Procvičení slabik na písmena M, L, P, S.

Download Report

Transcript Procvičení slabik na písmena M, L, P, S.

Čtení slabik s písmeny
M, L, S, P
Pojmenujte obrázky a říkejte počáteční slabiky.
motýl
makovice
mimino
Říkejte počáteční slabiky,
vytleskejte slova
meloun
muchomůrka
most
Pojmenujte obrázky, vyslovujte
počáteční slabiky.
letadlo
loď
lupa
lavička
list
Říkejte počáteční slabiky,
vytleskejte slova.
sáně
sele
sova
sirka
sud
salám
Určete a vyznačte počáteční
slabiky.
pampeliška
postýlka
páv
pila
pes
pusa
Pojmenujte obrázky, určete
poslední slabiku.
Mimi dříme
máma
pyžamo
šumí
láme
Určete poslední slabiku,
vytleskejte slova.
umyvadlo
Kamila malovala
u stolu
žehlí
pole
pekli
Určete poslední slabiku,
vytleskejte slova.
mísa
laso
nosí
prase
lesy
Pojmenujte obrázky, určete
poslední slabiku.
mapa
papá
lepí
ježek dupe
Čtěte sloupce slabik
pa
so
má
la
pa
pe
sá
mů
lo
mů
pi
sí
mi
li
so
po
sů
mo
le
li
pů
su
mu
lu
mí
pí
si
mé
lá
pá
pu
sa
mí
lé
sé
pá
se
ma
lů
mú
Čtěte sloupce slabik
MA
LA
SA
PO
MU
ME
LI
SO
PI
LI
MI
LÉ
SÍ
PE
SÉ
MU
LÁ
SÉ
PU
MA
MO
LÍ
SU
PÁ
PÁ
MÁ
LŮ
SÁ
PÍ
LÍ
MÉ
LO
SI
PA
SO
MÍ
LE
SE
PŮ
PE
Doplňte do mřížek písmena
m
p
i
m
e
i
s
m
o
í
s
s
e
a
l
p
m
u
s
á
m
a
a
s
a
l
a
l
á
s
m
o
l
s
u
e
p
l
a
e