MED. ve VET. ENT.5-Ektoparaziter Mücadele

download report

Transcript MED. ve VET. ENT.5-Ektoparaziter Mücadele

MEDİKAL ve VETERİNER
ENTOMOLOJİ
Prof. Dr. M. Özkan ARSLAN
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Parazitoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Ektoparaziter Mücadele (Artropodlarda Kontrol)
1-Ekolojik kontrol
Doğal kontrol metotların uygulanmasıdır.
2-Mekanik Kontrol
Sinek telleri, cibinlik, çit çekilmesi, bataklık kurutulması, üreme yerlerinin ortadan
kaldırılması.
3-Biyolojik Kontrol
a- mikrobiyal insectisitlerin (viruslar, bakteriler, protozoonlar, mavi-yeşil algler,
mantarlar, Bacillus thuringuensis) kullanılması,
b- parazitoid yada predatörlerin (cestodlar, nematodlar, hydralar, balıklar, kuşlar
ve sürüngenler) kullanılmasıdır.
4-Genetik Kontrol
a- kimyasal maddeler yani chemosterilantlar (aziridin, fosforamid, striazon, böcek
hormonları) kullanılması,
b- radyoaktif maddeler yani radyasyon (x-ışınları, gama ışınları, nötronlar)
kullanılması,
c- biyoteknolojik yöntemlerin kullanılmasıdır.
5-Kimyasal Kontrol
İlaçların kullanılması.
Ektoparaziter İlaçlar
insektisit,
akarisit
larvisit,
pupisit,
adultisit
repellent ilaçlar
Ektoparazit İlaçta Bulunması Gereken Özellikler
•
•
•
•
•
•
•
Artropodların biyolojik gelişmeleri sırasında görülen
tüm evrelerdeki formlara etkili olmalı,
Etkileri yeteri ölçüde hızlı ve belli süre kalıcı olmalı,
Uygulandığı konak için yan etkileri çok az veya hiç
olmamalı,
Ekonomik olmalı, kolay bulunmalı, kolay
uygulanabilir olmalı,
Kullanılan katkı maddeleri ve taşıtlarla geçimli
olmalı,
Konaktan elde edilen besinlerde kalıntı
bırakılmamalı, çevrede hızla parçalanmalı, çevre
kirlenmesine ve ekolojik dengenin bozulmasına yol
açmamalı,
Artropodlarda kendisine karşı dirençli suşlar veya
türler geliştirmemeli.
Ektoparaziter İlaçlar; İnsektisit-Akarisitler
Kimyasal Yapılarına ve
Kaynaklarına Göre:
Pyrethrin’ler ve Pyrethroid’ler
Karbamatlar
Organofosfatlar
Klorlu hidrokarbonlar
Macrocyclic lactonlar
(Avermectin ve Milbemycin grubu)
Giriş Yolları yada
Etki yerlerine Göre:
Mide Zehirleri
Kontakt Etkililer
Sistemik Etkililer
Fumigantlar
Etki sürelerine Göre:
Ani Etkili: Bir kaç saat, Pyrethrin, Rotenon
Uzun Etkili: Bir kaç gün, Organik fosforlu, Karbamatlı
Kalıcı Etkili: Birkaç hafta-aylarca, Klorlu hidrokarbonlar
Bitkisel Kökenli İnsektisit - Akarisitler
(Pyrethrin’ler ve Pyrethroid’ler)
•
Ani etkilidirler. Yapılan çok kısa sürede bozulduğundan etki süreleri de kısadır.
Etkilerini artıran bir sinerjist madde (piperonil butoksit) ile birlikte kullanılırlar.
•
•
Pyretrinler ve Pyretroidler
Piretrum (Chrysanthemum sp.) adlı bitkinin çiçeklerinde bulunur. Ham piretrum
çiçeklerinin toz edilmesiyle (Parsiyan böcek tozu) hazırlarır. Bunlara pyretrin adı
verilir. Laboratuvarda bunlara benzer sentetik olarak elde edilenlere ise pyretroid adı
verilmektedir.
Aerosol, tütsü, sprey ve toz olarak kullanılırlar.
Artropodun sinir membranında Na+ ve K+ iyonlarının naklini bozarak etkili olur.
Kısa sürede parçalandıklarından hem laktasyondaki hemde kesime gönderilecek
hayvanlarda emniyetle kullanılabilir.
Bir aylıktan küçük kedi yavrularına, köpek yavrularına ve balıklara uygulanmamalıdır.
Deltametrin, permethrin, fenvalerate, cypermethrin, flumethrin, pyrethrin ve
cyhalothrin bulunur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rotenone
Baklagil ailesinden Derris eliptica ve Derris malascensis bitkisinde bulunan
insektisitdir.
Kedi, köpek, at ve sığırlarda toz, merhem yada sıvı olarak kullanılır.
Kontakt etkili olup, özellikle Otodectes ve Demodex uyuzuna etkili bir etken maddedir.
Karbamatlı ilaçlar (Karbamatlar)
• Bitkisel kökenli ilaçlara nazaran daha uzun ömürlü ve etki süresi biraz
daha fazladır.
• Artropodlarda asetilkolin esteraz enzimini inhibe ederek ve onları
öldürerek etkilerini gösterirler.
• Hayvanlarda karbamatlı ilaçlarla oluşan akut zehirlenmelerde,
mydriasis, lakrimasyon, salivasyon, kusma, ishal, sık sık işeme, irade
dışı kas titremeleri ve bunu takibende halsizlik ve paraliz görülür.
• Zehirlenmelerde antidot olarak "Atropin sülfat' kullanılır.
• Bu ilaçların uygulanmasıyla zehirlenen böceklerde hiperaktivite, ataksi,
konvulsiyon, felç ve ölüm görülür.
• Karbamatlı ilaçlar özellikle kanatlı ektoparazitlerine karşı mücadelede
kullanılırlar.
• Carbaryl ( Karbaril, Sevin)
• Suda 1-5 gün içinde, toprakta ise 7-10 gün içinde yan yarıya parçalanır.
Tek başına ya da diğer ilaç etken maddeleri ile birlikte kullanılabilir.
Toz, banyo, tasma şeklinde uygulamaları vardır.
Organik Fosforlu Bileşikler (Organofosfatlar)
• Hem artropodlarda ve hemde memelilerde bulunan asetilkolini
parçalayan asetilkolin estaraz etkinliğini dönüşümsüz olarak
engellerler. Böylece kolinerjik sinaps, kavşak veya ganglionlarda
asetilkolin birikimine yol açıp, zehirlenmeye sebep olurlar.
• Zehirlenme sağıtımında atropin sülfat kullanılır.
• Bazıları sistemik etkili olup, parenteral ve oral olarak ve hatta
hayvanın üzerine dökülerek kullanılmaktadır. Kandaki etkili
konsantrasyonu 24 saat kadar devam eder.
• Etken maddeler şunlardır:
Propoxur; Trichlorfon, Coumaphos, Crufomate, Dichlorvos,
Malathion, Fenthion, Ronnel, Diazinon, bromocyclene,
crotoxyphos, phoxim, propetamphos, phosmet, stirofos,
dichlofenthion, dioksatiyon, feuklorfos, krotoksifos, klorprifos,
dimetoat, tetraklorfinfos ve famfur
Klorlu hidrokarbonlar
• Sinir kas iletimini durdurarak ölümlerine neden olurlar. Hayvanlardaki
zehirlenmelerde nöyro -muskuler sistemin aşırı derecede uyarılmış
olduğu görülür. Spesifik bir antidot yoktur.
• DDT (Diklorodifeniltrikloretan)
Klorlu hidrokarbonlular içerisinde en tanınmış olanıdır. Ancak
yapısının çok stabil ve sağlam olması, kolayca parçalamaması
nedeniyle çevre kirliliğine yol açmaktadır. Konak organizmasında da
metobolize edilemeyip değişik dokularda birikmektedir. Bu
nedenlerden dolayı hemen hemen bütün dünyada kullanımı
yasaklanmıştır.
• Lindane
Konakların yağ dokusunda birikme özelliği vardır. Kullanımı
yasaklanmıştır.
• Triazapentadine; Formamidine (Amitraz)
Amitraz tektırnaklılarda toksik olduğu için kullanılmamalıdır. Ayrıca
kedilerde de ihtiyatla kullanılması gerekir. Kenelerin tüm gelişme
dönemlerinde karşı etkilidir.
Mikrobiyal Kaynaklı İlaçlar (Macrocyclic lactone’lar)
• a) Avermectin grubu macrocyclic lactone’lar:
Ivermectin, eprinomectin, abamectin, selamectin, doramectin
• b) Milbemycin grubu macrocyclic lactone’lar:
Milbemycin oxime, moxidectin
• Avermektinler parazitlerde (artropod ve nematodlarda) GABA miktarını
arttırır. GABA sinaps ve kavşaklarda uyarı geçişini engeller ve
parazitlerde felç olur. Yani omurgasızlarda GABA reseptörlerini bloke
ederek felçlere ve dolayısı ile ölümlere neden olurlar.
• Avermectinler mantar olan Streptomyces sp.'lerden elde edilmektedir.
Ivermectin Streptomyces avermilitis türü mantardan elde edilir.
• Parenteral SC, IM, spot-on uygulanabilir. Sistemik etkilidirler.
• Genel dozu 0.2 mg/kg.
• Dokularda bulunan artropod larvalarına, kan emen bitlere, uyuz
etkenleri ve tek konaklı kenelere karşı etkilidirler. 3 -4 hafta süren kalıcı
etkileri vardır.
Ektoparaziter İlaçların Uygulama Şekilleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Banyoluktan Geçirme (Daldırma)
Püskürtme ( Pulverizasyon )
Yıkama Şeklinde (sünger, pamuk) Uygulama
Pour - on Uygulama
Spot -on Uygulama
Enjeksiyon Şeklinde Parenteral Uygulama
Toz Şeklinde Uygulama
Oral uygulama
İIaçlı tasma, madalyon, kulak, ayak ve kuyruk bant veya plakaları halinde uygulama
Sırt torbaları ile uygulama
Tuzak şeklinde uygulama
UYGULAMADA DİKKAT
•
•
•
Ektoparaziter ilaçları kullanırken bulaşık olan tüm araç ve gereçler imha
edilmelidir.
Ayrıca hayvanlara ilaç uygulaması yapılmadan önce hayvanların su içmeleri
sağlanmalıdır (banyo tarzında ilaç uygulama)
Banyo tarzında ilaç uygulama rüzgarlı ve soğuk havalarda paraziter mücadele
yapılmamalıdır.
İnsektisit- Akarisit Uygulamalarında
Dikkat Edilecek Hususlar
• Uygulayıcı sağlığı : İlacı hayvan üzerinde yada çevre
meskende kullanan kişi (tekniker, hekim) kendi sağlığı
yönünden dikkat etmeli. Zehirlenmelere karşı.
• Hayvan sağlığı : İlaç kullanılan hayvan veya canlı sağlığı
yönünden dikkat edilmeli. Hayvanlarda zehirlenmeler.
• Çevre kirliliği : Kullanılan ilacın çevre ve doğada kalış
süresine göre çevreye zararlı etkisi. İlaç artıkları, şişeleri
çevreye rastgele atılmaz. İmha edilir.
• Halk sağlığı : Çevredeki insanlar, mesken veya toplu
yaşam yerlerindeki insanlarda oluşabilecek zehirlenmelere
karşı önlem alınır. yönünden dikkat edilecek hususlar
olmak üzere üç grupta toplanır. “Dikkat Haşare İlacı”
Yaygın olarak kullanılan bazı ektoparaziter ilaçlarla ilgili kalıntı uyarıları.
Ticari Adı
Etken Madde
Amitraz
Amitraz+
Cypermethrin
Kenaz, Taktic, Kenedur, Kenecid,
Hemitraz, ektosit, Ovatoks,
Amitravet, Aknaz, Ectotox
Eprinomectin
Fenvalerate
Et için; sığırlarda 21 gün,
Süt için; ineklerde 15 gün
Butox, Deltox
Et için sığırlarda 3, koyunlarda 7 gün. Sütü insan
Tüketimine sunulan sağmal koyunlarda kullanılmamalıdır.
İnek sütü için sıfır gündür.
Hezinon
Makseprin
Fenetrin
Sığır, koyun ve keçilerde; et için 35, süt için sıfır gündür.
Sığırlarda et için 21 gün, süt için sıfır gündür.
Sığırlarda et için 7 gün, süt için 8 gündür.
Vetflumet, Flutick, Bayticol
Sığırlarda et ve süt, koyunlarda et için sıfır gündür. İnsan
tüketimi için süt elde edilen koyunlarda kullanılmaz.
Sebacil
Koyunlarda et için 35 gündür. İnsan tüketimi için süt elde
edilen koyunlara uygulanmaz.
Flumethrin
Phoxim
Et için; sığırlarda 21gün, koyunlar 14 gün,
Süt için; ineklerde 2 gün, koyunlarda 1 gün
Biyotoks
Deltamethrin
Diazinon
Kalıntı Uyarıları ( İlaç Kalıntı Arınma Süreleri (i.k.a.s.)
Yaygın olarak kullanılan bazı ektoparaziter ilaçlarla ilgili kalıntı uyarıları.
