Transcript Slayt 1

ORGANİZE
OLALIM
www.atikyonetim.com/evsel/
1
www.atikyonetim.com/evsel/
2
Atık yönetim zincirimizin ilk ve en önemli halkası evlerimizdir.
Evimizdeki en önemli adım ise atıklarımız içerisinde bulunan değerli
maddeleri çöplerimizden ayrı biriktirebilmemiz, kısaca atıklarımızı geri
dönüşüm noktalarına göndermek üzere ayırabilmemizdir.
www.atikyonetim.com/evsel/
3
Atıklarımızı ayırırken bu işi kimin için yaptığımızı hissetmemiz çok
önemlidir. Hiçbirimiz bunu devlet için ya da çevredekiler için yapmıyoruz.
Esas olan bunu kendimize duyduğumuz saygıdan ötürü yapıyor
olmamızdır!
 Bin bir emekle üretilen ve upuzun bir yol kat edip elimize kadar
gelen kıymetli bir kağıt parçasını nasıl çöp diye atabiliriz ki?
Bu hiç bize yakışır mı?
www.atikyonetim.com/evsel/
4
Eğer evimizde balkon ya da bahçe gibi müsait bir alan varsa, bir kaç tane
ucuz plastik kova alabilir ve her kovaya farklı türdeki atıklarımızı
biriktirebiliriz.
Kova alamıyorsak marketimizden birkaç tane büyük koli isteyebilir ve
onların içerisinde atıklarımızı biriktirebiliriz.
www.atikyonetim.com/evsel/
5
Bunu da yapamıyorsak açık renkli çöp poşetleri alıp, atıklarımızı bunların
içerisinde biriktirebiliriz.
Poşetlerimiz ne kadar şeffaf renklerde olur ise çöp toplayan yetkililerimiz
içerisinde bulunan malzemeyi o kadar daha net görebilir ve onları
diğerlerinden ayırabilirler.
www.atikyonetim.com/evsel/
6
Kendi evimiz içerisindeki bu ilk halkayı gerçekleştirdikten sonra sıra
zincirimizin ikinci halkası olan apartmanımıza gelir.
İlk olarak daire komşularımız ile birlikte apartmanımızda çöplerimizi ayırma
konusunda bir toplantı düzenleyebiliriz. Bir araya gelerek bildiklerimizi
paylaşabilir, neler yapabileceğimiz konusunda tartışıp, çözüm oluşturacak
fikirler öne sürebiliriz.
Birlikten kuvvet doğar!!
www.atikyonetim.com/evsel/
7
Örneğin, apartmanımızda kullanabileceğimiz müsait bir alan varsa evde
uyguladığımız tekniğin aynısını apartmanca hep birlikte uygulayabiliriz.
Çocuklarımızın ve sokak hayvanlarımızın kesinlikle ulaşamayacağı bir
alana bir-iki büyük koli yerleştirerek, apartmanca geri kazanılabilir değerli
atıklarımızı burada biriktirebiliriz.
Organik olmayan ambalaj atıklarımız etrafa kötü koku yaymayacağından
herhangi bir hijyen sıkıntımız da olmaz.
www.atikyonetim.com/evsel/
8
Her hafta dönüşümlü olarak bir haneden gönüllü olacak
kişi bu kolileri kumbaralara ya da toplama noktalarına
teslim edebilir, böylece geri kazanım kumbaralarına uzak
bir mevkide yaşıyorsak bile bu sorunumuzu hep birlikte
çözmüş oluruz.
Böylelikle bu konuda hem çocuklarımıza hem de komşu
apartmanlarımıza örnek teşkil etmiş olur, kendimizle gurur
duyarız.
İnsanın kendi saygınlığının farkında olmasından daha güzel ne
olabilir ki!!
www.atikyonetim.com/evsel/
9
 Bunun dışında apartmanca birlik olarak ilgili Belediyemizin Temizlik
İşlerinden sorumlu müdürlüğüne gidebilir ve bu konudaki fikirlerimizi dile
getirebiliriz.
Yaşadığımız bölgenin farklı noktalarında geri kazanım kumbaraları
bulundurabilmek için vatandaş olarak bizim neler yapabileceğimizi
sorabiliriz.
