Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що
били із здорового джерела життя.
• Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті –
невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів
людських сердець все наново збуджуватимуть його твори...
Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко.
Іван Франко


Slide 5

“ Т.Г. Шевченко –
велет духу
народного”

Вже для багатьох поколінь українців – і не
тільки українців – Шевченко означає так багато,
що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про
нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з
нами, в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко як явище
велике й вічне – невичерпаний і нескінчений. Волею
історії він ототожнений з Україною і разом з її
буттям продовжується нею, вбираючи в себе нові
дні і новий досвід народу, відзиваючись на нові болі й
думи, стаючи до нових скрижалів долі. Він росте й
розвивається в часі, в історії, і нам ще йти до його
осягнення.
Ми на вічнім шляху до Шевченка...

Доля: Книга про Тараса
Шевченка в образах та фактах/
Авт.-упоряд. Тексту В.О. Шевчук.
– К.: Дніпро, 1993. – 779 с.
Книжка розповідає про
життєвий і творчий шлях великого
українського поета.

Большаков Л.Н.
Повість про вічне
життя: Наук.-худож.кн./
Худож. Ю.Г. Кудь. – К.:
Веселка, 1990. – 214 с.: іл.
Автор – відомий
дослідник життя і творчості
Великого Кобзаря. У своїй
книжці, побудованій як
своєрідний літопис,
письменник розповідає про
найвизначніші події у житті
поета, його особисті й
творчі зв’язки з
представниками братніх
культур, його посмертну
славу.

Кониський О.Я.
Тарас ШевченкоГрушівський: Хроніка його
життя. – К.: Дніпро, 1991. – 702 с.

Десять років життя присвятив автор
створенню книжки про Т.Г. Шевченка.
Олександр Якович Кониський (1836-1900)
прислужився рідній культурі як
письменник, історик літератури,
публіцист, критик.
Його критичне осмислення
витоків біографії Кобзаря, популярна,
белетризована форма викладу привернули
увагу сучасників Кониського і, безперечно,
зацікавлять читачів і сьогодні.

Книжка присвячена малярській
спадщині Т.Г. Шевченка. У ній
досліджуються особливості
творчої праці художника,
розповідається про історію
створення ним картин та
малюнків, уточнюється час і
місце їхнього виконання, поновому прочитуються деякі
сторінки творчої біографії
митця.
Яцюк В.М.
Живопис – моя професія:
Шевченкознавчі етюди. –К.: Рад.
Письменник, 1989. – 302 с.

Розрахована на широке
коло шанувальників та знавців
творчості Кобзаря.

Мільйонам читачів поет був відомий як
найщиріший лірик. Зрідні цій ліриці поезія його
пейзажів і жанрових композицій. Усіма знаний
Шевченко як поет-бунтар, але так само могутньо
б’є критичний струмінь і в деяких його малярських
творах. Його вулканічній душі для вияву огрому
пристрастей і дум замало було одних лише слів,
нехай і вогненних, вона прагнула продовжити своє
буття в барвах, лініях, пластиці. Він стояв біля
джерел нового напрямку у вітчизняному
образотворчому мистецтві й навряд чи думав, що
нащадки назвуть його одним із основоположників
критичного реалізму.

Вічний як народ: сторінки біографії Т.Г. Шевченка: Навч.
посібник/ Автори-упорядники О.І. Руденко, Н,Б. Петренко. – К.: Либідь,
1998. – 272 с.


Тема України, доля народу,
біблійні мотиви – ці невичерпні пласти
творчості українського генія, великого
поета і художника Т.Г. Шевченка,
висвітлюються в книзі. Сторінки життя
та творчості Кобзаря доповнюють і
поглиблюють раніше не публіковані
документи, спогади сучасників Т.Г.
Шевченка, а також репродукції з його
картин, офортів, автографи тощо.
– Книга буде цікава для студентів
вищих навчальних закладів,
вчителів та учнів середніх шкіл,
ліцеїв і гімназій, усіх
шанувальників великого Кобзаря.

Большаков Л.Н.
“Все он изведал...” Тарас Шевченко: поиски и находки. – К.:
Днипро, 1988. – 543 с.
Эта книга – итог
долголетних настойчивых и
увлеченных поисков нового
о Тарасе Шевченко.
В исследовательских
статьях и рассказах Л.Н.
Большакова жизнь и
творчество гениального
Кобзаря рассматриваются с
разных сторон и в
различных аспектах, но
всегда на основе ранее
неизвестных или
малоизвестных источников,
прежде всего архивных.

Автора волнуют
проблемы
взаимодействия
среды и творческой
личности, углубления
интернационализма
поэта, прозаика,
художника,
психологии рождения
и осуществления его
замыслов.
Книга рассчитана на
широкий круг
читателей.

• Він був сином мужика – і став володарем в царстві духу.
• Він був кріпаком – і став велетнем у царстві людської культури.
• Він був самоуком – і вказав нові, світлі шляхи професорам і
книжним ученим.
• Десять літ він томився під вагою російської солдатської
муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних
армій.
• Доля переслідувала його в житті, скільки лише могла, та вона не
зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до
людей в ненависть і погорду, а віри в бога у зневіру і песимізм.
• Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що
били із здорового джерела життя.
• Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті –
невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів
людських сердець все наново збуджуватимуть його твори...
Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко.
Іван Франко


Slide 6

“ Т.Г. Шевченко –
велет духу
народного”

Вже для багатьох поколінь українців – і не
тільки українців – Шевченко означає так багато,
що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про
нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з
нами, в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко як явище
велике й вічне – невичерпаний і нескінчений. Волею
історії він ототожнений з Україною і разом з її
буттям продовжується нею, вбираючи в себе нові
дні і новий досвід народу, відзиваючись на нові болі й
думи, стаючи до нових скрижалів долі. Він росте й
розвивається в часі, в історії, і нам ще йти до його
осягнення.
Ми на вічнім шляху до Шевченка...

Доля: Книга про Тараса
Шевченка в образах та фактах/
Авт.-упоряд. Тексту В.О. Шевчук.
– К.: Дніпро, 1993. – 779 с.
Книжка розповідає про
життєвий і творчий шлях великого
українського поета.

Большаков Л.Н.
Повість про вічне
життя: Наук.-худож.кн./
Худож. Ю.Г. Кудь. – К.:
Веселка, 1990. – 214 с.: іл.
Автор – відомий
дослідник життя і творчості
Великого Кобзаря. У своїй
книжці, побудованій як
своєрідний літопис,
письменник розповідає про
найвизначніші події у житті
поета, його особисті й
творчі зв’язки з
представниками братніх
культур, його посмертну
славу.

Кониський О.Я.
Тарас ШевченкоГрушівський: Хроніка його
життя. – К.: Дніпро, 1991. – 702 с.

Десять років життя присвятив автор
створенню книжки про Т.Г. Шевченка.
Олександр Якович Кониський (1836-1900)
прислужився рідній культурі як
письменник, історик літератури,
публіцист, критик.
Його критичне осмислення
витоків біографії Кобзаря, популярна,
белетризована форма викладу привернули
увагу сучасників Кониського і, безперечно,
зацікавлять читачів і сьогодні.

Книжка присвячена малярській
спадщині Т.Г. Шевченка. У ній
досліджуються особливості
творчої праці художника,
розповідається про історію
створення ним картин та
малюнків, уточнюється час і
місце їхнього виконання, поновому прочитуються деякі
сторінки творчої біографії
митця.
Яцюк В.М.
Живопис – моя професія:
Шевченкознавчі етюди. –К.: Рад.
Письменник, 1989. – 302 с.

Розрахована на широке
коло шанувальників та знавців
творчості Кобзаря.