Ticari Adı
Etken Madde
Ivermectin
(pour-on)
Hectamec-PO, Maxid Pour-on
Kalıntı Uyarıları ( İlaç Kalıntı Arınma Süreleri (i.k.a.s.)
Sığırlarda et için 28 gündür. İnsan tüketimi için süt elde
edilmekte olan sağmal ineklerde kullanılmaz.
İvermectin
(enjektabl)
Paramectin, İvomec, Baymec, Vilmectin,
Avameks, Devormec, Mektiver, Zimec, Ultramec,
Virbamec, Cedora, Biyomec, Newomec,
Mectizan-B, İverkol, İveroxin, Günmek, Simsek,
Cevamec, İversin, İemektin, Ermektin, Famect,
Remivec, Panivamec, Ecomec
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra
sığırların 35 gün, koyunların ise 42 gün geçmeden kesimi
yapılmaz. İnsan tüketimi için süt elde edilmekte olan
sağmal sığır ve koyunlarauygulanamaz
Ivermectin
(enjektabl)
Virbamec LA, Bovifort LA, Ivotan LA
Et için sığırlarda 49 gün ve koyunlarda 42 gündür. İnsan
tüketimi için Süt elde edilen sağmal inek ve koyunlara
uygulanamaz.
Ivermectin+
Clorsulon (enj)
Ivomec-F, Vilmectin-F, Biyomec-F, İvoverm-K,
Ultramec K, Hectemec-F, Maksmektin,
Günmek F,Zimec-F
Sığırlarda et için 35 gündür. İnsan tüketimi için süt elde
edilen sağmal sığırlarda kullanılmamalıdır.
Ivermectin+
Klozantel (enj)
Daktovon Fort
Et için sığırlarda 35gün, koyunlarda 42 gündür. İnsan
tüketimi için süt Elde edilmekte olan sağmal sığır ve
koyunlara uygulanamaz.
Blotic
Koyun ve keçilerde et için 21 gündür. İnsan tüketimi için
süt elde edilen koyun ve keçilerde kullanılmaz.
Syfluthrin +
flumethrin
Alltoks
Et ve süt için sıfır gündür.
Cypermethrin
Blotic, Paradectocid, Zippeks, Cyperon, Biyotoks
F, Unipor, Ektovet
Sığır, koyun ve keçilerde et için 14 gündür. Süt için
ineklerde 15 (30 sağım), keçi ve koyunlarda 10 (20 sağım)
gündür. Sütteki kalıntı arınma süresinin uzun olması
nedeniyle sütü insan tüketimine sunulan Hayvanlarda
kullanılması önerilmez.
Propetamfos+
Cypermethrin
Avermectin Grubu Makrosiklik Lactone
Ticari Adı
Etken Madde
Uygulama Şekli
Firma
Abamectin
Paramectin
10 mg/ml, enj.çöz
Ege-Vet
Abamectin + prazikuantel
Promectin Plus
Abamektin 3,7mg/g , prazikuantel
46,2mg/g, oral-pat
Ege-Vet
Abamectin + klosantel
Clomectin 520 mg
Abamektin 20mg/tab , klosantel
500mg/tab, oral tablet
Ceva-Dif
Abamectin + Morantel
Tartarat
Moramectin
Abamektin 4mg/g , Morantel Tartarat
167mg/ml, Oral-Pat
Aydın
Doramectin
Dectomax
200mg/kg Enjeksiyon
Pfizer
Doramectin
Doravil
10 mg/ml, enj.çöz
Vilsan
Eprinomectin
Eprinec Pour On
Hayvanların sırtı boyunca dökme
Topkim
Eprinomectin
Eprinex
5mg/ml, dökme çöz.
Novakim
Eprinomectin
Makseprin
Dökme çözelti
Vetaş
Ivermectin
Avameks
1ml/50kg (0.2mg/kg) SC Enjeksiyon
Aksu
Ivermectin
Panivamec %1
10 mg/ml,enj.çöz.
Ayhanlar
Ivermectin
Newomec
10 mg/ml,enj.çöz.
Ankara Aksu
Ivermectin
Iveripa
10 mg/ml,enj.çöz.
Hipra
Ivermectin
İvermitek %1
10 mg/ml,enj.çöz.
Aydın
Ivermectin
Ermektin %1
1mg/ml, enj.çöz.
Mam-Vet
Avermectin Grubu Makrosiklik Lactone
Etken Madde
Ticari Adı
Uygulama Şekli
Firma
Ivermectin
Noramectin
18.7mg/g, oral-pat
VTR
Ivermectin
Ivercen-10
10 mg/ml,enj.çöz.
Simurg
Ivermectin
Baymec %1
1ml/50kg (0.2mg/kg) SC Enj.
Bayer
Ivermectin
İvomec
10 mg/ml,enj.çöz.
Novakim
Ivermectin + prazikuantel
Dicromec
Ivermektin 10mg/tab, prazikuantel 250mg/tab,
oral tablet
Anadolu
Ivermectin + prazikuantel
Equimax
Ivermektin 1.2g/100g, prazikuantel 15g/100g,
oral-pat
Tüm Ekip
Ivermectin + prazikuantel
Sertmec
Ivermektin 2mg/g, prazikuantel 150mg/g,
kobalt klorid (?), oral jel
Biohayat
Ivermectin
Sismek
10mg/ml, enj.çöz
Doğanay
Ivermectin
Remivec %1
10mg/ml, enj.çöz
aktifarm
Ivermectin
Desimec
10mg/ml, enj.çöz.
Desiva
Ivermectin
Novamec
10mg/ml, enj.çöz.
Denova
Ivermectin
Virbamec
10mg/ml, enj.çöz.
Tüm Ekip
Ivermectin
Virbamec LA
10mg/ml, enj.çöz.
Tüm Ekip
Ivermectin
Ekomec %1
10mg/ml, enj.çöz.
Ekomed
Ivermectin
Vet-Yzver
10mg/ml, enj.çöz.
Vet-Hek
Avermectin Grubu Makrosiklik Lactone
Etken Madde
Ticari Adı
Uygulama Şekli
Firma
Ivermectin
Bovifort-La
10mg/ml, enj.çöz.
Eczacıbaşı
Ivermectin
Alfamec %1
10mg/ml, enj.çöz.
Ege-Vet
Ivermectin+nitroksinil
Nitromectin
Ivermektin 5mg/ml , nitroksinil 250mg/ml, enj.
Ege-Vet
Ivermectin
Devamec
1ml/50kg (0.2mg/kg) SC Enjeksiyon
Medifarm
Ivermectin
İvofen
10mg/ml, enj.çöz.
Çelikler
Ivermectin
Devormec %1
1ml/50kg (0.2mg/kg) SC Enjeksiyon
Ceva-Dif
Ivermectin
Medimectin-10
10mg/ml, enj.çöz.
