Transcript Behandling

Akutte
medicinske
tilstande
SATS – Den Akutte patient
Anafylaksi
Type 1 – IgE-medieret histamin-frigørelse
Systemisk potentielt livstruende reaktion
Symptomer
Behandling
Fjern Allergen om muligt!
A: Hæshed, stridor,
B: Bronkospasme, hurtig RF, lav sat
C: lavt BT, takykardi, koldsved
D:
D:”dommedagsfornemmelse”
angst/konfusion/bevidsthedstab
E: urticaria/udslæt, kløe,
flushing, rhinitis , kvalme, opkast,
diarre
Inj. Adrenalin 0,3-0,5mg i.m
Ilt og i.v væske
Inj. Tavegyl® 2mg i.v
Inj. Solu-Medrol® 80mg i.v
Inh. Bricanyl p.n
Astma
Lokal inflammatorisk reaktion i lunger
Typisk allergi-komponent
Potentielt livstruende forværring
Symptomer
Typisk hurtigt indsættende dyspnø
A: Frie luftveje
B: Bronkospasme, norm Sat,
Hurtig RF, ABG m. hyperventilation
CAVE normal pCO2
C: Takykard, højt BT, klam.
D: Vågen og klar
E: evt. Forhøjet tp.
Behandling
Ilt
Inh. Bricanyl/ipramol i store mængder
Inj. Solu-Medrol® 80mg iv.
Anæstesiassistance hvis pCO2
er normal/forhøjet
Overvej Magnesium i.v
PF>80% før udskrivelse
KOL in Exa
kronisk inflammation i lungerne
Typisk hos rygere eller personer
udsat for meget røg.
Symptomer
Hurtigt indsættende dyspnø
A: Frie luftveje
B: Bronkospasme, lav Sat,
Hurtig RF, ABG: pH, pO2
pCO2 – HCO3/BE
C: Takykard, højt BT, klam.
D: Vågen og klar
E: evt. Forhøjet tp.
Behandling
Ilt til Sat 88-92%
Inh. Ipramol i store mængder
Inj. Solu-Medrol® 80mg iv.
Overvej NIV hvis pH<7,35
pCO2 >6,0 efter ca 1 times
behandling.
Overvej AB v. påvirket CRP
eller øget ekspektoration
Husk dyrkning
AKS
Akut myokardieiskæmi med
eller uden EKG forandringer
Symptomer
Brystsmerter…………
CAVE diabetikere og kvinder
A: Frie luftveje
B: normal sat, høj RF, norm ABG
C: Takykard, højt/lavt BT, klam.
EKG-12- ST-elevation/depression
Eller intet.
D: angste og forpinte
Behandling
Morfin p.n
Oxygen(Ilt)
Nitroglycerin sublingualt
Tbl. ASA 300mg tygges
Tbl Ticagrelor (Brilique®) 180mg
Brilique ≈ efient ≈ ≈ plavix
ST-Elevations Myokardie Infarkt - STEMI
Behandling
MONA+
Hvis debut <12timer
Primær PCI - Percutaneus Coronary Intervention
10.000 IE ufraktioneret heparin før transport
(Næsten) altid lægefølge grundet risiko for arytmier
Fibrinolyse hvis transporttid overskrider 2 timer
Non ST-Elevations Myokardie Infarkt – Non STEMI
Eller Ustabil Angina Pectoris
Behandling
MONA+
Fondaparinux (Arixtra®) 2,5mg s.c – med mindre INR > 2!!
Betablokker hvis BT >100mg systolisk - ikke ved 2.-3. AV-blok
Altid lægefølge til afd. grundet risiko for arytmier
Atrieflimmer
Behandling
DC-konvertering hvis debut <48timer eller vital indikation
evt Amiodaron 150-300mg som medicinsk konvertering
Digitalisering med digoxin
3° AV-Blok
Behandling (bradykardi generelt)
Atropin 0,5mg i.v op til 3mg
Perkutan pacing – Obs capture også på puls
Isoprenalininfusion 0,02-0,2/μg/kg/min
Temporær/Permanent pacemaker afhængig
af årsag
Cardio.dk
Sepsis
SIRS + mistænkt infektion
Livstruende systemisk tilstand
Kriterier
Fokusjagt/sanering
SIRS
RF > 20/min eller pCO2 <4,3
Puls > 90
Tp <36,0C eller >38,0C
Leukocytter <4 eller >12
Behandling
Svær sepsis hvis svigt af et
organsystem.