Sürekli şikayet etmektense çözüm üretmeye
çalışmak daha doğrudur. Unutmayalım ki bir sorunu
çözemediğimiz an, artık biz de o sorunun bir parçası
sayılırız. Bu şekilde yaklaşırsak çözüme çok daha kolay
ulaşırız.
Hepimizin sorununa yine hepimiz birlikte çözüm getirmeye
çalışalım.
www.atikyonetim.com/evsel/
10
 Sorumluluğu sadece belediye birimlerinin üzerine atmak çok kolaydır,
fakat asıl önemli olan bizim de bu işi başarmada katkıda bulunabilmemizdir.
Unutmayalım ki birlik olarak başarabileceklerimiz,
başarabileceklerimizden çok daha fazladır!
www.atikyonetim.com/evsel/
birey
olarak
11
Günümüzde artık yaşam merkezleri, göğe kadar uzanan çok katlı
apartmanların bir arada bulunduğu, site ya da benzeri başka isimlerle
hitap edilen yerler olup çıktı. Bu yerleşim merkezlerine özellikle büyük
şehirlerimizde daha çok rastlıyoruz.
 Bu tarz pek çok apartmanın bir arada bulunduğu birimlerde yaşıyorsak,
evsel atıklarımızın yönetimi konusunda bir organizasyon sağlayabiliriz.
Hemen ilk bakışta sitede bulunan hane
sayısının fazla olması gözümüzü korkutmasın,
bu durumu zor ya da mümkün değilmiş gibi
değerlendirmeyelim!!
www.atikyonetim.com/evsel/
12
Aslında böyle fazlaca konutun bir arada bulunduğu birimlerde bu işi çok
daha kolay halledebiliriz. İşe bir toplantı organize etmekle başlayabiliriz.
Toplantımızın konusu hakkında bilgi veren ve insanların dikkatini çekecek
duyuru kağıtları hazırlayıp, her apartmanın girişine asabiliriz.
Duyuru kağıtlarına internetten kolaylıkla
bulabileceğimiz, çevre kirliliğinin bize ve tüm
canlılara verdiği zararı özetleyen çarpıcı resimler
ekleyebiliriz.
Böylece durumun önemini göstermiş olur, resmi
görenleri de bu konuda düşünmeye teşvik ederiz.
Bu da toplantımıza katılımı arttırır.
www.atikyonetim.com/evsel/
13
Bir araya toplanmayı başardığımızda öncelikle hep birlikte neler
yapabileceğimizden konuşalım, içimizde bu konuda bilgisi olmayanları
bilinçlendirelim. Atıklarımızı ayırmamızın ne derece önemli olduğundan
bahsedelim.
Ayrı biriktireceğimiz atıklarımız için dilekçe oluşturalım ve yerel
yönetimimizden geri dönüşüm kumbaraları isteğinde bulunalım, onların da
desteğini isteyelim.
www.atikyonetim.com/evsel/
14
Site sakinleri olarak çöplerin ayrı toplanması konusunda ortak bir
merkez oluşturabiliriz. Herkesin kolayca ulaşabileceği bir yere atık yönetim
merkezi kurabilir ve hepimiz atığımızı burada biriktirebiliriz.
Haftanın belirli bir günü gelecek olan atık toplama hizmeti atıklarımızı
tek merkezden rahatlıkla alıp gerekli yerlere teslim edebilir.
Atıklarımızın alınması konusunda yerel
yönetimimiz ile irtibata geçebilir, gerekirse bu
konuda hizmet veren firmaları internet
ortamından araştırıp birebir de başvurabiliriz.
www.atikyonetim.com/evsel/
15
Bu işlerle uğraşmak elbette biraz vaktimizi alabilir ve bizi yorabilir.
Fakat çözüme ulaşmayı başardığımızda, hissedeceğimiz gurur bizi
fazlasıyla tatmin edecek ve tüm yorgunluğumuzu dindirecektir.
Çocuklarımızın o gülümseyen yüzlerine her baktığımızda ya da onların
şimdiden atık toplama kumbaralarına uzanan o minicik çevreci ellerini
gördüğümüzde hissettiğimiz bu gurur daha da artacaktır.
www.atikyonetim.com/evsel/
16
Lütfen işin maliyetini kendimize engel olarak görmeyelim. Çünkü gelecek
nesillerimizin de temiz bir çevrede yaşamaya hakkı var!
Binlerce çeşit canlıyı nesilleri tükenmeden görebilmek, tertemiz
denizlerde yüzebilmek, buz gibi pınarlardan su içebilmek çocuklarımızın,
gençlerimizin de hakkı!
Bu haklarını onların elinden almayalım..
www.atikyonetim.com/evsel/
17
Evsel atıklarımızın yönetim zincirinin önemli bir halkası da sivil toplum
kuruluşlarımızdır.
 Sivil toplum kuruluşları bildiğimiz gibi resmi makamlardan bağımsız ve
ayrı olarak, sosyal, kültürel ya da çevresel amaçları doğrultusunda gönüllü
üyeleri ile birlikte toplumun yararına çalışan kuruluşlardır.
www.atikyonetim.com/evsel/
18
 Hepimiz, etrafımızda bu tarz irili ufaklı toplulukları görürüz. Bazen hukuki,
bazen politik, bazen kültürel ve bazen de çevresel konularla ilgili
çalışmalarına şahit oluruz.
 Eğer bu tarz topluluklardan birine üyeysek, biz de çevre konusunda
birbirimizi bilinçlendirebilmek için neler yapabileceğimizi birlikte
çalıştığımız arkadaşlarımızla konuşabiliriz. Birlikte toplantılar yaparak,
fikirlerimizi ve önerilerimizi paylaşabiliriz
www.atikyonetim.com/evsel/
19
Toplumumuzun dikkatini çekebilmek, evsel atıklarımızın ayrı toplanmasının
önemini vurgulayabilmek ve hatta en önemlisi de bunu nasıl yapabileceğimiz
konusunda çevremizi bilgilendirebilmek için bir adım atalım.
Eğer bu tarz bir topluluğa üye değilsek, aynı fikirde olan arkadaşlarımız ile
birlik olup küçük bir örgütlenmeyi de gerçekleştirebiliriz.
Çevre konusunda herkesin duyarlı olacağını düşünürsek, küçük olan
örgütlenmemizin ileride ne kadar büyüyebileceğini görebiliriz. Önce yakın
çevremizin sorunlarıyla ilgilenmeye başlar, daha sonrasında alanımızı gitgide
büyütürüz. Bu hiç de zor bir iş değildir..
www.atikyonetim.com/evsel/
20
İster bir topluluk üyesi olalım, ister yeni bir topluluk kurmaya çalışalım,
önce çevremizdeki insanların neyi bilip neyi bilmediğini öğrenmemiz
gerekir.
Çevremizdeki insanlarla bu konuda anket çalışmaları yapalım ve
yönelttiğimiz sorulara verecekleri cevaplara göre eksikliklerimiz konusunda
bir seminer düzenleyelim.
www.atikyonetim.com/evsel/
21
 Bu konuda yerel yönetimimiz de bizden desteğini esirgemeyecektir.
Seminerlerimizi belirli aralıklarla tekrarlayalım, soru cevaplarla halkımızın
kafasına takılanlara çözüm oluşturmaya çalışalım.
Gerekirse bu konuda uzman kişi ya da kuruluşları seminerlerimize misafir
olarak da davet edelim.
Çöplerin evlerde ayrı biriktirilmesi konusunu aşmayı başardığımızda, yerel
yönetimimiz ile ilgili çalışmalara başlayalım.
www.atikyonetim.com/evsel/
22
 Atıkların ayrı toplanması konusunda hizmet veren firmaları
araştıralım. Araştırdığımız firmalarla ön görüşmeler yapalım ve
sonuçlarını yerel yönetimimiz ile paylaşalım.
Bu şekilde hem yerel yönetimimizle birlikte çözüm üretmiş
olup onların yükünü biraz olsun hafifletiriz, hem de diğer
yerleşim birimlerine örnek teşkil eden bir projeyi hayata
geçirmiş oluruz. Bundan daha güzel ne olabilir ki?
Tabi iş bununla da kalmamalı. Sorunu çözmekle işimizin
bittiğini düşünmeyelim! Sürekli olarak bu konuda
bilgilendirmeler
yapmaya
ve
sıkıntıya
düşen
vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam edelim.
www.atikyonetim.com/evsel/
23
Bunun yanında okullarımızda, özellikle de
ilköğretim sınıflarımızda ve okul öncesi eğitim
kurumlarımızda, çocuklarımızı erken yaşta çevre
konusunda
bilinçlendirebilmek
için
neler
yapabileceğimiz
ve
nasıl
yapabileceğimiz
konusunda
öğretmenlerimizle
toplantılar
yapabiliriz.
