Hudba období klasicismu

download report

Transcript Hudba období klasicismu

Hudební výchova
2. ročník
Studijní obor: Sociální činnost
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
HUDBA OBDOBÍ KLASICISMU
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
 1750 – 1810
 vychází z filosofie racionalismu
 proti mysticismu a vyumělkovanosti baroka staví
rozumovou kázeň a krásu vycházející z přírody
 snaha o dokonalost a melodickou a harmonickou
vyrovnanost ve srovnání s barokním neklidem
a vášnivostí
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
 Veřejné koncerty
 provozování hudby se postupně přenášelo z uzavřených
šlechtických sídel do koncertních sálů
 pro skladatele bylo možné přežít i bez toho, že by byli
stálými zaměstnanci nějakého šlechtice
 hudba přestávala být provozována za určitým účelem
(např. hudba k hostině, tanci, oslavě pána, k zahájení
lovu apod.) a v této umělecké etapě se osamostatňuje,
stává se plně a pouze uměním
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
 Instrumentální hudba





sonáta
koncert
symfonie
melodram
komorní hudba – smyčcový kvartet, klavírní trio, dechový
kvintet
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
 Klasicismus v Čechách
 hromadná emigrace hudebníků do ciziny
 neutěšené hospodářské a sociální podmínky
 čeští hudebníci působili v evropských centrech
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
 Česká hudební emigrace
 Mannheim (Německo) – Jan Václav Stamic – zakladatel
Mannheimské školy
 Itálie – Josef Mysliveček – Il divino Boemo
 Berlín – F. Benda, J. A. Benda
 Paříž – Antonín Rejcha
 Vídeň – J. K. Vaňhal, F. V. Kramář, P. Vranický
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
 Domácí tvorba
 varhaníci ve větších městech, členové zámeckých kapel
nebo kantoři
 tehdejší kantor – musel být výborný hudebník, často
zastával funkci regenschoriho (ředitele kůru) nebo
varhaníka
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
František Xaver Brixi
Jakub Jan Ryba
(1765 – 1815)
Česká mše vánoční
František Xaver Dušek
(1731 – 1799)
 Vídeňská škola
 na přelomu 18. a 19. století nastávají pro Vídeň zlaté
hudební časy – stává se hlavním městem nové epochy
 tři významní skladatelé – Haydn, Mozart a Beethoven –
vstoupili do dějin hudby jako klasická vídeňská škola
 všichni skladatelé se osobně znali
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
Joseph Haydn (1732 – 1809)
 Joseph Haydn se narodil se v Dolních Rakousích ve
městě Rohrau v chudé rodině vesnického koláře
 od 8 let byl zpěvákem v chrámu sv. Štěpána ve Vídni
 působil 2 roky jako kapelník u hraběte Morzina
v Lukavici u Plzně
 poté pracoval téměř 30 let jako kapelník u knížete
Esterházyho v Uhrách
 po rozpuštění kapely přesídlil do Vídně
 dvakrát přijal lákavé pozvání k uměleckým pobytům
v Anglii
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
 Haydnovo dílo je rozsáhlé, čítá na 1000 skladeb, které
zpřehlednil Hobokenův katalog
 bývá označován za otce smyčcového kvartetu, kterých
napsal 83, např. Sluneční kvartety, Ruské kvartety,
Skřivánčí kvartet, Císařský kvartet
 zkomponoval celkem 104 symfonií
 vrcholem symfonické tvorby je 12 londýnských symfonií,
např. S úderem kotlů, Vojenská, Hodiny
 oratoria Stvoření, Roční doby.
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756 – 1791)
 Wolfgang Amadeus Mozart se narodil v Salcburku
 otec Leopold byl zaměstnán u salcburského arcibiskupa
jako hudebník
 z jeho 6 sourozenců se dospělosti dožila pouze starší
sestra Marie Anna, také hudebně nadaná
 spolu se sestrou byli ukazováni jako zázračné děti a
s otcem procestovali na koncertních turné Evropu
 v 7 letech vyšel tiskem 1. sešit jeho skladeb,
 ve 12 letech napsal svou první komickou operu Bastien
a Bastienka
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
 byl zaměstnán jako koncertní mistr a varhaník u
salcburského arcibiskupa
 v 25 letech se se svým zaměstnavatelem nepohodl,
proto odešel do Vídně, kde zůstal do konce života
 oženil se se zpěvačkou Konstancií Weberovou
 podnikal umělecké zájezdy také do Prahy, kde býval
hostem ve vile Bertramka v rodině Františka Xavera
Duška a jeho ženy Josefíny Duškové
 po velkých pražských úspěších byl jmenován císařským
dvorním skladatelem
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
 zůstal odkázán na kolísavé odměny skladatelské,
koncertní a učitelské činnosti
 tísnivé existenční poměry a rodinné nesnáze mu
ztrpčovaly život – smrt dětí v útlém věku, nemocná žena
 v 35 letech umírá v bídě
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
W. A. Mozart napsal více než 600 skladeb
jeho dílo seřazeno do tzv. Köchelova seznamu
např. symfonie č. 38, D dur, KV 504
symfonie – Haffnerova, Linecká, Jupiter, Pražská
serenáda Malá noční hudba, Haffnerova serenáda
opery Figarova svatba, Kouzelná flétna, Don
Giovanni, Únos ze serailu, Cosi fan tutte
 Ave verum corpus pro 4 hlasy s doprovodem smyčců a
varhan, množství komorních skladeb
 poslední skladbu Requiem (skladba za mrtvé), kterou
nedopsal, dokončil jeho žák






Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
Ludwig van Beethoven
(1770 – 1827)







Ludwig van Beethoven se narodil v Bonnu
chudé prostředí, otec tenorista dvorní kapely v Bonnu
dětství nebylo radostné
od 7 let začal veřejně vystupovat a sklízel velký úspěch
od 12 let vychází tiskem Beethovenovy první skladby
v 15 letech získal místo druhého varhaníka
ze skromného platu živil celou rodinu (měl nemocnou
matku, dva mladší bratry, otce alkoholika)
 v 16 letech odešel do Vídně studovat, matčina smrt jej
ale povolala zpět a on se musel starat o rodinu
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
 v 22 letech odchází opět do Vídně, která se stala jeho
trvalým působištěm
 ve Vídni vyniká jako nadějný skladatel
 v roce 1819 jej postihla naprostá hluchota, chorobou
těžce psychicky trpěl, začal se stranit společnosti
 nenašel manželské a rodinné štěstí
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
 Beethovenova tvorba uzavírá období hudebního
klasicismu
 klavírní sonáty Patetická, Měsíční, Vášnivá
(Appassionata)
 9 symfonií – třetí Eroica, pátá Osudová, šestá
Pastorální, Devátá symfonie – v Deváté symfonii se
ve 4. části připojí k velkému orchestru sólisté a sbor
s „Ódou na radost“
 opera Fidelio
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK