Sosiaalinen media ja mobiili oppiminen

Download Report

Transcript Sosiaalinen media ja mobiili oppiminen

MOBIILITEKNOLOGIAN
OPETUSKÄYTÖN
MAHDOLLISUUKSIA
OPPIMISEN JA OHJAUKSEN
UUSI MOBIILI MAISEMA
PEKKA RANTA
KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE
KOLME NÄKÖKULMAA
• OPPIMISEN PARADIGMAN MUUTOS (OPPIMINEN 1.0 > 3.0)
• HENKILÖKOHTAISET OPPIMISYMPÄRISTÖT
• OPPIJOIDEN OMA (MOBIILI) TIETOTEKNIIKKA OPPIMISEN TUKENA
OPPIMINEN 1.0
• OPETUKSEN VALTAVIRTA
• OPETUSSUUNNITELMA -> OPETTAJA -> OPPIJA
• KAIKILLE OPPIJOILLE SAMAT SISÄLLÖT, SAMASSA TAHDISSA JA SAMOIN
TAVOITTEIN
• OPPIMINEN ON OPETTAJAJOHTOISTA.
• OPPIJAN TEHTÄVÄNÄ TIEDON VASTAANOTTAMINEN JA TEHTÄVIEN SUORITUS.
• EI OTA HUOMIOON ERILAISIA OPPIJOITA.
• TUOTTAA TYÖNTEKIJÖITÄ (JÄLKI)TEOLLISEN YHTEISKUNNAN TARPEISIIN
Jackie Gerstein: User generated Education
OPPIMINEN 2.0
• OPPIMISEN PERINTEET VAHVOJA. OLEMASSA OLEVIEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN
ASETTAMAT HAASTEET (ESIM. TÄMÄ TILA).
• TOIMINNTAYMPÄRISTÖN MUUTTUMINEN: SOSIAALINEN MEDIA – AKTIIVINEN
KULUTTAMINEN – VUOROVAIKUTTEISUUS.
• OPETTAJAN JA OPPIJOIDEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS KASVAA: UUSI
OPETTAJUUS, JOSSA OPETTAJA OHJAA OPPIMISPROSESSIA.
• LUOKKAHUONE AVATAAN ULKOPUOLELLE. VERKKOKURSSIT – DIGITAALINEN
MEDIA – OPPIMINEN TYÖELÄMÄSSÄ.
• OPPIMISEN TAIDOT NOUSEVAT MERKITYKSELLISEMMIKSI, OHJAUKSEN ROOLI
KOROSTUU.
• OPPIJAT LUOVAT UUTTA SISÄLTÖÄ.
• VASTAA DIGITAALISEN MURROKSEN HAASTEISIIN TYÖELÄMÄSSÄ.
OPPIMINEN 3.0
• OPPIMISEN SISÄLLÖT OVAT AINA VAPAASTI SAATAVILLA.
• OPPIJAT ITSE AKTIIVISESSA ROOLISSA OPPIMISESSA: MOBILITEETTI, ÄLYKÄS
VERKOTTUNUT TEKNOLOGIA JA OPPIVA SOSIAALINEN YHTEISÖ.
• JUST-IN-CASE > JUST-IN-TIME: OPPIMISEN MENETELMÄT, SISÄLLÖT JA
TIEDONTUOTTAJAT VAIHTUVAT OPPIJAN TARPEIDEN MUKAISESTI .
• OPITTU ON HANKITTU TARPEESEEN JA SITÄ SOVELLETAAN VÄLITTÖMÄSTI.
• OPETTAJASTA TULEE ASIANTUNTIJA, MENTORI. OPPIMISVERKOSTOT (PNL).
• HENKILÖKOHTAISET OPPIMISYMPÄRISTÖT (PLE), ELINIKÄINEN OPPIMINEN.
• VALMISTAA TOIMIJOITA DIGITAALISEEN TIETOYHTEISKUNTAAN.
PERSONAL LEARNING ENVIRONMENT
• PLE MUOKKAUTUU OPPIJAN TAUSTOJEN JA TARPEIDEN MUKAAN. OPPIJALLA ITSELLÄÄN ON
VASTUU OSAAMISENSA KEHITTÄMISESTÄ JA SEN ARVIOINNISTA.
• HENKILÖKOHTAISENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ YLEENSÄ BLOGI (BLOGGER, WORDPRESS) JOTA
OPETTAJA SEURAA. SISÄLTÖÄ VOIDAAN TUOTTAA MOBIILISTI (ESIM. PUHELIMIEN OHJELMISTOT).
TAVOITTEENA ON RAPORTOIDA OPITTUA JA REFLEKTOIDA OPPIMAANSA.
• RINNALLA BLOGEJA TUKEVIA PALVELUITA, YOUTUBE, DROPBOX, GOOGLE DRIVE, TWITTER,
FACEBOOK, LINKEDIN …. JOIDEN SISÄLLÖILLÄ RIKASTETAAN BLOGIN SISÄLTÖJÄ.
• HARJOITTELUT, LÄHTÖTASOT JA TAVOITTEET TULEE OLLA BLOGISSA NIIN, ETTÄ TYÖELÄMÄN
EDUSTAJA /OPETTAJAT VOIVAT NIITÄ KOMMENTOIDA JA SAMALLA SEURATA OPISKELIJOIDEN
EDISTYMISTÄ.
• KYVYT.FI –PALVELU (VIDEO), SYMBALOO –SELAINLAAJENNUS (VIDEO).
• PLE KULKEE OPPIJAN MUKANA OPPILAITOKSESTA/TYÖPAIKASTA TOISEEN – ELINIKÄISEN
OPPIMISEN NÄKÖKULMA TOTEUTUU.
Physiology of a PLE by Steve Wheeler
PLE MAHDOLLISTAA OPPIJALLE:
• METAKOGNITIIVISET TAIDOT KEHITTYVÄT – TIETOISUUS OMAN OPPIMISEN
HALLITSEMISESTA. OMIEN TIETOJEN JA TAITOJEN YMMÄRRYS KEHITTYY.
• VERKOSTOITUMISEN: OPETTAJAT, MUUT OPPIJAT, TYÖELÄMÄ, HARRASTUKSET.
• OMAN OPPIMISPROSESSIN HALTUUNTOTTAMISEN JA KÄYTETÄÄN ERI TAPOJA
OPPIA.
• ELINIKÄINEN OPPIMISEN – PLE SEURAA OPISKELUSTA TYÖELÄMÄÄN JA
TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN.
• INFORMAALIN OPPIMINEN.
OPPIMISEN TAIDOT
• JO NYT HOPS JA DIGITAALISET PORTFOLIOT, MUTTA OPPIMISEN OHJAUKSEN ELIN-IKÄISTÄ
JATKUVUUTTA EI VOIDA VARMISTAA. VAIN OPPIJA ITSE VOI OTTAA VASTUUTA OPPIMISEN
HALLINNASTA.
• OPETTAJAN OHJAUSTA TARVITAAN PLE:N YMMÄRTÄMISESSÄ JA SEN RAKENTUMISESSA.
OPETTAJAN TULEE SIIRTÄÄ OPPIJALLE PEDAGOGISTA OSAAMISTA JOTA HÄNELLÄ EI
LÄHTÖKOHTAISESTI OLE:
• OPPIMISEN TAVOITTEIDEN SUUNNITTELU
• SOVELTUVIEN TYÖSKENTELYTAPOJEN POHTIMINEN
• OSAAMISEN JA KÄSITYSTEN ESILLETUOMINEN PLESSÄ
BYOD MUUTTAA OPETUKSEN
• BYOD/T: BRING YOUR OWN DEVICE/TECHNOLOGY
• KÄYTTÄJÄ VOI TUODA OMAN LAITTEENSA JA KÄYTTÄÄ SILLÄ KOULUN
TARJOAMIA PALVELUJA.
• OPPILAITOKSEN NÄKÖKULMASTA PAINOPISTE ON TIETOVERKON, SISÄLTÖJEN JA
RAJAPINTOJEN RAKENTAMISESSA PÄÄTELAITTEIDEN YLLÄPIDON SIJASTA.
• PERINTEINEN SULJETTU LÄHIVERKKO ON KORVATTU VERKOLLA, JOHON OPPILAAT
VOIVAT LIITTÄÄ OMIA LAITTEITA.
