India-Japan opportunities

Download Report

Transcript India-Japan opportunities

Business Unit
India - Japan
A winning partnership
Hindistan: Yatırım
Noktası
1
Canlı bir ekonomi için
yeni Hükümet,
yeni talimatlar
2
Hindistan dünyadaki en hızlı büyüyen ekonomilerden biridir ve en çok
araştırılan yatırım noktaları arasındadır.
•
Satınalma gücü bakımındanen büyük 3.
•
2013 Ekimde 9. Küresel Sermaye
Güvenirliği
Barometresi Hindistanı yeni yükselen ve gelişen
pazarlar arasındaki ilk beş yatırım noktalarından
biri olarak bildirmiştir2
•
•
ekonomi1
Hindistan değer bakımından küresel DYY’nın
%5,5ini, proje bakımından %6,3ünü meydana
getirmektedir2
2014 UNCTAD raporuna göre Hindistan Doğrudan
Yabanci Yatırım için 2014-2016 döneminde en
çekici dördüncü lokasyondur.
•
Hindistan Orta Vadede Yabancı Ticari Faaliyetler
alanında en çok gelecek vaadeden 2. ülke olmuştur4;
•
Hindistan Uzun Vadede En İyi Yatırım Noktası
sayılmaktadır5
2014-16 yılları için ilk 10
muhtemel evsahibi
ekonomiler
1 China
2 USA
3 Indonesia
4 India
5 Brazil
6 Germany
7 UK
8 Thailand
9 Vietnam
10 Russian Federation
0
10
20
30
40
50
Kaynak: UNCTAD, World Investment Report 2014
3
Mayıs- Haziran periyodunda dış yatırım ve sanayi büyümesindeki artış,
ekonomiye ve Yeni Hükümete olan güvenin yeniden sağlandığını
göstermektedir.
• IFD (Doğrudan Yabanci Yatırım – DYY) girişleri
önceki yılın Mayıs – Haziran döneminden sonra
2014 Mayıs- Haziran döneminde %80 artmıştır
33%
• DYY öz sermaye girişleri 2013 Haziran ayıyla
kıyaslandığında 2014 Haziranda %33 artmıştır
• Sanayi Üretimi Endeksi (IIP) tümüyle 2013
Hazirandaki %1,8lik büyümeyle kıyaslandığında
2014 Haziranda %3,4lük bir büyüme göstermiştir
• IIP’deki Sermaye ürünlerinin büyüme oranı 2013
Haziranda %6,6 dan 2014 Haziranda +%23 e
yükselmiştir
• Satınalma Endeksi (PMI) 1 Ağustos 2014’te
olduğu gibi 17 aylık yükselişteydi
• Mamül ihracatı 2013 Temmuzla kıyaslandığında
2014 Temmuzda %6,6 lık bir büyüme kaydetti
4
Kaynak DIPP
Stratejik
fırsatlar
5
Yeni Hükümet, Hindistan’ın büyümesini yönlendirmek için birçok işbirliği
ve yatırım fırsatları sunan beş temel strateji hazırladı
Altyapı gelişimi
Üretimde
büyüme,İstihdam
yaratma ve girişimi
teşvik etme
Beceri gelişimi
Enerji yeterliliği
İş çevresi gelişimi
6
Hükümet ülkenin sanayi altyapısını ve kent altyapısını geliştirmeye
odaklandı ve sektörde yüksek etkili birkaç proje açıkladı
Sanayi altyapısı
1. Sanayi koridorları
• Delhi Mumbai Sanayi Koridoru
(DMIC)
• Chennai Bengaluru Sanayi Koridoru
(CBIC)
• Doğu Yakası Ekonomi Koridorunun
(ECEC) ilk aşamasındaki Vizag
Chennai Sanayi Koridoru(VCIC)
• Bengaluru Mumbai Economi
Koridoru (BMEC)
• Amritsar – Kolkata Sanayi Koridoru
(AKIC)
2. Kuzey Doğu Hindistan’a ulaşım
bağlantısı
Kent Altyapısı
1. Akıllı Şehirler
2. Uygun konutlar
3. Swachha Bharat projesi
4. Dijital Hindistan
7
Yapılacak sanayi koridorları çeşitli altyapı alt sektörlerine yatırım
yapmak için olası fırsatları temin etmektedir
•
Hindistan’da üretimi teşvik
etmek için beş yeni Sanayi
Koridoru planlanmaktadır.