Safa Tarım
Ivermectin
Ecomectin
18,7 mg/g , oral-pat
PTR
Ivermectin
Cevamec %1
10mg/ml, enj.çöz.
Ceva-Vet
Ivermectin
Eqvalan Oral Pasta
1ml/50kg (0.2mg/kg) SC Enjeksiyon
Topkim
Ivermectin
Ivomec
1ml/50kg (0.2mg/kg) SC Enjeksiyon
Topkim
Ivermectin
Zimec
%1 lik, 1 cc/50kg, SC
Teknovet
Ivermectin
Maximec
20mg/ml, enj.çöz.
Teknovet
Ivermectin
Der-İn Po %0.5
5mg/ml, dökme çöz.
İlteriş
Ivermectin
Iveral %2
200mg/Ml, Enj.Çöz.
Arma
Avermectin Grubu Makrosiklik Lactone
Etken Madde
Ticari Adı
Uygulama Şekli
Firma
Ivermectin
İversin
10 mg/ml, enj.çöz. Pour-On
Galenka
Ivermectin
Ecomec
10mg/ml, enj.çöz.
Biovita
Ivermectin
Famect
10 mg/ml, enj.çöz.
Avess
Ivermectin
İemektin
Enjeksiyonluk çözelti, Pour-on, 10mg/ml.
İE
Ivermectin
Maxid Pour-On
5mg/ml, Dökme çözelti
Sanovel
Ivermectin
Maxid Drench
0,8 mg/ml, oral çöz
Sanovel
Ivermectin
Efektin
10 mg/tab, oral tablet
Sanovel
Ivermectin
Oramec
10kg a 2.5ml (1/2 ölçek) ağızdan verilir.
Topkim
Ivermectin
Ultramec
Enjektabl çözelti
Alke
Ivermectin
Virbamec LA,
Enjeksiyonluk çözelti, Pour-on
Tüm İlaç
Ivermectin
Vilmectin
1ml/50kg (0.2mg/kg) SC Enjeksiyon
Vilsan
Ivermectin
Vilmectin
5 mg/ml, dökme çöz.
Vilsan
Ivermectin
Hectamec-PO%0.5
5mg/1ml, dökme çözelti
Hektaş
Ivermectin
Hectamec
Ivermectin
Mektiver
Enjeksiyonluk çözelti
Vetaş
Ivermectin
Cedora
10mg/ml, Enjeksiyonluk çözelti
Sanovel
Hektaş
Avermectin Grubu Makrosiklik Lactone
Etken Madde
Ticari Adı
Uygulama Şekli
Firma
Ivermectin
Biyomec
Enjeksiyonluk çözelti
Biyoteknik
Ivermectin
İvokim
10mg/ml, Enjeksiyonluk çözelti
Biyoteknik
Ivermectin
Mectizan-B
Enjeksiyonluk çözelti
Provet
Ivermectin
İverkol
Enjeksiyonluk çözelti
Etkin
Ivermectin
İveroxin
Enjeksiyonluk çözelti
Çukurova
Ivermectin
İvermed
10mg/ml, enj.çöz.
Animed
Ivermectin+Clorsulon
Newomec-F
Ivermectin 10mg/ml, klorsulon 100 mg/ml,enj.
Aksu
Ivermectin+Clorsulon
İvermed-F
Ivermectin10mg/ml, klorsulon 100mg/ml, enj.
Animed
Ivermectin+Clorsulon
Ivomec-F
1ml/50kg (0.2mg/kg) SC Enjeksiyon
Topkim
Ivermectin+Clorsulon
Mectizan Artı
Ivermektin 10mg/ml , klorsulon 100mg/ml, enj.
Provet
Ivermectin+Clorsulon
Ivotan LA
10mg/ml, enj.çöz.
İntervet
Ivermectin+Clorsulon
Vilmectin-F
Enjeksiyon halinde çözelti
Vilsan
Ivermectin+Clorsulon
Biyomec-F
Enjeksiyon halinde çözelti
Biyoteknik
Ivermectin+Clorsulon
İvokim-F
Ivermektin10mg/ml, klorsulon 100mg/ml, enj.
Biyoteknik
Ivermectin+Clorsulon
İvoverm-K
Ivermektin 10mg/ml , klorsulon 100mg/ml, enj.
Akvet
Avermectin Grubu Makrosiklik Lactone
Etken Madde
Ticari Adı
Uygulama Şekli
Firma
Ivermectin+Clorsulon
İvomec-F
Ivermektin 10mg/ml ,
klorsulon 100mg/ml, enj.
Novakim
Ivermectin+Clorsulon
Ultramec-K
Enjeksiyon halinde çözelti
Alke
Ivermectin+Clorsulon
Hectamec-F
Ivermectin 10mg/ml,
klorsulon 100mg/ml, enj.
Hektaş
Ivermectin+Clorsulon
Ekomec-F
Ivermektin 10mg/ml ,
klorsulon 100mg/ml, enj.
Ekomed
Ivermectin+Clorsulon
Maksmektin
Enjeksiyon halinde çözelti
Vetaş
Ivermectin+Clorsulon
Günmek-F
Ivermectin 10mg/ml,
clorsulon 100/ml enj.
Bavet
Ivermectin+Clorsulon
Virbamec-F
Ivermectin 10mg/ml,
klorsulon 100mg/ml, enj.
Tüm İlaç
Ivermectin +
pirantel pamoat
Heartz
Ivermektin 68mcg/tab, pirantel pamoat
164.30mg/tab, oral tablet
Bavet
Ivermectin+Clorsulon
Zimec-F
Enjeksiyon halinde çözelti
Teknovet
Ivermectin+Klozantel
Daktovon Fort
Enjeksiyon halinde çözelti
Provet
Ivermectin+Klozantel
Cedora Plus
Ivermektin 10mg/ml,
klosantel 125mg/ml, enj.
Sanovel
Selamectin
Strong Hold Spot On
Köpek-kedi topikal spot-on solüsyon
Pfizer
Milbemycin Grubu Makrosiklik Lactone
Etken Madde
Ticari Adı
Uygulama Şekli
Firma
Moxidectin (Moksidektin)
Cydectin
1ml/50kg (0.2mg/kg) SC
Enjeksiyon, pour-on
Cyanamid
Moxidectin
Cydectin %1
10mg/ml, enj.çöz.
Fako
Nicotinoid’ler
Etken Madde
Ticari Adı
Uygulama Şekli
Firma
Imidacloprid (imidakloprid)
Advantage %10
Deriye damlatılır, spot-on
Bayer
Imidacloprid + permethrin
Advantix
Imidakloprid 10mg/100ml, permetrin
50mg/100ml Damlatma
Bayer
Imidacloprid %10
+Moxidectin%2.5
Advocate
Spot-on formülasyon halinde uygulanır
Bayer
Imidacloprid
Quick Bayt
Imidakloprid 5mg/ml, oral-granül,
Barınaklarda, Sinek Yemi
Bayer
Imidacloprid
Quick Bayt WG10
Imidakloprid 100mg/g, haricen granül,
barınaklarda
Bayer
Imidacloprid
İmida
100mg/ml, damlatma çöz.
