UM16a - Skloňování obecných jmen přejatých

Download Report

Transcript UM16a - Skloňování obecných jmen přejatých

Dobrý den! Dnes si povíme něco o skloňování obecných jmen přejatých.

Jaká jsou slova přejatá? Jsou to slova zdomácnělá, která byla do češtiny přejata z jiného jazyka,ale po stránce hláskové a tvarové se již přizpůsobila českému jazyku, takže si jejich původ ani neuvědomujeme.

vz.

HRAD materiál exponát

vz.

RŮŽE expozice historie

vz.

ŽENA expozice historie

A kam řadíme cizí slova? Jak je skloňujeme?

Slova přejatá, která si dosud v různé míře zachovala svůj původní ráz a která určujeme jako cizí. Jedná se o některé typy jmen, zejména latinského a řeckého původu, kde však zakončení v 1. pádě o skloňování nerozhoduje.

1. pád

humanism

us

géni

us

ide

a

muze

um

fakt

um

tém

a

dat

um 2. pád

humanism

u

géni

a

ide dat je nebo muze fakt

a a a

témat

u

ide

y

Jaká další cizí slova, která se objevují v českém jazyce znáte? Podle jakých vzorů se tato slova skloňují?

A co třeba florbal, bufet, cirkus, jóga, manéž, mango, dieta, nebo koala a pyžamo?

Jména mužského rodu zakončená na

–us

mají tvary podle vzoru HRAD nebo PÁN (zakončení na

–us

se v některých případech odsouvá).

1. p. génius – 2. p. génia – 3. p. géniovi...

POZOR! v

množném

čísle má toto jméno tvary podle vzoru MUŽ: 1. p. géniové, 4. p. génie, 6. p. (o) géniích, 7. p. génii

POZOR!

1. p. humus – 2. p. humusu 1. p. virus – 2. p. virusu nebo viru

Jména středního rodu zakončená na

–eum

, -

ium,

-

uum

mají tvary jednotného čísla a 1. a 4. p. čísla množného podle vzoru MĚSTO, ostatní tvary množného čísla podle vzoru MOŘE (zakončení na

–um

se přitom odsouvá).

1. p. č. j.

muzeum studium vakuum

2. p. č. j.

muzea studia vakua

2. p. č. mn.

muzeí studií vakuí

Ostatní odsouvá).

jména středního zakončená na –um mají tvary čísel podle vzoru MĚSTO roku obou (zakončení na –um se přitom

1. p. č. j.

faktum centrum datum

2. p. č. j.

fakta centra data

2. p. č.mn.

fakt center dat

Podstatná jména v závorkách převeďte do náležitých tvarů!

• Při návštěvě Domažlic jsme zavítali do (muzeum) bratří Špillarů. • Rodiče nás vždy vedli ke (studium) cizích jazyků. • V (planetárium) jsme si prohlédli krásnou expozici věnovanou noční obloze.

• Honza má doma čtyři (terárium), ve kterých chová exotické plazy. • Odpoledne musím vyměnit vodu v (akvárium).

• V lednu byl Den otevřených dveří na (gymnázium) Františka Křižíka. • Po návratu ze školního výletu jsme se spolužáky lepili fotografie do (album).

• V (centrum) města je velký kostel s věží.

• Do tohoto (datum) musíme mít hotový úkol ze zeměpisu.

• Obával jsem se chřipkového (virus).

Zvláštní skloňování mají ojediněná jména ženského rodu typu IDEA – skloňují se zčásti podle vzoru ŽENA, zčásti podle vzoru RŮŽE.

Jména středního roku zakončená na –ma naopak kmen rozšiřují o –at- a skloňují se podle vzoru MĚSTO s výjimkou 2. p. čísla jednotného.

1. p. č. j.

téma schéma drama

2. p. č. j.

tématu schématu dramatu

1. a 4. p. č.mn.

témata schémata dramata

Jednotné číslo

RŮŽE ŽENA 1. p.

2. p. ide

je

3. p. ide

ji

4. p. 6. p. ide

ji

7. p. ide

ide

a

i ide

y

ide i ide

u ou množné číslo

RŮŽE ŽENA ide

je

ide

ide

jím

ide

je

ide

jích

ide

jemi

i ide

y

i ide

ám

i ide

y

i ide

ách

i ide

ami

Zkuste vyskloňovat slova orchidea a Odyssea.

Z uvedených slov tvořte věty – slova užívejte v jiném, než 1. pádě! (téma, drama, klima, idea, Odyssea, orchidea).

Takže… slovo SCHÉMA… Učitel kreslil na tabuli schémata zapojení elektrického proudu. 

Některá přejatá podstatná jména se neskloňují. Jsou to jména středního rodu s neobvyklým zakončením – např. angažmá, ragú,

tabu, taxi..

Znáte nějaká další přejatá podstatná jména, která se neskloňují? Tvořte z těchto slov smysluplné věty.

Nápověda! Filé, kupé, finále, želé, ragby, buly, taxi, angažmá, tabu, instituce, šodó, zoo, froté, blues ...

Jak poznám slova cizího původu?

Nápadné už jejich hláskové složení (aloe, ekzém). V některých slovech se píší málo používaná písmena jako jsou w, q, x, která se v domácích slovech nevyskytují (slowfox, export) a jsou v nich často použita písmena g a f , nebo dvojhlásky au, eu (gramofon, auto, pneu).

A budeme dnes ještě něco probírat?

To už je pro dnešek vše. Děkuji za pozornost!

Zdroje: • Styblík, Vl., Čechová, M., Hauser, P., Hošnová, E.:

Český jazyk pro 8. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií

. Praha, SPN 1998.

• • • Obrázky: Sova: sova-logo.jpg, 21. 11. 2011, 7.36, http://sova.osjak.cz/sova/2005 Einstein: einstein.jpg, 21. 11. 2011, 7.36 http://monkeysden.blog.com/ Kermit: kermit.jpg, 21. 11. 2011, 7. 36, http://ffffound.com/image/093a60c633f619af1ab6c8fda8635bf1fa733bb6