•
Herbir Sanayi Koridorunun,
200km² den daha fazla Akıllı
Şehir
ilkeleri
üzerinde
geliştirilmiş en az 6-8 ana ağı
olacaktır
•
DMICDC
bu
koridorları
planlayan en üst yetkilidir.
East Coast
Industrial Corridor
8
DMIC, Japon Hükümetiyle işbirliğinin ve ortaklığın amiral projesi olarak
geliştirildi ve yatırımcılar için birçok fırsat sunmaktadır
Ağlar
Alan (km²)
Ahmedabad Dholera Yatırım Bölgesi
920
Manesar-Bawal Yatırım Bölgesi, Haryana
402
Khushkhera-Bhiwadi-Neemrana Yatırım Bölgesi,
Rajasthan
165
Pithampur-Dhar-Mhow Yatırım Bölgesi, M. P.
372
Dadri-Noida-Ghaziabad Yatırım Bölgesi, U.P.
200
Dighi Port Sanayi Alanı, Maharashtra
253
Shendra Bidkin Sanayi Parku, Maharashtra
84
Önemli açılış projeleri
Hindistan Hükümeti, belkemiği
olan 1483 km uzunluğundaki,
yüksek kapasiteli Tahsisli
Demiryolu Nakliye Koridoru
(DFC) ndan yararlanan küresel
bir üretim ve yatırım noktası
olan DMIC yi geliştirmektedir.
Ujjain, Madhya
Udyogpuri
Büyük
Noida,
Kasabaları
Pradesh
UP’deki
Hindistan
Hükümetinin
Bütçe
Destekleri
(Rs mn.)
yakınındaki
Vikram
595
Birleştirilmiş
Sanayi
6,172
Su Temini Projesi, Madhya Pradesh
704
Bhimnath ve Dholera SIR, Gujarat arasında Yeni
Demir Yolu İnşaası
243
Lojistik Bilgi Bankası
372 9
353
Örnek Güneş Enerjisi Projesi, Neemrana, Rajasthan
CBIC, Japon Hükümeti ortaklığıyla yapılan ikinci koridor projesidir ve bu
projeyle bölgedeki birçok sektörde yatırımı arttırma ve sanayi altyapısını
geliştirme hedeflenmiştir.
Belirlenen ana ağlar
Chennai – Bengaluru – Chitradurga (yaklaşık 560 km)
arasındaki koridor Karnataka, Andhra Pradesh and
Tamil Nadu eyaletlerine yayılan bir Etki Alanına sahip
olacaktı.
Eyalet
Bidadi Kasabası Alanı, Ramanagara
KAR
Tumkur’daki Vasanthnarasapura alanı
KAR
Kolkar’daki Mulbagal
KAR
Ponneri Sanayi Alanı
TN
Hosur Sanayi Alanı
TN
Hindupur Sanayi Alanı
AP
Chittoor NIMZ
AP
Krishnapatnam Sanayi Alanı
AP
10
Vizag Chennai Sanayi Koridoru, East Coast Ekonomi Koridorunun bir
parçasıdır ve Golden Quadrilateral ile aynı hizaya getirilmiştir ve
Hindistan’ın “Doğu’ya Bak” Politikasında önemli bir rol oynaması
öngörülmektedir.
1.Visakhapatnam
2. East Godavari
1
3.West Godavari
2
4. Krishna
4
5. Guntur
3
6
Successor state of AP*
8. Kadapa
8
7
Tamil Nadu
7.Nellor
e
NH 5 alignment
9
9.Chittoor
10
• Koridor milli GSYH nın %5 ine katkıda
bulunmaktadır
• Koridorun etki alanı 110,000 km² nin
üzerindedir ki bu da Hindistan’ın %3,5 idir
5
6. Prakasam
Koridorun ana özellikleri
11 11.Chennai
10.Tiruvallur
Vizag - Chennai (yaklaşık 800 km) arasındaki
koridor, Andhra Pradesh ve Tamil Nadu
eyaletlerine yayılan bir Etki Alanına sahip olacak
• Sanayileşme bölgedeki mevcut doğal
kaynaklarla (doğal gaz, minareller, tarım
ürünleri) artrılacaktır.
• Ana limanların bağlantıları iyidir ve çoğu Doğu
Asya ekonomilerine çok yakındır. (~AP’
sınırının %80)
2014 Andhra Pradesh’in Yeniden Düzenlenmesi Yasaında merkezi hükümet tarafından verilen sözler
ışığında, çalışmaların ilk aşamasında Asya Kalkinma Bankasi(ADB), Vizag-Chennai Bölgesine
odaklanacaktır ve böylece Yasada belirlenen zamanda Vizag-Chennai Sanayi Koridoru üzerinde son bir
inceleme yapılabilir ve buna uygun olarak daha fazla önlemler alınabilir.
11
Hindistan Hükümeti ülkedeki kent altyapısını
teşvik etmek için 21 eyalette 100 Akıllı Şehir
projesini açıkladı.
Hükümet ülkede 100 Akıllı Şehri geliştirmek için Genel Bütçeden
70,60 milyar rupii ayırdı.
İnşaat gelişim sektöründe Doğrudan Yabanci Yatırım konusunda
akıllı şehirlerin gelişimini desteklemek için yapılaşmış alanların
durumu 50,000 m²den 20,000 m² ye düştü ve minimum sermaye
miktarı üç yıllık kapanmayla 10 milyon dolardan 5 milyon dolara
düştü.
Hindistan Hükümeti Uygun Konutlar ve temizlik konusunda diğer kent
altyapısı özelliklerine de odaklandı ve bu alanlarda kesin hedefler belirledi
•
Hükümet, Ulusal Konut Banksı (NHB) nda sağlama
alınmış Düşük Maliyetli Uygun Konut Edinme
üzerine bir Misyon kuracağını açıkladı.
•
Uygun konut edinmede daha ucuz kredi akışını
artırmak
amacıyla
NHB
için
toplam
40,000,000,000 Rupii temin edildi
•
Düşük Maliyetli Uygun Konut Edinme için toplam
proje maliyetlerinin en az %30’unu üstlenen
projeler
yapılaşma
ve
sermaye
miktarı
durumlarından muaf tutulacaktır
Kaynak: Hindiistan Hükümeti Genel Bütçesi, 2014-15
Hükümet Swatchh Bharat Abhiyan aracılığıyla
2019’a kadar, Mahatma Gandhi’nin 150.
doğum yıldönümünde, her evi tam sıhhi
tesisatla donatmayı hedeflemektedir.
Kaynak: Hindiistan Hükümeti Genel Bütçesi, 2014-15
13
Hükümet, üretimi ve istihdamı teşvik etmeye kendini adadı. Ulusal Üretim
Politikası (NMP), üretim sektörünün GSYH’ye daha fazla katkı yapması
için gerekli ortamı hazırladı.
Ulusal Üretim Politikası(NMP)’nin amaçları:
•
Üretim sektöründe yatırımı teşvik etmek ve Hindistan’ı hem yurtiçi hem yutdışı pazarlarının merkezi haline
getirmek.
•
2022’ye kadar GSYH deki üretimin sektörel payını %25’e çıkarmak(şuanki %15’ten)
•
Üretim sektöründe şuanki istihdam oranını ikiye katlamak.
•
Hindistan’ın üretim sektörünün dünya çapındaki rekabet gücünü arttırmak.
NMP , (SEZs, EoUs vs gibi daha küçük sanayi alanlarının bir kümesi olarak görülen) SEZ den daha büyük
olabilecek Ulusal Yatırım ve Üretim Bölgeleri (NIMZs) nin kurulması teklifinde bulundu.
Stratejik Önemi olan
Sektörler
Temel Girişi Olan
Sektörler
Uzmanlık ve Değer
Katan Sektörler
İstihdam Yaratan
Sektörler
Savunma Araçları
Çelik
Otomotive
Tekstil
Uzay Sanayi
Mineral Arama ve
Gelişimi
İlaç & Eczacılık
Gıda İşleme
Gemi yapımı ve Tamiri
Gübre
Kimya
Deri & Deri Ürünleri
Sermaye Ürünleri &
Mühendislik
Elektronik
Petrokimya
Çimento
Kağıt
Kıymetli taş ve
Kuyumculuk
Kaynak: NMP 2011
14
Hindistan’ın yabancı yatırımcılar için pekçok üretim sektöründe sayısız
fırsatlar sunma potansiyeli vardır (1)
Otomobil
Otomobil Parçaları
Savunma
Genel Bakış
 Dünya çapında araç satışının
%5’inden fazlasını oluşturarak
2016’ya kadar muhtemelen
dünyadaki en büyük 3. oto
pazarı olacaktır.
 Hindistan enbüyük 2. iki
tekerlekli taşıt üreticisi, en
büyük motorsiklet üreticisi ve
en büyük 5. ticari araç
üreticisidir.
 2016’ya kadar tahmin edilen
miktar 145 milyar dolardır.
 2012-13 mali yılında 39.7
milyar dolar değerinde
 2008-13
döneminde
Hindistan’ın
otomobil
parçaları ihracatı %17lik yıllık
bileşik
büyüme
oranına
(CAGR) yükseldi; İhracatlar
2012-13 ‘te 9.7 milyar dolara
yükseldi
 Dünyada en büyük 3. silahlı
kuvvetleri.
 Bilinen savunma ekipmanlarının
en büyük ithalatçısı
 Savunma ihtiyaçlarının %70’i
ithalatlar
aracılığıyla
karşılanmaktadır.
 2014-15’teki savunma bütçesi38
milyar dolardır, ve bunun 2018’e
kadar 50 milyar dolara ulaşması
beklenmektedir.
Yatırım
Olanakları
 Yolcu Taşıtları
 İki Tekerlekli Taşıtlar
 Ticari Araçlar
 Düşük
Maliyetli
Elektrikli
taşıtlar
 Motor & Motor Parçaları
 Şanzıman &
Direksiyon
Parçaları
 Süspansiyon & Fren Sistemi
Parçaları
 Elektrik Parçaları
 Savunma ekipmanlarının üretimi
 Bakım, onarım ve tamir bölümü
 Dış
kaynaklardan
edinilen
mühendislik hizmetleri
FDI
(Doğrudan
Yabancı
Yatırım DDY)
politikası
Otomatikman %100 DYY izni
verilmektedir.
Otomatikman %100 DYY izni
verilmektedir.
Hükümet izniyle %49’a kadar ve
CCS aracılığıyla %49’ın ötesinde
(teknoloji transferi durumunda)
15
Olanaklar
Elektrik Ekipmanları
ESDM
Eczacılık
Genel Bakış
 2022’ye kadar yaklaşık 100
milyar dolarlık bir verim tahmin
edilmektedir
 2007-12 mali yıllarından sonra
Hindistan pazarı %10.5 CAGR
(Yılık Bileşik Büyüme Oranı)
büyüdü..
 2012’de 68.31 milyar dolar
değerinde; 2015’e kadar 94,2
milyar dolar olması tahmin
edilmekte; 2011-2015 arası
%9,88 lik CAGR (Yılık Bileşik
Büyüme
Oranı)
tahmin
edilmekte
• Değer bakımından dünya
çapındaki ilaç sanayisinin
yaklaşık %2.4’üne, miktar
bakımından %10’a denk
gelmektedir
• 2012-20 yıllarında %12.1’lik
büyüme beklenmektedir.
• 2020’ye kadar şuanki 65 milyar
dolardan 250 milyar dolara
ulaşması beklenmektedir.
Yatırım
Olanakları
 Üretim Makineleri: Isıtıcılar,
Türbinler, Jeneratörler
 Transmisyon Makineciliği
 Tüketici elektroniği
 Stratejik elektronik
 Tıbbi elektronik
 Hava elektroniği
 Firma üretimi
 Otomotiv elektroniği
 Elektronik Üretim Hizmetleri
 Elektromanyetik uyumluluk
• İlaç etkin maddeleri (APIs)
• Sözleşmeli araştırma ve üretim
hizmetleri (CRAMS)
• Formulasyon
DYY
politikası
Otomatikman tüm uygulanan
kaide ve kurallara uygun olarak
%100 DYY izni verilmektedir.
Savunma elektroniği haricinde
ESDM için otomatikman %100
DYY izni verilmektedir
• Gelişmemiş bölge projeleri için
otomatikman %100 DYY zni
verilmektedir.
