Erken Evre Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi

Download Report

Transcript Erken Evre Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi

İstanbul Cerrahi Derneği Buluşma Toplantıları - 2 7 Kasım 2012

Erken Evre Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi

Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

2.05.2020

Erken Evre Meme Kanseri

• • • •

Tanım

Evreleme Preoperatif değerlendirme Cerrahi girişimler

Meme koruyucu cerrahi

Mastektomi Aksillaya yaklaşım

Sentinel lenf bezi biyopsisi

2

2.05.2020

Erken Evre Meme Kanseri

Tanım Palpe edilebilir veya edilemeyen kitle Kitle 5 cm’den büyük olmayacak Fikse lenf nodları olmayacak Uzak metastaz olmayacak

3

2.05.2020

Erken Evre Meme Kanseri

Evreleme Evre 0 Evre IA Evre IB Evre IIA Evre IIB Evre IIIA Tis T1 T0 T1 T0 T1 T2 T2 T3 T0 T1 T3 T3 N0 N0 N1mi N1mi N1 N1 N0 N1 N0 N2 N2 N1 N2 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0

AJCC Cancer Staging Manual. 7th ed., 2010 4

Erken Evre Meme Kanseri

Preoperatif değerlendirme

Anamnez, öykü, fizik muayene

Hemogram

KCFT, ALP

Bilateral tanısal mamografi (USG gerekirse)

ER, PR, HER-2

Patoloji değerlendirilmesi

Genetik konsültasyon

Herediter meme kanseri yüksekse

2.05.2020

5

Erken Evre Meme Kanseri

Preoperatif değerlendirme

Kemik sintigrafisi

Kemik ağrıları ve yüksek ALP değerleri varsa

Toraks BT

Akciğer bulguları varsa

Karın BT veya MR

– – –

Yüksek KCFT ve ALP değerleri varsa Karın bulguları varsa Karın ve pelvis muayenesinde normal dışı bulgular varsa

PET / PET-BT evrelemede önerilmiyor

2.05.2020

6

Erken Evre Meme Kanseri

Preoperatif değerlendirme

Manyetik rezonans gerekli mi?

2.05.2020

Randomize kontrollü bir çalışma yok Kanıt düzeyi yüksek bir öneri yok Rutin kullanım önerilmiyor Yanlış pozitiflik oranı yüksek Rutin görüntüleme yöntemlerine ek bir getirisi yok

Esserman L, J Clin Oncol, 2005 Houssami N, J Clin Oncol, 2008 Solin LJ, J Clin Oncol, 2008 NCCN Guidelines, 2012 7

2.05.2020

Erken Evre Meme Kanseri

Preoperatif değerlendirme

MR gerekli mi?

Mammografik dens meme Toraks duvarının değerlendirilmesi İnvazif lobüler kanser

NCCN, 2012 Skandarajah, Asia-Pas J Clin Oncol, 2012 8

2.05.2020

Erken Evre Meme Kanseri

Meme koruyucu cerrahi (+RT) Mastektomi Mastektomi + rekonstrüksiyon

9

2.05.2020

Erken Evre Meme Kanseri

Çıkarımlar Lokal yineleme Hastalıksız sağkalım Genel sağkalım Kozmetik sonuç

10

Erken Evre Meme Kanseri

Evre I veya II meme kanserinde radyoterapi almak şartıyla MKC yapılabilir

MKC ve mastektomi arasındaki tercih sırasında

Lezyonun yeri ve boyutu

Mamografi bulguları

Memenin büyüklüğü

Hastanın kişisel tercihi

2.05.2020

11

2.05.2020

Erken Evre Meme Kanseri

MKC + RT / Mastektomi Sarrazin D, 1989 DBCCG, 1992 EORTC 10801, 1992 Jacobson JA, 1995 Veronesi U, 1995 EORTC 10801, 2000 Fisher B, 2002 Veronesi U, 2002 EBCTCG, Lancet, 2011

12

2.05.2020

Erken Evre Meme Kanseri

Meme koruyucu cerrahi yapılamayacak hasta grupları nelerdir?

Lokal yineleme riskini arttıran durumlar Radyoterapi alınamayacak durumlar Kozmezisin yeterince sağlanamayacağı durumlar Hastanın net seçimi

13

Erken Evre Meme Kanseri

Lokal yineleme riskini arttıran durumlar Malign görünümde yaygın mikrokalsifikasyonlar Multisentrik tümör Temiz cerrahi sınır sağlanamayacağı düşünülen tümör

2.05.2020

14

2.05.2020

Erken Evre Meme Kanseri

Radyoterapi alınamayacak durumlar Daha önce RT alınmış olması Gebelik Altyapı veya ulaşılabilirliğin olmaması Konnektif doku hastalığı

15

Erken Evre Meme Kanseri

Kozmezisin yeterince sağlanamayacağı durumlar Meme hacmine göre tümör boyutunun büyük olması Santral yerleşimli tümörler

2.05.2020

16

Erken Evre Meme Kanseri

Lokal yineleme Uygun hasta seçimi Tecrübe Estetik

2.05.2020

17

Erken Evre Meme Kanseri

Cerrahi sınır negatif Kozmetik sonuç mükemmel

2.05.2020

Lokal tedaviyi sağlayacak en uygun yöntem seçilmeli

18

2.05.2020

Erken Evre Meme Kanseri

Tartışmalı durumlar Tümör tipi MKC için engel olabilir mi?

