Slides Jesper Lindgaard Christensen

Download Report

Transcript Slides Jesper Lindgaard Christensen

CRU Bog - lancering
1
CRU Bog - lancering
2
CRU Bog - Programmet
Velkomst ved Centerleder Jesper Lindgaard Christensen
Udvalgte kapitler i bogen præsenteres af nogle af forfatterne:
Carsten Jahn Hansen, Byernes strategiske rolle i den regionale
udvikling
Julie Øst Andersson, Mod en innovationsstrategi for Nordjylland
Anne Lorentzen, Yderområder – hvad er problemet?
Jesper Nørgaard Viemose, Erhvervspolitik i yderområder med
udgangspunkt i styrkepositioner
Jesper Lindgaard Christensen, Nordjysk innovation og
Konjunkturudvikling under finanskrisen
3
CRU fremover

Seminarer, anden formidling
 Temaer diskuteret i styregruppen:






Nordjysk Eksportudvikling
Strukturreformens betydning for
erhvervsfremmearbejdet
Turisme/oplevelsesøkonomi
Erhvervsfremme i health care?
-----Gæsteprofessorer, forskning
4

Jesper Lindgaard Christensen,
 Nordjysk innovation og
Konjunkturudvikling under finanskrisen
Utzon, Aalborg
Fredag 26.okt. 2012
5
Hvad med Innovationer?
 Hypoteser?

Hypotese 1: Gode tider giver
overskud til innovation

Hypotese 2: Udsigt til krise presser
virksomhederne til fornyelser
6
Andel af innovative virksomheder steget fra 2007 til 2010
Hypoteser: - afgøres om det er hypotese 2 der holder?
69
70
60
65
55
57
55
50
44
43
39
40
33
30
50
47
50
34
28
43
3940
37
36
34
2930
28
2625
2122
27
23
30
26
30
3132
Ja, har innovation
26
25
20
Ja, flere innovationer
10
Ja, har innovation nyt for
markedet
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Spørgsmål:
Har
virksomheden
i
det
seneste
år
foretaget
innovationsaktiviteter, det vil sige udviklet for virksomheden nye
produkter, tjenesteydelser eller processer
Betydning af innovation for virksomhederne –stor/afgørende betydning
Innovation som konkurrenceparameter.
2011 og 2012. Procent. (N=316/212)
60
49
50
41
40
33
2011
30
26
24
2012
20
12
9
10
1
0
Afgørende
Stor
Nogen
Ingen
Spørgsmål: Hvilken betydning har det, at din virksomhed er
innovativ for virksomhedens konkurrenceevne?
8
Betydning af innovation for virksomhederne – stadig stor/afgørende betydning
70
64
60
56
56
53
53
50
40
Afgørende
40
37
36
34
31
Stor
31
30
30
Ringe
20
17
Ingen
10
6
3
8
6
3
1
6
5
2
0
0
0
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Spørgsmål: Hvilken betydning forventer du at innovation vil have for virksomheden på langt sigt?
Finanskrisens effekter. Hvilke effekter (positive) ?
-
-
Beskæftigelse
Økonomi
Finansieringsmuligheder
Investeringer
Opstartsrate
Innovation
Produktionsbegrænsninger
spm. = hvor meget/hvor mange?
Finanskrisen - påvirkning
Andel virksomheder som er påvirket af finanskrisen, og specificering af effekter. (N=591)
Sammenligning af påvirkning 2009 og 2011. Procent.
80
75
70
65
60
60
60
52
50
47
43
42
40
41
35
2009
30
2011
20
10
0
Påvirket
Færre/udskyde inv.
Fyringer
Øgede renteudgifter
Vanskeligere
finansiering
Spørgsmål 1: Er din virksomhed blevet påvirket økonomisk af den finansielle uro de seneste måneder?
Spørgsmål 2: Er din virksomhed blevet påvirket beskæftigelsesmæssigt af den finansielle uro de seneste måneder?
Spørgsmål 3: Har uroen betydet ….?
11
Investeringsplaner – er krisen kommet for at blive?
67
70
65
60
60
53
49
50
40
Mindre
33
Uændret
28
30
27
23
21
17
20
15
Større
17
12
7
10
0
2012 ift. 2011
2011 ift. 2010
2010 ift. 2009
2009 ift. 2008
2008 ift. 2007
Spørgsmål: Hvordan forventer De at udviklingen i virksomhedens investeringer
vil være i 20X ift 20Y?
12
-
-
Er innovation svaret på Nordjyllands
udfordringer
Innovation # udvikling/sats på højteknologibrancher (FoU-intensive
brancher)
I sig selv en udfordring – særligt i
finanskrise?
Forhindringer for innovation?
-
FINANSIERING??