• Terkedilmiş sanayi bölgesi proje
yatırımı için hükümet onayıyla
%100’e kadar DYY izni
verilmektedir.
16
Olanaklar
İnşaat
Gıda İşleme
Deri
Genel Bakış
 Tarım sektöründen sonra en
büyük 2. istihdam yaratan ve
ekonomik etkinliklere iştirak
eden sektör.
 Hizmet sektöründen sonra en
yüksek 2. DYY girişlerine denk
gelmektedir.
 2013 mali yılında değeri 78.5
milyar dolardı ve 2017 mali
yılında 140 milyar dolara
ulaşması beklenmektedier.
 Sanayi hacmi 2012-13’te 845
milyar Rupii ile 2012-13’te
biten beş yıl içinde %8.4
büyümüştür.
 GSYH üretim payı olarak
sektörün katma değeri 201213’te %9.8di.
 Sanayi hacmi yaklaşık 11 milyar
dolardır (ihracatta 6 milyar
dolar ve yurtiçi pazarda 5 milyar
dolar)
 İhracatın gelecek beş yıl içinde
yıllık olarak %24 büyümesi
tahmin edilmektedir. Yurtiçi
pazarının da gelecek beş yılda
kendini
ikiye
katlaması
beklenmektedir.
Yatırım
Olanakları
 Konut
sektörü,
perakende
sektörü,
ticari
sektör
ve
ağırlama sektörü
 Sürdürülebilir
şehirler
için
teknoloji ve çözümler, düşük
maliyetli uygun konutlar, Yeşil
bina çözümleri, çevre dostu yapı
malzemeleri.
 İnşaat sektörü çalışanları için
eğitim ve beceri geliştirme
 Akıllı şehirler
 Kent
şebeke
suyu;
kent
kanalizasyon ve atık su arıtması
 Meyveler ve Sebzeler
 Fermenteli ürünler
 İçecekler
 Süt Ürünleri
 Gıda
Katkı
Maddeleri,
nutrasotikler
 Şekerleme ve Pastanecilik
 Et & Kümes hayvanları eti
 Balık ve deniz ürünleri işleme
 Tahıl işleme
 Gıda paketleme
 Gıda işleme ekipmanları
 Tüketim gıdaları
 Deri ürünlerinin tabaklanması
ve cilalanması
 Deri giysilerin üretimi
 Deri ayakkabıların ve ayakkabı
parçalarının üretimi
 Koşum ve eyer gibi deri
ürünlerinin üretimi.
DYY
Politikası
Gerekli koşullara bağlı olmak
şartıyla otomatikman %100
DYY izni verilmektedir.
MSME için ayrılan ürünler
haricinde çoğu gıda ürünleri
için otomatikman %100 DYY
izni verilmektedir.
Tüm uygulanan kural ve kaidelere
bağlı olarak otomatikman %100
17
DYY izni verilmektedir.
Olanaklar
Kimyasallar ve
Petrokimyasallar
Akaryakıt & Gaz
Tekstil
Genel Bakış
 Sanayi hacmi (2012-13)
yaklaşık 144 milyar dolardı
 Hindistan,
boya
maddelerinin ve boya ara
maddelerinin
dünyadaki
üretiminin
yaklaşık
%16’sına denk gelmektedir.
 Polimer ihtiyacının giyim,
otomobil vb. sektörlerde
sağlıklı büyümesiyle bu
ihtiyacın %8-10 oranında
artması beklenmektedir.
 Dünyadaki petrol ürünlerinin
ve ham petrolün en büyük 4.
tüketicisidir (2013)
 Akaryakıt
ithalatı
Hindistan’ın toplam yurtiçi
akaryakıt tüketiminin %80’ini
oluşturmaktadır(Mayıs 2014)
 2013 sonunda, Hindistan
rafine kapasitesinin 215.066
MMTPA sına sahipti, ve bu
da Hindistan’ı Asyadaki en
büyük ikinci ham petrol
arıtıcısı yapmaktadır.
• Dünya çapında en büyük 2.
tekstil üretim kapasitesidir.
• Bu sektör sanayi üretimine
%14, GSYH’ya %4 ve ülkenin
ihracat karına %13 katkıda
bulunmaktadır.
• Yurtiçi tekstilin ve tekstil
sanayisinin 2017’ye kadar
2014’teki 67 milyar dolardan
100 milyar dolara ulaşması
beklenmektedir.
