Slide 1 - RTS Oko

download report

Transcript Slide 1 - RTS Oko

FORMAT 16:9
Standardni format kod digitalnog emitovanja TV
signala
Formati slike(ekrana)

Format predstavlja odnos širine i visine slike. Označava se kao x:y,
gde x predstavlja širinu a y visinu slike. Npr. format 3:2(ili 1.5:1)
znači da na 3 jedinice širine dolaze 2 jedinice visine slike.

Poznatiji formati:
i.
2.39:1 i 1.85:1(uobičajeni formati za prikaz filma u bioskopima),
ii.
4:3(1.33:1) i 16:9(1.78:1) (uobičajeni TV formati),
iii.
3:2, 1:1 i 5:4 (neki od formata fotografije)
Formati 4:3 i 16:9 – TV formati


Format 4:3 (“fullscreen”) - standardni format kod prenosa
analognog TV signala. Standard od sredine do kraja XX veka
Format 16:9 (“widesreen”) - relativno novi standard kod
prenosa digitalnog TV signala, HDTV(high definition
television).Nastao sa razvojem digitalne tehnologije krajem XX
veka
Razlike formata 4:3 i 16:9
Razlike formata 4:3 i 16:9
DODATNE
DODATNE
INFORMACIJE
INFORMACIJE
LEVO
DESNO
format 16:9 je širi u odnosu na format 4:3 i kao takav omogućava prikaz veće količine informacija
Proizvodni lanac TV signala u
formatu 16:9
1
2
Snimanje, kreiranje...
4
3
Grafička, tonska obrada, dodavanje
teksta, sinhronizacija...
5
Distribucija
Umnožavanje,čuvanje
6
Prenos signala
Svi elementi moraju biti prilagođeni formatu 16:9
TV prijemnik - prijem signala
Prenos signala do gledaoca


Mreža zemaljskih
analognih odašiljaca
Mreža zemaljskih
digitalnih odašiljača

Kablovska televizija

Internet
Gledalac, konzument

Satelitsko digitalo emetivonje

4:3 centre cut
“slika se seče” – gubi
se deo informacija
4:3 letterbox
ne gube se informacije ali
postoji neiskorišćen prostor
(horizontalno gore i dole)
14:9 letterbox
“slika se seče” – svodi na format 14:9,
postoji neiskorišćen prostor
(horizontalno gore i dole)

16:9 centre cut
16:9 pillarbox
14:9 pillarbox
potpuno proširenje slike,
gubi se deo informacija
ne gube se informacije, postoji
neiskorišćen prostor
(vertikalno, sa strana)
delimično proširenje slike, gubi se
deo informacija, koristan deo slike
u formatu 14:9
Prelazak na format 16:9

U Evropi se periodu između 2009. i 2015. planira potpun prelazak sa
analaognog na digitalno emitovanje TV programa, samim tim i prelazak na
format 16:9
Prelazak na format 16:9

Od 2008. RTS u svom prvom multpleksu digitalno emituje pored RTS1 i RTS2
i celodnevni program kulture i umetnosti – RTS digital. Pored prednosti u
kvalitetu zvuka i slike, izvorni format slike RTS digital je 16:9

Za gledanje digitalnog TV programa korisnik će morati da poseduje:
i.
Spoljni konvertor Set Top Box, ili
ii.
TV prijemnik sa ugrađenim digitalnim tjunerom
iii.
Eksternu ili internu karticu za PC računar
iv.
Spoljnu ili sobnu antenu za terestrijalni prijem