Slide 1 - Prof. Dr. Ali Şen`in Resmî Web Sitesi

download report

Transcript Slide 1 - Prof. Dr. Ali Şen`in Resmî Web Sitesi

Yaşam Boyu Öğrenme
Prof. Dr. Ali ŞEN
İnsan Kendi Yaşamını Kendi
Yetenekleri ve
Kendi İradesi ile Kurar!
Değerli Öğrencilerimize
Prof. Dr. Ali ŞEN
Akdeniz KARPAZ Üniversitesi
Yaşam Boyu Öğrenme Nedir?
• Bireyin tüm yaşamı boyunca kişilik sosyal ve
mesleki alandaki gelişimini amaçlayan bir
kavramdır.
• İyi vatandaş, iyi insan ve güçlü insan için
vazgeçilmez bir yaklaşımdır.
• Bireyin yaşamını bir başkasının desteğine
ihtiyaç duymadan sürdürebilmesinin temel
taşıdır.
Yaşam Boyu Öğrenme Nedir?
• Yaşam Boyu Öğrenim kişilerin hayatları
boyunca örgün, yaygın ve gayrıresmi öğrenme
faaliyetleri yoluyla edindikleri deneyimlerin
bütününü içerir.
• Yaşam Boyu Öğrenme ilkesi; öğrenme yanlızca
okulda gerçekleşmez evde, müzede, işte,
kütüphanede ve yaşamın sürdüğü her yerde
devam eder.
Neden Yaşam Boyu Öğrenme
Önemlidir?
•
•
•
•
Değişime ayak uydurabilmek için,
Dünya vatandaşı olmak için,
İyi ve etkili işler yapabilmek için,
Farklı topluluklara dahil olduğunuzda kabul
görmek için,
İnisiyatif ve
Girişimcilik
• Avrupa
Konseyi ve
Parlamentosu
başarılı Yaşam
Boyu Eğitim
için sekiz
yetkinlik alanı
önermektedir.
Kültürel
Farkındalık
Ve İfade
Ana Dilde
İletişim
Yabancı Dilde
İletişim
www.A6training.co.uk
Sosyal ve
Toplumsal
Yetkinlikler
End
Öğrenmeyi
Öğrenme
Digital
Yetkinlikler
Matematiksel
Yetkinlikler
İnisiyatif ve
Girişimcilik
• Sözlü ve yazılı dili etkin
bir şekilde kullanarak
farklı sosyal ve kültürel
ortamlara uygun
şekilde duygu ve
düşünceleri ifade
edebilme, ve
kavramları yorumlama
ve ifade etmedeki
başarılı dilsel etkileşim
yetilerimizin
bütünüdür.
Kültürel
Farkındalık
Ve İfade
Ana Dilde
İletişim
Yabancı Dilde
İletişim
www.A6training.co.uk
Sosyal ve
Toplumsal
Yetkinlikler
End
Öğrenmeyi
Öğrenme
Digital
Yetkinlikler
Matematiksel
Yetkinlikler
İnisiyatif ve
Girişimcilik
İngilizce’deki farklı sosyal
ve kültürel ortamlara
uygun şekilde duygu ve
düşünceleri ifade, ve
kavramları yorumlama ve
ifade etmedeki başarılı
dilsel etkileşim
yetilerimizin bütünüdür.
Bu yetiler dildeki
yeterliliğin yanısıra
kültürdeki yeterlilikleri de
içerir.
Kültürel
Farkındalık
Ve İfade
Ana Dilde
İletişim
Yabancı Dilde
İletişim
www.A6training.co.uk
Sosyal ve
Toplumsal
Yetkinlikler
End
Öğrenmeyi
Öğrenme
Digital
Yetkinlikler
Matematiksel
Yetkinlikler
İnisiyatif ve
Girişimcilik
Günlük yaşamda bir dizi
sorunu çözmek için
matematiksel düşünme
ve uygulama yeteneğidir.
Bilim ve teknolojideki
temel yeterlilikler, doğayı
açıklamada bilgi ve
yöntemleri uygulamak ve
analitik düşünceyi
kullanmaktır.
Kültürel
Farkındalık
Ve İfade
Ana Dilde
İletişim
Yabancı Dilde
İletişim
www.A6training.co.uk
Sosyal ve
Toplumsal
Yetkinlikler
End
Öğrenmeyi
Öğrenme
Digital
Yetkinlikler
Matematiksel
Yetkinlikler
İnisiyatif ve
Girişimcilik
Kültürel
Farkındalık
Ve İfade
Kendinden emin ve
eleştirel bir şekilde bilgi
toplumu teknolojilerine
(IST) hakimiyet ve iletişim
teknolojisini (ICT)
kullanabilme temel
becerilerini içerir;
Ana Dilde
İletişim
Yabancı Dilde
İletişim
www.A6training.co.uk
Sosyal ve
Toplumsal
Yetkinlikler
End
Öğrenmeyi
Öğrenme
Digital
Yetkinlikler
Matematiksel
Yetkinlikler
İnisiyatif ve
Girişimcilik
Öğrenme ile ilgili olan,
kişinin kendi ihtiyaçları
doğrultusunda, yöntem
ve fırsatlardan
yararlanarak, bireysel
olarak veya gruplar
halinde, kendi ihtiyaç ve
öğrenim yöntemleri ve
fırsatları değerlendirerek
kendi öğrenimini takip ve
organize etme yeteneğidir.
