Şocul - Aid Vet

Download Report

Transcript Şocul - Aid Vet

ŞOCUL
• Şocul = Proces patologic general, nespecific, indus de agenţi patologici
diferiți, foarte brutali și caracterizat de un mecanism de producere comun.
• Șocul = Componentă evolutivă a RSP.
Cu evoluţie pesimistă (ROPAD).
Factor stresant
(cu patogenitate
condiționată)
STRES
Factor patogenic
agresiv
ORGANISM
ȘOC
Reacție
Sistemică
Postagresivă
Factor patogenic
cu agresivitate
foarte mare
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
-Factor f. agresiv
+
-Reactivitate organică scăzută
Factor foarte
agresiv
Depășirea limitelor
RSP
SCĂDEREA
PERFUZIEI
TISULARE
Limita maximă pt. o reechilibrare
armonică
CATABOLISM
Interval
homeostatic
ANABOLISM
Limita minimă pt. o reechilibrare
armonică
Șoc, moarte
ȘOC
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
• CLASIFICARE:
1.Șoc hipovolemic.
Hipovolemie vera
Hipovolemie relativă
ȘOC DISVOLEMIC
ȘOC HIPOVOLEMIC
2.Șoc cardiogen.
SCĂDEREA
PERFUZIEI
TISULARE
3.Șoc disvolemic.
4.Șoc obstructiv.
ȘOC OBSTRUCTIV
ȘOC CARDIOGEN
Afecțiuni cardiace
Obstrucții vasculare
SIMPTOMATOLOGIA
SPECIFICĂ
ȘOCULUI
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
1.ŞOCUL HIPOVOLEMIC
-Hemoragii
-Plasmoragii
-Pierdere de lichide și electroliți
Diminuarea volemiei cu min. 30%
SCĂDEREA PERFUZIEI TISULARE
ȘOC HIPOVOLEMIC
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
1.ŞOCUL HIPOVOLEMIC
Tulburări circulatorii
compensate
Tulburări circulatorii
decompensate
ȘOC HIPOVOLEMIC
Tulburări cardiace
compensate
Tulburări cardiace
decompensate
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
1.ŞOCUL HIPOVOLEMIC
Tulburări circulatorii (reacții) compensate
Reducerea patului vascular
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
1.ŞOCUL HIPOVOLEMIC
Tulburări circulatorii (reacții) compensate
Reducerea patului vascular
-Vasoconstricție periferică și viscerală și vasodilatație miocardică și cerebrală
(SNVO + Catecolamine).
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
1.ŞOCUL HIPOVOLEMIC
Tulburări circulatorii (reacții) compensate
Reducerea patului vascular
-Vasoconstricție periferică și viscerală și vasodilatație miocardică și cerebrală.
-Deschiderea shunt-urilor A-V
Centralizarea circulației.
Irigare organe vitale.
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
1.ŞOCUL HIPOVOLEMIC
Tulburări circulatorii compensate
Reducerea patului vascular
-Vasoconstricție periferică și viscerală și vasodilatație miocardică și cerebrală.
-Deschiderea shunt-urilor A-V
Durată mare
HIPOXIE
EȘEC
Tulburări circulatorii
decompensate
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
1.ŞOCUL HIPOVOLEMIC
Tulburări circulatorii compensate
Reducerea patului vascular
-Vasoconstricție periferică și viscerală și vasodilatație miocardică și cerebrală.
-Deschiderea shunt-urilor A-V
Tendința de refacere a volumului sanguin
-Hiperaldosteronism
-ADH
-Mobilizarea rezervelor sanguine
-Intravazarea apei interstițiale
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
1.ŞOCUL HIPOVOLEMIC
HIPOVOLEMIE
TULBURĂRI CIRCULATORII DECOMPENSATE
Hipoxie
Acidoză
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
1.ŞOCUL HIPOVOLEMIC
HIPOVOLEMIE
TULBURĂRI CIRCULATORII DECOMPENSATE
Hipoxie
Acidoză
Hiperpermeabilizarea
endoteliului vascular
Deschidere sfinctere
precapilare
Stază
(pooling)
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
1.ŞOCUL HIPOVOLEMIC
HIPOVOLEMIE
TULBURĂRI CIRCULATORII DECOMPENSATE
Hipoxie
Acidoză
Deschidere sfinctere
precapilare
Hiperpermeabilizarea
endoteliului vascular
Stază
(pooling)
Plasmexodie Hemoconcentrație
CID
Hipovolemie vera
Scade întoarcerea
venoasă
Sludge
Hipovolemie
relativă
CERC VICIOS
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
1.ŞOCUL HIPOVOLEMIC
TULBURĂRI CARDIACE COMPENSATE
SIMPATICOTONIE
-Tahicaride.
