Transcript NPGC

NON PENETRAN
GLOKOM CERRAHİSİ
NPGC
Globun bütünlüğünü bozmadan, aköz humor’ün
dışa akım direncini azaltarak GİB düşüşü
sağlayan bir glokom cerrahisi türüdür.
BASINÇ DÜŞÜŞÜNÜ
SAĞLAYAN YOLLAR
• Descemet membranı
• Schlemm kanalı
• Skleral yatağın tabanını oluşturan sklera parçasının
inceltilmesine bağlı uveoskleral dış-atımda da bir
artış meydana gelmektedir.
NPGC ENDİKASYONLARI
NPGC’nin geniş bir kullanım alanı vardır.
Genelde açı patolojisi bulunmayan her hastaya
yapılabilir.
•Açık açılı glokom
•Yüksek miyopisi olan glokomlar
•Pigmenter glokom
•Eksfoliasyon sendromu
•Afakik ve psödofakik glokom
•Üveite sekonder glokom
NPGC TİPLERİ
Çeşitli modifikasyonları olmak ile birlikte
temelde 3 farklı NPGC tipi vardır.
•Derin sklerektomi
•İmplantlı derin sklerektomi
•Viskokanalostomi
CERRAHİ TEKNİK
NPGC tiplerinin hepsinde derin sklerektomi yapımı
sonuna kadarki süreç ortaktır.
Anestezi cerraha göre değişir.
Forniks veya limbus tabanlı açılım yapılabilir.
Yüzeysel skleral flap sonrası derin sklera flabı kaldırılır.
Schlemm kanalının tabanı ve jukstakanaliküler trabekülüm
soyulur.
Aköz filtrasyon akımı sağlanır.
Tüm NPGC tiplerinde, bu aşamadan sonra seçilen
operasyonun tipine göre farklı girişimler gerçekleştirilir.
KOMPLİKASYONLAR
PREOPERATİF VEYA İNTRAOPERATİF
KOMPLİKASYONLAR
•Trabekülo – Descemetik membran rüptürü
•Malign glokom
•Hemoraji
ERKEN POSTOPERATİF
KOMPLİKASYONLAR
•Yara yerinde sızıntı
•Hifema
•İnflamasyon
•Koroidal dekolman
•Hipotoni
•Hipertoni
•Dellen ülseri
•İnfeksiyon
•Ön kamara sığlaşması
•Görme keskinliğinde azalma
•İmplant kaybı veya yer değiştirmesi
GEÇ POSTOPERATİF
KOMPLİKASYONLAR
•Fibrozis
•Kistik blep
•GİB’ında yükselme
•Descemet dekolmanı
•Skleral ektazi
•Endoftalmi
NPGC
Bir tedavi seçeneğidir ve gelişmeye devam etmektedir.
GONYOTOMİ
Konjental glokomu tedavi edebilmek amacı ile özel
bıçaklarla ön kamaraya girilerek açıyı örten
mezodermal dokunun yarılması işlemine
GONYOTOMİ denir.
1930’lu yılların sonunda Otto BARKAN’ın
Gonyotomi’yi tanımlaması konjenital glokom
tedavisinde bir devrim başlatmıştır.
Tanımlandığından bu yana prensip olarak
değişmemişse de cerrahide olan yenilikler ve
enstrümanların gelişimi ile daha emniyetli ve
başarılı hale gelmiştir.
Gonyotomi’nin emniyetle ve doğru bir şekilde
yapılması için iyi bir ön kamara görüntüsü gerekir.
Temporal bölgeden girip nazal 120° ye kadar
gonyotomi yapmak teknik olarak kolaydır ve
geleneksel olarak gonyotomi ameliyatı bu bölgeden
başlar.
Ameliyatta kullanılan çeşitli gonyoskopik prizmalar
ve gonyotomi bıçakları mevcuttur.
Bir gonyotomi lensi göz üzerine yerleştirilir. Ön
kamara açısı mikroskop altında incelendikten sonra
gonyotomi bıçağı temporal limbusun 1mm kadar
önünden kornea aracılığı ile ön kamaraya sokulur.
Gonyotomi bıçağı iris yüzeyine paralel olarak karşı açıya
doğru ilerletilir. Hedef schwalbe hattı sklera mahmuzu
arasındaki kısımdır. Gonyotomi insizyonu iris kökünü
trabekülüme doğru çeken patolojik dokuya
uygulanır.İnsizyon iris köklerini aşağıya doğru düşürerek
trabekte ağın önünü açar.
İnsizyon sadece trabeküler lifleri ayıracak derinlikte
olmalıdır.
İşlem yapılırken ön kamara derinliğini sağlayabilmek
amacı ile kullanılan viskoelastik işlem sonunda
temizlenerek insizyon 10.0 ile kapatılır.
İşlem sırasında dikkat edilmesi gerekenler :
•İlerleme sırasında saydam lense dokunulmamaya dikkat
edilir.
•Derin ön kamara sağlanması
•Kaliteli bir açı görüntüsü
•Ön kamaraya miyokol verilerek periferik irisin açıdan
uzaklaştırılması
ENDOSKOPİK GONYOTOMİ
Korneası bulanık olan hastalarda bıçağın yanı sıra ışık
kaynağı ve görüntü sistemi de içeren endoskopi cihazı da
gereklidir. Bıçak ve endoskopi probu için tek yada iki
ayrı insizyon açılabilir. Tek girişli gonyotomide süngü
şeklindeki özel bir bıçak endoskopi probu üzerine
takılarak kullanılır.
Bimanuel endoskopik gonyotomi ise bıçak ve endoskopi
probu birbirinden farklı kesilerden girerek olur. Avantajı
daha kaliteli açı görüntüsü elde edilebilmesidir.
Amaç yine trabekte ağın önünü açmaktır.
Tesekkürler…