Hruskovicova_Diabetes

download report

Transcript Hruskovicova_Diabetes

Diabetes Mellitus
Hruškovicová Jana
2BIb
Definícia
Diabetes Mellitus sa ľudovo nazýva aj Cukrovka.
Pochádza z gréckeho slova “diabetes“- pretekať a z
latinského slova „mellitus“ - sladký ako med .
Diabetes je porucha metabolizmu
sacharidov, ktorá je spôsobená
nedostatočnou tvorbou inzulínu
alebo zníženou vnímavosťou na inzulín.
Inzulín je vytváraný v bunkách
Langerhansových ostrovčekov
podžalúdkovej žľazy (pankreasu).
Popis diabetu
Pri diabete je produkcia inzulínu narušená, alebo
celkom zastavená, takže nastáva porucha regulácie
látkovej premeny.
To má priame dôsledky: ak diabetik konzumuje
potraviny obsahujúce sacharidy, nadmieru stúpa
koncentrácia cukru v krvi.
Pri hodnotách krvného cukru vyšších ako 160 až 180
mg/dl (8,96-10,08 mml/l) začínajú
obličky vylučovať časť hroznového cukru z krvi močom.
Nadbytočný cukor sa môže vylúčiť iba veľkým
množstvom moču. Voda, ktorá je na to potrebná,
pochádza z tela. Preto je v tkanivách nedostatok
vody, čo vedie k pocitu smädu. Takto možno u
neliečeného alebo zle liečeného diabetika pozorovať a
ľahko vysvetliť dva typické javy: veľké množstvo
moču a stály smäd.
Prejavy ochorenia diabetu
Hyperglykémia.
Znížené zužitkovanie glukózy.
Porucha sekrécie inzulínu, neschopnosť organizmu
tento hormón zužitkovať .
Veľký smäd.
 Nutkanie na močenie.
 Únava, malátnosť.
 Úbytok hmotnosti.
 Suchá pokožka sliznice , svrbenie.
Typy diabetu
Rozlišujú sa dve hlavné formy choroby:
1) inzulíndependentný diabetes mellitus
2) non-inzulíndependentný diabetes mellitus
 Okrem toho ešte poznáme:
4) malnutričný diabetes (pri nedostatočnej výžive)
5) druhotný diabetes (ako následok iného základného
ochorenia)
6) gestačný diabetes (pri ťarchavosti)
1) Jnzulíndependentný diabetes
mellitus
Skrátene IDDM, predtým bol označovaný
ako juvenilný typ diabetu. Pri tomto typu
nie je pankreasom vylučovaný inzulín, a je
preto nutné ho podávať v injekciách.
Tento typ je podmienený geneticky.
• Ak má jeden z rodičov cukrovku typu 1, riziko, že aj
deti budú mať cukrovku je 3-5 %.
• Ak sú postihnutí obaja rodičia, nebezpečenstvo sa
zdvojnásobuje.
• Dvojčatá takýchto rodičov sú
cukrovkou postihnuté v každom
treťom prípade.
Dedičné predpoklady však ešte nemusia
znamenať, že niekto musí ochorieť
na diabetes.
2) Non-inzulíndependentný diabetes
mellitus
Skrátene NIDDM, predtým označovaný ako
diabetes začínajúci v dospelosti, je často možné
liečiť len úpravou diéty.
Jeho príčinou je pomalá pankreatická sekrécia a
rezistencia tkanív na vylučovaný inzulín.
Pri tomto type cukrovky môže byť inzulínu až
priveľa. Pri tomto type cukrovky bunky,
ktoré inzulín spracúvajú nepracujú
dobre.
I napriek tomu, že diabetes bol predtým
rozdeľovaný na juvenilný alebo adultný (začínajúci
v dospelosti), môžu sa oba typy objaviť v
ktoromkoľvek veku; NIDDM je však častejší a tvorí
90 % všetkých prípadov diabetu.
Tehotenský diabetes
Pred objavením inzulínu bolo tehotenstvo diabetičky
zriedkavé, pretože matky zomierali na ťažký
metabolický rozvrat a deti zomierali v prvých
hodinách po narodení.
Aj napriek výskumu a pokroku v medicíne je výskyt
vývojových chýb u detí diabetičiek dva až tri ráz
vyšší než u zdravej populácie.
Môžu sa vyskytovať dva druhy tehotenskej cukrovky:
1) Diabetes, ktorý mala žena pred otehotnením