-Creșterea forței de contracție a
inimii.
Durată mare
EPUIZARE
EȘEC
Tulburări cardiace decompensate
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
1.ŞOCUL HIPOVOLEMIC
TULBURĂRI CARDIACE DECOMPENSATE
HIPOVOLEMIE
Hipoperfuzie coronariană
Epuizare
Diminuare debit cardiac
CERC VICIOS
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
2.ŞOCUL CARDIOGEN
-infarct miocardic
-aritmii grave
-cardiomiopatii
-insuficienţe valvulare
Diminuarea activității cardiace
SCĂDEREA PERFUZIEI TISULARE
ȘOC CARDIOGEN
Evoluție similară
șocului hipovolemic
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
3.ŞOCUL DISVOLEMIC (de spațiul III)
-leziuni ale măduvei spinării
-intoxicaţii cu medicamente depresoare
-endotoxine bacteriene
-alergii
Vasodilatații cu sechestrare sanguină
SCĂDEREA PERFUZIEI TISULARE
ȘOC DISTRIBUTIV
Evoluție similară
șocului hipovolemic
Șoc neurogen
Șoc toxic
Șoc toxicoseptic
Șoc anafilactic
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
4.ŞOCUL OBSTRUCTIV
-tamponada cardiacă
-emboliile pulmonare masive
-tumori pulmonare
-pneumotorax
-stenoze valvulare
Artera
pulmonară
Trombus
Compresiuni vasculare
Embol
SCĂDEREA PERFUZIEI TISULARE
ȘOC OBSTRUCTIV
Evoluție similară
șocului hipovolemic
Obstrucție,
infarctizare
Vas sanguin
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
Tulburări metabolice – metabolismul glucidic.
Simpaticotonie
Noradrenalină
Glucagon
H. tiroidieni
+
Glicogenoliză
Gluconeogeneză
Hiperglicemie postagresivă
Durată mare
EPUIZARE
Decompensare
Hipoglicemie
+
H. glucocorticoizi
Glucagon
Compensare
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
Tulburări metabolice – metabolismul lipidic.
Simpaticotonie
Noradrenalină
H. glucocorticoizi
H. tiroidieni
+
Lipoliza
Hiperlipemie
Metabolizare = Energie
Durată mare
Hipoxie
Metabolizare imposibilă
Decompensare
Acumulare hepatică
Compensare
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
Tulburări metabolice – metabolismul protidic.
Simpaticotonie
Noradrenalină
Glucagon
H. tiroidieni
Intensificare catabolism protidic
Hiperaminacidemie
Hipoproteinemie
Amplificare uree, ac. uric, creatinina
Peptide toxice (MDF)
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
Tulburări metabolice – metabolismul hidromineral.
Hiperaldosteronism
ADH
Celulă intactă
Ca++
Na+
K+
H2O
Na+
+
+
H2O
Celulă distrusă
H2O
K+
SÂNGE
SPAȚIU
INTERSTIȚIAL
Compensare
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
Tulburări metabolice – metabolismul hidromineral.
Deficit ATP
Ca++
K+
Na+
Acumulare Ca++
Na+
+
Celulă hiperhidratată
(edem celular)
Na+
Na+
+
+
Hiperkalemie
H2O
H2O
SÂNGE
Celulă distrusă
K+
SPAȚIU
INTERSTIȚIAL
Decompensare
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
Tulburări ale echilibrului acido-bazic.
Compensare
pH normal
Durată mare
Hipoxie
Comutare pe glicoliză anaerobă
Acumulare acid lactic
Acidoză
Decompensare
+
Afectarea
rinichiului și pulmonilor
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
Insuficiențele multiorganice- pulmonul.
