cvičení 06

download report

Transcript cvičení 06

14SIAP – SÍTĚ A PROTOKOLY
Hodina 6.
Sítě, podsítě, masky


http://www.samuraj-cz.com/clanek/adresovani-vip-sitich/
http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=200
9030001
Otázka

Může mít počítač (IPv4) IP adresu 147.32.100.260?
IP adresa a maska I.



identifikace obou částí IP adresy se provádí pomocí
masky sítě (masky podsítě)
maska sítě – zápis ve stejném tvaru jako IP adresa
(např. 255.255.255.0)
zápis ve dvojkové soustavě
 od
začátku samé 1, dokud se nevyskytne první 0
IP adresa a maska II.
Identifikátor sítě

Identifikátor
stanice
CIDR zápis 10.240.5.8/24 (24 = počet jedniček v masce)
Kdy jsou dvě adresy ze stejné sítě?

když mají stejný identifikátor sítě

např. 192.168.5.13/22 a 192.168.7.128/22
Identifikátor sítě
ANO, obě adresy jsou ze stejné sítě
Identifikátor
stanice
Adresa sítě (Network ID) I.



= první adresa sítě
nelze přiřadit konkrétnímu počítači
bitové AND binárního zápisu IP adresy a masky =
identifikátor sítě + samé nuly pro identifikátor stanice
(uzlu)
Adresa sítě (Network ID) II.

např. jaká je adresa sítě, ve které je IP adresa
10.217.123.7/20?
Adresa sítě je 10.217.112.0
Broadcast adresa I.



= adresa pro zaslání zprávy všem stanicím v síti
nelze přiřadit konkrétnímu počítači
bitové OR binárního zápisu IP adresy a NOT(masky)
= identifikátor sítě + samé jedničky pro identifikátor
stanice (uzlu)
Broadcast adresa II.

např. jaká je adresa pro broadcast sítě, ve které je IP
adresa 10.217.123.7/20?
Broadcast adresa je 10.217.117.255
Počet adres v dané síti

=2počet nul masky – 2
 mínus
2 proto, že nelze použít adresu:
 adresu
sítě
 broadcast adresu
Úkol





kolik IP adres může být v síti, ve které je IP adresa
148.25.3.5 s maskou 255.255.252.0?
jaká IP adresa slouží pro zaslání broadcast na celou síť?
jaká je adresa sítě?
patří do stejné sítě i adresa 148.25.10.5/22?
Výpočet je možné ověřit na
http://www.nmonitoring.com/ (IP calc)
Řešení I.
Řešení II.
Řešení III.
Řešení IV.
Odposlouchávání sítě I.


Wireshark - program, který umožňuje
odposlouchávání všech protokolů, které počítač
přijímá/odesílá přes síťové rozhraní
Návod např. viz www.swmag.cz/518/wiresharkaneb-jak-odposlouchavat-sit-1-dil
Odposlouchávání sítě II.


Otevřete v prohlížeči formulář
www.fd.cvut.cz/personal/jerabem1/cviceni_06.html
vyplňte obě políčka formuláře a odešlete ho
Odposlouchávání sítě III.


Znovu formulář (HTML dokument) otevřete
Spusťte Wireshark – Capture / Options
 Interface
– síťovou kartu
 Capture Filter – HTTP TCP port (80)
 Start
Odposlouchávání sítě IV.



Vyplňte HTML formulář (HTML dokument) a odešlete ho
Wireshark – Capture / Stop
Nyní je možné prohlížet odeslané údaje na webový
server a jeho odpověď (řádky ve Wireshark, kde ve
sloupci protokol je hodnota HTTP) – je vidět rámec a
pakety všech 4 vrstev (MAC adresa zdroje i cíle, resp.
routeru, IP adresa zdroje i cíle, port zdroje i cíle +
přenášena data – HESLO se přenášelo
NEŠIFROVANĚ!!!!
NMAP I.


nástroj NMAP (grafická nadstavba Zenmap)
umožňuje zjistit
 jaké
síťové služby nabízí který počítač – otevřené porty
 síťové parametry (trasa k cílovému počítači)
 jaký operační systém ne kterém počítači běží

používat NMAP pouze na vlastní počítače!!!
NMAP II.
NMAP III.
Chyby při psaní HTML dokumentu


chybí ukončovací značka (tag) u párové značky
 doporučení - po napsání počáteční značky hned
napište i ukončovací značku
používání nesprávných atributů u značek
 <a href="http://www.fd.cvut.cz" color="red">
"Chyba" při psaní HTML dokumentu

neodsazování vnořených elementů – vizuální
stránka bude také hodnocena při klasifikovaném
zápočtu
<table border="5" width="50%">
<tr>
<table border="5" width="50%">
<tr>
<th>město</th>
<th>město</th>
<th>pobočka</th>
<th>pobočka</th>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td>Praha</td>
<td>Praha</td>
<td>ano</td>
<td>ano</td>
</tr>
</table>
</tr>
</table>
"Smrtelná chyba" při kl. zápočtu

chyba v základní struktuře HTML, např.
 2x
značka BODY
 napsání kódu do elementu BODY, který patří do
elementu HEAD, a opačně
 …..


křížení elementů
"vymýšlení" vlastních atributů ke značkám
To, že něco prohlížeč zobrazí správně neznamená,
že je správně kód HTML!!
Klasifikovaný zápočet – PC termín


termíny v KOSu (jednorázové akce)
písemka na sítě (10 bodů)
 bez
pomůcek, pouze PC s příkazovým řádkem
 5 minut

písemka na HTML (40 bodů) – vzor viz
H:\...........\Jerabek\pisemka\vzor_HTML.docx
 libovolné
pomůcky, kromě další osoby
 cca 30 minut

při opakovaném pokusu – vždy poslední výsledek