Imidacloprid
İmidamix
Imidakloprid 10mg/100ml , permetrin
50mg/100ml, damlatma çöz.
Imidacloprid
Imafly
5mg/ml, oral granül, barınaklarda
karasinek mücadelesinde
Provet
Formamidine’ler
Ticari Adı
Etken Madde
Uygulama Şekli
Firma
Amitraz
Akıntox DDVP %50 EC
10ml/1L Püskürtme, 5ml/1L süngerle ıslatma
Akıncı
Amitraz
Aknaz %12,5 EC
2ml/1L su püskürtme ve banyo
Bavet
Amitraz
Amitrax %12.5
125mg/ml, enj.çöz
Teknovet
Amitraz
Ectotox %12,5 EC
Daldırma - emülsiyon için konsantrat
Koruma Tarım
Amitraz
Hemitraz %12,5 EC
Banyo
Hektaş
Amitraz
Taktic %12.5
Daldırma
Intervet
Amitraz
İlteraz %12.5 EC
125mg/ml, dökme ve daldırma emülsiyon için
konsantrat
İlteriş
Amitraz
Kenaz %12,5 EC
2,5ml/1,5 L su Püskürtme, banyo
Atabay
Amitraz
Varroason
20.5mg/şerit, kovan içi tütsü kağıdı-1 şerit
İlteriş
Amitraz
Kenecid %12.5
Haricen
Aksu
Amitraz
Ektosit
125mg/ml, daldırma emülsiyon için konsantrat
Akvet
Amitraz
Ovatoks
125mg/ml, daldırma emülsiyon için konsantrat
Çukurova - CYB
Amitraz
Amitravet
Dökme çözelti
Vetaş
Amitraz
Kenedur %12,5 EC
1.6/1000 oranında haricen
İE
Amitraz
Plusmat Rulo Körük
Bir kovana 7 kez pompalanır
İMPA
Formamidine’ler
Etken Madde
Ticari Adı
Uygulama Şekli
Firma
Amitraz
Preventic
Kene tasması, Hayvanın boynuna asılır
İE
Amitraz
Rulamit- VA Fum Körük
Bir kovana 7 kez pompalanır
Arı kimya
Amitraz
Vamitrat-VA
20mg/şerit, kovan içi şerit
Arı kimya
Amitraz
Varroset
400mg/kağıt, kovan içi tütsü kağıdı
Arı farma
Amitraz
Rulotas Karton Şerit
Bir kovana 7 kez pompalanır
Arısan
Amitraz
Fumigant Şerit
Fumigant olarak, dumanlama ile.
İlteriş
Amitraz + Cypermethrin
Biyotoks Emülsiyon
Amitraz 100mg/g , sipermetrin 25mg/g, dökme
ve püskürtme - emülsiyon için konsantrat ,
barınaklarda 25ml/10lt su haricen
Biyoteknik
Karbamatlı İlaçlar
Etken Madde
Ticari Adı
Uygulama Şekli
Firma
Carbaryl
(Karbaril)
Karsin
Toz, hayvanların üzerine serpilir
Aksu
Carbaryl
Kenepar
Toz,hayvanların üzerine serpilir, 50mg/1 g.
İE
Carbaryl
Keneson
50mg/g, serpme toz, kanatlı barınaklarında
İlteriş
Carbaryl
Kenevit
Toz, hayvanların üzerine serpilir
Farmatek Tarım
Carbaryl
Kenbit
50mg/gr, serpme toz, kanatlı barınaklarında
Farmatek
Carbaryl
Korvolin %50
Toz, hayvanların üzerine serpilir 50mg/g, serpme toz,
kanatlı barınakları
Koruma
Carbaryl
Savolin
50mg/g, serpme toz, kanatlı barınakları
Safa Tarım
Carbaryl
Opigal-5
Serpme toz, haricen serpilir
Topkim
Carbaryl
Ovatox %5
50mg/g, serpme toz, kanatlı barınakları
CYB
Carbaryl
Paravet
50mg/g, serpme toz, barınaklarda deriye haricen
Atabay
Carbaryl
Kenetox
50mg/g, serpme toz gıda değeri olmayan kuşlarda
Apex
Carbaryl
Sevitox
Toz, hayvanların üzerine serpilir
Hektaş
Carbaryl
Kenbit
Serpme toz, deriye haricen
Farmatek
Carbaryl
Karbaril
50mg/g, serpme toz, kanatlı barınaklarında Serpme toz,
deriye haricen
Akvet
Karbamatlı İlaçlar
Etken Madde
Ticari Adı
Uygulama Şekli
Firma
Carbaryl
Anasit
50mg/g, Serpme toz, deriye haricen,
barınaklarda
Anadolu İlaç
Carbaryl
Karbavet
Serpme toz, deriye haricen
Vetaş
Methomyl
Bayt Granül
Su ile karıştırıp, duvarlara sürtülür
Bayer
Methomyl
Golden Marlin Granül
Sinek yemi. m2 ye 2-3 g serpilir
Sanofi Dif
Methomyl
Stimukil Granül
Sinek yemi. m2 ye 2-3 g serpilir.
Vetaş
Propoxur
Baygon sprey
Sprey olarak kullanılır
Bayer
Propoxur
Bolfo %1 Serpme Toz
Hayvanların üzerine serpilir.
Bayer
Propoxur
Bolfo Tasma
Tasma hayvanın boynuna asılır.
Bayer
Propoxur+ Coumaphos
Negasunt Serpme Toz
Yarayı kaplayacak şekilde serpilir
Bayer
Organik Fosforlu İlaçlar
Etken Madde
Ticari Adı
Uygulama Şekli
Firma
Azamethiphos
(azametifos)
Alfacron 50 WP toz
Duvarlara püskürtme, boyama
tarzında uygulanır
Novartis
Azamethiphos
Snip granül
2 gr/1m2 alana serpilir
Novartis
Chlorpirifos etil
Polaris 40 ECNA
Püskürtme, damlatma, dökme
Makhteshim
Coumaphos (Koumafos)
Asuntol %1
Serpme toz halinde haricen
Bayer
Coumaphos
Asuntol %50 Toz
Püskürtme, banyo, yıkama
Bayer
Coumaphos
Negasunt Serpme Toz
Bölgeyi kaplayacak şekilde püskürtme
Bayer
Coumaphos
Perizin %3,2 Çözelti
1ml /49ml su karıştır, kovana uygulanır
Bayer
Diazinon
Canaural Damla
Kulağa damlatılır
Topkim
Diazinon
Family Cat Tasma
2.1g/tasma, deri-tasma
Trop. Bah.