Kültürel
Farkındalık
Ve İfade
Ana Dilde
İletişim
Yabancı Dilde
İletişim
www.A6training.co.uk
Sosyal ve
Toplumsal
Yetkinlikler
End
Öğrenmeyi
Öğrenme
Digital
Yetkinlikler
Matematiksel
Yetkinlikler
İnisiyatif ve
Girişimcilik
İki farklı beceriden oluşan
yetenekler kümesidir.
Sosyal beceri, kişilerarası
ve kültürler arası
yetkinlikler , ve bireylerin
çalışma hayatında daha
etkin ve yapıcı bir şekilde
katılmalarını sağlayacak
toplumsal becerilerin
tamamını oluşturur.
Kültürel
Farkındalık
Ve İfade
Ana Dilde
İletişim
Yabancı Dilde
İletişim
www.A6training.co.uk
Sosyal ve
Toplumsal
Yetkinlikler
End
Öğrenmeyi
Öğrenme
Digital
Yetkinlikler
Matematiksel
Yetkinlikler
İnisiyatif ve
Girişimcilik
Fikirleri eyleme
dönüştürme yeteneğidir.
Belirlenen hedeflere
ulaşmak için projeler
planlamak ve yönetmek;
yaratıcılık, yenilikçilik ve
risk alma yetilerini
kullanmak anlamına gelir.
Kültürel
Farkındalık
Ve İfade
Ana Dilde
İletişim
Yabancı Dilde
İletişim
www.A6training.co.uk
Sosyal ve
Toplumsal
Yetkinlikler
End
Öğrenmeyi
Öğrenme
Digital
Yetkinlikler
Matematiksel
Yetkinlikler
İnisiyatif ve
Girişimcilik
Müzik, sahne sanatları,
edebiyat ve görsel
sanatlar gibi farklı
medyalarda çeşitli
fikirlerin, deneyimlerin ve
duyguların yaratıcı bir
şekilde ifade edebilme
yetkinliği ile bu tür
uygulamaları takdir
edebilme becerilerini
öngörür.
Kültürel
Farkındalık
Ve İfade
Ana Dilde
İletişim
Yabancı Dilde
İletişim
www.A6training.co.uk
Sosyal ve
Toplumsal
Yetkinlikler
End
Öğrenmeyi
Öğrenme
Digital
Yetkinlikler
Matematiksel
Yetkinlikler
İnisiyatif ve
Girişimcilik
Kültürel
Farkındalık
Ve İfade
Bu alanlar ile ilgili bilgileri
ve yetkinlikleri tanımak
bireyin kendi vizyonu ve
sorumluluğu alanına
girmektedir. Aynı alanlarda
farklı bireyler , farklı
yetkinliklere ve değişik
seviyelerde ihtiyaç
duyabilirler.
Ana Dilde
İletişim
Yabancı Dilde
İletişim
www.A6training.co.uk
Sosyal ve
Toplumsal
Yetkinlikler
End
Öğrenmeyi
Öğrenme
Digital
Yetkinlikler
Matematiksel
Yetkinlikler
İnisiyatif ve
Girişimcilik
Kültürel
Farkındalık
Ve İfade
Ana Dilde
İletişim
Tüm bu yetkinlikler birer
aşı gibidir. Bireyi yanlıştan
korumakla kalmaz,
toplumun önde gelenlerin
arasına katılmasını sağlar.
