ÜRET*M PLANLAMA VE KONTROLÜ

Download Report

Transcript ÜRET*M PLANLAMA VE KONTROLÜ

Merve GAZİTEPE
Ayşegül Gözde AK
Berkan BİLGİÇ
Kemal ARAZ
Sevil ÖZMEN
ERP NEDİR?
ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal
Kaynak Planlama) sistemleri, bir hizmet veya üretim
firmasının tüm süreçlerinin bütünleşik bir biçimde
yönetimine imkan sağlayan sistemlerdir.
ERP sistemi temin sürelerini ve maliyetleri global
(işletme genelinde) bir anlayışla azaltma amacına
yöneliktir.
KURUM KAYNAKLARI KAVRAMININ
ORTAYA ÇIKIŞI
ERP‘NİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ
 Küreselleşme ve uluslararası rekabet
 Bilgi teknolojisinin sağladığı yeni olanaklar
 Uluslararası dağıtım zincirlerinin yaygın ve daha etkin
kullanılır hale gelmesi
 Çok tesisli organizasyonların iyi idare ve kontrol edilmesi
ihtiyacı
 Ürün ve üretim politikalarındaki rekabete bağlı değişmeler
ERP SİSTEMİNİN FAYDALARI

Rekabetçi baskılara ve piyasa fırsatlarına daha hızlı tepki verme
 Stoğun azaltılması
 Direkt işlem maliyetlerinin azaltılması
 İşletme içi koordinasyon artışı
 Stratejilere uygun işletme yönetimi
 Stratejilerin sonuçlarını değerlendirme olanağı
 Bilginin kesintisiz biçimde paylaşılması
 Kullanılan bilginin kalitesinin geliştirilmesi
 Üretim performansı artışı
 Zamanında ürün teslimatının artması
 Daha az kağıt kullanımı
ERP‘NİN KURULUMU VE İŞLETİMİ ESNASINDA
KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
 Kurum çalışanlarının yeni sistemin getireceği değişikliklere
direnç göstermesi
 Altyapı yetersizliği
 Danışmanlık hizmet kalitesinin yeterli düzeyde olmaması
 Operasyonel iş süreçlerinin yeni sistem uyarınca değiştirilme
gerekliliği
 Kurumun genel olarak sistemi kabul etmekte (sisteme adapte
olmakta) zorlanması, birimlerin yeni sisteme duyarsız
yaklaşımı
 Kurulum ekibinin başka işlerle de uğraşması
 Sisteme ait dokümantasyon eksikliği
ERP’NİN DİĞER SİSTEMLERLE
İLİŞKİSİ
ERP’NİN AMAÇLARI NELERDİR?
ERP MODÜLLERİ NELERDİR?
BAŞLICA ERP MODÜLLERİ
Lojistik
- Ürün ağaçları
- Rotalar
-Satınalma
- Envanter yönetimi MRP
- Ürün maliyetlendirme
 CRM (Customer Relationship Management)
- Müşteri ilişkileri yönetimi
 HCM (Human Capital Management)
- İnsan sermayesi yönetimi
 Üretim Planlama ve Kontrol
Üretim planlaması
- Üretim siparişleri
- Kapasite planlaması
-
 Finansal ve Maliyet Muhasebesi
- Finansal
muhasebe
- Sabit kıymetler muhasebesi
- Maliyet merkezi muhasebesi
- Maliyet taşıyıcıları muhasebesi
 DOC (Document)
- Doküman yönetimi
ERP‘NİN ORTAYA ÇIKIŞINDA TEKNOLOJİNİN
YERİ
Kesin verileri elde etmedeki zorluk
 Zamanında oluşturulamayan bilgi
 Karmaşık işletme fonksiyonlarının uygun olmayan kullanıcı
arayüzü

