Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā -2

Download Report

Transcript Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā -2

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
ESF projekta “Bezdarbnieku un darba meklētāju
apmācība Latvijā -2” darbības rezultāti 2013.gadā
Aktualitātes sadarbībai 2014.gadā
Rīgā, 2013.gada 29.novembrī
ESF projekta “Bezdarbnieku un darba meklētāju
apmācība Latvijā – 2” vecākā eksperte
Žanna Ribakova
[email protected]
ESF projekts “Bezdarbnieku un darba meklētāju
apmācība Latvijā-2”
 Mērķis – nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem iespēju
paaugstināt to konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus
pieprasījumam un palielināt to iespēju integrēties darba tirgū.
 Projekta īstenošanas periods no 21.08.2009.–30.06.2015.
 Plānots iesaistīt 120 064 bezdarbniekus un darba meklētājus.
 Kopējais finansējums 72 290 541,00 LVL (tai skaitā attiecināmais
finansējums, no kuriem ESF finansējums 93,42%).
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
NVA apmācību pasākumi ar kuponu metodi 2013.gadā
Pasākumi
2013.gadā
plānotais
iesaistāmo
skaits
Izpilde (%)
2013.gada
10 mēnešos
Izpilde (%)
uz 21.11.2013.
(operatīvie dati)
Profesionālā tālākizglītība un
pilnveide (t.sk. speciālais budžets)
8620
6946 (80,6%)
7000 (81,2%)
Neformālās izglītības ieguve ar
kuponu metodi
(svešvalodas/datorzinības)
(t.sk. speciālais budžets)
13218
11345 (85,8%)
12283 (92,9%)
1659
808 (48,7%)
1307 (79,5%)
Neformālās izglītības programma
“Valsts valodas apguve”
5760
5324 (92,4%)
5364 (93,1%)
Mūžizglītības pasākumi
nodarbinātām personām
6426
5026 (78%)
5261 (82%)
Traktortehnikas vadītāju apmācība
(apmācības uzsāktas 2013.gada oktobrī)
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Bezdarbnieku vēlmes profesionālās tālākizglītības apguvē
Izglītības programmu TOP 20 (uz 21.11.2013)
Konditora palīgs
368
Lietvedis
271
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
139
Klientu apkalpošanas operators
132
Šuvējs
122
Lokmetinātājs metināš. ar mehan.iek.akt. gāzes vidē (MAG)
118
Elektriķis
79
Lokmetinātājs metināš. ar mehan.iek.inert. gāzes vidē (MIG)
67
Būvstrādnieks
66
Drēbnieks
65
Noliktavas pārzinis
64
Loģistikas darbinieks
62
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
55
Sanitārtehnisko iekārtu montētājs
52
Autoatslēdznieks
43
Datorsistēmas tehniķis
40
Lokmetinātājs metināš. ar volframa elektrodu inert. gāzes vidē (TIG)
36
Automehāniķis
35
Maiznieks
33
Galdnieks
31
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Bezdarbnieku vēlmes profesionālās pilnveides programmu
apguvē
Izglītības programmu TOP 15 (uz 21.11.2013)
Sociālā aprūpe
442
Projektu vadība
321
Apsardzes darbs
236
Mazā biznesa oganizēšana
189
Grāmatvedība
174
Elektrokāra vadīšana
69
Frizieru pakalpojumi
44
Apģērbu un tērpu piegriešana, modelēšana un konstruēšana
29
Praktiskais mārketings
27
Biškopība
22
Lauksaimniecības pamati
22
Bioloģiskā lauksaimniecība
Preču pārvadājumu organizēšana
17
10
Ēku siltināšana
4
Tērpu konstruēšana un modelēšana
3
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Bezdarbnieku vēlmes neformālās izglītības programmās
Izglītības programmu TOP 20 (uz 21.11.2013)
Datorzinības (bez priekšzināšanām)
2271
Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
1564
Datorzinības (ar priekšzināšanām)
1544
Valsts valodas apguve zemākā līmenī
1324
Valsts valodas apguve vidējā līmenī
1318
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)
1312
"C" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "B" kategoriju
1086
Vācu valoda (bez priekšzināšanām)
791
Valsts valodas apguve augstākā līmenī
738
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)
525
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)
444
"CE" kategorijas autovadītājs
440
Vācu valoda (ar priekšzināšanām)
421
Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība)
283
Krievu valoda (bez priekšzināšanām)
212
Krievu valoda (ar priekšzināšanām)
200
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)
171
Franču valoda (bez priekšzināšanām)
148