• MOBIILITEKNOLOGIA TUO TIETOTEKNIIKAN AINA LÄSNÄ OLEVAKSI.
• MITÄ: TUOTETAAN, KÄSITELLÄÄN, TALLENNETAAN, JAETAAN.
• MISSÄ: KOULUSSA, VAPAA-AIKANA, TYÖELÄMÄHARJOITTELUSSA, MISSÄ VAAN.
• MITEN: KUVATAAN, ÄÄNITETÄÄN, KIRJOITETAAN, TEHDÄÄN ELOKUVIA.
MIKSI?
• OPISKELIJAT VOIVAT OPISKELLA OMILLA LAITTEILLAAN, JOLLOIN KOULUJEN
KUSTANNUKSET PIENENEVÄT (VARATTOMILLE ESIM. STIPENDI).
• OPPIJA SAA VALITA SELLAISEN VÄLINEEN JONKA TUNTEE ITSELLEEN SOPIVAKSI.
• SILLÄ EI PITÄISI OLLA VÄLIÄ MILLÄ LAITTEELLA TYÖSKENTELEE. ENEMMÄN PITÄISI
OLLA MERKITYSTÄ MITÄ LAITTEELLA TEKEE.
• OPPILAITOKSEN SITOUTUMINEN YHTEEN KÄYTTÖJÄRJESTELMÄÄN JA
LAITEKANTAAN VOI AIHEUTTAA LOUKUN JOS KYSEISIÄ LAITTEITA EI ENÄÄ TUETA
TAI NE MUUTEN JÄÄVÄT KEHITYKSESTÄ JÄLKEEN.
• SIIRTYMINEN EI-DIGITAALISESTA YHTEISKUNNASTA DIGITAALISEEN TULEE NÄKYÄ
KUSTANNUSTEHOKKAASTI MYÖS OPETUKSESSA JA OPPIMISESSA.
BYOD -ORGANISAATION TEKNOLOGIAA
• PÄÄOSA OHJELMISTOISTA JA SISÄLLÖISTÄ ON SELAINPOHJAISIA. NE ON TOTEUTETTU
ESIMERKIKSI SELAINPOHJAISELLA HTML5-TEKNIIKALLA, JOTTA NIITÄ VOI KÄYTTÄÄ MILLÄ
TAHANSA LAITTEELLA.
• TOINEN KESKEINEN KOMPONENTTI ON VERKKOINFRASTRUKTUURI. KÄYTTÄJIEN TUNNISTUS JA
RIITTÄVÄ KAPASITEETTI AVAINASEMASSA.
• PILVIPALVELUT JA BYOD LIITTYVÄT VAHVASTI TOISIINSA, KOSKA MOLEMMISSA KESKEINEN
KÄYTTÖVÄLINE ON NETTISELAIN.
• YLEISEN IT-KASVATUKSEN NÄKÖKULMASTA ON EDUKSI, ETTÄ KOULUSSA ON PALJON ERILAISIA
LAITTEITA.
OPPIJAN TAIDOT KASVAVAT
• HENKILÖKOHTAINEN OMISTAJUUS.
• OPITAAN KOKEILUN JA LEIKIN KAUTTA, VERTAISOPPIMINEN.
• KULTTUURIN MUUTOS: DIGILUKUTAITO:
• TIEDON KÄSITTELY, MEDIA, KANSAINVÄLISYYS, VERKOSTOT, DIGIKANSALAISUUS
• TYÖELÄMÄN TAIDOT:
• MOBIILIOPPIMISEN TAIDOT, YHTEISTYÖ, KOMMUNIKOINTI, VERKOSTOTAIDOT, LUOVUUS, KRIITTINEN
AJATTELU
TUETUT PALVELUT VS. AVOIMET YMPÄRISTÖT
• TIETOTURVA, YKSITYISYYS JA IDENTITEETTI HUOMIOITAVA.
• OPPILAITOKSELLA JURIDINEN VASTUU OPISKELUUN LIITTYVÄSTÄ TYÖSKENTELYSTÄ.