ERP İŞ PERFORMANSINI NASIL ARTTIRIR?
 Şirket içi entegrasyonu sağlar. Böylece tüm departmanlar ihtiyacı
olan bilgiye anında ulaşır.
 Gerçek zamanlı stok kontrolü yapabilir.
 Üretimin her aşaması ve siparişin hangi aşamada olduğu izlenebilir.
 Elde edilen veriler sayesinde ileriye dönük üretim planlaması yapılabilir.
 Gelen siparişin ihtiyacı olan hammaddeyi stoklardan kontrol eder, eksik
olanların listesini çıkartır.
 Ürün ağaçları ve reçeteler hazırlanarak üretim maliyetleri çıkartılır.
ERP YAZILIMININ
SEÇİM KRİTERLERİ
 İhtiyaca uygunlukFonksiyonalite
 Organizasyona uygunlukTasarım
 Dökümantasyon ve Destek
 Teknik Kriterler
 Güvenilirlik ve Kanıtlanmışlık
 Metodoloji ve Danışmanlık
ERP’NİN ALT YAZILIMLARI
SAP
ORACLE
AİMS
BAAN IV
EUROLİNE
SCALA
ERPDBO
PEOPLESOFT
ERP ALT YAZILIMLARI MİNİMUM 3 ALANI
İÇERMELİDİR
 Finans, dağıtım, insan kaynakları ve ödeme gibi pakette bulunan
çeşitli uygulama modülleri
 Raporlama, dış veri alma, güncelleme gibi çeşitli araçlar
 Tarayıcı, interaktif sesli cevap verme sistemleri gibi potansiyel olarak
farklı teknolojiler ile paketi çeşitli platformlara entegre etmeye
yardım eden çeşitli yazılımlar.
(Systems Analysis and Program Development)
 Türkiye’de yaklaşık 20 bin kullanıcısı bulunan SAP,
ERP pazarında dünyada olduğu gibi Türkiyede de
lider konumdadır. En iyi ERP programı olarak kabul
edilir.
Bir sistem uygulama ürünüdür.
İlişkilendirilmiş veri tabanlı yönetimi sistemlerin
lideri olan Oracle, ERP pazarının %14’üne
sahiptir.
 AİMS ( ANALYTICAL INFORMATION
MANAGEMENT SOLUTIONS)
Müşteri odaklı modüller
Üretim odaklı modüller
Finansal ve sistem odaklı
modüller
olarak üç gruba ayrılır.
Baan Business Systems Türkiye’nin piyasaya sunmuş
olduğu BAAN IV ERP entegre yazılımı çözüm olarak
adlandırdıkları şu parçaları içermektedir:
Dağıtım ve taşımacılık
Finans
İmalat
Orgware
Çok uluslu şirketler ve önemli sınır ötesi ticaret
gereksinimleri olabilir, büyük yerel veya bölgesel
şirketlerin dünya çapında tümen ve bağlı ortaklıklar için
tasarlanmış bir iş çözümüdür.
Firma özel ve kamu kuruluşları için komple yazılım uygulamaları
geliştirmekte, pazarlamakta ve bu sistemlere teknik destek
vermektedir. İstemci/sunucu teknolojisi ile çalışan Microsoft
Windows, mainframe, LAN gibi ilişkisel veri tabanlarında
çalışabilmektedir.
EUROLİNE
Pakom Bilgi Sistemlerinin Türkiye’de temsilciliğini yapmakta
olduğu Euroline yazılımı şu modüllerden oluşmaktadır:
EuroLINE
EuroFIN
EuroPRO
EuroDATA
EuroSTORE
EuroMAIN
EuroTIME
ERPDBO
InfoPower internatonal ürünü olan ERPDBO’nun modülleri
şunlardır:
İmalat
Finans
Proje yönetimi
Ekipman ve tesis bakımı
Tedarik zinciri planlama ve lojistik
ERP PROJELERİNİN BAŞARIYA ULAŞMASI
İÇİN GEREKLİ UNSURLAR
Yazılım
Yerel destek
Yürütme (implementasyon)
ERP’NİN OLUMSUZ YÖNLERİ
Maliyet
Firma Büyüklüğü Koşulu
Yeniden Yapılanma Süreci
Kaynak tesisi ve Eğitimli Personel
ERP‘NİN MALİYETLERİ
 Yazılım lisansı
 Yürütme (implementasyon) için danışmanlık giderleri
 Yürütme (İmplementasyon) süresince çalışacak firma içi kalifiye
Kaynaklar
 Son kullanıcı eğitimleri
 Yazılım hayata geçtikten sonra firma içi verilecek destek faaliyeti
ve yapılacak iyileştirmeler.
YATIRIM
MALİYETLERİ
ERP UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Big Bang Yaklaşımı
Kademeli Geçiş
Yeni Sistem Kurulumu
SONUÇ
Müşteriler
Web
ÜRETİM
Müşteri
Portalı
PLANLAMA
SATIŞ
Telefon
Tedarikçi
Portalı
Tedarikçiler
SATINALMA
Faks
Ortak
Portalı
Ortaklar
Eposta
ERP
MUHASEBE
SERVİS
Çalışan
Portalı
Vo/IP
DAĞITIM
TASARIM
İNSAN
KAYNAKLARI
Çalışanlar
Gerçek Kurumsal Analizler