Мільйонам читачів поет був відомий як
найщиріший лірик. Зрідні цій ліриці поезія його
пейзажів і жанрових композицій. Усіма знаний
Шевченко як поет-бунтар, але так само могутньо
б’є критичний струмінь і в деяких його малярських
творах. Його вулканічній душі для вияву огрому
пристрастей і дум замало було одних лише слів,
нехай і вогненних, вона прагнула продовжити своє
буття в барвах, лініях, пластиці. Він стояв біля
джерел нового напрямку у вітчизняному
образотворчому мистецтві й навряд чи думав, що
нащадки назвуть його одним із основоположників
критичного реалізму.

Вічний як народ: сторінки біографії Т.Г. Шевченка: Навч.
посібник/ Автори-упорядники О.І. Руденко, Н,Б. Петренко. – К.: Либідь,
1998. – 272 с.


Тема України, доля народу,
біблійні мотиви – ці невичерпні пласти
творчості українського генія, великого
поета і художника Т.Г. Шевченка,
висвітлюються в книзі. Сторінки життя
та творчості Кобзаря доповнюють і
поглиблюють раніше не публіковані
документи, спогади сучасників Т.Г.
Шевченка, а також репродукції з його
картин, офортів, автографи тощо.
– Книга буде цікава для студентів
вищих навчальних закладів,
вчителів та учнів середніх шкіл,
ліцеїв і гімназій, усіх
шанувальників великого Кобзаря.

Большаков Л.Н.
“Все он изведал...” Тарас Шевченко: поиски и находки. – К.:
Днипро, 1988. – 543 с.
Эта книга – итог
долголетних настойчивых и
увлеченных поисков нового
о Тарасе Шевченко.
В исследовательских
статьях и рассказах Л.Н.
Большакова жизнь и
творчество гениального
Кобзаря рассматриваются с
разных сторон и в
различных аспектах, но
всегда на основе ранее
неизвестных или
малоизвестных источников,
прежде всего архивных.

Автора волнуют
проблемы
взаимодействия
среды и творческой
личности, углубления
интернационализма
поэта, прозаика,
художника,
психологии рождения
и осуществления его
замыслов.
Книга рассчитана на
широкий круг
читателей.

• Він був сином мужика – і став володарем в царстві духу.
• Він був кріпаком – і став велетнем у царстві людської культури.
• Він був самоуком – і вказав нові, світлі шляхи професорам і
книжним ученим.
• Десять літ він томився під вагою російської солдатської
муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних
армій.
• Доля переслідувала його в житті, скільки лише могла, та вона не
зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до
людей в ненависть і погорду, а віри в бога у зневіру і песимізм.
• Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що
били із здорового джерела життя.
• Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті –
невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів
людських сердець все наново збуджуватимуть його твори...
Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко.
Іван Франко


Slide 7

“ Т.Г. Шевченко –
велет духу
народного”

Вже для багатьох поколінь українців – і не
тільки українців – Шевченко означає так багато,
що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про
нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з
нами, в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко як явище
велике й вічне – невичерпаний і нескінчений. Волею
історії він ототожнений з Україною і разом з її
буттям продовжується нею, вбираючи в себе нові
дні і новий досвід народу, відзиваючись на нові болі й
думи, стаючи до нових скрижалів долі. Він росте й
розвивається в часі, в історії, і нам ще йти до його
осягнення.
Ми на вічнім шляху до Шевченка...

Доля: Книга про Тараса
Шевченка в образах та фактах/
Авт.-упоряд. Тексту В.О. Шевчук.
– К.: Дніпро, 1993. – 779 с.
Книжка розповідає про
життєвий і творчий шлях великого
українського поета.

Большаков Л.Н.
Повість про вічне
життя: Наук.-худож.кн./
Худож. Ю.Г. Кудь. – К.:
Веселка, 1990. – 214 с.: іл.
Автор – відомий
дослідник життя і творчості
Великого Кобзаря. У своїй
книжці, побудованій як
своєрідний літопис,
письменник розповідає про
найвизначніші події у житті
поета, його особисті й
творчі зв’язки з
представниками братніх
культур, його посмертну
славу.

Кониський О.Я.
Тарас ШевченкоГрушівський: Хроніка його
життя. – К.: Дніпро, 1991. – 702 с.

Десять років життя присвятив автор
створенню книжки про Т.Г. Шевченка.
Олександр Якович Кониський (1836-1900)
прислужився рідній культурі як
письменник, історик літератури,
публіцист, критик.
Його критичне осмислення
витоків біографії Кобзаря, популярна,
белетризована форма викладу привернули
увагу сучасників Кониського і, безперечно,
зацікавлять читачів і сьогодні.

Книжка присвячена малярській
спадщині Т.Г. Шевченка. У ній
досліджуються особливості
творчої праці художника,
розповідається про історію
створення ним картин та
малюнків, уточнюється час і
місце їхнього виконання, поновому прочитуються деякі
сторінки творчої біографії
митця.
Яцюк В.М.
Живопис – моя професія:
Шевченкознавчі етюди. –К.: Рад.
Письменник, 1989. – 302 с.

Розрахована на широке
коло шанувальників та знавців
творчості Кобзаря.

Мільйонам читачів поет був відомий як
найщиріший лірик. Зрідні цій ліриці поезія його
пейзажів і жанрових композицій. Усіма знаний
Шевченко як поет-бунтар, але так само могутньо
б’є критичний струмінь і в деяких його малярських
творах. Його вулканічній душі для вияву огрому
пристрастей і дум замало було одних лише слів,
нехай і вогненних, вона прагнула продовжити своє
буття в барвах, лініях, пластиці. Він стояв біля
джерел нового напрямку у вітчизняному
образотворчому мистецтві й навряд чи думав, що
нащадки назвуть його одним із основоположників
критичного реалізму.

Вічний як народ: сторінки біографії Т.Г. Шевченка: Навч.
посібник/ Автори-упорядники О.І. Руденко, Н,Б. Петренко. – К.: Либідь,
1998. – 272 с.


Тема України, доля народу,
біблійні мотиви – ці невичерпні пласти
творчості українського генія, великого
поета і художника Т.Г. Шевченка,
висвітлюються в книзі. Сторінки життя
та творчості Кобзаря доповнюють і
поглиблюють раніше не публіковані
документи, спогади сучасників Т.Г.
Шевченка, а також репродукції з його
картин, офортів, автографи тощо.
– Книга буде цікава для студентів
вищих навчальних закладів,
вчителів та учнів середніх шкіл,
ліцеїв і гімназій, усіх
шанувальників великого Кобзаря.

Большаков Л.Н.
“Все он изведал...” Тарас Шевченко: поиски и находки. – К.:
Днипро, 1988. – 543 с.
Эта книга – итог
долголетних настойчивых и
увлеченных поисков нового
о Тарасе Шевченко.
В исследовательских
статьях и рассказах Л.Н.
Большакова жизнь и
творчество гениального
Кобзаря рассматриваются с
разных сторон и в
различных аспектах, но
всегда на основе ранее
неизвестных или
малоизвестных источников,
прежде всего архивных.

Автора волнуют
проблемы
взаимодействия
среды и творческой
личности, углубления
интернационализма
поэта, прозаика,
художника,
психологии рождения
и осуществления его
замыслов.
Книга рассчитана на
широкий круг
читателей.