Plămân compensat
Tahipnee
Hiperventilație
Durată mare
Hipoxie
-stază
-blocare microcirculație (CID)
-extravazare (edem)
-colabare (antisurfactant)
Decompensare
INSUFICIENȚĂ PULMONARĂ
Compensare
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
Insuficiențele multiorganice- ficatul.
Ficat compensat
Glicogenoliză și lipoliză
Hiperglicemie și hiperlipemie
Durată mare
Hipoxie
-sinteza proteice;
-factorii de coagulare;
-gloconeogeneza;
-funcţia antitoxică;
-metabolizarea pigmentilor biliari
Decompensare
INSUFICIENȚĂ HEPATICĂ
Compensare
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
Insuficiențele multiorganice- rinichiul.
Rinichi compensat
Hipoperfuzie renală
Diminuarea diurezei
Durată mare
Hipoxie
-leziuni renale;
-obstrucție tubulară;
-anurie
INSUFICIENȚĂ RENALĂ
Decompensare
Compensare
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
Insuficiențele multiorganice- tractusul GI.
Tract GI compensat
Vasoconstricție
Diminuare funcțională (secreție mucus)
Durată mare
Hipoxie
-leziuni intestinale;
Invazie bacterienă
Decompensare
ȘOC TOXICOSEPTIC
Compensare
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
Evoluția statidală a șocului.
Faza de dezechilibru imediat
a RSPA
Faza catabolică de reacție
neurovegetativă a RSPA
Șoc reversibil
precoce
Șoc reversibil
tardiv
compensat
ȘOC
Faza catabolică de reacție
neuroendocrină a RSPA
Șoc reversibil
tardiv
decompensat
Faza refractară
ireversibilă (eșec
al RSPA)
Moarte
Șoc refractar
ireversibil
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
Evoluția statidală a șocului.
1.Șocul precoce (reversibil):
-TA scăzută;
-hipoperfuzie tisulară;
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
Evoluția statidală a șocului.
2.Șocul tardiv compensat (reversibil):
Descărcare catecolamine.
-tahipnee;
-tahicardie
-vasoconstricție viscere;
-oligurie;
-TA normală.
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
Evoluția statidală a șocului.
3.Șocul tardiv decompensat (reversibil):
Hipoxie și acidoză tisulară.
-vasodilataţie și stază;
-plasmexodie și hemoconcentrație;
-inițiere CID;
-inițiere insuficiențe de organ;
-tahipnee;
-tahicardie
-oligurie;
-TA scăzută.
ŞOCUL
FIZIOPATOLOGIA ȘOCULUI
Evoluția statidală a șocului.
4.Șocul refractar (ireversibil):
Acidoză tisulară gravă.
-activarea hidrolazelor;
-leziuni tisulare;
-insuficiențe multiple de organ;
-CID;
-tahicardie;
-dispnee;
-prăbușirea TA;
-moarte.
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI TERMICI
Reacția
org.
T mare
Reacția
org.
T mică
Confort
termic
HOMEOSTAZIE
TERMICĂ
Adaptarea organismului la căldură
Confort
termic
HOMEOSTAZIE
TERMICĂ
Adaptarea organismului la frig
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI TERMICI
Reacția
org.
T mare
T mică
Confort
termic
HOMEOSTAZIE
TERMICĂ AFECTATĂ
Temp.
Ambientale
mici
Stare patologică indusă prin căldură
Reacția
org.