• SOMEN PALVELUJEN KÄYTTÖÖN OLTAVA OPISKELIJAN (ALAIKÄISELTÄ HUOLTAJAN)
SUOSTUMUS! – MITKÄ OVAT VAIHTOEHTOISET SUORITUSTAVAT, JOS EI OLE
SUOSTUMUSTA.
• JOS PALVELUUN EI TARVITA TUNNUKSIA, EIVÄTKÄ OPISKELIJAT TALLENNA PALVELUUN
TEOSKYNNYKSEN YLITTÄVIÄ MATERIAALEJA, PALVELUA VOI KÄYTTÄÄ OPETUKSESSA –
EI TARVITA ERILLISIÄ LUPIA JA OPISKELIJAT VOI VELVOITTAA PALVELUN KÄYTTÄMISEEN .
• MAHDOLLISET OPPILAITOKSEN OMAT LINJAUKSET SOMEN KÄYTÖSTÄ OTETTAVA
HUOMIOON.
• OPISKELIJOITA OPASTETTAVA PALVELUIHIN REKISTERÖITYMISESSÄ, KÄYTTÖEHDOISTA,
TURVALLISESTA KÄYTÖSTÄ, NETIKETISTÄ JA SOMEKETISTÄ.
MIHIN MOBIILI SOVELTUU
• TIEDON HANKINTAAN
• TUOTTAVUUDEN TYÖKALUT
• YHTEINEN TYÖSKENTELYYN
• VERKOSTOITUMISEEN
• KOMMUNIKOINTIIN
• JAKAMISEEN VERKOSTOIHIN
MENIKÖ JUNA JO?
• 18,3 -VUOTIAS KESKIVERTONUORI KÄYTTÄÄ SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUITA NOIN 1418 TUNTIA VIIKOSSA.
• SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUIDEN KÄYTTÖ PAINOTTUU SELKEÄSTI KLO 15-01 VÄLISEEN
AIKAAN. YLEISIN AIKA NUORILLA ON KÄYTTÄÄ SOSIAALISTA MEDIAA ILTAISIN KLO 18 –
21 VÄLISENÄ AIKANA.
• NUORISTA JOPA 75 % KÄYTTÄÄ SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUITA ÄLYPUHELIMELLA.
• TUTKIMUKSEN (N=3214) PERUSTEELLA NUORTEN PALVELUIDEN KÄYTTÄMINEN TUSKIN
MUUTTUU RADIKAALISTI AINAKAAN VUOTEEN.
ÄLYPUHELIN ON NUOREN TÄRKEIN VÄLINE
• ÄLYPUHELIN ON YKSINKERTAISESTI ELÄMÄN TÄRKEIN ESINE MONILLE NUORILLE.
• SYY ÄLYPUHELIMEN SUOSIOON ON SE, ETTÄ SILLÄ PIDETÄÄN YHTEYTTÄ KAVEREIHIN.
• NOPEASTI SUOSITUKSI YHTEYDENPITOTAVAKSI ON TULLUT ÄLYPUHELIMISSA TOIMIVA ILMAINEN
VIESTISOVELLUS WHATSAPP.
• ”JOS ÄLYPUHELINTA EI OLE, JÄÄ VÄISTÄMÄTTÄ KAVERIPORUKAN ULKOPUOLELLE”
KANSALLINEN
NUORISOTUTKIMUS 2013
MOBIILI OPETUKSEN OPPIMISEN TUKENA
• TUKEE ERILAISIA OPPIMISTYYLEJÄ
• AUTENTTISET TILANTEET, NIIDEN DOKUMENTOINTI
• POIS LUOKKAHUONEESTA, MOBIILIUS, TAVOITETTAVUUS
• ITSEARVIOINTI JA REFLEKTIO
• OPISKELIJA AKTIIVISENA TUOTTAJANA
• OPITTU NÄKYVÄKSI
• OHJAUS
ESIMERKKI: PIENI KYSELY
• MENE MOBIILILAITTEESI SELAIMELLA OSOITTEESEEN M.SOCRATIVE.COM
• MENE HUONEESEEN 102831
• VASTAA KYSYMYKSIINI, KUN ANNAN SINULLE LUVAN, MOBIILILAITTEELLASI
VOISIN ANTAA OPPIJOIDENI
VAPAASTI KÄYTTÄÄ ÄLYLAITTEITA LUENNOLLANI?
• A = KYLLÄ
• B = EI
• C = VAIN TIETYISSÄ AINEISSA
• D = VAIN MÄÄRÄTYISSÄ TEHTÄVISSÄ
• MULTIPLE CHOICE
MOBIILILAITTEET YLEISTYVÄT OPETUKSESSA
• A = 1 – 2 VUOTTA
• B = 3 – 5 VUOTTA
• C = NIIDEN KÄYTTÖÄ RAJOITETAAN
• D = TULEE JOKIN UUSI TEKNOLOGIA
• E = KIRJA SÄILYY PÄÄASIALLISENA OPETUKSEN MEDIANA
• MULTIPLE CHOICE
MILLAISEEN OPETUKSEEN / OHJAUKSEEN
MOBIILILAITTEET PARHAITEN SOPIVAT?
• VASTAA AVOIMEEN KYSYMYKSEEN PARILLA LAUSEELLA.
• SHORT ANSWER
VASTAUKSIA
• PALVELULUOTAINTEN DOKUMENTOINTIIN.
• TIEDON NOPEAAN HANKINTAAN
• TIEDONHANKINNAN OPETUKSEEN
• OPISKELIJAN OMAN OPPIMISEN REFLEKTOINTIIN
• "ETUKÄTEISTEHTÄVIIN, PROJEKTIOPINTOIHIN,"
• MONENLAISEEN. ESIMERKIKSI SISÄLLÖNTUOTANTOON, YHTEISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÄMISEEN.
• TIEDON JA ESIM. SANASTON HAKUUN TEHTÄVIÄ TEHDESSÄ
• LÄHES KAIKKEEN RIIPPUU INNOVATIIVISUUDESTA!
• "SANOJEN TARKISTAMISEEN JA TIEDON NOPEAAN ETSIMISEEN JA TARKISTAMISEEN"
• "TYÖELÄMÄLÄHEISEEN JA – LÄHTÖISEEN NOPEASTI KEHITTYVIIN AIHEISIIN"
• "TIEDONHANKINTAAN, SÄHKÖISTEN SANAKIRJOJEN KÄYTTÖ, LYHYIDEN VERKKOHARJOITUSTEN TEKEMINEN "
• "LYHYT NOPEA INTERAKTIIVINEN TIEDONVAIHTO. "
VASTAUKSIA
• PROJEKTEIHIN, AMMATILLISIIN JA SYVENTÄVIIN OPINTOIHIN
• TIEDONHAKU, YHTEISÖLLINEN TYÖSKENTELY, VIESTINTÄ JA KOMMUNIKOINTI, VERKOTTUMINEN
• ETÄOPETTAMISEEN. LUOKAN HILJAISEEN VUOROVAIKUTUKSEEN.
• SANAKIRJAN KÄYTTÖ, ÄÄNITTEIDEN KUUNTELU, VIDEOIDEN KATSELU, TIEDONHAKU, TOISTEN OPISKELIJOIDEN VERKKOON TUOTTAMAN
MATERIAALIN KOMMENTOINTI, ESIM. LISÄKYSYMYKSET
• KAIKENLAISEEN, KOSKA MOBIILITEKNOLOGIA ON OSA ARKEA JO NYT. EHDOTTOMASTI VIESTINTÄÄN, VUOROVAIKUTUKSEEN SIIS
KIELTEN JA VIESTINNÄN OPETUKSEEN.
• "TÄSMÄKYSYMYKSIIN, TILANNEKOHTAISIIN TARKENNUKSIIN (OPETUSALANA VIESTINTÄ)"
• VERKOSSA OLEVAN MATERIAALIN KÄYTTÖÖN, ESIM. TEKSTIT, VIDEOT, SANAKIRJA. KOMMUNIKOINTIIN TOISTEN OSALLISTUJIEN
KANSSA. MATERIAALIN TUOTTAMISEEN, ESIM. VIDEOT
• "TIEDONHAKU, VERTAISARVIOINTI, ITSEREFLEKTIO, TEHTÄVIEN TALLENNUS JA LEVITYS."