• Він був сином мужика – і став володарем в царстві духу.
• Він був кріпаком – і став велетнем у царстві людської культури.
• Він був самоуком – і вказав нові, світлі шляхи професорам і
книжним ученим.
• Десять літ він томився під вагою російської солдатської
муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних
армій.
• Доля переслідувала його в житті, скільки лише могла, та вона не
зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до
людей в ненависть і погорду, а віри в бога у зневіру і песимізм.
• Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що
били із здорового джерела життя.
• Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті –
невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів
людських сердець все наново збуджуватимуть його твори...
Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко.
Іван Франко


Slide 8

“ Т.Г. Шевченко –
велет духу
народного”

Вже для багатьох поколінь українців – і не
тільки українців – Шевченко означає так багато,
що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про
нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з
нами, в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко як явище
велике й вічне – невичерпаний і нескінчений. Волею
історії він ототожнений з Україною і разом з її
буттям продовжується нею, вбираючи в себе нові
дні і новий досвід народу, відзиваючись на нові болі й
думи, стаючи до нових скрижалів долі. Він росте й
розвивається в часі, в історії, і нам ще йти до його
осягнення.
Ми на вічнім шляху до Шевченка...

Доля: Книга про Тараса
Шевченка в образах та фактах/
Авт.-упоряд. Тексту В.О. Шевчук.
– К.: Дніпро, 1993. – 779 с.
Книжка розповідає про
життєвий і творчий шлях великого
українського поета.

Большаков Л.Н.
Повість про вічне
життя: Наук.-худож.кн./
Худож. Ю.Г. Кудь. – К.:
Веселка, 1990. – 214 с.: іл.
Автор – відомий
дослідник життя і творчості
Великого Кобзаря. У своїй
книжці, побудованій як
своєрідний літопис,
письменник розповідає про
найвизначніші події у житті
поета, його особисті й
творчі зв’язки з
представниками братніх
культур, його посмертну
славу.

Кониський О.Я.
Тарас ШевченкоГрушівський: Хроніка його
життя. – К.: Дніпро, 1991. – 702 с.

Десять років життя присвятив автор
створенню книжки про Т.Г. Шевченка.
Олександр Якович Кониський (1836-1900)
прислужився рідній культурі як
письменник, історик літератури,
публіцист, критик.
Його критичне осмислення
витоків біографії Кобзаря, популярна,
белетризована форма викладу привернули
увагу сучасників Кониського і, безперечно,
зацікавлять читачів і сьогодні.

Книжка присвячена малярській
спадщині Т.Г. Шевченка. У ній
досліджуються особливості
творчої праці художника,
розповідається про історію
створення ним картин та
малюнків, уточнюється час і
місце їхнього виконання, поновому прочитуються деякі
сторінки творчої біографії
митця.
Яцюк В.М.
Живопис – моя професія:
Шевченкознавчі етюди. –К.: Рад.
Письменник, 1989. – 302 с.

Розрахована на широке
коло шанувальників та знавців
творчості Кобзаря.

Мільйонам читачів поет був відомий як
найщиріший лірик. Зрідні цій ліриці поезія його
пейзажів і жанрових композицій. Усіма знаний
Шевченко як поет-бунтар, але так само могутньо
б’є критичний струмінь і в деяких його малярських
творах. Його вулканічній душі для вияву огрому
пристрастей і дум замало було одних лише слів,
нехай і вогненних, вона прагнула продовжити своє
буття в барвах, лініях, пластиці. Він стояв біля
джерел нового напрямку у вітчизняному
образотворчому мистецтві й навряд чи думав, що
нащадки назвуть його одним із основоположників
критичного реалізму.

Вічний як народ: сторінки біографії Т.Г. Шевченка: Навч.
посібник/ Автори-упорядники О.І. Руденко, Н,Б. Петренко. – К.: Либідь,
1998. – 272 с.


Тема України, доля народу,
біблійні мотиви – ці невичерпні пласти
творчості українського генія, великого
поета і художника Т.Г. Шевченка,
висвітлюються в книзі. Сторінки життя
та творчості Кобзаря доповнюють і
поглиблюють раніше не публіковані
документи, спогади сучасників Т.Г.
Шевченка, а також репродукції з його
картин, офортів, автографи тощо.
– Книга буде цікава для студентів
вищих навчальних закладів,
вчителів та учнів середніх шкіл,
ліцеїв і гімназій, усіх
шанувальників великого Кобзаря.

Большаков Л.Н.
“Все он изведал...” Тарас Шевченко: поиски и находки. – К.:
Днипро, 1988. – 543 с.
Эта книга – итог
долголетних настойчивых и
увлеченных поисков нового
о Тарасе Шевченко.
В исследовательских
статьях и рассказах Л.Н.
Большакова жизнь и
творчество гениального
Кобзаря рассматриваются с
разных сторон и в
различных аспектах, но
всегда на основе ранее
неизвестных или
малоизвестных источников,
прежде всего архивных.

Автора волнуют
проблемы
взаимодействия
среды и творческой
личности, углубления
интернационализма
поэта, прозаика,
художника,
психологии рождения
и осуществления его
замыслов.
Книга рассчитана на
широкий круг
читателей.

• Він був сином мужика – і став володарем в царстві духу.
• Він був кріпаком – і став велетнем у царстві людської культури.
• Він був самоуком – і вказав нові, світлі шляхи професорам і
книжним ученим.
• Десять літ він томився під вагою російської солдатської
муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних
армій.
• Доля переслідувала його в житті, скільки лише могла, та вона не
зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до
людей в ненависть і погорду, а віри в бога у зневіру і песимізм.
• Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що
били із здорового джерела життя.
• Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті –
невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів
людських сердець все наново збуджуватимуть його твори...
Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко.
Іван Франко


Slide 9

“ Т.Г. Шевченко –
велет духу
народного”

Вже для багатьох поколінь українців – і не
тільки українців – Шевченко означає так багато,
що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про
нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з
нами, в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко як явище
велике й вічне – невичерпаний і нескінчений. Волею
історії він ототожнений з Україною і разом з її
буттям продовжується нею, вбираючи в себе нові
дні і новий досвід народу, відзиваючись на нові болі й
думи, стаючи до нових скрижалів долі. Він росте й
розвивається в часі, в історії, і нам ще йти до його
осягнення.
Ми на вічнім шляху до Шевченка...

Доля: Книга про Тараса
Шевченка в образах та фактах/
Авт.-упоряд. Тексту В.О. Шевчук.
– К.: Дніпро, 1993. – 779 с.
Книжка розповідає про
життєвий і творчий шлях великого
українського поета.

Большаков Л.Н.
Повість про вічне
життя: Наук.-худож.кн./
Худож. Ю.Г. Кудь. – К.:
Веселка, 1990. – 214 с.: іл.
Автор – відомий
дослідник життя і творчості
Великого Кобзаря. У своїй
книжці, побудованій як
своєрідний літопис,
письменник розповідає про
найвизначніші події у житті
поета, його особисті й
творчі зв’язки з
представниками братніх
культур, його посмертну
славу.

Кониський О.Я.
Тарас ШевченкоГрушівський: Хроніка його
життя. – К.: Дніпро, 1991. – 702 с.

Десять років життя присвятив автор
створенню книжки про Т.Г. Шевченка.
Олександр Якович Кониський (1836-1900)
прислужився рідній культурі як
письменник, історик літератури,
публіцист, критик.
Його критичне осмислення
витоків біографії Кобзаря, популярна,
белетризована форма викладу привернули
увагу сучасників Кониського і, безперечно,
зацікавлять читачів і сьогодні.

Книжка присвячена малярській
спадщині Т.Г. Шевченка. У ній
досліджуються особливості
творчої праці художника,
розповідається про історію
створення ним картин та
малюнків, уточнюється час і
місце їхнього виконання, поновому прочитуються деякі
сторінки творчої біографії
митця.
Яцюк В.М.
Живопис – моя професія:
Шевченкознавчі етюди. –К.: Рад.
Письменник, 1989. – 302 с.

Розрахована на широке
коло шанувальників та знавців
творчості Кобзаря.

Мільйонам читачів поет був відомий як
найщиріший лірик. Зрідні цій ліриці поезія його
пейзажів і жанрових композицій. Усіма знаний
Шевченко як поет-бунтар, але так само могутньо
б’є критичний струмінь і в деяких його малярських
творах. Його вулканічній душі для вияву огрому
пристрастей і дум замало було одних лише слів,
нехай і вогненних, вона прагнула продовжити своє
буття в барвах, лініях, пластиці. Він стояв біля
джерел нового напрямку у вітчизняному
образотворчому мистецтві й навряд чи думав, що
нащадки назвуть його одним із основоположників
критичного реалізму.

Вічний як народ: сторінки біографії Т.Г. Шевченка: Навч.
посібник/ Автори-упорядники О.І. Руденко, Н,Б. Петренко. – К.: Либідь,
1998. – 272 с.


Тема України, доля народу,
біблійні мотиви – ці невичерпні пласти
творчості українського генія, великого
поета і художника Т.Г. Шевченка,
висвітлюються в книзі. Сторінки життя
та творчості Кобзаря доповнюють і
поглиблюють раніше не публіковані
документи, спогади сучасників Т.Г.
Шевченка, а також репродукції з його
картин, офортів, автографи тощо.
– Книга буде цікава для студентів
вищих навчальних закладів,
вчителів та учнів середніх шкіл,
ліцеїв і гімназій, усіх
шанувальників великого Кобзаря.

Большаков Л.Н.
“Все он изведал...” Тарас Шевченко: поиски и находки. – К.:
Днипро, 1988. – 543 с.
Эта книга – итог
долголетних настойчивых и
увлеченных поисков нового
о Тарасе Шевченко.
В исследовательских
статьях и рассказах Л.Н.
Большакова жизнь и
творчество гениального
Кобзаря рассматриваются с
разных сторон и в
различных аспектах, но
всегда на основе ранее
неизвестных или
малоизвестных источников,
прежде всего архивных.

Автора волнуют
проблемы
взаимодействия
среды и творческой
личности, углубления
интернационализма
поэта, прозаика,
художника,
психологии рождения
и осуществления его
замыслов.
Книга рассчитана на
широкий круг
читателей.

• Він був сином мужика – і став володарем в царстві духу.
• Він був кріпаком – і став велетнем у царстві людської культури.
• Він був самоуком – і вказав нові, світлі шляхи професорам і
книжним ученим.
• Десять літ він томився під вагою російської солдатської
муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних
армій.
• Доля переслідувала його в житті, скільки лише могла, та вона не
зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до
людей в ненависть і погорду, а віри в бога у зневіру і песимізм.
• Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що
били із здорового джерела життя.
• Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті –
невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів
людських сердець все наново збуджуватимуть його твори...
Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко.
Іван Франко


Slide 10

“ Т.Г. Шевченко –
велет духу
народного”

Вже для багатьох поколінь українців – і не
тільки українців – Шевченко означає так багато,
що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про
нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з
нами, в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко як явище
велике й вічне – невичерпаний і нескінчений. Волею
історії він ототожнений з Україною і разом з її
буттям продовжується нею, вбираючи в себе нові
дні і новий досвід народу, відзиваючись на нові болі й
думи, стаючи до нових скрижалів долі. Він росте й
розвивається в часі, в історії, і нам ще йти до його
осягнення.
Ми на вічнім шляху до Шевченка...

Доля: Книга про Тараса
Шевченка в образах та фактах/
Авт.-упоряд. Тексту В.О. Шевчук.
– К.: Дніпро, 1993. – 779 с.
Книжка розповідає про
життєвий і творчий шлях великого
українського поета.

Большаков Л.Н.
Повість про вічне
життя: Наук.-худож.кн./
Худож. Ю.Г. Кудь. – К.:
Веселка, 1990. – 214 с.: іл.
Автор – відомий
дослідник життя і творчості
Великого Кобзаря. У своїй
книжці, побудованій як
своєрідний літопис,
письменник розповідає про
найвизначніші події у житті
поета, його особисті й
творчі зв’язки з
представниками братніх
культур, його посмертну
славу.

Кониський О.Я.
Тарас ШевченкоГрушівський: Хроніка його
життя. – К.: Дніпро, 1991. – 702 с.

Десять років життя присвятив автор
створенню книжки про Т.Г. Шевченка.
Олександр Якович Кониський (1836-1900)
прислужився рідній культурі як
письменник, історик літератури,
публіцист, критик.
Його критичне осмислення
витоків біографії Кобзаря, популярна,
белетризована форма викладу привернули
увагу сучасників Кониського і, безперечно,
зацікавлять читачів і сьогодні.

Книжка присвячена малярській
спадщині Т.Г. Шевченка. У ній
досліджуються особливості
творчої праці художника,
розповідається про історію
створення ним картин та
малюнків, уточнюється час і
місце їхнього виконання, поновому прочитуються деякі
сторінки творчої біографії
митця.
Яцюк В.М.
Живопис – моя професія:
Шевченкознавчі етюди. –К.: Рад.
Письменник, 1989. – 302 с.

Розрахована на широке
коло шанувальників та знавців
творчості Кобзаря.

Мільйонам читачів поет був відомий як
найщиріший лірик. Зрідні цій ліриці поезія його
пейзажів і жанрових композицій. Усіма знаний
Шевченко як поет-бунтар, але так само могутньо
б’є критичний струмінь і в деяких його малярських
творах. Його вулканічній душі для вияву огрому
пристрастей і дум замало було одних лише слів,
нехай і вогненних, вона прагнула продовжити своє
буття в барвах, лініях, пластиці. Він стояв біля
джерел нового напрямку у вітчизняному
образотворчому мистецтві й навряд чи думав, що
нащадки назвуть його одним із основоположників
критичного реалізму.

Вічний як народ: сторінки біографії Т.Г. Шевченка: Навч.
посібник/ Автори-упорядники О.І. Руденко, Н,Б. Петренко. – К.: Либідь,
1998. – 272 с.


Тема України, доля народу,
біблійні мотиви – ці невичерпні пласти
творчості українського генія, великого
поета і художника Т.Г. Шевченка,
висвітлюються в книзі. Сторінки життя
та творчості Кобзаря доповнюють і
поглиблюють раніше не публіковані
документи, спогади сучасників Т.Г.
Шевченка, а також репродукції з його
картин, офортів, автографи тощо.
– Книга буде цікава для студентів
вищих навчальних закладів,
вчителів та учнів середніх шкіл,
ліцеїв і гімназій, усіх
шанувальників великого Кобзаря.

Большаков Л.Н.
“Все он изведал...” Тарас Шевченко: поиски и находки. – К.:
Днипро, 1988. – 543 с.
Эта книга – итог
долголетних настойчивых и
увлеченных поисков нового
о Тарасе Шевченко.
В исследовательских
статьях и рассказах Л.Н.
Большакова жизнь и
творчество гениального
Кобзаря рассматриваются с
разных сторон и в
различных аспектах, но
всегда на основе ранее
неизвестных или
малоизвестных источников,
прежде всего архивных.

Автора волнуют
проблемы
взаимодействия
среды и творческой
личности, углубления
интернационализма
поэта, прозаика,
художника,
психологии рождения
и осуществления его
замыслов.
Книга рассчитана на
широкий круг
читателей.