Confort
termic
HOMEOSTAZIE
TERMICĂ AFECTATĂ
Stare patologică indusă prin frig
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI TERMICI
Procese patologice induse de căldură
T mare
(acțiune generală)
T mare
(acțiune
locală)
Organism
Organism
Mediu ambiant
Mediu ambiant
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI TERMICI
Procese patologice induse de căldură
Procese patologice locale induse de căldură
ARSURA
TERMICĂ
Chimică
Electrică
De iradiere
Amploarea
leziunii
tisulare
Carbonizare
G IV
Arsuri
G I (Combustio Erithematosa)
G II (Combustio Bullosa)
G III (Combustio Escarotica)
G IV
Compromitere
enzimatică
definitivă
G I și G II
Caramelizarea
glucidelor
Necroză de
G IV
coagulare
G III
Temperatura
40oC
60 oC
100 oC
600 oC
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI TERMICI
Procese patologice induse de căldură
Procese patologice locale induse de căldură
Manifestările arsurilor
Manifestări
Vasodilatație (hiperemie)
Amplificarea permeabilității vasculare
Durere
Edem
Liza celulelor epidermale
(epiderm în totalitate afectat)
Plasmexodie
Flictene (țesut denudat în caz de rupere)
Resorbție endotoxine (șoc postcombustional)
Necroză
Escare insensibile
Infecții suprapuse
Carbonizare profundă
Arsura
grad I
Arsura
grad II
Arsura
grad III
Arsura
grad IV
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI TERMICI
Procese patologice induse de căldură
Procese patologice locale induse de căldură
Leziunea locală de arsură
Injurie
termică
Necroză
Mediatori solubili
Radicali liberi O2
Cascade enzimatice
Stază
Hiperemie
-vasodilatație
-plasmexodie
-edem
-tromboze
Reacții sistemice
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI TERMICI
Procese patologice induse de căldură
Procese patologice locale induse de căldură
Vindecarea leziunilor de arsură
Epiderm
Folicul pilos
Membrană
bazală
Epiteliu distrus parțial
Refacre epitelială generată de
celulele intacte ale stratului
bazal (arsură G I)
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI TERMICI
Procese patologice induse de căldură
Procese patologice locale induse de căldură
Vindecarea leziunilor de arsură
Epiteliu distrus,
cu menținerea membranei
bazale
Refacere epitelială cu sorginte
foliculară
(arsură G II)
Refacere epitelială cu
sorginte marginală (arsură
G IV)
Epiteliu distrus complet
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI TERMICI
Procese patologice induse de căldură
Procese patologice locale induse de căldură
Răspunsul sistemic la agresiunea termică
Suprafață cutanată afectată > 10-20 %
BOALA ARȘILOR
1.Șoc hipovolemic complicat cu
Șoc toxicoseptic
2.SIAS
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI TERMICI
Procese patologice induse de căldură
Procese patologice locale induse de căldură
Răspunsul sistemic la agresiunea termică
ȘOC
Vasodilatație
Hiperpermeabilizare endotelii
Hipoxie
Hipoproteinemie
Plasmexodie
Edem celular
Șoc hipovolemic postcombustional
ARSURĂ
Vasodilatație
Hiperpermeabilizare
vasculară
Hipoproteinemie
plasmatică
Edem
Hiperhidratare
celulară
Hemoconcentrație
Hipovolemie
ȘOC
HIPOVOLEMIC
+
+
+
Catecolaminemie
Aldosteron
Vasopersină
-
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI TERMICI
Procese patologice induse de căldură
Procese patologice locale induse de căldură
Răspunsul sistemic la agresiunea termică
ȘOC
ARSURĂ
Vasodilatație
Hiperpermeabilizare
vasculară
Edem
Hipoproteinemie
plasmatică
Hipoxie
Hiperhidratare
celulară
Hemoconcentrație
Hipovolemie
ȘOC HIPOVOLEMIC
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI TERMICI
Procese patologice induse de căldură
Procese patologice locale induse de căldură
Răspunsul sistemic la agresiunea termică
ȘOC
Infecții suprapuse
Distrugeri celulare
Acumulare toxine vasodilatatoare
Șoc toxicoseptic (de spațiu III)
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI TERMICI
Procese patologice induse de căldură
Procese patologice locale induse de căldură
