Parapenaeus longirostris (Derin Su Pembe Karidesi)

download report

Transcript Parapenaeus longirostris (Derin Su Pembe Karidesi)

Eda ÇİMENLİ-İZMİR

Eda ÇİMENLİ

Parapenaeus longirostris

        Demersal bir tür olup, genellikle 70-400 metreler arasındaki kumlu-çamurlu veya çamurlu diplerde yaşar.

Yumurtalarını diğer Penaid karideslerinde olduğu gibi kuluçkalamaz. Yumurtalar bir defa döllendikten sonra suya bırakılır. Yumurtalar bentiktir. Ortalama 400.000 adet yumurta verir.

Akdeniz’de 14-15 °C olan sularda yaşarlar. Crustacee, mollusca, polychaeta gibi organizmalarla beslenir. Türkiye’de Marmara, Ege, Akdeniz’de bulunur. Sürütme ağlarıyla avlanır.

Türkiye’de karides işlemeciliğinin %90’lık kısmını Pembe Karidesler oluşturur.

Eda ÇİMENLİ-İZMİR

Eda ÇİMENLİ-İZMİR

Parapenaeus longirostris

     Yetiştiricilikte temel amaç en kısa sürede en yüksek kazancı sağlayacak ürün elde etmektir . Bunun için ele alınan tür: Ucuz bir bakım ve beslemeyle hızlı büyümeli, Hastalıklara dayanıklı olmalı, Beslenmesinde kullanılan yemler her zaman buluna bilir olmalı, Geniş bir biyolojik ve çevre toleransı olmalıdır.

Yetiştiriciliği düşünülen türün bölgede avcılığının yapılabilir olması o bölgede doğal üreme ortamının mevcut olması çiftleşme ve spermotofor taşıyan dişilerin yıl boyunca ya da yılın belli mevsimlerinde temin edilebilir olması gerekir.

Eda ÇİMENLİ-İZMİR

Eda ÇİMENLİ-İZMİR

Derinsu Pembe Karides’te Kararma

 Pembe Karidesler ekonomik değeri en yüksek olan su ürünlerindendir. Fakat ölüm sonrası kararmaya başladıkları görülür. Kararma, besinsel kayıplara, raf ömürlerinin kısalmasına, dolayısıyla pazar değerinin düşmesine, tüketici sağlığının tehlikeye girmesine neden olur. Ülke ekonomisinin korunması açısından bu olay mümkün olduğunca geciktirilmelidir. Kararmanın geciktirilebilmesi için; sodyum metabisülfit gibi sülfit bileşiklerinin yanı sıra; 4-heksilresorkinoller, fisin, eritorbatlar, sodyum benzoat, kojik asit, mantar ve çiçekli bitkilerden elde edilen ekstraktlar, hızlı dondurma, deniz suyuyla yıkama ve buzlama gibi teknikler de kullanılabilmektedir.

Eda ÇİMENLİ-İZMİR

Eda ÇİMENLİ-İZMİR

       

Pazarlama

Serinletme tankları ile gelen karidesler büyüklüklerine göre sınıflandırılır ve paketlenir.

Paketleme odalarında sıcaklık 5 °C ile 10 °C arasında olmalıdır. Odun talaşı güneşte kurutulduktan sonra 10 °C’de muhafaza edilmelidir.

Kutulama işlemi bir kat odun talaşı, bir kat karides; bir kat odun talaşı, bir kat karides olmak üzere devam eder.

Üst kat odun talaşı ile örtülür ve kapak kapatılır.

Bazı durumlarda kutunun ortasına naylon torba içinde gazete ve kutu içinde buz konur veya üst tabakaya buz torbası yerleştirilir.

Paketleme kutuları 31x27x15 cm boyutlarında olup iki kutu bir büyük kutu içine yerleştirilerek paketlenir.

Küçük kutularda yazın 2 kg kışın ise 3 kg karides paketlenir.

Kutuların üzerine karides ağırlığı yazılmalıdır.

Eda ÇİMENLİ-İZMİR

Derinsu Pembe Karides Yemekleri

 Karides Güveç  Sebzeli Karides Fırın  Karides Salatası  Karidesli Sandviç  Karidesli ve Sebzeli Pilav  Karidesli Makarna  Izgara Karidesi  Kırmızı Şarap Soslu Pembe Karides  Karidesli Kısır  Biberli Karides Sote  Hint Usulü Karides  İtalyan Usulü Karides  İspanyol Karidesi  Ispanaklı Karides Eda ÇİMENLİ-İZMİR

Eda ÇİMENLİ-İZMİR

Eda ÇİMENLİ-İZMİR

Eda ÇİMENLİ-İZMİR

Eda ÇİMENLİ-İZMİR

Eda ÇİMENLİ-İZMİR

           

Kaynakça

Alpbaz, A.G. 2001. Deniz Balıkları Yetiştiriciliği. E.Ü. Su Ürünleri Fak. Yay. No: 20, E.Ü. Basımevi, Bornova. 335s.

Kocataş, A., Katagan, T., Uçal, O., Benli, H. A. 1991. Türkiye Karidesleri ve Karides Yetitiriciliği. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bodrum, Seri A, Yayın No. 4, 143s BENJAKUL, S., VISESSANGUAN, W. and TANAKA, M., 2006. Inhibitory Effect Of Cysteine And Glutathione On Phenoloxidase From Kuruma Prawn (Parapenaeus longirostris). Food Chemistry 98: 158–163.

www.aquapena.com

www.sodyummetabisulfit.com

www.dunyagida.com.tr

www.akuademi.net

www.marmara.academia.edu

www.bsgm.gov.tr

www.egemenbalikcilik.com.tr

www.fisheriessciences.com

www.sumae.gov.tr

Eda ÇİMENLİ-İZMİR