Reseptör durumu önemli mi?

Yaş önemli mi?

Aile öyküsü ve genetik mutasyon önemli mi?

Cerrahi sınır ne olmalı?

Yaygın intraduktal komponent varlığının etkisi?

19

Erken Evre Meme Kanseri

Tümör tipi önemli mi?

879 hasta, Evre I-II

İnvazif duktal

İnvazif lobüler

İnvazif duktal + lobüler

Medüller

Kolloid

Tübüler

Sağkalım ve lokal yineleme oranları arasında fark yok Moran MS, Breast J, 2009 Weiss MC, Int J Radiat Oncol Biol Phys, 1992 Salvadori B, Br J Surg, 1997 20 2.05.2020

2.05.2020

Erken Evre Meme Kanseri

Reseptör durumu önemli mi?

753 hasta, T1 ve T2 tümör, 3 grup incelenmiş

– –

ER (+) ve PR (+) ER (-) ve PR (-) ve cerb-B2 (+)

Triple (-) Lokal yineleme açısından fark yok

Freedman GM, Cancer, 2009 21

Erken Evre Meme Kanseri

Yaş önemli mi?

558 hasta, ≥ 50 yaş, Evre I ve II

385 hasta 50-64 yaş

173 hasta ≥ 65 yaş

2.05.2020

Genel sağkalım Hastalıksız sağkalım Lokal yineleme

Fark yok Yaş belirleyici değil

22 Solin LJ, Int J Radiat Oncol Biol Phys, 1995

Erken Evre Meme Kanseri

Yaş önemli mi?

Genç hastalarda ( < 50 yaş) MKC sonrası

Lokal yineleme riski daha fazla

Yaygın intraduktal komponent prevalansı yüksek

Nükleer grad yüksek

Agresif biyolojik davranış

ER ve PR negatifliği daha fazla

Lokal yineleme riskinde anlamlı bir değişiklik yok

2.05.2020

Bijker N, J Clin Oncol, 2001 Fisher B, Lancet, 1999 Jhingran A, Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2002 Fisher B, J Clin Oncol, 1998 23

2.05.2020

Erken Evre Meme Kanseri

Yaş önemli mi?

Genç yaş MKC için kontrendikasyon değildir Cerrahi sınıra dikkat edilmeli Tümör özellikleri iyi incelenmeli Hastalar sürece dahil edilmeli

Horst KC, Clin Breast Cancer, 2005 White JR, J Am Coll Radiol, 2008 Schwartz GF, J Am Coll Surg, 2006 24

2.05.2020

Erken Evre Meme Kanseri

Yaş önemli mi?

RT almayabilecek bir grup var mı?

CALGB çalışması ( Cancer and Leukemia Group B)

9343 hasta, >70 yaş, Evre I Küçük tümör ER (+) Nod (-) RT yerine Endokrin tedavi

25 Hughes KS, N Engl J Med, 2004

Erken Evre Meme Kanseri

Aile öyküsü veya genetik mutasyon durumunda MKC yapılır mı?

2.05.2020

Aile öyküsü olması MKC için engel değil

BRCA taşıyıcılarında

– –

Geç dönemde lokal yineleme fazla Lokal yineleme ? İkinci primer ?

– – –

Diğer memede de risk artışı var MKC yapılabilir Tamoksifen ve profilaktik ooferektomi önerilebilir

Vlastos G, Ann Surg Oncol, 2002 Pierce LJ, J Clin Oncol, 2006 26

Erken Evre Meme Kanseri

Cerrahi sınır ne olmalı?

NSABP-B06

– –

Pozitif cerrahi sınır

mürekkepli kenarda tümör (+) Negatif cerrahi sınır

mürekkepli kenarda tümör (-)

EORTC

1 cm

Milan-1 çalışması

2-3 cm

Pozitif sınır re-eksize edilmeli

Ortalama %50 rezidüel tümör

2.05.2020

Schmidt-Ulrich RK, Int J Radiat Oncol Biol Phys, 1993 27

Erken Evre Meme Kanseri

Cerrahi sınır ne olmalı?

2.05.2020

351 meme cerrahı arasında anket çalışması

DKİS ve invazif kanserde minimum kabul edilebilir sınır nedir?

Her türlü negatif sınır 1 mm 2 mm 5 mm 10 mm İnvazif kanser

%15 %21

%50

%11 %3

DKİS

%12 %22

%52

%10 %4 Blair SL, J Am Coll Surg, 2009 28

Erken Evre Meme Kanseri

Cerrahi sınır ne olmalı?

Metaanaliz, 1965-2010, 21 çalışma

Cerrahi sınırın lokal yineleme riskine etkisi var mı?

1 mm, 2 mm, 5 mm

Lokal kontrolü sağlamak için ideal bir negatif sınır uzaklığı var mıdır?

