stáhnout soubor - ZŠ Schulzovy sady

Download Report

Transcript stáhnout soubor - ZŠ Schulzovy sady

KÓD VM: VY_32_INOVACE_5 PAV08
PROJEKT: ZLEPŠENÍ VÝUKY NA ZŠ SCHULZOVY SADY
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07./1.4.00/21.2581
Autor: Mgr. Petr Pavelka
Datum: 10. 1. 2013
Ročník: 9.
Vzdělávací oblast: Člověka a příroda
Vzdělávací obor / předmět: Fyzika
Tematický okruh: Vedení elektrického proudu v
látkách
Téma: Vedení elektrického proudu v plynech
Anotace: Materiál je určen k doplnění výkladu o výbojích
v plynech, o podmínkách jejich vzniku a využití. Pro
upevnění učiva je materiál doplněn 5 kontrolními
otázkami i s odpověďmi.
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
PŘIPOMEŇME SI

Které částice mohou v látkách tvořit elektrický
proud?

Čím se vyznačují elektrické izolanty?

Jsou plyny elektrické vodiče nebo izolanty?

Co známe o atmosférickém tlaku?
ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNU = ELEKTRICKÝ VÝBOJ

Plyn se může stát vodičem – ionizací
Při ionizaci se neutrální atomy rozdělí na elektrony a
kladné ionty
 Ionizovaný plyn se také označuje slovem PLAZMA


Elektrický proud v plynech je tvořen uspořádaným
pohybem volných iontů a elektronů.

Druhy výboje:
Jiskrový výboj
 Obloukový výboj
 Doutnavý výboj

JISKROVÝ VÝBOJ
Vzniká při normálním atmosférickém tlaku
 Plyn se ionizuje vysokým napětím

Video
Ruhmkorffův induktor – přístroj k vytváření vysokého napětí
VYUŽITÍ JISKROVÉHO VÝBOJE
Elektrojiskrové
obrábění
Zapalovací
svíčka
Video
JISKROVÝ VÝBOJ V PŘÍRODĚ
Sebastien D'ARCO, animate: Koba-chan
Benjamin
Franklin
Prokop
Diviš
OBLOUKOVÝ VÝBOJ
Plyn se ionizuje vysokou teplotou, způsobenou
velkým proudem
 Nastává při normálním atmosférickém tlaku
 Teplota obloukového výboje je až 5000 °C
 Jasně svítí

VYUŽITÍ OBLOUKOVÉHO VÝBOJE
Oblouková lampa
Františka Křižíka
Oblouková pec
Sváření elektrickým
obloukem
Video
VÝBOJ VE ZŘEDĚNÉM PLYNU – DOUTNAVÝ VÝBOJ
 Tlak
plynu je menší než atmosférický tlak – mezi
1 Pa až 1000 Pa
 Vzhled
plynu
 Při
a barva výboje závisí na tlaku a druhu
doutnavém výboji plynem prochází malý proud
Argon
Neon
Rtuť
Sodík
VYUŽITÍ DOUTNAVÉHO VÝBOJE
Svítící nápisy
Zářivky a kompaktní zářivky
(výboj ve rtuťových párách)
Zkoušečka s doutnavkou
KONTROLNÍ OTÁZKY
1.
Co musí v plynu proběhnout, aby začal vést
elektrický proud?
2.
Za jakých podmínek vzniká jiskrový výboj?
3.
Uveď příklad využití obloukového výboje.
4.
Čím je dána barva doutnavého výboje?
5.
Kde ve třídě dochází k výboji? O jaký typ
výboje se jedná?
ODPOVĚDI NA KONTROLNÍ OTÁZKY
1.
Co musí v plynu proběhnout, aby začal vést elektrický proud?
V plynu musí proběhnout IONIZACE.
2.
Za jakých podmínek vzniká jiskrový výboj?
Jiskrový výboj vzniká při atmosférickém tlaku působením
vysokého napětí.
3.
Uveď příklad využití obloukového výboje.
Obloukový výboj se nejčastěji požívá při sváření.
4.
Čím je dána barva doutnavého výboje?
Barva doutnavého výboje je dána druhem plynu.
5.
Kde ve třídě dochází k výboji? O jaký typ výboje se jedná?
Ve třídě dochází k výboji v zářivkách. Jedná se o výboj ve
zředěném plynu.
ZDROJE

Kliparty ze sady Microsoft Office

http://www.toolscomp.cz/technologie/edm-elektrojiskrove-obrabeni/

http://www.mmspektrum.com/clanek/nekonvencni-metody-obrabeni.html

http://onlyhdwallpapers.com/high-definition-wallpaper/money-cash-benjamin-franklin-desktop-hd-wallpaper-30318/

Wikimedia Commons

http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/fyz8.htm

http://www.rr-naradi.cz/svarecka-transformatorova-s-ventilatorem-55-130-a

http://www.vybojky-zarovky.cz/text34.html
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na
všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu.