J.Kiciński & P.Łączny & A.Tonderski

Download Report

Transcript J.Kiciński & P.Łączny & A.Tonderski

Głównym celem utworzenia NKEO
jest wspomaganie regionu,
będącego w fazie rozwoju jeśli
chodzi o innowacje
dotyczące energii
odnawialnej, poszanowania
energii jak również promowanie
innowacji w tym zakresie.
Finansowanie inicjatywy
Projekt współfinansowany jest przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,
poddziałanie 1.5.2.
JST
IOB
MSP
Istota współpracy
Zasięg geograficzny
Podstawowe działania
- Promocja „Nadwiślańskiego Klastra Energii
-
-
Odnawialnej”,
Specjalistyczne szkolenia i seminaria w Polsce i za
granicą w zakresie OZE,
Doradztwo i konsultacje,
Płatne staże,
Wsparcie w zakresie aplikowania o środki finansowe,
Inne
Polityka
regionalna
oraz MŚP
Polityka na
rzecz nauki
i innowacji
Polityka
przyciągania
inwestycji
Podstawowe obszary działania Klastra
NKEO jest członkiem
Bałtyckiego Klastra
Ekoenergetycznego
W grudniu 2009 r.
BKEE uzyskał status
klastra kluczowego
w regionie
województwa
pomorskiego
Co się działo?
 Umowa podpisana 30.06.2009 r.
 Praktyczne rozpoczęcie działań: początek sierpnia
2009 r.
 W tej chwili 19 firm, 4 IOB, 3 instytucje
naukowe, 3 JST
 Łącznie 29 podmiotów zrzeszonych
 Podsumowaliśmy pierwszy etap (ankietyzacyjny) dot.
strategii klastra
Festyny, wystawy, pikniki
OZE
Spotkania partnerów, warsztaty
Konferencje, wykłady
A co dalej?
 Powstanie strategii rozwoju NKEO
 Comiesięczne spotkania partnerów
 3 wyjazdy studyjne (w tym jeden 19-21.05.2010 na
Giełdę kooperacyjną GENERA 2010)
 4 konferencje
 szkolenia
 Ok. 100 godzin doradztwa eksperckiego, w tym
technologicznego
 Min. 4 staże naukowe w przedsiębiorstwach
 Promocja, promocja, promocja 
www.klasteroze.pl
Dziękuję za uwagę!!!
Agnieszka Machlik
Kwidzyński Park PrzemysłowoTechnologiczny Sp. z o.o.
Górki 3, Kwidzyn
Tel./ fax +48 55 279 70 79
E-mail: [email protected]