Norvēģu valoda (bez priekšzināšanām)
145
AutoCAD
132
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Bezdarbnieku iesaiste profesionālās tālākizglītības apguvē
Izglītības programmu TOP 15 (uz 21.11.2013)
Konditora palīgs
832
Lietvedis
483
Klientu apkalpošanas operators
327
Šuvējs
241
Lokmetinātājs metināš. ar mehan.iek.akt. gāzes vidē (MAG)
230
Noliktavas pārzinis
197
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
160
Pavāra palīgs
156
Lokmetinātājs metināš. ar mehan.iek.inert. gāzes vidē (MIG)
155
Elektriķis
141
Datorsistēmas tehniķis
118
Drēbnieks
117
Apdares darbu strādnieks
114
Sanitārtehnisko iekārtu montētājs
99
Būvstrādnieks
98
Lokmetinātājs metināš. ar volframa elektrodu inert. gāzes…
78
Galdnieks
77
Loģistikas darbinieks
71
Autoatslēdznieks
Pavārs
58
46
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Bezdarbnieku iesaiste profesionālās pilnveides programmu
apguvē
Izglītības programmu TOP (uz 21.11.2013)
Sociālā aprūpe
928
Projektu vadība
747
Apsardzes darbs
517
Grāmatvedība
273
Autokrāvēja vadīšana
187
Mazā biznesa organizēšana
75
Masāža
52
Frizieru pakalpojumi
50
Nekustamā īpašuma apsaimniekošana
46
Elektrokāra vadīšana
36
Appģērbu un tērpu piegriešana, modelēšana un konstruēšana
35
Lauksaimniecības pamati
12
Tūrisma komercdarbības organizēšana
12
Bioloģiskā lauksaimniecība
3
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Bezdarbnieku iesaiste neformālās izglītības programmās
Izglītības programmu TOP 20 (uz 21.11.2013)
Datorzinības (bez priekšzināšanām)
3369
Valsts valodas apguve vidējā līmenī
2451
Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
2019
Valsts valodas apguve zemākā līmenī
1879
Datorzinības (ar priekšzināšanām)
1723
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)
1396
Valsts valodas apguve augstākā līmenī
1035
Vācu valoda (bez priekšzināšanām)
1034
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)
574
"C" kategorijas traktortehnikas "Ekskavatori un pašg.…
500
Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība)
432
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)
344
Vācu valoda (ar priekšzināšanām)
303
"B" kat. traktorteh. "Visi traktori, komunālā pašg.…
299
"B" kat. traktorteh. "Visi traktori, komunālā pašg.…
202
"F" kategorijas traktortehnikas "Meža izstrādes un kopšanas…
180
AutoCAD
141
Franču valoda (bez priekšzināšanām)
125
Web risinājumu izstrāde
114
Krievu valoda (bez priekšzināšanām)
108
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Nodarbināto personu iesaiste mūžizglītības neformālās
izglītības programmās 2013.gadā
Izglītības programmu TOP 10 (uz 21.11.2013.)
Neformālās izglītības programmas
Angļu valoda ar priekšzināšanām
Angļu valoda bez priekšzināšanām
Vācu valoda bez priekšzināšanām
Datorprasmes (ar priekšzināšanām, t.sk. specializētās
programmas)
Grāmatvedība
Datorprasmes
Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija
Valsts valoda – augstākais prasmes līmenis (C)
Vācu valoda ar priekšzināšanām
Lietišķā angļu valoda
10
Iesaistītās personas
1662
1033
202
201
166
131
106
96
94
82
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Nodarbināto personu iesaiste mūžizglītības profesionālās
pilnveides programmās 2013.gadā
Izglītības programmu TOP 10 (uz 21.11.2013.)
Profesionālās pilnveides programmas
11
Iesaistīto personu skaits
Grāmatvedība
219
Angļu valoda dažādu profesiju pārstāvjiem
188
Projektu vadība
173
Traktortehnikas vadītāji
122
Skaistumkopšanas programmas
94
Angļu valoda (ar priekšzināšanām)
78
Datormācība
46
Bilance un nodokļi
38
Lietvedība
32
Mazā biznesa organizēšana
29
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Iesaiste apmācību pasākumos
Aktivitāte
Rezultatīvie
rādītāji
2013.gadā
Rezultatīvie
rādītāji
2014.gadā
ESF projekta “Bezdarbnieku un darba meklētāju
apmācība Latvijā -2” aktivitātēm*
19 926
10 482
Neformālās izglītības ieguve “Valsts valodas apguve”
5680
4000
ESF projekta “Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām
personām”
6426
3692
* Kopējie rādītāji visām ESF projekta “Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā -2” aktivitātēm.