• Він був сином мужика – і став володарем в царстві духу.
• Він був кріпаком – і став велетнем у царстві людської культури.
• Він був самоуком – і вказав нові, світлі шляхи професорам і
книжним ученим.
• Десять літ він томився під вагою російської солдатської
муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних
армій.
• Доля переслідувала його в житті, скільки лише могла, та вона не
зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до
людей в ненависть і погорду, а віри в бога у зневіру і песимізм.
• Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що
били із здорового джерела життя.
• Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті –
невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів
людських сердець все наново збуджуватимуть його твори...
Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко.
Іван Франко


Slide 11

“ Т.Г. Шевченко –
велет духу
народного”

Вже для багатьох поколінь українців – і не
тільки українців – Шевченко означає так багато,
що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про
нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з
нами, в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко як явище
велике й вічне – невичерпаний і нескінчений. Волею
історії він ототожнений з Україною і разом з її
буттям продовжується нею, вбираючи в себе нові
дні і новий досвід народу, відзиваючись на нові болі й
думи, стаючи до нових скрижалів долі. Він росте й
розвивається в часі, в історії, і нам ще йти до його
осягнення.
Ми на вічнім шляху до Шевченка...

Доля: Книга про Тараса
Шевченка в образах та фактах/
Авт.-упоряд. Тексту В.О. Шевчук.
– К.: Дніпро, 1993. – 779 с.
Книжка розповідає про
життєвий і творчий шлях великого
українського поета.

Большаков Л.Н.
Повість про вічне
життя: Наук.-худож.кн./
Худож. Ю.Г. Кудь. – К.:
Веселка, 1990. – 214 с.: іл.
Автор – відомий
дослідник життя і творчості
Великого Кобзаря. У своїй
книжці, побудованій як
своєрідний літопис,
письменник розповідає про
найвизначніші події у житті
поета, його особисті й
творчі зв’язки з
представниками братніх
культур, його посмертну
славу.

Кониський О.Я.
Тарас ШевченкоГрушівський: Хроніка його
життя. – К.: Дніпро, 1991. – 702 с.

Десять років життя присвятив автор
створенню книжки про Т.Г. Шевченка.
Олександр Якович Кониський (1836-1900)
прислужився рідній культурі як
письменник, історик літератури,
публіцист, критик.
Його критичне осмислення
витоків біографії Кобзаря, популярна,
белетризована форма викладу привернули
увагу сучасників Кониського і, безперечно,
зацікавлять читачів і сьогодні.

Книжка присвячена малярській
спадщині Т.Г. Шевченка. У ній
досліджуються особливості
творчої праці художника,
розповідається про історію
створення ним картин та
малюнків, уточнюється час і
місце їхнього виконання, поновому прочитуються деякі
сторінки творчої біографії
митця.
Яцюк В.М.
Живопис – моя професія:
Шевченкознавчі етюди. –К.: Рад.
Письменник, 1989. – 302 с.

Розрахована на широке
коло шанувальників та знавців
творчості Кобзаря.

Мільйонам читачів поет був відомий як
найщиріший лірик. Зрідні цій ліриці поезія його
пейзажів і жанрових композицій. Усіма знаний
Шевченко як поет-бунтар, але так само могутньо
б’є критичний струмінь і в деяких його малярських
творах. Його вулканічній душі для вияву огрому
пристрастей і дум замало було одних лише слів,
нехай і вогненних, вона прагнула продовжити своє
буття в барвах, лініях, пластиці. Він стояв біля
джерел нового напрямку у вітчизняному
образотворчому мистецтві й навряд чи думав, що
нащадки назвуть його одним із основоположників
критичного реалізму.

Вічний як народ: сторінки біографії Т.Г. Шевченка: Навч.
посібник/ Автори-упорядники О.І. Руденко, Н,Б. Петренко. – К.: Либідь,
1998. – 272 с.


Тема України, доля народу,
біблійні мотиви – ці невичерпні пласти
творчості українського генія, великого
поета і художника Т.Г. Шевченка,
висвітлюються в книзі. Сторінки життя
та творчості Кобзаря доповнюють і
поглиблюють раніше не публіковані
документи, спогади сучасників Т.Г.
Шевченка, а також репродукції з його
картин, офортів, автографи тощо.
– Книга буде цікава для студентів
вищих навчальних закладів,
вчителів та учнів середніх шкіл,
ліцеїв і гімназій, усіх
шанувальників великого Кобзаря.

Большаков Л.Н.
“Все он изведал...” Тарас Шевченко: поиски и находки. – К.:
Днипро, 1988. – 543 с.
Эта книга – итог
долголетних настойчивых и
увлеченных поисков нового
о Тарасе Шевченко.
В исследовательских
статьях и рассказах Л.Н.
Большакова жизнь и
творчество гениального
Кобзаря рассматриваются с
разных сторон и в
различных аспектах, но
всегда на основе ранее
неизвестных или
малоизвестных источников,
прежде всего архивных.

Автора волнуют
проблемы
взаимодействия
среды и творческой
личности, углубления
интернационализма
поэта, прозаика,
художника,
психологии рождения
и осуществления его
замыслов.
Книга рассчитана на
широкий круг
читателей.

• Він був сином мужика – і став володарем в царстві духу.
• Він був кріпаком – і став велетнем у царстві людської культури.
• Він був самоуком – і вказав нові, світлі шляхи професорам і
книжним ученим.
• Десять літ він томився під вагою російської солдатської
муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних
армій.
• Доля переслідувала його в житті, скільки лише могла, та вона не
зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до
людей в ненависть і погорду, а віри в бога у зневіру і песимізм.
• Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що
били із здорового джерела життя.
• Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті –
невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів
людських сердець все наново збуджуватимуть його твори...
Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко.
Іван Франко


Slide 12

“ Т.Г. Шевченко –
велет духу
народного”

Вже для багатьох поколінь українців – і не
тільки українців – Шевченко означає так багато,
що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про
нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з
нами, в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко як явище
велике й вічне – невичерпаний і нескінчений. Волею
історії він ототожнений з Україною і разом з її
буттям продовжується нею, вбираючи в себе нові
дні і новий досвід народу, відзиваючись на нові болі й
думи, стаючи до нових скрижалів долі. Він росте й
розвивається в часі, в історії, і нам ще йти до його
осягнення.
Ми на вічнім шляху до Шевченка...

Доля: Книга про Тараса
Шевченка в образах та фактах/
Авт.-упоряд. Тексту В.О. Шевчук.
– К.: Дніпро, 1993. – 779 с.
Книжка розповідає про
життєвий і творчий шлях великого
українського поета.

Большаков Л.Н.
Повість про вічне
життя: Наук.-худож.кн./
Худож. Ю.Г. Кудь. – К.:
Веселка, 1990. – 214 с.: іл.
Автор – відомий
дослідник життя і творчості
Великого Кобзаря. У своїй
книжці, побудованій як
своєрідний літопис,
письменник розповідає про
найвизначніші події у житті
поета, його особисті й
творчі зв’язки з
представниками братніх
культур, його посмертну
славу.

Кониський О.Я.
Тарас ШевченкоГрушівський: Хроніка його
життя. – К.: Дніпро, 1991. – 702 с.

Десять років життя присвятив автор
створенню книжки про Т.Г. Шевченка.
Олександр Якович Кониський (1836-1900)
прислужився рідній культурі як
письменник, історик літератури,
публіцист, критик.
Його критичне осмислення
витоків біографії Кобзаря, популярна,
белетризована форма викладу привернули
увагу сучасників Кониського і, безперечно,
зацікавлять читачів і сьогодні.

Книжка присвячена малярській
спадщині Т.Г. Шевченка. У ній
досліджуються особливості
творчої праці художника,
розповідається про історію
створення ним картин та
малюнків, уточнюється час і
місце їхнього виконання, поновому прочитуються деякі
сторінки творчої біографії
митця.
Яцюк В.М.
Живопис – моя професія:
Шевченкознавчі етюди. –К.: Рад.
Письменник, 1989. – 302 с.

Розрахована на широке
коло шанувальників та знавців
творчості Кобзаря.

Мільйонам читачів поет був відомий як
найщиріший лірик. Зрідні цій ліриці поезія його
пейзажів і жанрових композицій. Усіма знаний
Шевченко як поет-бунтар, але так само могутньо
б’є критичний струмінь і в деяких його малярських
творах. Його вулканічній душі для вияву огрому
пристрастей і дум замало було одних лише слів,
нехай і вогненних, вона прагнула продовжити своє
буття в барвах, лініях, пластиці. Він стояв біля
джерел нового напрямку у вітчизняному
образотворчому мистецтві й навряд чи думав, що
нащадки назвуть його одним із основоположників
критичного реалізму.

Вічний як народ: сторінки біографії Т.Г. Шевченка: Навч.
посібник/ Автори-упорядники О.І. Руденко, Н,Б. Петренко. – К.: Либідь,
1998. – 272 с.


Тема України, доля народу,
біблійні мотиви – ці невичерпні пласти
творчості українського генія, великого
поета і художника Т.Г. Шевченка,
висвітлюються в книзі. Сторінки життя
та творчості Кобзаря доповнюють і
поглиблюють раніше не публіковані
документи, спогади сучасників Т.Г.
Шевченка, а також репродукції з його
картин, офортів, автографи тощо.
– Книга буде цікава для студентів
вищих навчальних закладів,
вчителів та учнів середніх шкіл,
ліцеїв і гімназій, усіх
шанувальників великого Кобзаря.

Большаков Л.Н.
“Все он изведал...” Тарас Шевченко: поиски и находки. – К.:
Днипро, 1988. – 543 с.
Эта книга – итог
долголетних настойчивых и
увлеченных поисков нового
о Тарасе Шевченко.
В исследовательских
статьях и рассказах Л.Н.
Большакова жизнь и
творчество гениального
Кобзаря рассматриваются с
разных сторон и в
различных аспектах, но
всегда на основе ранее
неизвестных или
малоизвестных источников,
прежде всего архивных.

Автора волнуют
проблемы
взаимодействия
среды и творческой
личности, углубления
интернационализма
поэта, прозаика,
художника,
психологии рождения
и осуществления его
замыслов.
Книга рассчитана на
широкий круг
читателей.

• Він був сином мужика – і став володарем в царстві духу.
• Він був кріпаком – і став велетнем у царстві людської культури.
• Він був самоуком – і вказав нові, світлі шляхи професорам і
книжним ученим.
• Десять літ він томився під вагою російської солдатської
муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних
армій.
• Доля переслідувала його в житті, скільки лише могла, та вона не
зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до
людей в ненависть і погорду, а віри в бога у зневіру і песимізм.
• Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що
били із здорового джерела життя.
• Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті –
невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів
людських сердець все наново збуджуватимуть його твори...
Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко.
Іван Франко


Slide 13

“ Т.Г. Шевченко –
велет духу
народного”

Вже для багатьох поколінь українців – і не
тільки українців – Шевченко означає так багато,
що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про
нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з
нами, в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко як явище
велике й вічне – невичерпаний і нескінчений. Волею
історії він ототожнений з Україною і разом з її
буттям продовжується нею, вбираючи в себе нові
дні і новий досвід народу, відзиваючись на нові болі й
думи, стаючи до нових скрижалів долі. Він росте й
розвивається в часі, в історії, і нам ще йти до його
осягнення.
Ми на вічнім шляху до Шевченка...

Доля: Книга про Тараса
Шевченка в образах та фактах/
Авт.-упоряд. Тексту В.О. Шевчук.
– К.: Дніпро, 1993. – 779 с.
Книжка розповідає про
життєвий і творчий шлях великого
українського поета.

Большаков Л.Н.
Повість про вічне
життя: Наук.-худож.кн./
Худож. Ю.Г. Кудь. – К.:
Веселка, 1990. – 214 с.: іл.
Автор – відомий
дослідник життя і творчості
Великого Кобзаря. У своїй
книжці, побудованій як
своєрідний літопис,
письменник розповідає про
найвизначніші події у житті
поета, його особисті й
творчі зв’язки з
представниками братніх
культур, його посмертну
славу.

Кониський О.Я.
Тарас ШевченкоГрушівський: Хроніка його
життя. – К.: Дніпро, 1991. – 702 с.

Десять років життя присвятив автор
створенню книжки про Т.Г. Шевченка.
Олександр Якович Кониський (1836-1900)
прислужився рідній культурі як
письменник, історик літератури,
публіцист, критик.
Його критичне осмислення
витоків біографії Кобзаря, популярна,
белетризована форма викладу привернули
увагу сучасників Кониського і, безперечно,
зацікавлять читачів і сьогодні.

Книжка присвячена малярській
спадщині Т.Г. Шевченка. У ній
досліджуються особливості
творчої праці художника,
розповідається про історію
створення ним картин та
малюнків, уточнюється час і
місце їхнього виконання, поновому прочитуються деякі
сторінки творчої біографії
митця.
Яцюк В.М.
Живопис – моя професія:
Шевченкознавчі етюди. –К.: Рад.
Письменник, 1989. – 302 с.

Розрахована на широке
коло шанувальників та знавців
творчості Кобзаря.

Мільйонам читачів поет був відомий як
найщиріший лірик. Зрідні цій ліриці поезія його
пейзажів і жанрових композицій. Усіма знаний
Шевченко як поет-бунтар, але так само могутньо
б’є критичний струмінь і в деяких його малярських
творах. Його вулканічній душі для вияву огрому
пристрастей і дум замало було одних лише слів,
нехай і вогненних, вона прагнула продовжити своє
буття в барвах, лініях, пластиці. Він стояв біля
джерел нового напрямку у вітчизняному
образотворчому мистецтві й навряд чи думав, що
нащадки назвуть його одним із основоположників
критичного реалізму.

Вічний як народ: сторінки біографії Т.Г. Шевченка: Навч.
посібник/ Автори-упорядники О.І. Руденко, Н,Б. Петренко. – К.: Либідь,
1998. – 272 с.


Тема України, доля народу,
біблійні мотиви – ці невичерпні пласти
творчості українського генія, великого
поета і художника Т.Г. Шевченка,
висвітлюються в книзі. Сторінки життя
та творчості Кобзаря доповнюють і
поглиблюють раніше не публіковані
документи, спогади сучасників Т.Г.
Шевченка, а також репродукції з його
картин, офортів, автографи тощо.
– Книга буде цікава для студентів
вищих навчальних закладів,
вчителів та учнів середніх шкіл,
ліцеїв і гімназій, усіх
шанувальників великого Кобзаря.

Большаков Л.Н.
“Все он изведал...” Тарас Шевченко: поиски и находки. – К.:
Днипро, 1988. – 543 с.
Эта книга – итог
долголетних настойчивых и
увлеченных поисков нового
о Тарасе Шевченко.
В исследовательских
статьях и рассказах Л.Н.
Большакова жизнь и
творчество гениального
Кобзаря рассматриваются с
разных сторон и в
различных аспектах, но
всегда на основе ранее
неизвестных или
малоизвестных источников,
прежде всего архивных.

Автора волнуют
проблемы
взаимодействия
среды и творческой
личности, углубления
интернационализма
поэта, прозаика,
художника,
психологии рождения
и осуществления его
замыслов.
Книга рассчитана на
широкий круг
читателей.

