F. M. Dostojevskij

download report

Transcript F. M. Dostojevskij

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu
OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na
gymnáziu podporovaná ICT“.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
F. M. Dostojevskij

1821 – 1881

prozaik
zakladatel moderního románu
 ovlivnil rozvoj
PSYCHOLOGICKÉHO ROMÁNU
 tvz. proud svědomí (srovnej
V. Wolfová, J. Joyce)
Okamžiky, které ovlivnily jeho tvorbu 1

Narozen do rodiny štábního lékaře v Moskvě

Otec získal šlechtický titul zakoupením pozemků s nevolníky
Despotický a svárlivý otec byl
ubit skupinou svých nevolníků
na polní cestě. Beze svědků.
Nikdo nebyl souzen. Kolektivní
vina? Pravděpodobně…

Jak dopadl tatínek?
Okamžiky, které ovlivnily jeho tvorbu 2
•
Stýká se s Petraševci
•
V roce 1849 je odsouzen k trestu
smrti
•
Píše: „...22. prosince nás přivezli na
Semjonovské náměstí. Tam nám
všem přečetli rozsudek smrti, dali
políbit kříž, zlomili nám nad hlavami
kordy a oblékli nás do popravních
šatů (bílé košile). Pak tři z nás
postavili k sloupu, u něhož se
vykonával rozsudek. Volali nás po
třech, měl jsem tehdy jít ve druhé
skupině a života mi nezbývalo víc
než minuta...“
Okamžiky, které ovlivnily jeho tvorbu 3

Trest je na poslední chvíli zrušen.

Dostojevského čekají 4 roky v káznici na Sibiři (Omsk).

Dalších 6 let tam slouží u vojenské posádky.

Nepochybně tyto roky, jimž předcházely výslechy tajné
policie a cesta na popraviště, roky prožité v koncentračních
podmínkách, zánět nervů, zhoršení epilepsie a úplný
duševní převrat, byly zkouškou jeho mocného ducha.
Charakteristické rysy jeho
prózy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Těžiště je přeneseno z vnějšího
děje na zkoumání vnitřního
života
Využití vnitřního monologu
Hrdinové jsou postaveni do
rozhodujících živ. situací
Lidé s duševními poruchami,
vášnivci, blouznivci,
prostitutky, revolucionáři
Prvek zpomalení, aby měl
autor prostor pro
psychologickou sondu
Dostojevskij kritizuje vypjatý
individualismus, který v
důsledku vede k duševnímu
rozvratu, sebevraždě či
despotismu
E. Filla: Čtenář Dostojevského (1907)
ZLOČIN A TREST
HLAVNÍ POSTAVY
1.Rodion
Raskolnikov
2.Soňa
3.Dmitrij
Razumichin
4.Porfirij
Petrovič
5.Marmeladov
6.Alena
Ivanovna - lichvářka
7.Lizaveta
ZLOČIN A TREST

Jak Dostojevskij charakterizoval tento román?
„Je to psychologický záznam zločinu. Mladý člověk
z maloměšťácké rodiny, vyloučený z řad posluchačů univerzity,
žijící v krajní bídě, podlehne z lehkomyslnosti a názorové
rozkolísanosti některým podivným „nedonošeným“ idejím.
Rozhodne se jedním rázem zbavit své hanebné situace a zabije
jednu stařenu. Ta je zlá, hanebná a ničí život jiným. Není
k ničemu! Rozhodne se tedy lichvářku zabít a okrást... a potom
vést čestný život a tímto způsobem „smýt zločin“. Před vrahem
však vyvstávají nečekané pocity trýznící jeho srdce. Boží pravda
a pozemský zákon vyžadují, co jejich jest, a vrah končí tím, že je
nucen se sám jít udat.“
ZLOČIN A TREST

Kriminální zápletka je jen
stavebním kamenem

Odhalení lidského nitra
Dřeň, nahota člověka, jeho duše

Román psychologické
sondy, filozofických úvah

Přerod člověka, jeho
znovuzrození

Kritika absolutního
individualismu
Kontrasty ve Zločinu a trestu

Raskolnikov
Racionální x blouznící
Sobecký x milující
Chladný x vřelý
Tichý x exaltovaný

Soňa
Nečistá (prostituce) x naprosto
nesobecká láska a oddanost
Naivita x síla a odhodlání
Dítě x žena
Legendární inscenace

Podívejte se na ukázku inscenace Zločin a trest v podání
herců z Divadla v Řeznické ulici v Praze
Citace:
1.Fjodor Michajlovič Dostojevskij. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-03-09].
2.[AUTORSKY ZPRACOVALY TAŤÁNA POLÁŠKOVÁ, Kateřina Srnská.
Literatura pro 2. ročník středních škol: zkrácená verze. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2000,
375 s. Edice českého jazyka a literatury. ISBN 978-807-3581-848.
3.KAUTMAN, František. Dostojevskij-věčný problém člověka. Praha: Rozmluvy.
4.TOMEŠ, Josef. Český biografický slovník XX. století.* l. díl A-J. 1. vyd. Praha:
Paseka, 1999, 634 s. ISBN 80-718-5245-7.
5.Soubor:Dostoevsky 1872.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-03-09]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dostoevsky_1872.jpg
6.Soubory zlocin-a-trest.jpg. Dostupné z http://www.navecer.cz/vsechnyakce/kultura/divadlo/drama-zlocin-a-trest-3670.html
7.Česká Televize: Legendární inscenace. Česká televize [online]. [cit. 2013-03-10].
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10396278805-legendarniinscenace/21254215099-zlocin-a-trest/
Tento DUM zpracovala Mgr. Veronika Sivková, 4. 3. 2013, Havířov