 Gerekirse bu konuda büyük organizasyonlar düzenleyebilir ve yakında
bulunan sektörünün öncüsü, çevreye ve çocuklara duyarlı büyük firmalarla
görüşmeler yapabilir ve bu çalışmalarda bize destek olmalarını isteyebiliriz.
Hiç şüphesiz desteklerini esirgemeyeceklerdir.
www.atikyonetim.com/evsel/
24
Yerel yönetimler tabi ki evsel atıkların yönetilmesi konusundaki
sorumluluklarını yerine getirmekle görevlidirler. Ancak şunu da göz ardı
etmeyelim ki çözüme ulaşabilmemiz için hep birlikte çalışmamız, elimizden
geldiğince birbirimize hem yardımcı hem de destek olmamız gerekir.
Yerel yönetimimizin, yaşadığımız bölgeye geri dönüşüm kumbaraları temin
edebilmesi için tüm çalışmalarına destek olalım. Bu konuda yapılan tüm
seminerlere, anket ve uygulama çalışmalarına katılım gösterelim.
Atıklarımız hepimizin ortak sorunudur!
www.atikyonetim.com/evsel/
25
Geri dönüşüm kumbaralarının yerleştirilmesi ve en verimli atık alım
saatleri/günleri konusunda da birlikte çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Sonuçta
bu hizmetten faydalanacak ve bu kumbaraları kullanacak olanlar yine bizleriz.
Cadde üzerlerindeki küçük çöp tenekelerinde tek teneke yerine üçlü ya da
dörtlü şekilde her atığımızı ayrı atabileceğimiz toplama kumbaraları
isteyebiliriz.
www.atikyonetim.com/evsel/
26
 Bu şekilde evsel atıkların ayrı biriktirilerek toplanması konusunda
çalışmalar yapan firmaları araştırabiliriz. Örneğin bunların başında ambalaj
atıklarının toplanması konusunda ülkemiz çapında çalışmalar yapan Çevre
Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme (ÇEVKO) vakfını verebiliriz.
 ÇEVKO, pek çok belediyemiz ile işbirliği yaparak bu atıklarımızın
toplanmasını ve uygun şekillerde değerlendirilmesini sağlıyor.
Biz de belediyemizi bu çalışmalar konusunda bilgilendirebiliriz.
www.atikyonetim.com/evsel/
27
Bu tarz projelerle geri kazanılabilir atıklarımızın (kağıt, cam, metal, plastik
vb. gibi) kaynağında ayrı biriktirilmesini; lisanslı firmalar tarafından
çöplerden ayrı olarak toplanmasını, toplanan bu atıkların geri
dönüştürülmek ve yeni ürünler elde edilmek üzere ilgili kuruluşlara sevk
edilmesini sağlayabiliriz.
Benzer şekilde farklı firmalar ile bağlantılar kurarak tehlikeli atıklarımızın
da biriktirilip, çevremize ve çöp alanlarımızda çalışan işçilerimize zarar
vermemesi için ayrı bir merkezde toplanmasını ve beldemizden alınmasını
sağlayabiliriz.
Yerleşim birimimizde bir atık yönetim merkezi kurulması ve tüm atıkların
tek merkezden idare edilmesi konusunda yerel yönetimimize fikir verebiliriz.
www.atikyonetim.com/evsel/
28
Yerel yönetimlerimiz ile birlik olalım ve kaynaklarımızı korumak için artık
"çöp" sorunumuza bir çözüm getirelim. Çöp toplama işlemlerini daha
temiz, daha düzenli ve daha programlı hale getirelim.
Atıklarımızı ayıralım ve çöp miktarımızı azaltalım. Çöp depolama
alanlarımızı tehlikeli atıklardan arındıralım, geri dönüşebilir atıklarımızı
değerlendirerek ülkemizin ekonomisine katkıda bulunalım.
Bu Dünya hepimizin....
www.atikyonetim.com/evsel/
29
TERTEMİZ BİR GELECEK İÇİN
HEP BİRLİKTE EL ELE…
www.atikyonetim.com/evsel/
30