• AUTENTTISIIN TYÖELÄMÄLÄHTÖISIIN PROJEKTIOPPIMISIIN ELI SIIHEN MIHIN MINUN AMKISSANI JUURI PYRITÄÄN.
• TIEDONHAKUUN, LINKKIEN JAKAMISEEN, VERKKOKESKUSTELUUN
• KIELTENOPETUKSESSA RAKENTEIDEN MEKAANISEEN HARJOITTELUUN, VIDEO JA ÄÄNILEIKKEIDEN JAKAMISEEN, OPISKELIJOIDEN OMIEN
TUOTOSTEN JAKAMISEEN RYHMÄLLE, OPPIMATERIAALIN KÄYTTÄMISEEN.. EN TIEDÄ OIKEASTAAN MIHIN EI VOISI KÄYTTÄÄ
VASTAUKSIA
•
TIEDONHAKUUN ERI PAIKOISTA VAPAASTA VERKOSTA SEKÄ TIETOKANNOISTA. RYHMÄTEHTÄVIEN TEKEMINEN.
•
"TIEDONHANKINTA, TEKSTINTUOTTAMINEN, TENTTIOSAAMISEN OSOITTAMISEEN, VIESTINTÄÄN LIITTYVIIN TEHTÄVIIN"
•
"TIEDON HANKINTAAN, AIHEESTA VIDEOIDEN ETSINTÄÄN, HAVAINNOLLISTAMISEEN, TEHTÄVIIN, KEISSEHIN, YHDESSÄ TYÖSKENTELYYN, KESKUSTELUUN, TIEDON NOPEAAN
VAIHTOON"
•
MOBIILILAITTEET SOPIVAT HYVIN ESIM. MONIMUOTO-OPETUKSEEN JA VERKKO- JA VIRTUAALIOPETUKSEEN. OPETUKSEEN, JOSSA OLLAAN VÄHÄN PAIKALLA. SILLOIN
MOBIILILAITTEET MAHDOLLISTAVAT OPISKELIJAN INTEGROITUMISEN OPISKELUYMPÄRISTÖÖN.
•
TIEDONHAKUUN, KESKUSTELUUN (KIRJOITETTUNA, KUVINA, LUONNOKSIA...), VIDEONTEKOON
•
ESIM. TÄMÄN TYYPPISEEN REAKTIIVISEEN TOIMINTAAN, IDEOINNIN YMS. TYÖKALUNA. VIDEOIDEN TYÖSTÄMISEEN, TIEDON HAKUUN, KUVAAMISEEN ELI HYVIN
MONENLAISEEN TOIMINTAAN.
•
"VUOROVAIKUTTEISEEN, TUOTTAVAAN ( OPISKELIJA), TIETOA HAKEVAAN, POHDISKELEVAAN, KRIITTISEEN. VAATII TODELLA OPISKELUTAITOJA JA OMAN OPPIMISEN
HALTUUN OTTOA."
•
KIELENOPETUKSESSA KULTTUURINTUNTEMUKSEN, TOIMINTAYMPÄRISTÖJEN TUNTEMUKSEN OPPIMISESSA, KIELIOPPI JA SANASTOHARJOITUKSISSA. IHAN MISSÄ VAAN!
•
TIEDONHAKUUN.
•
"ERILLISET VERKKOKURSSIT, JOTKA KOKONAAN VERKOSSA. FLIBBED LEARNING: TUTUSTUTAAN ESIM. ENGLANNINKIELISEEN MATERIAALIIN ENSIN KOTONA JA
KESKUSTELLAAN TUNNILLA KONTAKTIN OTTAMISEEN ESIM HAASTATTELUISSA, LIIKEVIESTINNÄN KURSSILLA TEHTÄVÄ YRITYSHAASTATTELU"
•
MOBIILILAITTEET SOVELTUVAT VERKKOLUENTOJEN KUUNTELUUN (ETÄOPISKELU) JA VUOROVAIKUTTEISEEN TYÖSKENTELYYN SEKÄ ETÄOPISKELUN ETTÄ KASVOKKAISEN
VUOROVAIKUTUKSEN TUEKSI. MOBIILILAITTEET SOVELTUVAT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUEKSI MONIN TAVOIN, KUNHAN NIISTÄ JA NIISSÄ KÄYTETYISTÄ OHJELMISTOISTA
EI TULE ITSEISARVO OPITTAVAN SISÄLLÖN KUSTANNUKSELLA, MIKÄ MIELIKUVA VALITETTAVASTI TOISINAAN SYNTYY VERKKOPEDAGOGIIKAN MAHDOLLISUUKSISTA
KESKUSTELTAESSA.