Diazinon
Family Dog Küçük tasma
3.6g/tasma, deri-tasma
Trop. Bah.
Diazinon
Family Dog Büyük Tasma
6.15g/tasma, deri-tasma
Trop. Bah.
Diazinon
Gpc 8 Dezenfektan
% 0.05 lik püskürtme,
Pfizer
Diazinon
Hezinon 600
% 0.05 lik püskürtme, banyo
Hektaş
Diazinon
Neocidol 600
% 0.05 veya 1ml/1L, püskürtme, banyo
Novartis
Diazinon
Prevertef Tasma
Tasma hayvanın boynuna asılır
İE
Organik Fosforlu İlaçlar
Ticari Adı
Etken Madde
Uygulama Şekli
Firma
Dichlorvos
(diklorvos)
Akıntox DDVP %50
Püskürtme veya sünger ile uygulama
Akıncı
Dichlorvos
Aparaz
Püskürtme
Provet
Dichlorvos
Didimax %50 EC
Dökme çözelti
Aksu
Dichlorvos
Divitox %50
500mg/ml, dökme emülsiyon için konsantrat,
barınaklarda 5-10ml/1L püskürtme, sünger ile uyg.
İlteriş
Dichlorvos
Nuvan 500 EC
30ml/1L Püskürtme, Sünger ile uygulama
Novartis
Fenthion
(fentiyon)
Tiguvon %2 Pour On
100kgCA/25 ml Dökme, Damlatma
Bayer
Fenthion
Tiguvon% 20 Spot On
Dökme veya damlatma
Bayer
Kuintifos
Bacdip %12,5 EC
8ml/10L, Banyo, yıkama, püskürtme
Bayer
Malathion
(Malatiyon)
Malathion
30-60ml/1L Püskürtme, yıkama, 570mg/ml, daldırma
emülsiyon için konsantrat , barınaklar
Koruma Tarım,
Hektaş
Malathion
Malatmon %57 EC
570mg/1ml, serpme toz
Hektaş
Malathion
Rin Serpme Toz
30mg/g, serpme toz, kanatlı barınaklarında
Koruma Tarım
Malathion
Varation-TKV, Toz
Püskürtme, serpme toz, banyo
TKV
Malathion
Avipom
10mg/g , salisilik asit 10mg/g, haricen merhem,
kafes kuşlarında
Biyoteknik
Phoxim (Foksim)
Sebacil %50 EC
Haricen, banyo, püskürtme
Bayer
Organik Fosforlu İlaçlar
Etken Madde
Ticari Adı
Uygulama Şekli
Firma
Propetamfos + cypermethrin
Blotic %20
55+55mg/ml, daldırma, banyo
Topkim
Tetrachlorvinphos
Rabond 500 toz
Kümes hayvanına püskürtülür.
Atabay
Trichlorfon (triklorfon)
Difrifon %8 pour on
1ml/45kg, Dökme, püskürtme
Sanofi Dif
Trichlorfon
Hekuvon %75 toz
Haricen
Bayer
Trichlorfon
Koguvon %8 pour on
Dökme, fırça ile deriye uygulama,
Koruma tarım
Trichlorfon
Koguvon %75 toz
750mg/g, haricen çözelti tozu
Koruma Tarım
Trichlorfon
Neguvon %75 toz
Haricen, çözelti tozu, püskürtme
Bayer
Trichlorfon
Triklovon %75
750mg/g, haricen-çözelti tozu
Teknovet
Trichlorfon
Nokran %75
Haricen, çözelti tozu, püskürtme
Ceva-Dif
Pyrethroid’ler
Etken Madde
Ticari Adı
Uygulama Şekli
Firma
Cypermethrin
(Sipermetrin)
Cyperon %5
50mg/ml, Pour-on dökme çöz.
Hektaş
Cypermethrin
Cyperon %10
100mg/ml, daldırma –emülsiyon için konsant,
barınaklarda
Hektaş
Cypermethrin
Cyperon %2.5
Sipermetrin 25mg/ml, dökme çöz.
Hektaş
Cypermethrin
Ectovil %2.5
25 mg/ml, haricen çöz.
Vilsan
Cypermethrin
Biyo Pour-on
2.5mg/100ml, dökme çöz.
Cypermethrin
Flectron
%8,5/küpe, kulak-küpe
Fako
Cypermethrin
Sipervet
50mg/ml, dökme çöz
Safa Tarım
Cypermethrin
Paradectocid %5
Dökme çözelti 50mg/ml
Vetaş
Cypermethrin
Ektovet %2.5
2.5mg/ml, dökme çözelti
Vetaş
Cypermethrin
Ektovet %10
100mg/ml, dökme çöz.
Vetaş
Cypermethrin
Ektovet %10
100mg/ml, daldırma çözelti için konsant, barınaklarda
Vetaş
Cypermethrin
Ectospec
25mg/ml, dök.çöz.
Etkin
Cypermethrin
Cypercel %10 EC
100mg/ml, daldırma – emülsiyon için Konsant.
Çelikler
Cypermethrin
Ectopor Sa 020
0.5ml/1kg sırt boyunca püskürtme.
Novartis
Cypermethrin
Hexipra-Metrin
50mg/ml, haricen çöz.
Hipra
Pyrethroid’ler
Etken Madde
Ticari Adı
Uygulama Şekli
Firma
Cypermethrin
Hexipra-Metrin
Dökme ve daldırma çözelti
Gürtav
Cypermethrin
Renegade
20-50mg/ 1lL suya katılarak püskürtme,
Atabay
Cypermethrin
Sipertex %5
Dökme çöz.
Teknovet
Cypermethrin
Zippeks EC %10
100mg/ml, Daldırma, banyo
Galenka
Cypermethrin
Zippeks PO
20 mg/ml, dökme çöz.
Galenka
Cypermethrin
Unipor %2.5
25 mg/ml Dökme çözelti
Galenka
Cypermethrin
Biyotoks-F
75mg/ml, Daldırma, banyo
Biyoteknik
Cypermethrin
Blotic %2.5
Dökme çözelti, 25mg/ml
Topkim
Cypermethrin
Blotic %7
70mg/ml, dökme çöz., barınaklar
Topkim
Deltamethrin
(deltametrin)
Butox 7.5
4ml/1L su püskürtme, dökme, banyo
Intervet
Deltamethrin
K-Othrine EC
100ml/10L püskürtme, emülsiyon
Aventis
Deltamethrin
Paraband
Köpek pire, kene tasması
Intervet
Deltametrin
Vectocid
50mg/ml, daldırma - emülsiyon içinkonsantrat - 1 ml
Ceva-Dif
Deltamethrin
Deltox
Dökme süspansiyon
Provet
Fenvalerate
(fenvalerat)
Anatox
Banyo, Püskütme 1ml/1Litre su
Anadolu İlaç
Pyrethroid’ler
Ticari Adı
Etken Madde
Uygulama Şekli
Firma
Fenvalerate
Astox
Banyo, Püskütme 1ml/1Litre su
Agro
Fenvalerate
Fenetrin
104mg/ml, daldırma emülsiyon için konsant.