• Він був сином мужика – і став володарем в царстві духу.
• Він був кріпаком – і став велетнем у царстві людської культури.
• Він був самоуком – і вказав нові, світлі шляхи професорам і
книжним ученим.
• Десять літ він томився під вагою російської солдатської
муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних
армій.
• Доля переслідувала його в житті, скільки лише могла, та вона не
зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до
людей в ненависть і погорду, а віри в бога у зневіру і песимізм.
• Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що
били із здорового джерела життя.
• Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті –
невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів
людських сердець все наново збуджуватимуть його твори...
Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко.
Іван Франко


Slide 14

“ Т.Г. Шевченко –
велет духу
народного”

Вже для багатьох поколінь українців – і не
тільки українців – Шевченко означає так багато,
що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про
нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з
нами, в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко як явище
велике й вічне – невичерпаний і нескінчений. Волею
історії він ототожнений з Україною і разом з її
буттям продовжується нею, вбираючи в себе нові
дні і новий досвід народу, відзиваючись на нові болі й
думи, стаючи до нових скрижалів долі. Він росте й
розвивається в часі, в історії, і нам ще йти до його
осягнення.
Ми на вічнім шляху до Шевченка...

Доля: Книга про Тараса
Шевченка в образах та фактах/
Авт.-упоряд. Тексту В.О. Шевчук.
– К.: Дніпро, 1993. – 779 с.
Книжка розповідає про
життєвий і творчий шлях великого
українського поета.

Большаков Л.Н.
Повість про вічне
життя: Наук.-худож.кн./
Худож. Ю.Г. Кудь. – К.:
Веселка, 1990. – 214 с.: іл.
Автор – відомий
дослідник життя і творчості
Великого Кобзаря. У своїй
книжці, побудованій як
своєрідний літопис,
письменник розповідає про
найвизначніші події у житті
поета, його особисті й
творчі зв’язки з
представниками братніх
культур, його посмертну
славу.

Кониський О.Я.
Тарас ШевченкоГрушівський: Хроніка його
життя. – К.: Дніпро, 1991. – 702 с.

Десять років життя присвятив автор
створенню книжки про Т.Г. Шевченка.
Олександр Якович Кониський (1836-1900)
прислужився рідній культурі як
письменник, історик літератури,
публіцист, критик.
Його критичне осмислення
витоків біографії Кобзаря, популярна,
белетризована форма викладу привернули
увагу сучасників Кониського і, безперечно,
зацікавлять читачів і сьогодні.

Книжка присвячена малярській
спадщині Т.Г. Шевченка. У ній
досліджуються особливості
творчої праці художника,
розповідається про історію
створення ним картин та
малюнків, уточнюється час і
місце їхнього виконання, поновому прочитуються деякі
сторінки творчої біографії
митця.
Яцюк В.М.
Живопис – моя професія:
Шевченкознавчі етюди. –К.: Рад.
Письменник, 1989. – 302 с.

Розрахована на широке
коло шанувальників та знавців
творчості Кобзаря.

Мільйонам читачів поет був відомий як
найщиріший лірик. Зрідні цій ліриці поезія його
пейзажів і жанрових композицій. Усіма знаний
Шевченко як поет-бунтар, але так само могутньо
б’є критичний струмінь і в деяких його малярських
творах. Його вулканічній душі для вияву огрому
пристрастей і дум замало було одних лише слів,
нехай і вогненних, вона прагнула продовжити своє
буття в барвах, лініях, пластиці. Він стояв біля
джерел нового напрямку у вітчизняному
образотворчому мистецтві й навряд чи думав, що
нащадки назвуть його одним із основоположників
критичного реалізму.

Вічний як народ: сторінки біографії Т.Г. Шевченка: Навч.
посібник/ Автори-упорядники О.І. Руденко, Н,Б. Петренко. – К.: Либідь,
1998. – 272 с.


Тема України, доля народу,
біблійні мотиви – ці невичерпні пласти
творчості українського генія, великого
поета і художника Т.Г. Шевченка,
висвітлюються в книзі. Сторінки життя
та творчості Кобзаря доповнюють і
поглиблюють раніше не публіковані
документи, спогади сучасників Т.Г.
Шевченка, а також репродукції з його
картин, офортів, автографи тощо.
– Книга буде цікава для студентів
вищих навчальних закладів,
вчителів та учнів середніх шкіл,
ліцеїв і гімназій, усіх
шанувальників великого Кобзаря.

Большаков Л.Н.
“Все он изведал...” Тарас Шевченко: поиски и находки. – К.:
Днипро, 1988. – 543 с.
Эта книга – итог
долголетних настойчивых и
увлеченных поисков нового
о Тарасе Шевченко.
В исследовательских
статьях и рассказах Л.Н.
Большакова жизнь и
творчество гениального
Кобзаря рассматриваются с
разных сторон и в
различных аспектах, но
всегда на основе ранее
неизвестных или
малоизвестных источников,
прежде всего архивных.

Автора волнуют
проблемы
взаимодействия
среды и творческой
личности, углубления
интернационализма
поэта, прозаика,
художника,
психологии рождения
и осуществления его
замыслов.
Книга рассчитана на
широкий круг
читателей.

• Він був сином мужика – і став володарем в царстві духу.
• Він був кріпаком – і став велетнем у царстві людської культури.
• Він був самоуком – і вказав нові, світлі шляхи професорам і
книжним ученим.
• Десять літ він томився під вагою російської солдатської
муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних
армій.
• Доля переслідувала його в житті, скільки лише могла, та вона не
зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до
людей в ненависть і погорду, а віри в бога у зневіру і песимізм.
• Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що
били із здорового джерела життя.
• Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті –
невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів
людських сердець все наново збуджуватимуть його твори...
Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко.
Іван Франко


Slide 15

“ Т.Г. Шевченко –
велет духу
народного”

Вже для багатьох поколінь українців – і не
тільки українців – Шевченко означає так багато,
що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про
нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з
нами, в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко як явище
велике й вічне – невичерпаний і нескінчений. Волею
історії він ототожнений з Україною і разом з її
буттям продовжується нею, вбираючи в себе нові
дні і новий досвід народу, відзиваючись на нові болі й
думи, стаючи до нових скрижалів долі. Він росте й
розвивається в часі, в історії, і нам ще йти до його
осягнення.
Ми на вічнім шляху до Шевченка...

Доля: Книга про Тараса
Шевченка в образах та фактах/
Авт.-упоряд. Тексту В.О. Шевчук.
– К.: Дніпро, 1993. – 779 с.
Книжка розповідає про
життєвий і творчий шлях великого
українського поета.

Большаков Л.Н.
Повість про вічне
життя: Наук.-худож.кн./
Худож. Ю.Г. Кудь. – К.:
Веселка, 1990. – 214 с.: іл.
Автор – відомий
дослідник життя і творчості
Великого Кобзаря. У своїй
книжці, побудованій як
своєрідний літопис,
письменник розповідає про
найвизначніші події у житті
поета, його особисті й
творчі зв’язки з
представниками братніх
культур, його посмертну
славу.

Кониський О.Я.
Тарас ШевченкоГрушівський: Хроніка його
життя. – К.: Дніпро, 1991. – 702 с.

Десять років життя присвятив автор
створенню книжки про Т.Г. Шевченка.
Олександр Якович Кониський (1836-1900)
прислужився рідній культурі як
письменник, історик літератури,
публіцист, критик.
Його критичне осмислення
витоків біографії Кобзаря, популярна,
белетризована форма викладу привернули
увагу сучасників Кониського і, безперечно,
зацікавлять читачів і сьогодні.

Книжка присвячена малярській
спадщині Т.Г. Шевченка. У ній
досліджуються особливості
творчої праці художника,
розповідається про історію
створення ним картин та
малюнків, уточнюється час і
місце їхнього виконання, поновому прочитуються деякі
сторінки творчої біографії
митця.
Яцюк В.М.
Живопис – моя професія:
Шевченкознавчі етюди. –К.: Рад.
Письменник, 1989. – 302 с.

Розрахована на широке
коло шанувальників та знавців
творчості Кобзаря.

