Juht kui saadik Saadik kui juht

download report

Transcript Juht kui saadik Saadik kui juht

Juht kui saadik
Saadik kui juht
Marina Kaljurand
Välisministeerium
23.11.2014
Saatkond versus kool/klass
• Viib ellu välispoliitikat
• Viib ellu hariduspoliitik
• Muutuvad teemad, uued • Õppekavad muutuvad
instruktsioonid
(või ei?)
• Eesti on väike riik – ei
huvita
• Õppeaine on igav – ei
huvita
• Pidevalt muutub
seltskond, kellele tuleb
rääkida
• Igal aastal uus klass
• Iga 3 -4 aasta tagant
• ???
Töötamine erinevates
keskkondades
Washingtoni saatkond
Moskva saatkond
• Positiivne õhkkond
• Palju valet Eesti aadressil
ametlikust meediast
• Tööst vabal ajal
kolleegidega kokku ei
puutu (muidugi oli
erandeid)
• Vabad inimesed vabal
maal
• Palju koostegutsemist ja
väljaspool tööaega
(ekskursioonid,
muuseumid, külaskäigud)
• Hoiame kokku
Milline juht ma püüan olla
• Püstitan ülesande, selgitan ülesannet
(jutupunktid, Eesti seisukohad)
• Arutan, kaasan kolleege, austan
meeskonnatööd
• Püüan innustada lahendusi/uusi mõtteid otsim
• Saan aru, et minu seisukoht ei ole alati
õige/parim
• Püüan olla avatud konstruktiivsele kriitikale
Leadership Secrets of Hillary Clinton
by Rebecca Shambaugh - juhtimisteadlane
• Pidev õppimine – vigadest, kogemustest
• Kohastuv (adaptive), - vajadusel
diplomaatiline, vajadusel väga
otsene/otsekohene
• (Tegelik) huvi alluvate vastu – listening tours
• Innovaatiline, avatud uuendusteks – twitter, F
• Suhtlemine – avatud, konkreetne, sõbralik,
arvestav …
Madeleine Albright – USA
välisminister
• Selleks, et olla hea diplomaat (õpetaja?) peab
oskama panna ennast teise inimese (õpilase?
asemele/kingadesse, sest kui ei saa aru, mis
juhib/motiveerib teist inimest, siis ei saa ka
leiada probleemile lahendust
• Juht peab suutma võtta sisse võimalikult palju
uut informatsiooni ja leppima sellega, et teiste
arvamused võivad tema arvamusest erineda.
Albright: kuidas ennast
kehtestada
• Küsimuste küsimine – mitte alustada
vabandusega, vaid minna kohe küsimuse
juurde
• Juhid ei vabanda, nad teevad, nad riskivad, n
esitavad oma seisukohad, neid kuulatakse
Napoleon Bonaparte:
Võitlust ei võitnud mitte see, kes andis head
nõu, vaid see, kes võttis endale vastutuse sell
täitmise eest ja käskis täide viia
Aitäh!
Marina Kaljurand
[email protected]