Eczacıbaşı
Fenvalerate
Fenetrin %12,5 EC
Banyo, Püskütme 1ml/1Litre su
Eczacıbaşı
Fenvalerate
Kortrin 10 EC,
Banyo, Püskütme 1ml/1Litre su
Koruma
Fenvalerate
Sumfen %10
104mg/ml, haricen-emülsiyon
Safa Tarım
Flumethrin
(Flumetrin)
Bay-Kenetoks
500ml/1000L püskürtme, banyo
Bayer
Flumethrin
Fluvet %1
10mg/ml, dökme çöz.
Topkim
Flumethrin
Fluvet %7.5
%7,5, daldırma - emülsiyon ıçin konsant.
Topkim
Flumethrin
Flumet
10mg/ml, dökme çöz.
Flumethrin
Bayticol %1
Pour-on, dökme
Bayer
Flumethrin
Bayvarol
Kovan içine iki şerit asılır.
Bayer
Flumethrin
Ektometrin %1
1mg/ml, dökme çöz.
Aydın
Flumethrin +
Propoxur
Kiltix Tasma
Tasma hayvanın boynuna asılır.
Bayer
Flumethrin
Ultraback Pour-On %1
10mg/ml, Dökme çözelti
Alke
Flumethrin
Flucel %1
10mg/ml, dökme çöz.
Çelikler
Pyrethroid’ler
Etken Madde
Ticari Adı
Uygulama Şekli
Firma
Flumethrin
Fullstop %1
10mg/ml, dökme çöz.
Medicavet
Flumethrin
Flupeks
10 mg/ml, dökme çöz.
Galenka
Flumethrin
Flumar %1
10 mg/ml, dökme çöz.
Vimar
Flumethrin
Flutick %1
10mg/ml, dök.çöz. Pour-on,
Hektaş
Flumethrin
Varostop
3.6mg/şerit, kovan içi şerit
Lavita
Flumethrin
Flutick %2
20mg/ml, dök.çöz., barınaklarda
Hektaş
Flumethrin
Flutick %7.5
75mg/ml, dökme ve daldırma çöz., barınaklarda
Hektaş
Flumethrin
Ba-Tick
10mg/ml, dökme çöz
Bavet
Flumethrin
Flutron
10mg/ml, dökme çöz.
Teknovet
Flumethrin
Flutron-F
5mg/ml, siflutrin 5mg/ml,dökme çöz
Teknovet
Flumethrin+siflutrin
Flutron-P
Flumetrin 20mg/ml, siflutrin 5mg/ml, dök.çöz.,
barınaklarda
Teknovet
Flumethrin
Flutron %7.5
75mg/ml, daldırma – emülsiyon için kons, barınaklarda
Teknovet
Flumethrin +
Octylodecanol
Vetflumet %1
Dökme çözelti
Vetaş
Flumethrin
Akarvil %1
10 mg/ml, dökme çöz.
Vilsan
Flumethrin
Akarvil %2
20 mg/ml, dökme çöz.
Vilsan
Pyrethroid’ler
Etken Madde
Ticari Adı
Uygulama Şekli
Firma
Flumethrin
Akarvil %7.5
75 mg/ml, dökme ve daldırma emüls., barınaklarda
Vilsan
Flumethrin
Ke-Ser %1
10mg/ml, dökme çöz.
Zeyrek
Fluvalinat
Apistan Şerit
Kovan içine iki şerit asılır
Novartis
Permethrin
(permetrin)
Defendog
İlaçlı tasma ya da püskürtme,20mg/ml, deri-sprey
Tüm İlaç
Permethrin +
piriproksifen
Duowin Contact
Permetrin %40 , piriproksifen %0,30, derisprey 2ml
Tüm İlaç
Permethrin
Top Spot on
100mg/ml, Damlatma çözelti
İntermed
Permethrin
Biyodust
0.250g/100g , haricen toz
Permethrin
Kenex Sprey
Sprey şeklinde kullanılır
Expel
Permethrin
Duowin Contact
Spot-on, köpeklere 4x8ml,
Virbac
Permethrin
Durasect
Permetrin %5, piperonil butoksid %1, piretrin
%0,10 , dökme çöz.
Pfizer
Permethrin
Chrysamed-Vet
Haricen - dökme çözeltisi+sprey – 1ml
Chrysamed
Permethrin+
tetrametrin
Permectin 460 EC
Sisleme veya pulverize etme
Bavet
Tetramethrin
Avispray
Uzaktan püskürtülür
Biyoteknik
Tetramethrin
(tetrametrin)
Bitstop
Uzaktan püskürtülür
Tropikal Galeri
Tetramethrin
Catspray
Uzaktan püskürtülür
Biyoteknik
Pyrethroid’ler
Etken Madde
Ticari Adı
Uygulama Şekli
Firma
Tetramethrin
Dogspray
Uzaktan püskürtülür
Biyoteknik
Tetramethrin
Avidust
haricen toz, süs kuşları
Tetrametrin +
piperonil butoksid
Petdust
Tetrametrin 1.0g/100g , piperonil butoksid
10.0g/100g , haricen toz
Tetramethrin
Family Cat- Dog
0.1g/100g Deriye haricen kullanılır
Trop. Bah.
Tetramethrin
Family Cat-Dog
pudra
0.2g/100g, deri-toz, pudra
Trop. Bah.
Tetramethrin
Family Cat-Dog
losyon
0.3g/100ml, deri-losyon
Trop. Bah.
Tetramethrin+
Piperonil butoksid
Biyo-Dog Spray
Bio-Cat Spray
Deri spreyi
Biyoteknik
Syfluthrin
(Siflutrin)
Bayofly Pour On
Sığırlarda 10ml, koyunlarda 5ml sırt boyunca akıtılır.
Bayer
Syfluthrin
Cyfluvet
10mg/ml, dökme çöz.