Shock hvis BT <90mmHg trods
væske eller laktat >4
Bredspektret AB e.g.:
Tazocin 4g x 3 i.v +
Metronidazol 1g i.v +
Evt. Gentamycin 5mg/kg
Væske 30mL/kg de første timer
ALDRIG Kolloid
Inotropi og intensiv terapi ved
behandlingssvigt
Early goal directed terapy
Systolisk BT > 90 mmHg eller MAP> 65 mmHg.
Timediurese > 0,5 ml/kg/time.
Normalisering af metabolisk acidose (BE -2 til +2).
Laktat < 2,0 mmol/l.
PaO2 > 9 kPa, saturation >92 %.
Hæmatocrit > 0.3, hvis indenfor 6 timer debut.
Hvis CVK:
Central venøs iltmætning (Scvo2 ) > 70%
CVP: 4-9 mmhg
Survivingsepsis.org
Bevidshedspåvirkning
Kompleks tilstand med mange
differentialdiagnoser
Symptomer
ABC normal eller med truet
A/ lav RF/Lav Sat
Grundig D-gennemgang med
Fokus på lateralisering og
pupilforhold
Tænk differentialdiagnoser
Forgiftninger, thrombe/blødning
Metabolisk eller kramper
Memo:MIDAS(metab., Inf.,drugs,alc, stroke)
Behandling
Sikring af ABC
Intubation hvis usikkert A/GCS<9
Stesolid 5-10 mg i.v ved kramper
Evt. Fosphenytoin 15mg/kg
Meningitis
Dexamethason 10mg
Ampicillin 2g, Ceftriaxon 4g
Antidoter – Naloxone 0,4mg
Flumazenil 0,3mg i.v CAVE misbrug
Giftlinien Bispebjerg Hospital
3531 5555
Hypo
Endokrin og elektrolytdeficit
Addisons krise
Akut binyrebarkinsufficiens
Hypovolæme, mavesmerter, hyponatriæmi
og hyperkalæmi, evt hypoglykæmi
IV Glukocorticoid – masser af i.v væske
Hypocalcæmi
Hypokaliæmi
Tænk diuretika eller metabolisk.
Muskelslaphed, EKG forandringer
<3,0mmol/L opstart behandling
<2,0mmol/L bør der telemetreres
P.O kalium /i.v. kalium væsker
Hyponatriæmi
Muskelstivhed, EKG forandringer (QT forlængelse) mange neurologiske komplikationer
må ikke korrigeres for hurtigt pga risiko
Og til sidst kramper
for Cerebral Pontin Myelinose
i.v Calciumchlorid 10mL 0,5mmol/mL = 5mmol
Kronisk = 0,5mmol/L/t
Akut = 1,0mmol/L/t
Hyper
Endokrin og elektrolytdeficit
Diabetisk ketoacidose
Type 1 diabetikere – debut eler infektion
Højt BS, Ketoner i urin/blod, metabolisk acidose
svært dehydrede, hyperventilerende, comatøse
insulin 0,1IE/kg iv + IM, NaCl og evt. KaNaCl.
Hyperkaliæmi
Hypernatriæmi
typisk dehydrering eller mange
natriumholdige væsker
Langsomt rehydrering med
isotont glucose, vand po
max fald på 0,5mmol/L/t
CAVE hjerneødem
Nyreinsufficiens, iatrogent, endokrint
muskelslaphed, EKG forandringer (breddeøgede komplekser, T-takker)
>5,7mmol - Resonium 30g po eller rektalt
Glucose insulin (500mL 10% glucose/20IE insulin) over 30min
>6,5 m EKG el. >7 suppler m. 10mL (5mmol) Calciumchlorid langsomt iv.