SOSIAALISEN MEDIAN HALLINTA ON VÄLTTÄMÄTÖN
TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄTAITO
• TAITOJA TARVITAAN ERITYISESTI TIETOTYÖSSÄ: MUUTOS ON KIIHKEINTÄ MEDIASSA,
MARKKINOINNISSA JA JÄRJESTÖISSÄ
• SOSIAALISEN MEDIAN HALLINTA VAIKUTTAA PALJON YRITYSKUVAAN. SE ON NOPEA VÄLINE, JOSSA
PITÄÄ REAGOIDA NOPEASTI ESIIN NOUSEVIIN ASIOIHIN.
• VANHAT PÖLYTTYNEET INTRANETIT JA TIEDOSTOJEN SIIRTELY KANSIOSTA TOISEEN ALKAA JÄÄDÄ
TAAKSE. YRITYSTEN SISÄISET SOSIAALISISTA INTRANETIT ALKAVAT VÄHITELLEN YLEISTYÄ. NE
MUISTUTTAVAT ESIMERKIKSI FACEBOOKIA.
• TARVITAAN NIITÄ, JOTKA NÄYTTÄVÄT ESIMERKKIÄ, KANNUSTAVAT JA JAKAVAT OMAA
OSAAMISTAAN. SOSIAALINEN VIESTINTÄ EI LÄHDE TOIMIMAAN NIIN, ETTÄ POMO KÄSKEE MENNÄ
TÄYTTÄMÄÄN OMAN PROFIILIN.
• ”SOMESSA VERKOSTOITUNUT AMMATTILAINEN SAA SUORAA ETUA VERRATTUNA MUIHIN
TYÖNHAKIJOIHIN. ” , HEIKKI WAHLROOS, SOME HUNTERS REKRYTOINTIFIRMA
AMMATILLINEN NÄKÖKULMA
• YRITYKSET ETSIVÄT TYÖNTEKIJÖITÄ SOSIAALISTA MEDIAA HYÖDYNTÄEN (ESIM REZCORE
ANALYTICS FOR JOB SEARCH)
• NÄKYVYYS MM. LINKEDIN, SLIDESHARE, YOUTUBE, TWITTER, VERKKOJULKAISUT (ESIM. BLOGIT,
KESKUSTELUPALSTAT) ON ENTISTÄ TÄRKEÄMPÄÄ
• KYSE OLEMASSA OLEMISESTA, AVOIMMUUDESTA, LUOTTAMUKSEN SYNNNYTTÄMISESTÄ: MITÄ
MINÄ OSAAN, MITÄ ANNETTAVAA MINULLA ON, MILLAINEN PERSOONA OLEN
ORGANISAATION NÄKÖKULMA JA TYÖNTEKIJÄT
VIESTINNÄN TOIMIJOINA
• ASIAKASLÄHTÖISYYS
• TIEDOTTAMINEN KAIKILLE SIDOSRYHMILLE
• OSAAMISEN JAKAMINEN
• LÄPINÄKYVYYS
• VIRALLINEN JA EPÄVIRALLINEN VIESTINTÄ (SOME –OHJEET)
VIE, ÄLÄ ANNA VIEDÄ!
• SEURAA MITÄ MUUT TEKEVÄT, SAMALLA ALALLA TAI YLEISESTI
• TUTUSTU VÄLINEESEEN ITSE - OTA SE KÄYTTÖÖN, OPETUKSESSA OPPIMISESSA,
HENKILÖKOHTAISESSA ELÄMÄSSÄ!
• SUUNNITTELE TOIMINTAA JA TOIMINTATAPOJA YHDESSÄ, KERÄÄ KOMMENTTEJA, LINKITÄ,
VERKOSTOIDU
• MIETI MIKÄ ON SEURAAVA ASKEL?