Răspunsul sistemic la agresiunea termică
SIAS
FOCAR
Mediatori solubili
Radicali liberi O2
Toxine
Proteaze
Sindrom de Răspuns Inflamator
Sistemic
SRIS
Edeme
Tromboze - Embolii
PFA
ȘOC
HIPOVOLEMIC
+
Lipoliză
+
Catecolamine
+
Metabolism bazal
+
Glucocagon
+
Glucocorticoizi
+
Proteaze tisulare
și leucocitare
+
Glicemie
Diminuarea imunității
+
Infecții
suprapuse
+
ȘOC
TOXICOSEPTIC
Infecții
suprapuse
Efecte electrotermice:
Leziuni morfologice (arsuri
de grad III)
Electrocutare
Efecte electrochimice:
Alterări funcționale la
nivelul structurilor
excitabile (SNC, cord)
Efecte electromecanice:
Contracții musculare
necontrolate
Procese patologice
generale
induse
de căldură
Refacere
epitelială,
cu sorginte
(la Fiziopatologia termoreglării)
marginală (arsură G III)
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI TERMICI
Procese patologice induse de frig
T mică
(acțiune generală)
T mică
(acțiune
locală)
Organism
Organism
Mediu ambiant
Mediu ambiant
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI TERMICI
Procese patologice induse de frig
Procese patologice locale induse de frig
Degerături
G I (Congelatio Erithematosa)
G II (Congelatio Bullosa)
G III (Combustio Cangrenosa)
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI TERMICI
Procese patologice induse de căldură
Procese patologice locale induse de căldură
Manifestările degerăturilor
Manifestări
Vasodilatație (hiperemie)
Amplificarea permeabilității vasculare
Edem
Plasmexodie
Flictene (țesut denudat în caz de rupere)
Resorbție endotoxine
Necroză
Tromboze
Gangrenă
Degerătura
grad I
Degerătura
grad II
Degerătura
grad III
Procese patologice generale induse de frig
(la Fiziopatologia termoreglării)
SRIS
Șoc toxicoseptic
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE ELECTRICITATE
Contact cu conductori
electrici
Fulgurația
Efecte electrotermice:
Leziuni morfologice
(arsuri de grad III)
Electrocutare
Efecte electrochimice:
Alterări funcționale la
nivelul structurilor
excitabile (SNC, cord)
Efecte
electromecanice:
Contracții musculare
necontrolate
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE ELECTRICITATE
Electrocutări produse de curenți electrici artificiali
Curent continuu
Curent alternativ
Efect electromecanic cu durată mică
Tensiunea
Efect electromecanic cu durată mare
Durata de acțiune
Intensitatea
Efect electrotermic
Conținutul în colagen
Efect electrochimic
Efect electrotermic și
electrochimic
Electrocutare
Traseu care cuprinde
cordul și SNC
Rezistența electrică
Efecte electrochimice
grave
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE ELECTRICITATE
Electrocutări produse de curenți electrici naturali
+
Fulger
10.000-20.000 A
_
Trăsnet
12.000-20.000 A
_
R = 500-1000 m
Efecte:
-termic
-baric
-electromagnetic
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE ELECTRICITATE
Electrocutări produse de curenți electrici naturali
TRĂSNET
Efecte:
-termic
-electromagnetic
(electrochimic)
-baric (tunet)
Arsuri
Tulburări SNC
Stop cardiac
Stop respirator
Panică
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE ENERGIA RADIANTĂ
Procese patologice induse de energia radiantă neionizantă
ENERGIE RADIANTĂ
Radiații neionizante
Câmp
static
Linii
Înaltă
tensiune
Radio
FM
TV
Radio
AM
Radiații ionizante
Telefoane mobile
Cuptor cu
microunde
Bec
electric
Aparat
Roentgen
Solar
LUNGIME DE UNDĂ (METRI)
FRECVENȚĂ (HZ)
Câmp electric
Unde radio
Infraroșii (IR)
Microunde
RADIAȚII
Non termice
Capacitate scăzută de a genera
curent de inducție
Efecte nedemonstrate
NEIONIZANTE
Termice
Capacitate crescută de a
Raze X și g
VIS și UV
Optice
Efect fotoelectric
RADIAȚII IONIZANTE
Alterante ale biostructurilor
Leziuni ale ADN
genera curent de inducție
Efect caloric
Efect fotochimic
Mutații genetice,
cancer, malformații
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE ENERGIA RADIANTĂ
Procese patologice induse de energia radiantă neionizantă
RADIAȚII NEIONIZANTE
l = 30 km - 5mm
l= 15000 nm - 750 nm
l= 400 nm - 200 nm
l= 5mm - 15000 nm
l= 750 nm - 400 nm
Unde radio
Microunde Radiații IR
Radiații VIZ
Radiații UV
Efecte patologice
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE ENERGIA RADIANTĂ
Procese patologice induse de energia radiantă neionizantă
Procese patologice induse de radiațiile infraroșii (IR)
Radiații IR
Penetrare
5mm
INSOLAȚIA
Radiații IR
și VIZ
ZONA CEFALICĂ
Efecte:
-Vasodilatație
-Hiperemie
-Eritem
Faza II
Faza I
Vasodilatație
Hiperpermeabilizarea
endoteliului vascular
Congestie
Hiperexcitabilitate
Edem cerebral
Hipertensiune a LCR
Colaps
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE ENERGIA RADIANTĂ
Procese patologice induse de energia radiantă neionizantă
Procese patologice induse de radiațiile vizibile (VIZ)
Radiații VIZ
Efecte:
-Insolație (împreună cu IR)
-Fotodermatoze (împreună cu UV)
-Tulburări de vedere
-Tulburări bioritm
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE ENERGIA RADIANTĂ
Procese patologice induse de energia radiantă neionizantă
Procese patologice induse de radiațiile ultraviolete (UV)
RADIAȚII UV
l = 400 nm - 320 nm
l= 320 nm - 290 nm
Raze UV lungi
Raze UV medii
l= 290 nm - 200 nm
Raze UV scurte
Strat OZON
ATMOSFERĂ
Epiteliu cutanat
Efecte
-adaptative
-patologice
Pigmentogeneză
Hiperemiant (Inflamator)
Fotosenzibilizant
Cancerigen
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE ENERGIA RADIANTĂ
Procese patologice induse de energia radiantă neionizantă
Procese patologice induse de radiațiile ultraviolete (UV)
Radiații UV
Raze UV
Eritem
Radiații UV
Mediatori solubili
ai inflamației
Eritem
Migrarea
transepidermică
a melaninei
(pigmentare)
Pigmentogeneză
Radiații UV
Secreție de
melanină
Hipercheratoză
Melanină
Hipercheratoză
(îngroșarea
stratului cornos)
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE ENERGIA RADIANTĂ
Procese patologice induse de energia radiantă neionizantă
Procese patologice induse de radiațiile ultraviolete (UV)
Efectul carcinogenetic al radiaţiilor UV
Raze UV medii
(290-320 nm)
Alterarea ADN
Alterarea ritmului
mitozelor
Carcinogeneză
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE ENERGIA RADIANTĂ
Procese patologice induse de energia radiantă neionizantă
Procese patologice induse de radiațiile ultraviolete (UV)
Mecanismul patogenic al fotodermatozelor
Raze UV și VIZ
Piele glabră
Substanțe fotodinamice
Absorb fotonii
Formează RLO
Mecanism
fototoxic
FOTODERMATOZE
Mecanism
fotoalergic
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE ENERGIA RADIANTĂ
Procese patologice induse de energia radiantă neionizantă
Procese patologice induse de radiațiile ultraviolete (UV)
Mecanismul patogenic al fotodermatozelor
De origine
diversă
Gudroane
de huilă
SUBSTANȚE
FOTODINAMICE
De origine
vegetală
Substanțe
chimice de
sinteză
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE ENERGIA RADIANTĂ
Procese patologice induse de energia radiantă neionizantă
Procese patologice induse de radiațiile ultraviolete (UV)
Mecanismul patogenic al fotodermatozelor
MECANISMUL
FOTOTOXIC
Radiații UV și
VIZ
Substanță fotodinamică
Epiderm
RLO
Melanocit
Membrana
bazală
Strat cornos
Necroze
Enzime
lizozomale
MSI
Eritem
Edem
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE ENERGIA RADIANTĂ
Procese patologice induse de energia radiantă neionizantă
Procese patologice induse de radiațiile ultraviolete (UV)
Mecanismul patogenic al fotodermatozelor
MECANISMUL
FOTOALERGIC
Radiații UV și
VIZ
Radiații UV și
VIZ
Substanță fotodinamică
Epiderm
Haptenă
Haptenă
Inflamație
Melanocit
Membrana
bazală
Strat cornos
+ proteină
Răspuns
imun
Ac
Expunere sensibilizantă
+ proteină
Histamină
Ag +Ac
Degranulare
Mastocit
Expunere declanșantă
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE ENERGIA RADIANTĂ
Procese patologice induse de energia radiantă ionizantă
Raze ionizante
(raze X şi g)
(l=0,06-10 Å)
Radiaţii corpusculare:
a, b, electroni, protoni,
neutroni etc.