Aktuālās vēlmes dalībai pasākumos uz 21.11.2013.:
3737 profesionālajā apmācībā;
17193 neformālajā izglītībā, t.sk.:
(svešvalodas/ datorzinības: 11158;
valsts valoda: 3382;
traktortehnika: 797;
transportlīdzekļi: 1856).
Aktuālās vēlmes dalībai pasākumos uz 31.01.2013.:
7375 profesionālajā apmācībā;
29767 neformālajā izglītībā, t.sk.:
(svešvalodas/ datorzinības: 20928;
valsts valoda: 4544;
traktortehnika un transportlīdzekļi: 4295).
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Sadarbības partneri apmācību īstenošanai 2013.gadā
Iepirkumi
Sadarbības
Iepirkuma identifikācijas Nr.
partneru skaits
Izglītības
programmu
skaits
Profesionālās tālākizglītības
programmas
NVA 2013/61_ESF
35
32
Profesionālās pilnveides izglītības
programmas
NVA 2013/60_ESF
22
40
Neformālās izglītības ieguves
programmas
NVA 2012/24_ESF,
NVA 2013/24_ESF,
NVA 2012/73_ESF
125
43
Traktortehnikas vadītāju
apmācība
NVA 2013/5_ESF
15
11
Transportlīdzekļu vadītāju
apmācība
NVA 2013/84_ESF
Līdz 13.12.2013.
plānots noslēgt
iepirkuma līgumus ar
33 sadarbības
partneriem
9
Neformālās izglītības programma
“Valsts valodas apguve”
NVA 2012/32
96
3
NVA 2013/9_ESF,
44
114
219
140
Mūžizglītības pasākumi
nodarbinātām personām
NVA 2013/10_ESF
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides
izglītības programmu piedāvājums
Iepirkumu NVA 2013/60_ESF un NVA 2013/61_ESF rezultātā netika saņemts
neviens piedāvājums īstenot šādas profesionālās tālākizglītības un profesionālās
pilnveides izglītības programmas:
2. kvalifikācijas līmeņa programmas
• Apavu labotājs
• Frēzētājs
• Metālmateriālu metinātājs
3. kvalifikācijas līmeņa programmas
• Būvizstrādājumu galdnieks
• Remontatslēdznieks
Profesionālās pilnveides izglītības programmas
• Biškopība
• Preču pārvadājumu organizēšana
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Apmācība
PĒC darba devēja pieprasījuma
NVA pēc darba devēja pieprasījuma veic bezdarbnieku apmācību
atbilstoši uzņēmuma vajadzībām:
•
jebkurā licencētā profesionālās pilnveides izglītības programmā
vai profesionālās tālākizglītības programmā (tai skaitā no Apmācību
jomu, profesiju saraksta bezdarbnieku apmācībai 2013.gadā);
•
neformālās izglītības programmās (tai skaitā no Saraksta
bezdarbnieku neformālās apmācības organizēšanai 2013.gadā)
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Apmācība
PĒC darba devēja pieprasījuma
Ja darbinieku apmācīšanai nepieciešams izstrādāt JAUNU izglītības programmu
1.Darba devējs izvēlas
izglītības iestādi sadarbībai
programmas izstrādē
2. Izglītības iestāde
programmu licencē
3. Darba devējs
iesniedz NVA pieprasījumu
apmācības organizēšanai
un slēdz līgumu
Uzsākot programmas īstenošanu, izglītības iestāde piesaka programmu akreditācijai
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Apmācība
PĒC darba devēja pieprasījuma
• 2012.gadā apmācība organizēta pēc 29 darba devēju pieprasījumiem, iesaistīti 177 bezdarbnieki.