• İhracatın 2 017’ye kadar
2014’teki 40 milyar dolardan
65 milyar dolara yükselmesi
beklenmektedir.
Yatırım
Olanakları
 Petrokimyasallar
 Özel kimyasallar
 Kimyasal tarım ürünleri
 Renklendiriciler
 Teknik eğitim
 Yeraltı
kömürü
gazlaştırılması
 E&P
hizmetleri
ve
ekipmanları
 Şehire gaz dağıtımı
 Rafineri
 Petrol arama ve üretim
sektöründe teknoloji ortaklığı
• Sentetiklerin tüm değer zinciri
• Özel kumaşlar ve katma
değerler
• Teknik Tekstill Ürünleri
• Giyim
• Perakende Markaları
DYY politikası
Tüm uygulanan kaide ve
kurallara
bağlı
olarak
otomatikman %100 DYY izni
verilmektedir.
DYY varolan sektörel politikaya
ve düzenleyici çerçeveye
bağlıdır ve değer zinciri
boyunca farklılıklar
göstermektedir.
• Tekstil sektöründe
otomatikman %100 DYY izni
verilmektedir.
18
Termal Enerji ve Yenilenebilir Enerji aracılığıyla Enerji Yeterliliği
Hükümetin gündeminde ilk sırada
Dünya çapında
enbüyük beşinci
üretici ve
tüketici
• Saatte 1,006 TW lık üretimle, Hindistan dünyada en
büyük beşinci elektrik üreticisi ve tüketicisidir.
Enerji üretimi
ve kurulu
kapasitesi yıllar
geçtikçe hızla
artış
göstermiştir.
• 2012-13 mali yılından sonra elektrik üretimi %5.5lik
CAGR ( Yıllık Bileşik Büyüme Oranı)yükselmiştir.
• Kurulu kapasite 2009-13 mali yıllarında %10.9luk
CAGR (Yılık Bileşik Büyüme Oranı) kaydederek,
yıllar geçtikçe düzenli bir şekilde artmıştır.
Enerji
sektörünü daha
da
cesaretlendirme
k için sağlam
politika
destekleri
• 2003 Elektrik Yasası, 2006 Ulusal Vergi Politikası,
Ultra Mega Enerji Projeleri (UMPPs), R-APDRP ve
yakıt temin anlaşmaları gibi politikalar sektörün
büyümesine yardımcı olmaktadır.
Enerji sektörü Hindistan’daki en gelişmiş ve organize sektörlerden biridir.
19
Kaynak: Ministry of Power; Council of Power Utilities; Bureau of
Energy Efficiency; India Brand Equity Foundation
Enerji sektörü termal ve yenilenebilir enerji sektöründeki çeşitli fırsatlarla
doludur.
Artan talepler
Cazip Fırsatlar
•Elektrik ihtiyacını arttırmak için
sanayi faailiyetlerinde ki büyüme
•Daha fazla teşvik sağlamak için artan
nüfus, yayılım ve kişi başı kullanım
•Enerji tüketiminin 2013’teki 821.2
Twh’den 2022’de 1433.2 Twh’ye
ulaşması öngörülmektedir.
•12. ve 13. Beş-Yıllık Planlarda büyük
kapasite artışları (189GW)
hedeflenmektedir.
•Değer zinciri boyunca artan yatırımlar
ve iddialı projeler
•Yenilenebilir enerjideki çeşitlilik
Hindistan
Avantajları
Daha Yüksek Yatırımlar
• DYY girişleri Nisan 2000 ile Mart
2013 arasında 7.8 milyar dolara
yaklaştı.
• Değer zinciri boyunca kamu ve de
özel sektörlerce ayrılan ana
yatırımlar
Politika Destekleri
•
•
•
Birçok iş dalı için Lisans
Anlaşmalarını ortadan kaldırma,
engellerin yok edilmesi
Maliyet indirimi ve gümrük
vergilerini makul hale
getirme;UMPP’nin gelişimi
Coal India ile enerji
üreticilerininyakıt temin
anlaşmaları
20
Kaynak: Ministry of Power; Ministry of New and Renewable Energy;
India Brand Equity Foundation
Yeni Hükümet Hindistan’da genel olarak ‘Ticaret yapmanın kolaylıklarını’
geliştirmek için süreç iyileştirmelerini, işgücü ve sektörle alakalı
girişimleri gerçekleştirmek adına birçok temkinli adımlar attı
Süreç iyileştirme adımları
7x24 tamamen online olarak yapılan IL/IEM başvuruları süreci
Gerçek zamanlı ve online yapılan ESIC/EPFO kayıtları, böylece basılı kopyaların teslim
edilmesi ihtiyacı ortadan kaldırılması
Boilers (Buhar Kazanı) Yasası için eyaletlere kendi uygunluğunu belgelendirme ve üçüncü kişi
incelemesi uygulamaları önerisi
Tüm güvenlik izinleri İçişleri Bakanlığı tarafından 3 ay içinde verilecektir.
‘Lisanslı Savunma Sanayi için Güvenlik El Kitabı’ yayınıyla tedbir alınan girişimcilerden
beyanname alınması
Savunma Listesindeki birçok ürünler için Ruhsat gereksiniminin kaldırılması
Sanayi Ruhsatının geçerliliği 2 yıldan 3 yıla kadar uzatılması
Hükümet tarafından ilk olarak doldurulan ‘Sözleşmeyi Uygulama’ ve ‘İflasa Çözüm Bulma’
anketleri.
Bakanlıklara / Eyalet Hükümetlerine sunulan öneriler:
• Tüm geri dönüşler online olarak yapılmalı
• Tüm kabullerin kontrol listesi web sitesinde yayınlanmalı
• Tüm kayıtlar tek bir elektronik kayıtla yenilenmeli
• Bölüm Başkanının izni olmadan hiç bir teftiş yapılmamalı
• Riski ve tehlikesi olmayan iş alanları için kendi uygunluğunu belgeleme imkanı
21
Yeni Hükümet Hindistan’da genel olarak ‘Ticaret yapmanın kolaylıklarını’
geliştirmek için süreç iyileştirmelerini, işgücü ve sektörle alakalı
girişimleri gerçekleştirmek adına birçok temkinli adımlar attı
İşgücüyle ilgili girişimler
•
•
•
•
•
•
İş Yasası Kabulleri için birleştirilmiş tek bir web portalı
1948 Fabrikalar Yasasında aşağıda yer alan maddelere olanak sağlamak için başlayan değişiklikler:
• Kadınlar için gece vardiyası
• Arttırılmış mesai saatleri
• Suçların birleştirilmesi
Geri dönüş ve Kayıt gereksinimlerinin makul hale getirilmesi
Teftişi sınırlamak ve çırak olarak işgücü oranını arttırmak için 1961 Çıraklar Yasasında başlayan değişiklikler
2014 Aralık ayında uygulanacak MSME için tek bir iş yasası
Merkezi Analizler ve İstihbarat Birimi aracılığıyla yapılan kanıta dayalı teftişler
Sektörel girişimler
•
Savunma Sektörü
•
Savunma sektöründe %49’a kadar arttırılmış DYY limiti
•
Demiryolu sektörü
•
PPP (Satın Alma Gücü Paritesi) ‘de uygulanan özel konteynır projeleri, banliyö koridorları ve yüksek hızlı tren
sistemi gibi alanlarda demiryolu altyapı sektöründe %100 DYY izni
22
eBiz Misyonu yatırımcılara ve iş alanlarına online işlemin de ötesinde
hizmet götürmek için e-devlet uygulamasına dönüşecektir.
•
Uygulama, iş alanları ve yatırımcılar için tek bir pencere
ve tekliflerin değerlendirilmesinde saydamlık
sunmaktadır.
•
Girişimciler çoklu ruhsatlar için birleşik bir form ibraz
edebilecekler
•
Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu çeşitli ruhsatlar için tek
bir konsolide ödemesi
•
Uygulanan prosedürlerin sayısını azaltma ve böylelikle
izin almak için harcanan zaman ve maliyetin de
azalması
•
İş alanlarında 7x24 Bilgi ve Hizmet olanağı
•
Son olarak da bu uygulama Tüm Ticari Yaşam Döngüsü
için teminat sunacaktır.
Kaynak DIPP
23
Teşekkürler
SSizi “Hindistan’da
üüretmeye”
ddavet ediyorum
24