PENETRARE
ADÂNCĂ
Alterarea ADN
Alterarea ritmului
mitozelor
CARCINOGENEZĂ
Generare RLO
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE SUBSTANŢE CHIMICE
Manifestare acută:
OTRĂVIRI
Exogene
Manifestare cronică:
INTOXICAȚII
SUBSTANȚE CHIMICE
TOXICE
Endogene:
AUTOINTOXICAȚII
(TOXICOZE)
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE SUBSTANŢE CHIMICE
TOXICITATE
Intrinsecă
Dobândită
Prin asociere
Prin transformare
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE SUBSTANŢE CHIMICE
SUBSTANȚE CHIMICE
TOXICE
DML
Tulburări biochimice
Subst. Cu
toxicitate
scăzută
Leziuni biochimice
Leziuni morfologice
Subst. Cu
toxicitate
medie
Subst. Cu
toxicitate
mare
Toxicitate
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE SUBSTANŢE CHIMICE
Clasificarea substanțelor toxice
SUBSTANȚE TOXICE CU MECANISM
Anoxic
Antihormonal
Antivitaminic
Blocarea
Hb
Inhibarea
enzimelor
respiratorii
Coagulant
Hemoragic
Hemolitic
Inhibator
enzimatic
Hemaglutinant
Neurotrop
Coroziv
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE SUBSTANŢE CHIMICE
Clasificarea substanțelor toxice
Organice
Anorganice
SUBSTANȚE TOXICE
Minerale
Vegetale
De sinteză
Solide
Lichide
Gazoase
Volatile
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE SUBSTANŢE CHIMICE
Factorii care influențează acțiunea substanțelor toxice
Toxicitate
Concentrația
Compuși
anorganici
Compuși
organici
Toxicitatea
Toxicitate
Toxice
lichide și
gazoase
Toxice
solide
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE SUBSTANŢE CHIMICE
Factorii care influențează acțiunea substanțelor toxice
TOXIC
Transformare
Precipitare
Digestie
DIMINUAREA TOXICITĂȚII
Oxidare
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE SUBSTANŢE CHIMICE
Factorii care influențează acțiunea substanțelor toxice
TOXIC
Conjugare
Sinteze de protecție
Sinteze letale
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE SUBSTANŢE CHIMICE
Etapele acţiunii substanţelor toxice
TOXIC
Absorbție
intestinală
Distribuire și acumulare
Absorbție
cutanată,
pulmonară
etc.
Vena portă
TRANSFORMARE
Anihilare toxic
(conjugare,
oxidare, reducere)
Ficat
(detoxifiere)
Etapa patogenă
DISTRIBUIRE
toxic scăpat din
filtrul hepatic
Etapa de transformare
Organism
Etapa de eliminare
MANIFESTARE
PATOLOGICĂ
brutală
(doze mari)
ACUMULARE
în țesut de
elecție
(doze mici)
ELIMINARE
(rinichi, piele
etc)
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI BIOLOGICI
Fiziopatologia infecției
AGENT PATOGEN
INFECȚIOS
+
-Bacterii
-Micoplasme
-Virusuri
ORGANISM
GAZDĂ
INFECȚIE
BOALĂ INFECȚIOASĂ
Induce imunitate
specifică
Organism bolnav
=
Vector
Specificitate
etiologică
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI BIOLOGICI
Fiziopatologia infecției
PATOGENITATE
ABSOLUTĂ
Germeni patogeni
cu patogenitate
mare
CONDIȚIONATĂ
Germeni epifiți
Germeni saprofiți
Germeni patogeni
cu patogenitate
scăzută
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI BIOLOGICI
Fiziopatologia infecției
Organismul gazdă
ORGANISM
REZISTENT
Rezistență
nespecifică
RECEPTIV
Rezistență
nespecifică
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI BIOLOGICI
Fiziopatologia infecției
Organismul gazdă
Rezistența nespecifică la boală
REZISTENȚĂ NESPECIFICĂ
Bariere
naturale
(BN)
-Piele
-Mucoase
-Bariere
de organ
Factori
metabolici
Factori
auxiliari
BN
-Glande
-Descuamate
-Leucocite
-Temp. corp.