Vetaş
Syfluthrin
Solfac %5, %50
Pulvarizatör ile kullanılır
Bayer
Syfluthrin +
flumethrin
Alltoks
Dökme çözelti
Provet
Deltamethrin+
Tetramethrin
Exdelta 2.5/2 EC
Sprey
1 lt de 25 gr deltamethrin+20 gr tetramethrin
Expel
Permethrin+
Tetramethrin
Expermet 16/4 EC
Sprey
1 lt. de 160 gr permethrin+ 40 grtetramethrin
Expel
Repellent’ler
Etken Madde
Dietiltoluamit
(N,N-diethyl-3
methylbenzamide)
Ticari Adı
DEET,
Kimyasal sivrisinek
kovucular
Uygulama Şekli
Losyon, jel, sprey halinde
kullanılır
Firma
3M ve AMWAY
Phenylpyrazole
Ticari Adı
Etken Madde
Uygulama Şekli
Firma
Fibronil
Frontline Dog,
Frontline Cat
Damlatma, spot-on, sprey halinde
Topkim
Fibronil
Spotline
100mg/ml, haricen damlatma çöz.
Topkim
Fibronil
Frontline
Püskürtme çözelti
Topkim
Fibronil
Frontline Plus (kedi)
Fipronil 50mg/0.5ml , metopren 60mg/0.5ml,
damlatma-çöz.
Novakim
Fibronil
Frontline Plus (köpek)
Fipronil %10, metopren %9, damlatma-çöz., 1pipet
Novakim
Fibronil
Fibrovet %10,
10mg/100ml,Damlatma çözelti, Sprey halinde
Hektaş
Fibronil
Fibrovet %0.25
25,65mg/ml, deri-sprey
Hektaş
Fibronil
Fiprovet plus (kedi)
100mg/ml, s-methopren, 120mg/ml, dam.çöz.
Hektaş
Fibronil
Fiprovet Plus (köpek)
100mg/ml, s-methopren 90mg/ml, dam.çöz.
Hektaş
Fibronil
Pet-F, Sprey Ve Spot-On
Deri spreyi ve deriye damlatma
Vetaş
Fibronil
Repeller
Damlatma çözelti
Provet
Fibronil
Fiprex Spray
5mg/ml, deri-sprey
Oruç
Fibronil
Fiprex 75
75mg/ml,haricen dam.çöz.
Oruç
Fibronil
Fibroline
0,25 g/100ml, deri-sprey Damlatma çözelti
Bavet
Fibronil
Fiprojin %0.25
2,5mg/ml, deri-sprey
Teknovet
Phenylpyrazole
Etken Madde
Ticari Adı
Uygulama Şekli
Firma
Fibronil
Fiprojin %10
100mg/ml, dam.çöz.
Teknovet
Fibronil + metopren
Frontline Combo
Deriye damlatma çözelti
Topkim
Phenylpyrazole
Etken Madde
Ticari Adı
Uygulama Şekli
Firma
Cyromazine
Larvadex Granül
500g/1 ton kanatlıların Yem katkı maddesi
Novartis
Cyromazine
Neporex 50 SP
Barınaklarda 250g/10L su oranında
karıştırılarak
serpilir.
Novartis
Cyromazine
Neporex SG2
20 mg/g, oral granül
Novartis
Cyromazine
Larvadex
10 mg/g, oral granül
Novartis
Diflubenzuron
Juvenox %4.4 SC
41gr/litre,
Bavet
Lufenuron
Program tab, %7
süspansiyon
Tablet veya süspansiyon yemeklerine
Novartis
İnsect Gelişim Engelleyici
Ticari Adı
Etken Madde
Uygulama Şekli
Firma
Fluazuron
Acatak
6-10ml/100kg, pour-on formülasyonu
Novartis
Novaluron
Oscar 100 EC
100g/litre
Bayer
Triflumuron
Baycidal %25 WP
Toz halinde
Bayer
Diğer Ektoparaziter (insektisit-akarisit) İlaçlar
Ticari Adı
Etken Madde
Uygulama Şekli
Firma
Benzoyl peroxide
Aknefug %5-10 losyon
Lezyonlu bölgeye sıkılır
Orva
Benzyl Benzoate +
Benzokain
Benzogal em.
125 mg+25mg/ml, hayvanın sırtından damlatılır
Tems.
Benzyl Benzoate
Bengal
Hayvanın sırtından akıtılır
Günsa
Benzyl Benzoate
Neoskabi
Hayvanın sırtından akıtılır
Vita
Benzyl Benzoate
Scabin
Hayvanın sırtından akıtılır
Abdi İbrahim
Biosulfur fluid
Dermaleen itch wash
Yıkama sol., Deriye uygulanır.
Topkim
Bromopropilot
Folbex VA
Fumigant şerit, tütsüleme uygulanır
Novartis
Endotoksin+Bakteri
Certan susp
1 peteğe 1ml
Topkim
Selenium sulfide
Selsun süspansiyon
Lezyonlu bölgeye sürülür.
Abfar
Tiyametoksam
Agita 1 GB
10 mg/g, oral granül
Novartis
Tiyametoksam
Agita 10 WG
100 mg/g, oral granül
Novartis
Timol
Obeson
250mg/g, kovan içi jel
Sanovel
Timol
Apiguard
12,5g/50g, kovan içi jel
AMC-TR
Diğer Ektoparaziter (insektisit-akarisit) İlaçlar
Etken Madde
Ticari Adı
Uygulama Şekli
Firma
Timol
Api Life Var
Timol %76, okaliptus yağı %16.4, camphor
rasemic %3.8, menthol %3.8, ihalasyontablet
Safa Tarım
Timol +
nane yağı
Ecostop
Timol 5g/tab; nane yağı 2ml/tab, kovan
içi-inhalasyon tablet
Lavita
Timol
Thymoset
7.5g/15g, inhalasyon toz
Arı farma
Timol
Thymovar
15gr /1 sünger, kovan içi sünger
Verim
Metomil %1
Lurectron Flybait
Haricen-granül
Hektaş
Metaflumazon
Promeris
200mg/ml, damlatma çöz.
Biopharm
Piperonilbutoksid
+ tetrametrin
Biyo-Catspray
Piperonilbutoksid 0.123g/100g ,
tetrametrin 0.6g/100g , deri-sprey
Piperonilbutoksid
+ tetrametrin
Biyo-Dogspray
Piperonilbutoksid 0.123g/100g ,
tetrametrin 0.6g/100g , deri-sprey
Oksalik asit +sitrik
asit + formik asit
Bee-Vital Hive
Clean
Oksalik asit 4.2g/100ml , sitrik asit 3g/100ml ,
formik asit, damlatma çöz.
NKM Pazarlama
Oksalik asit +
sitrik asit
Bienenwohl
Oksalik asit 3.58 gr/100ml , sitrik asit 1.25 gr/100ml,
dökme çöz.
Bienenwohl
Formik asit
Forbeevar
Formik asit 65g/100g, inhalasyon jel
Biohayat
Formik asit
Formiset
Formik asit 4.9 ± 1.15 ml /şerit, kovan iç şerit
Arı farma