KAZANMA
EŞİĞİ
Yabancı Dilde
İletişim
www.A6training.co.uk
Sosyal ve
Toplumsal
Yetkinlikler
Öğrenmeyi
Öğrenme
Digital
Yetkinlikler
Matematiksel
Yetkinlikler
İnisiyatif ve
Girişimcilik
Kültürel
Farkındalık
Ve İfade
Ana Dilde
İletişim
Ana dilde yazılı ve sözlü
iletişimde biraz daha iyi
KAZANMA
EŞİĞİ
Yabancı Dilde
İletişim
www.A6training.co.uk
Sosyal ve
Toplumsal
Yetkinlikler
Öğrenmeyi
Öğrenme
Digital
Yetkinlikler
Matematiksel
Yetkinlikler
İnisiyatif ve
Girişimcilik
Kültürel
Farkındalık
Ve İfade
Ana Dilde
İletişim
Yabancı dilde konuşma ve
yazma becerilerinde biraz
daha iyi
KAZANMA
EŞİĞİ
Yabancı Dilde
İletişim
www.A6training.co.uk
Sosyal ve
Toplumsal
Yetkinlikler
Öğrenmeyi
Öğrenme
Digital
Yetkinlikler
Matematiksel
Yetkinlikler
İnisiyatif ve
Girişimcilik
Kültürel
Farkındalık
Ve İfade
Ana Dilde
İletişim
Analitik Düşünme ve
Problem çözme
becerilerinde biraz daha
iyi,
KAZANMA
EŞİĞİ
Yabancı Dilde
İletişim
www.A6training.co.uk
Sosyal ve
Toplumsal
Yetkinlikler
Öğrenmeyi
Öğrenme
Digital
Yetkinlikler
Matematiksel
Yetkinlikler
İnisiyatif ve
Girişimcilik
Kültürel
Farkındalık
Ve İfade
Ana Dilde
İletişim
Digital teknolojilerde ve
onların etkili iletişim
kullanımında biraz daha
iyi,
KAZANMA
EŞİĞİ
Yabancı Dilde
İletişim
www.A6training.co.uk
Sosyal ve
Toplumsal
Yetkinlikler
Öğrenmeyi
Öğrenme
Digital
Yetkinlikler
Matematiksel
Yetkinlikler
İnisiyatif ve
Girişimcilik
Kültürel
Farkındalık
Ve İfade
Ana Dilde
İletişim
Öğrenme becerilerini
geliştirmede biraz daha iyi
KAZANMA
EŞİĞİ
Yabancı Dilde
İletişim
www.A6training.co.uk
Sosyal ve
Toplumsal
Yetkinlikler
Öğrenmeyi
Öğrenme
Digital
Yetkinlikler
Matematiksel
Yetkinlikler
İnisiyatif ve
Girişimcilik
Kültürel
Farkındalık
Ve İfade
Ana Dilde
İletişim
Sosyal becerilerde ve
toplumsal
sorumluluklarda biraz
daha iyi,
KAZANMA
EŞİĞİ
Yabancı Dilde
İletişim
www.A6training.co.uk
Sosyal ve
Toplumsal
Yetkinlikler
Öğrenmeyi
Öğrenme
Digital
Yetkinlikler
Matematiksel
Yetkinlikler
İnisiyatif ve
Girişimcilik
Kültürel
Farkındalık
Ve İfade
Ana Dilde
İletişim
İnisiyatifi ele almada ve
bilinçli girişim
becerilerinde biraz daha
iyi
KAZANMA
EŞİĞİ
Yabancı Dilde
İletişim
www.A6training.co.uk
Sosyal ve
Toplumsal
Yetkinlikler
Öğrenmeyi
Öğrenme
Digital
Yetkinlikler
Matematiksel
Yetkinlikler
İnisiyatif ve
Girişimcilik
Kültürel
Farkındalık
Ve İfade
Ana Dilde
İletişim
Kültürel farklılıkları
algılama ve kendini ifade
edebilmede biraz daha iyi
KAZANMA
EŞİĞİ
Yabancı Dilde
İletişim
www.A6training.co.uk
Sosyal ve
Toplumsal
Yetkinlikler
Öğrenmeyi
Öğrenme
Digital
Yetkinlikler
Matematiksel
Yetkinlikler
İnisiyatif ve
Girişimcilik
Kültürel
Farkındalık
Ve İfade
Akdeniz KARPAZ Üniversitesi
Öğrencileri Danışman
Öğretim Üyeleri aracılığı ile
destek alabilirler. Böylece
gelişim alanları ile vizyonları
arasında güçlü bağlar
kurabilirler
Ana Dilde
İletişim
Yabancı Dilde
İletişim
www.A6training.co.uk
Sosyal ve
Toplumsal
Yetkinlikler
End
Öğrenmeyi
Öğrenme
Digital
Yetkinlikler
Matematiksel
Yetkinlikler
Yaşam Boyu Öğrenme
Yaşamınızı
Tasarlayın
Yaşamınızı
Planlayın
Planlarınızı
Uygulayın
Değerlendirin!
Geliştirin
• Kim Olmak
İstiyorsun?
• Neler
yapacaksın?
• Yapma İradesi
Göster!
• Sonuçları
Değerlendir!
• Geliştirmeyi
Planla!
• Ne yapmak
istiyorsun?
• Yapacakların
sana
istediklerini
verecek mi?
• En İyi şekilde
yap!
• Hatalardan
Öğren!
• Erteleme ve
kendin yap!
• Öğrendiklerin
i Kullan!
• Kendini daha
iyi yapacak
yönde
geliştir!
• Yaşamdan
neler elde
etmek
istiyorsun?
• Bunları nasıl
yapacaksın?
• Yenilikçi Ol!
Yeterliliklerin
Onayı
Akdeniz KARPAZ Üniversitesi
ÖĞRENCİLERİ
Özgeçmiş
Güncelleme
Dosyaların
Teslimi
İçin
YAŞAM BOYU ÖĞRENME
Faaliyetlerin
Takibi
Dinlediğiniz için
Teşekkür Ederim.
Öğrenci Öz
Değerlendirme
Yetkinlikleri
GELİŞTİRME MODELİ
www.A6training.co.uk
Dönem Sonu
Değerlendirme
Gelişim Planı
Hazırlama
Danışman ile
Birlikte
Değerlendirme