Мільйонам читачів поет був відомий як
найщиріший лірик. Зрідні цій ліриці поезія його
пейзажів і жанрових композицій. Усіма знаний
Шевченко як поет-бунтар, але так само могутньо
б’є критичний струмінь і в деяких його малярських
творах. Його вулканічній душі для вияву огрому
пристрастей і дум замало було одних лише слів,
нехай і вогненних, вона прагнула продовжити своє
буття в барвах, лініях, пластиці. Він стояв біля
джерел нового напрямку у вітчизняному
образотворчому мистецтві й навряд чи думав, що
нащадки назвуть його одним із основоположників
критичного реалізму.

Вічний як народ: сторінки біографії Т.Г. Шевченка: Навч.
посібник/ Автори-упорядники О.І. Руденко, Н,Б. Петренко. – К.: Либідь,
1998. – 272 с.


Тема України, доля народу,
біблійні мотиви – ці невичерпні пласти
творчості українського генія, великого
поета і художника Т.Г. Шевченка,
висвітлюються в книзі. Сторінки життя
та творчості Кобзаря доповнюють і
поглиблюють раніше не публіковані
документи, спогади сучасників Т.Г.
Шевченка, а також репродукції з його
картин, офортів, автографи тощо.
– Книга буде цікава для студентів
вищих навчальних закладів,
вчителів та учнів середніх шкіл,
ліцеїв і гімназій, усіх
шанувальників великого Кобзаря.

Большаков Л.Н.
“Все он изведал...” Тарас Шевченко: поиски и находки. – К.:
Днипро, 1988. – 543 с.
Эта книга – итог
долголетних настойчивых и
увлеченных поисков нового
о Тарасе Шевченко.
В исследовательских
статьях и рассказах Л.Н.
Большакова жизнь и
творчество гениального
Кобзаря рассматриваются с
разных сторон и в
различных аспектах, но
всегда на основе ранее
неизвестных или
малоизвестных источников,
прежде всего архивных.

Автора волнуют
проблемы
взаимодействия
среды и творческой
личности, углубления
интернационализма
поэта, прозаика,
художника,
психологии рождения
и осуществления его
замыслов.
Книга рассчитана на
широкий круг
читателей.

• Він був сином мужика – і став володарем в царстві духу.
• Він був кріпаком – і став велетнем у царстві людської культури.
• Він був самоуком – і вказав нові, світлі шляхи професорам і
книжним ученим.
• Десять літ він томився під вагою російської солдатської
муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних
армій.
• Доля переслідувала його в житті, скільки лише могла, та вона не
зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до
людей в ненависть і погорду, а віри в бога у зневіру і песимізм.
• Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що
били із здорового джерела життя.
• Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті –
невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів
людських сердець все наново збуджуватимуть його твори...
Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко.
Іван Франко


Slide 16

“ Т.Г. Шевченко –
велет духу
народного”

Вже для багатьох поколінь українців – і не
тільки українців – Шевченко означає так багато,
що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про
нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з
нами, в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко як явище
велике й вічне – невичерпаний і нескінчений. Волею
історії він ототожнений з Україною і разом з її
буттям продовжується нею, вбираючи в себе нові
дні і новий досвід народу, відзиваючись на нові болі й
думи, стаючи до нових скрижалів долі. Він росте й
розвивається в часі, в історії, і нам ще йти до його
осягнення.
Ми на вічнім шляху до Шевченка...

Доля: Книга про Тараса
Шевченка в образах та фактах/
Авт.-упоряд. Тексту В.О. Шевчук.
– К.: Дніпро, 1993. – 779 с.
Книжка розповідає про
життєвий і творчий шлях великого
українського поета.

Большаков Л.Н.
Повість про вічне
життя: Наук.-худож.кн./
Худож. Ю.Г. Кудь. – К.:
Веселка, 1990. – 214 с.: іл.
Автор – відомий
дослідник життя і творчості
Великого Кобзаря. У своїй
книжці, побудованій як
своєрідний літопис,
письменник розповідає про
найвизначніші події у житті
поета, його особисті й
творчі зв’язки з
представниками братніх
культур, його посмертну
славу.

Кониський О.Я.
Тарас ШевченкоГрушівський: Хроніка його
життя. – К.: Дніпро, 1991. – 702 с.

Десять років життя присвятив автор
створенню книжки про Т.Г. Шевченка.
Олександр Якович Кониський (1836-1900)
прислужився рідній культурі як
письменник, історик літератури,
публіцист, критик.
Його критичне осмислення
витоків біографії Кобзаря, популярна,
белетризована форма викладу привернули
увагу сучасників Кониського і, безперечно,
зацікавлять читачів і сьогодні.

Книжка присвячена малярській
спадщині Т.Г. Шевченка. У ній
досліджуються особливості
творчої праці художника,
розповідається про історію
створення ним картин та
малюнків, уточнюється час і
місце їхнього виконання, поновому прочитуються деякі
сторінки творчої біографії
митця.
Яцюк В.М.
Живопис – моя професія:
Шевченкознавчі етюди. –К.: Рад.
Письменник, 1989. – 302 с.

Розрахована на широке
коло шанувальників та знавців
творчості Кобзаря.

Мільйонам читачів поет був відомий як
найщиріший лірик. Зрідні цій ліриці поезія його
пейзажів і жанрових композицій. Усіма знаний
Шевченко як поет-бунтар, але так само могутньо
б’є критичний струмінь і в деяких його малярських
творах. Його вулканічній душі для вияву огрому
пристрастей і дум замало було одних лише слів,
нехай і вогненних, вона прагнула продовжити своє
буття в барвах, лініях, пластиці. Він стояв біля
джерел нового напрямку у вітчизняному
образотворчому мистецтві й навряд чи думав, що
нащадки назвуть його одним із основоположників
критичного реалізму.

Вічний як народ: сторінки біографії Т.Г. Шевченка: Навч.
посібник/ Автори-упорядники О.І. Руденко, Н,Б. Петренко. – К.: Либідь,
1998. – 272 с.


Тема України, доля народу,
біблійні мотиви – ці невичерпні пласти
творчості українського генія, великого
поета і художника Т.Г. Шевченка,
висвітлюються в книзі. Сторінки життя
та творчості Кобзаря доповнюють і
поглиблюють раніше не публіковані
документи, спогади сучасників Т.Г.
Шевченка, а також репродукції з його
картин, офортів, автографи тощо.
– Книга буде цікава для студентів
вищих навчальних закладів,
вчителів та учнів середніх шкіл,
ліцеїв і гімназій, усіх
шанувальників великого Кобзаря.

Большаков Л.Н.
“Все он изведал...” Тарас Шевченко: поиски и находки. – К.:
Днипро, 1988. – 543 с.
Эта книга – итог
долголетних настойчивых и
увлеченных поисков нового
о Тарасе Шевченко.
В исследовательских
статьях и рассказах Л.Н.
Большакова жизнь и
творчество гениального
Кобзаря рассматриваются с
разных сторон и в
различных аспектах, но
всегда на основе ранее
неизвестных или
малоизвестных источников,
прежде всего архивных.

Автора волнуют
проблемы
взаимодействия
среды и творческой
личности, углубления
интернационализма
поэта, прозаика,
художника,
психологии рождения
и осуществления его
замыслов.
Книга рассчитана на
широкий круг
читателей.

• Він був сином мужика – і став володарем в царстві духу.
• Він був кріпаком – і став велетнем у царстві людської культури.
• Він був самоуком – і вказав нові, світлі шляхи професорам і
книжним ученим.
• Десять літ він томився під вагою російської солдатської
муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних
армій.
• Доля переслідувала його в житті, скільки лише могла, та вона не
зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до
людей в ненависть і погорду, а віри в бога у зневіру і песимізм.
• Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що
били із здорового джерела життя.
• Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті –
невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів
людських сердець все наново збуджуватимуть його твори...
Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко.
Іван Франко