-O2 tisular
-Metaboliți
-Enzime
Factori
celulari
Flora
epifită
-Antagonism
bacterian
-PMN
-Monocite
Mecanisme
complexe
Factori
biochimici
-Umorali
-Tisulari
-Celulari
-Inflamația
-Febra
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI BIOLOGICI
Fiziopatologia infecției
Organismul gazdă
Rezistența specifică la boală
SISTEM IMUN
REZISTENȚĂ SPECIFICĂ
contra
Agenți patogeni
exogeni biotici
Agenți celulari
endogeni
ANTIGEN (Ag)
RĂSPUNS IMUN - Imunitate
Specificitate
Memorie
Control strict
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI BIOLOGICI
Fiziopatologia infecției
Organismul gazdă
Rezistența specifică la boală
ANTIGEN (Ag)
GM > 10.000
Situri de fixare
multiple
Doză suficientă
IMUNITATE
PASIVĂ
ACTIVĂ
Indusă umoral
Indusă celular
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI BIOLOGICI
Fiziopatologia infecției
MACROFAG
Antigen
Organismul gazdă
Rezistența specifică la boală
Fagocitoză
Prelucrarea antigenului și
expunerea la nivel membranar a
informației antigenice
Imunitatea activă
indusă umoral
Contactul cu limfocitul T
(transfer de informație)
Limfocit B
SECREȚIE
IMUNOGLOBULINE
Plasmocit
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI BIOLOGICI
Fiziopatologia infecției
MACROFAG
Organismul gazdă
Antigen
Rezistența specifică la boală
Fagocitoză
Prelucrarea antigenului și
expunerea la nivel membranar a
informației antigenice
Imunitatea activă
indusă celular
Contactul cu limfocitul T
(transfer de informație)
Limfocite T
activate
CITOTOXICITATE
Interleukine
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI BIOLOGICI
Fiziopatologia infecției
Organismul gazdă
Rezistența specifică la boală
Factorii favorizanți (F.F.)
Agent microbian
cu patogenitate
condiționată
ORGANISM
F.F. PREDISPOZANȚI
F.F. OCAZIONALI
BOALĂ INFECȚIOASĂ
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI BIOLOGICI
Fiziopatologia infecției
Organismul gazdă
Rezistența specifică la boală
Maniera de manifestare a infecțiilor
BOALĂ INFECȚIOASĂ
Nu manifestă
Infecție inaparentă
Infecție latentă
Infecție tipică
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI BIOLOGICI
Fiziopatologia infecției
Organismul gazdă
Rezistența specifică la boală
Etapele evolutive ale bolii infecțioase
Simptome
clinice
Perioada
prodromală
Perioada de stare
clinic manifestă
Simptomatologie
pregnantă, specifică
Simptomatologie
ștearsă, nespecifică
Timp
Perioada
de latență
Debut clinic
(b)
Vindecare
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI BIOLOGICI
Fiziopatologia infecției
Organismul gazdă
Rezistența specifică la boală
Clasificarea bolilor infecțioase
BOALĂ INFECȚIOASĂ
Bacteriană
Virotică
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI BIOLOGICI
Fiziopatologia infecției
Organismul gazdă
Rezistența specifică la boală
Bolile bacteriene
PATOGENITATEA
BACTERIILOR PATOGENE
Virulență
Toxigenitate
Rezistență la fagocitoză
Exotoxine
Inhibarea fagocitozei
Adaptare la procesele
metabolice
Specia
Poarta de intrare
Capacitate de sinteză a unor
enzime
Endotoxine
-interferează
metabolismul
-interferează
activitatea
enzimatică
-destructurează
structuri
funcționale
-pirogen
-generează șoc
-răspuns imun
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI BIOLOGICI
Fiziopatologia infecției
Organismul gazdă
Rezistența specifică la boală
Bolile virale
PATOGENITATEA
VIRUSURILOR
Virulență
Receptori membranari
Fagocitoza
Reacția febrilă
Factori antivirali
Reacția inflamatorie
Imunitatea specifică
PROCESE PATOLOGICE INDUSE DE AGENȚI BIOLOGICI
Fiziopatologia infecției
Organismul gazdă
Rezistența specifică la boală
Bolile virale
Penetrare și
separarea
componentelor
virale
Virus
Fixare
Producerea
de noi
capside
virale
Asamblarea
de noi viruși
Eliberarea
virușilor prin
distrugerea
celulei
Capsidă
ADN viral
Inserarea
ADN viral în
cel celular
Producerea
ADN viral