Dias nummer 1

Download Report

Transcript Dias nummer 1

Studievejledning for Medicin
Arteriepunktur og tolkning
– En vejledning med små tips og et strejf af
forskning
Præsenteres af Ole Kruse, stud.med. 9.semester
Studievejledning for Medicin
Indhold
•
Anvendt fysiologi
•
Prøvetagningen
•
Cases
•
Laktats værdi i vurdering af patienter der indlægges akut
Studievejledning for Medicin
Anvendt fysiologi
Forstyrrelser i syre-base status
•
Regulering af organismens brintionkoncentration
•
•
•
Buffersystemer
Respiratorisk kompensation (hurtig)
Renal kompensation (langsom)
Studievejledning for Medicin
Buffersystemer
•
•
Kombinationer af salte og svage syrer, som modvirker pH
ændringer ved at optage/afgive H+
Bikarbonat-kulsyre systemet (99% af bufferkapaciteten)
Studievejledning for Medicin
Respiratorisk kompensation
•
Øget respiration udvasker CO2
•
Nedsat respiration tilbageholder CO2
•
Tidsfaktoren
Studievejledning for Medicin
Nyrernes syre-base regulering
•
Sekretion af hydrogenioner
•
Regulere koncentrationen af HCO3 –
•
Tidsfaktoren
Studievejledning for Medicin
Andre parametre på en A-gas
•
•
Base excess: <-3 = metabolisk acidose
>+3 = metabolisk alkalose
Laktat?
Studievejledning for Medicin
Laktat
•
•
•
Forhøjet laktat kunne bruges til at forudsige hvilke ptt. der
var i øget risiko for død. Triage?
Trenden var særlig værdifuld
Værdi over 2,5 bør udløse
særlig bevågenhed
Studievejledning for Medicin
Opskriften
•
•
•
•
•
Forventet resultat?
Er patienten sur eller basisk?
PCO2
BE/HCO3Laktat
•
Vær systematisk så er det nemt at sige noget fornuftigt om
en A-gas.
Studievejledning for Medicin
Cases
76 årig kvinde, storryger
Takypnø, forlænget expir, svedende.
15 l ilt på maske med reservoir
PO2: 13,0 (FiO2 85%)
pH: 7,25
PCO2: 9,3
HCO3- : 23,1
BE: 1,8
Respiratorisk acidose
Normalværdier:
PH:
PO2:
PCO2 :
HCO3-:
BE:
7,35 – 7,45
> 10 kPa
4,7-6,0 kPa
22-26 mmol/l
+/- 3 mmol/l
Studievejledning for Medicin
Cases
68 årig mand, indlagt med KOL i eksacerbation
Stabiliseret
5 liter ilt på maske
PO2: 8,9 (FiO2 40%)
PH: 7,35
PCO2: 7,3
HCO3- : 30,2
BE: 5,3
Fuldt metabolisk kompenseret respiratorisk acidose
Normalværdier:
PH:
PO2:
PCO2 :
HCO3-:
BE:
7,35 – 7,45
> 10 kPa
4,7-6,0 kPa
22-26 mmol/l
+/- 3 mmol/l
Studievejledning for Medicin
Cases
22 årig mand med nydiagnosticeret DM
BS 23
Tackypnø
6 liter ilt på maske
PO2: 22,6 (FiO2 40%)
PH: 7,30
PCO2: 3,8
HCO3- : 19,1
BE: - 7,9
Delvist respiratorisk kompenseret metabolisk acidose
Normalværdier:
PH:
PO2:
PCO2 :
HCO3-:
BE:
7,35 – 7,45
> 10 kPa
4,7-6,0 kPa
22-26 mmol/l
+/- 3 mmol/l
Studievejledning for Medicin
Cases
52 årig mand, genoplivet efter hjertestop
15 liter ilt på maske med reservoir
PO2: 9,3 (FiO2 85%)
PH: 7,11
PCO2: 8,3
HCO3- : 14
BE: - 10,6
Laktat: 8,6
Kombineret respiratorisk og metabolisk acidose
Normalværdier:
PH:
PO2:
PCO2 :
HCO3-:
BE:
7,35 – 7,45
> 10 kPa
4,7-6,0 kPa
22-26 mmol/l
+/- 3 mmol/l
Studievejledning for Medicin
Cases
55 årig mand, indlagt på kirurgisk afdeling obs ileus
Febril, lavtrykket, perifert kold.
Takypnø, svær at måle saturation
5 liter ilt på maske
PO2: 17 (FiO2 40%)
PH: 7,23
PCO2: 4,8
HCO3- : 18
BE: -4,1
Metabolisk acidose
Normalværdier:
PH:
PO2:
PCO2 :
HCO3-:
BE:
7,35 – 7,45
> 10 kPa
4,7-6,0 kPa
22-26 mmol/l
+/- 3 mmol/l
Studievejledning for Medicin
Cases
19 årig mand kendt med astma
Væsende vejrtrækning
Tackypnø
15 l ilt på maske med reservoir
PO2: 23,6 (FiO2 85%)
PH: 7,57
PCO2: 3,4
HCO3- : 23,1
BE: 1,8
Respiratorisk alkalose.
Normalværdier:
PH:
PO2:
PCO2 :
HCO3-:
BE:
7,35 – 7,45
> 10 kPa
4,7-6,0 kPa
22-26 mmol/l
+/- 3 mmol/l
Studievejledning for Medicin
Cases
34 årig kvinde indlagt i starten af sin graviditet grundet
vedvarende opkastninger
PO2: 11,0 (FiO2 21%)
PH: 7,48
PCO2: 7,2
HCO3- : 27,5
BE: 3,8
Delvist respiratorisk kompenseret metabolisk alkalose
Normalværdier:
PH:
PO2:
PCO2 :
HCO3-:
BE:
7,35 – 7,45
> 10 kPa
4,7-6,0 kPa
22-26 mmol/l
+/- 3 mmol/l
Studievejledning for Medicin
Praktisk