Työssäoppiminen oppimismenetelmänä

Download Report

Transcript Työssäoppiminen oppimismenetelmänä

3. Työssäoppiminen oppimismenetelmänä
http://topirkka.fi
3.1
Erilaiset opiskelijat työpaikalla
(1/3)
• Ihminen oppii
– 20 % kuulemalla
– 30 % näkemällä
– 50 % kuulemalla ja näkemällä
– 70 % puhumalla, kuulemalla ja näkemällä
– 90 % tekemällä, puhumalla, kuulemalla ja näkemällä
!
Selosta, näytä, anna opiskelijan itse kokeilla, perustele, kertaa.
Monta tapaa oppia, yhdistele kaikkia näitä
•
•
•
•
•
•
•
tekemällä ja kokeilemalla
liikkumalla
näkemällä
kirjoittamalla
kuulemalla ja kuuntelemalla
puhumalla
lukemalla
•
•
•
•
•
•
väreillä ja muodoilla
rytmillä ja musiikilla
ryhmässä tai yksin
hitaammin tai nopeammin
paloina tai kokonaisuuksina
aamulla tai illalla
Hyvän oppimisen edellytykset
• oppiminen koetaan mielekkääksi
• sisäinen motivaatio
• oppiminen tarjoaa onnistumisen
kokemuksia
!
• oppimisprosessiin kuuluu
soveltamista
• oppiminen on aktiivista
• opitaan kokonaisuuksia
Hyvä työilmapiiri luo hyvät oppimisen edellytykset.
(2/3)
3.3
Oppimisilmapiiri ja motivointi
(1/2)
Oppimismyönteinen ilmapiiri
• oppimisympäristön ilmapiiri vaikuttaa merkittävästi työssäoppimisen
onnistumiseen
• työorganisaation yksilöt ja heidän käyttäytymisensä eri tilanteissa näkyy ja
välittyy työssäoppijalle oppimisilmapiirinä
• hyvään oppimisilmapiiriin kuuluu tiedon ja osaamisen jakaminen
työyhteisössä
• hyvässä työssäoppimisympäristössä ristiriidat ja konfliktitilanteet selvitetään
Motivaatio
(2/2)
• Oppijan suoritusta säätelevät valmius ja motivaatio
– valmius vaikuttaa siihen, mitä yksilö osaa tehdä
– motivaatio määrää, mitä hän haluaa tehdä
• Motivaation lisääminen parantaa niiden oppijoiden suoritustasoa, joilla on
riittävät valmiudet suoriutua annetusta tehtävästä
• Työpaikkaohjaajan kannustava toiminta lisää motivaatiota
• Motivaation luominen
• Oppimismotivaatioon vaikuttavat asiat
– persoonallisuus
– fyysinen ympäristö
– sosiaalinen vuorovaikutus
– opimistehtävät
3.4 Vuorovaikutustaidot
(1/2)
• Työpaikkaohjaajan tärkeä tehtävä on huolehtia vuorovaikutuksen
toimivuudesta opiskelijan ja työpaikan välillä
• Vuorovaikutuskanavan on oltava kaksisuuntainen
– viestien lähettämistä
– vastaanottamista
• Opiskelijan vuorovaikutusosaaminen ei aina ole aikuisen tasolla
• Hyvän ammatillisen vuorovaikutuksen edellytykset:
– vuorovaikutusvastuu
– hyvä tahto – välittäminen
– ihmisen kunnioitus
– vastuu omista ajatuksista, tunteista ja teoista
– oikein kuuleminen – ymmärtäminen
– tärkeiden asioiden sanominen – rehellisyys, ”suoraselkäisyys”
– keskustelutaito
Vuorovaikutustaidot
(2/2)
Muistilistaa vuorovaikutustilanteisiin
•
•
•
•
asenne
oppijan mielenkiinto
innostus opastaa
oppimisen vaikeudet
(luki, hahmotus, keskittyminen)
• ympäristöolosuhteet
•
•
•
•
•
•
aika ja oikea ajoitus
ammattikieli
pelko, ujous, arkuus
oppijan kuunteleminen
työpaikan tavat
huumori