Houssami N, Eur J Cancer, 2010 2.05.2020

29

Erken Evre Meme Kanseri

Cerrahi sınır ne olmalı?

Pozitif sınırda lokal yineleme yüksek

5 mm lik sınırda lokal yineleme daha düşük

– –

İstatistiki fark çok düşük Adjuvan tedavi verilecekse ihmal edilebilir

Psikolojik ve sosyal yarar düşünüldüğünde 5 mm konusunda ısrarcı olmanın ek bir getirisi yok

Houssami N, Eur J Cancer, 2010 2.05.2020

30

2.05.2020

Erken Evre Meme Kanseri

Yaygın intraduktal komponent varlığı

İnvazif kanser alanının %25’inden fazlasında intraduktal kanser varlığıdır

Negatif sınırlar sağlanabilirse MKC güvenle yapılabilir

Smitt MC, Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2003 31

Erken Evre Meme Kanseri

Meme Koruyucu Cerrahi

2.05.2020

Hasta bilgilendirilmeli !

MKC sonrası RT alması gerektiği RT’nin yan etkileri Reeksizyon ihtimali olduğu Lokal yineleme durumunda mastektomi ihtimali

32

Erken Evre Meme Kanseri

Mastektomi

Ne zaman tercih edelim?

Kesin

Hastanın isteği Gebelik RT almış olmak Yaygın mikrokalsifikasyonlar Multisentrik tümör Reeksizyonlar sonrası sınır pozitifliği Nüks olgularda

Göreceli

Konnektif doku hastalığı Fokal pozitif cerrahi sınır Genetik yatkınlık Meme-tümör uyumsuzluğu RT alma imkanı olmaması Ekonomik nedenler Sosyal nedenler 2.05.2020

33

2.05.2020

Erken Evre Meme Kanseri

Mastektomi sonrası RT verelim mi?

Evre 3 > 5 cm tümör ≥ 4 LN (+) Evre 1 -2 RT verilmeli Tartışmalı

34

Erken Evre Meme Kanseri

Mastektomi sonrası RT

Lokal yinemele riski tümör ve hasta özelliklerine de bağlı olabilir

Lokal yineleme riski

– – – –

Premenopozal durum Östrojen reseptör (-) Lenfovasküler invazyon Patolojik Grade 3

T ve N durumu

2.05.2020

Anlamlı risk faktörleri Lokal yineleme riski ile ilişkili bulunmamış

Jags R, Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2005 Trovo M, Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012 35

Erken Evre Meme Kanseri

Mastektomi sonrası RT

T1-T2 tümör

N1 (1-3 lenf nodu pozitifliği)

318 hasta, 10 yıl takip

Lenfovasküler invazyon varlığı

Pozitif lenf nodu oranı ≥ 25

pozitif lenf nodu sayısı / toplam lenf nodu sayısı RT nüks ve hastalıksız sağkalımı düşürüyor

Huang, CJ, Jpn J Clin Oncol, 2012 2.05.2020

36

Erken Evre Meme Kanseri

Mastektomi sonrası RT

Medical Research Council SUPREMO

Selective Use of Postoperative Radiotherapy aftEr MastectOmy

2.05.2020

37

Erken Evre Meme Kanseri

Aksilla Cerrahisi Aksiller diseksiyon Sentinel lenf nodu biyopsisi

2.05.2020

38

2.05.2020

Erken Evre Meme Kanseri

Aksiller diseksiyon Önemli yan etkileri (komplikasyonlar) olan bir girişim Kol ödemi Hissizlik Kol hareket kısıtlılığı Uzamış seroma Cerrahi alan enfeksiyonu

39

2.05.2020

Erken Evre Meme Kanseri

Sentinel lenf nodu biyopsisi Belirlenme oranı %92 98

40

Erken Evre Meme Kanseri

Sentinel lenf nodu biyopsisi

2.05.2020

NSABP-B32

– –

Randomize kontrollü faz 3 çalışma 80 merkez (ABD + Kanada)

5611 hasta, nod (-), operabl meme kanseri

1999-2004

– –

SLN + AD (Grup 1) Sadece SLN (+)

AD (Grup 2)

Takip süresi ortalama 8 yıl

Krag DN, Lancet Oncol, 2010 41

Erken Evre Meme Kanseri

Sentinel lenf nodu biyopsisi

NSABP-B32

Genel sağkalım

Hastalıksız sağkalım

Lokal kontrol

Morbidite

2.05.2020

Her iki grup arasında fark yok SLND daha üstün

Krag DN, Lancet Oncol, 2010 42

2.05.2020

Erken Evre Meme Kanseri

Sentinel lenf nodu biyopsisi

ACOSOG Z-0011 çalışması

Erken evre meme kanseri olgularında, 1-2 SLN (+)’liğinde MKC ve RT uygulanacak ise aksiller diseksiyon yapılmayabilinir

Giuliano AE, JAMA, 2011 43

2.05.2020

Erken Evre Meme Kanseri

44

‘‘Meme kanseri ile mücadelenin son satırları halen yazılmayı bekliyor’’

Alıntıdır

2.05.2020