IDDM , NIDDM
2) Diabetes, ktorý vzniká počas gravidity - gestačný
diabetes, ktorý vzniká najčastejšie v druhej polovici
gravidity a po
pôrode mizne.
Okrem toho, že tento druh cukrovky predstavuje
určité riziko pre matku , ohrozené je najmä dieťa:
– Okrem úmrtia krátko po pôrode, alebo počas pôrodu, je
ohrozené i vyšším výskytom vrodených chýb (srdcové
chyby, postihnutie orgánov tráviaceho a močového
systému, mozgu, kostí (fetopatia).
– Hmotnosť čerstvo narodeného dieťaťa je nad 4kg
(makrozómia), nižšia koncentrácia cukru v krvi
(hypoglykémia) a novorodenecká žltačka
(hyperbilirubinémia)
Diabetička si musí tehotenstvo plánovať.
Súvisiace zdravotné problémy
Choroby srdca :U dospelých s diabetom je úmrtnosť
na srdcové ochorenia približne dvakrát až štyrikrát
vyššia než u dospelých bez diabetu.
Cievna mozgová príhoda:
Jej riziko je u osôb s diabetom
dvakrát až štyrikrát vyššie.
Vysoký krvný tlak: Odhaduje sa,
že 60 až 65 % osôb s diabetom
má vysoký krvný tlak.
Slepota: Najmä u starších ľudí.
Dabetická retinopatia je každým
rokom príčinou 12 000 až 24 000
nových prípadov slepoty.
Ochorenia obličiek.
Ochorenia nervového systému :
Asi 60 až 70 % osôb s diabetom trpí ľahkými alebo
závažnými formami lézií nervového systému (často sa
jedná o poškodenie vnemov alebo bolesti nôh alebo rúk,
spomalené trávenie potravy v žalúdku, syndróm
karpálneho tunelu alebo iné neurologické problémy).
Ťažké formy nervových ochorení diabetického pôvodu
sú príčinou, ktorá sa významne podieľa na
amputáciách dolných končatín, tzv Diabetická noha.
Ochorenia zubov a ďasien: môžu viesť
k strate zubov.
Ďalšie komplikácie
Diabetes môže priamo viesť k stavom ohrozujúcim
život; jedná sa o stavy ako diabetická ketoacidóza
alebo hyperosmolárna kóma bez ketoacidózy. Ľudia s
diabetom sú vnímavejší tiež k radu ďalších chorôb.
Majú napríklad oproti ľuďom bez diabetu vyššiu
pravdepodobnosť úmrtia na zápal pľúc alebo chrípku.
Liečba
Diéta:
Väčšina diabetikov by sa mohla zbaviť svojich
ťažkostí už pomocou diéty a sebakontroly.
Diabetická diéta uprednostňuje množstvo bielkovín,
vlákniny, celozrnného pečiva, zeleniny.
Diabetici by mali preferovať časté konzumovanie
malých porcii jedál
Pohyb – Pravidelný program cvičení pomôže znížiť
hladinu glukózy v krvi a zredukovať
riziko kardiovaskulárnych chorôb.
Pre diabetikov sú nevhodné
adrenalínové športy.
Liečba – Lieky na diabetes pomáhajú znížiť hladinu
cukru v krvi. Aby ste dodali Vášmu telu inzulín,
môžete žiadať inzulínové injekcie.
Kontrola glukózy – Pri kontrole glukózy sa zisťuje,
či je hladina cukru v krvi v rozpätí cieľového
rozsahu. Je dôležité pravidelne kontrolovať hladinu
glukózy v krvi, čé môže pomôcť predísť viacerým
komplikáciám pri diabete. Dnes sa osvedčene
používa i zistenie prítomnosti cukru pomocou
glukofánového papierika, ktorý stačí
ponoriť do moču a zmodrením sa
zistí cukor v krvi.
Slávni diabetici
Thomas Alva Edison (vynálezca žiarovky)
Giacomo Puccini (hudobný skladateľ)
Antonio Gava (bývalý talianský minister)
Herbert George Wells (spisovateľ)
Ernest Hemingway (spisovateľ)
Luciano Pavarotti (tenorista)
Použité zdroje:
Internet: referáty.sk
cukrovka.zdravie.sk
fizer.sk/diabetes-melitus
primar.sk
wikipedia.sk
Časopis:
Diabetik
Fyziológia a patofyziológia človeka
Hudba:Aleš Sigmund –
Prázdniny ve dvou