• 2013.gadā apmācība organizēta pēc 29 darba devēju pieprasījumiem, iesaistīts 131 bezdarbnieks
(informācija uz 2013. gada 21.novembri):
Izglītības programma
Pavārs
Šuvējs
Adīšanas operators
Bruģētājs
Lokmetinātājs MIG
Būvstrādnieks
Automehāniķis
Sociālā aprūpe
Datorzinības bez
priekšzināšanām
Kokkopis - arborists
Lietvedis
Dažādu kategoriju auto
un traktortehnikas vadītāji
Apmācībā
iesaistīto
personu
skaits
Darba devēju, pēc kuru pieprasījuma organizēta apācība
46
37
7
6
6
5
5
4
SIA „RIMI Latvia” - 22 , „Baltic Restaurant Latvia”- 12 , AS „Lido”- 12
Biedrība „LATVERA”- 24, SIA „IV plus”-1 , SIA „TAVOL”-12
SIA „M.P.Socks”
SIA „Uzars bruģēšana”
SIA „Helēna”- 1, “KVT”- 2, „Metāldarbnīca”- 1, „Kuber LTD”- 2
SIA „Kuber LTD”
SIA „Apriore Serviss”- 4, „Mūsa Motors Rīga”-1
Maltas speciālā internātpamatskola, Lubānas novada sociālais dienests
2
SIA „Green House Projekts”- 1, „Rono Trans”- 1
1
1
SIA „Labie koki”
SIA „M&S Grīdas”
SIA „Unko R”- 1 , SIA „KGV Company”- 1, SIA „A-Land”-1, SIA
„Ceļu, tiltu būvnieks”- 3, AS „Kamene”- 1 , ZS „Jasmīni”-1, ZS
„Puķudruva”- 1 , SIA „Tehnoloģiju Parks”-1, SIA „Jāņrāmis -1
11
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs I
Mērķis - bezdarbnieka praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs pie darba devēja tam vajadzīgā darbinieka
sagatavošanai.
Prioritārās nozares:
 apstrādes rūpniecība (NACE 2.red.: C10-33);
 transports un loģistika (NACE 2.red.: H49-52);
 tūrisms (NACE 2.red.: I55, N79);
 informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (NACE 2.red.: J61-62).
Praktisko apmācību prioritārajās nozarēs var īstenot:
 komersants (izņemot izglītības iestādi un ārstniecības iestādi);
 pašnodarbināta persona;
 biedrība vai nodibinājums (izņemot politisko partiju).
Pasākuma īstenošanas nosacījumi:
 apmācības ilgums – viens mēnesis;
 apmāca no jauna izveidotās darba vietās vai darba vietās, kurās vismaz 4 mēnešus pirms apmācības nav
tikusi nodarbināta neviena cita persona;
 uzsākot apmācību, jānodibina darba tiesiskās attiecības ar vismaz 5 bezdarbniekiem;
 pēc apmācības bezdarbnieki jānodarbina vēl vismaz 6 mēnešus.
Darba devēja ieguvumi:
 Ls 200 par viena bezdarbnieka apmācību (ekspertu un darba vadītāju pakalpojumu izmaksu segšanai).
 Ls 20 par viena bezdarbnieku (obligāto veselības pārbaužu veikšanas izmaksu segšanai).
 Ls 800 par katru bezdarbnieku, kurš pēc apmācības nodarbināts 6 mēnešus;
 laika un finanšu resursu ekonomija darbinieku atlasē;
 uzņēmuma specifikai praktiski apmācīts darbinieks.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs II
Mūsu pieredze
No 04.07.2013. Praktiskajā apmācībā prioritārajās nozarēs iesaistīti 75 bezdarbnieki 2 prioritārajās
nozarēs:
• apstrādes rūpniecībā - 35 bezdarbnieki;
• transporta un loģistikas nozarē - 40 bezdarbnieki.
Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs organizēta pie 8 darba devējiem.
Profesijas nosaukums
Bezdarbnieku
skaits
Darba devējs
Kravas automobiļa vadītājs
35
SIA “KREISS”
SIA “Heisterkamp
Latvija”
Šuvējs
13
SIA „UTEKS”
Ekspeditors
5
SIA „Golden Truck”
Apdares darbu strādnieks
5
SIA „BIOCORE LTD”
Lokmetinātājs
4
SIA „GB-KOKS”
Transport
2013.gada 5 mēnešos Praktisko apmācību prioritārajās nozarēs pabeidza 21 bezdarbnieks. Ar 18
bezdarbniekiem darba devēji pagarinājuši darba tiesiskās attiecības.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Aktualitātes
 Apmācību organizēšana pēc tieša darba devēja pieprasījuma
 Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs ieviešana
 Jaunas aktivitātes
 Apmācību pakalpojumu nodrošināšana
 Darbiekārtošanās
 EURO ieviešana
 Patstāvīga apmācību kvalitātes uzraudzība
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Paldies par sadarbību!
Paldies!
Informācija par pakalpojumiem un dokumenti: mājaslapā www.nva.gov.lv
Jaunākās ziņas: Twitter kontā http://twitter.com/NVA_gov_lv
Labās prakses video piemēri: Youtube kanālā http://www.youtube.com/TheNVA
Jaunākās ziņas: Draugiem.lv lapā http://www.draugiem.lv/nva/