Ovaj projekt financira EU

Download Report

Transcript Ovaj projekt financira EU

Ovaj projekt financira EU

Projekt: „ME4CataLOgue – Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva temeljen na ishodima učenja”

Projekt provode: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb Tehnički fakultet, Rijeka Institut za razvoj obrazovanja, Zagreb Sufinanciranje EU: 305.341,41 EUR

Ovaj projekt financira EU

Daljnji razvoj i provedba HKO

Projekt se provodi u okviru programa IPA, komponenta IV, grant shema: „Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira”

Ovaj projekt financira EU

Hrvatski kvalifikacijski okvir

Instrument uređenja sustava Republici Hrvatskoj koji osigurava: kvalifikacija • jasnoću, u • pristupanje stjecanju, pouzdano stjecanje, • prohodnost, • kvalitetu kvalifikacija • kao i povezivanje razina kvalifikacija u Republici Hrvatskoj s razinama kvalifikacija Europskoga kvalifikacijskog okvira (EKO)

Ovaj projekt financira EU

Hrvatski kvalifikacijski okvir

HKO ima reformsku ulogu u sustavu obrazovanja uključuje: • obrazovne programe i

temeljene na ishodima usklađene s potrebama tržišta rada

, što

učenja

transparentne kriterije ocjenjivanja

ishoda učenja, • razvoj kriterija i procedura za

vrednovanje priznavanje ishoda neformalnog i informalnog učenja

,

i

• osnaživanje i daljnji razvoj

osiguranje kvalitete cjeloživotnog učenja

stjecanja svih kvalifikacija.

te

Ovaj projekt financira EU

Ovaj projekt financira EU

Osnovni podaci

Naziv projekta: „ME4CataLOgue (Mechanical Engineering for CataLOgue) – Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva temeljen na ishodima učenja” 4 strojarska fakulteta

ME4CataLOgue

L earning O utcomes for

Ovaj projekt financira EU

Osnovni podaci

Nositelj:

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Partneri:

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb Tehnički fakultet, Rijeka Institut za razvoj obrazovanja, Zagreb

Ovaj projekt financira EU

Suradnici

Osnovni podaci

Ovaj projekt financira EU

Osnovni podaci

Ukupna vrijednost:

421.276,78 EUR

EU sufinancira: 305.341,41 EUR

Trajanje:

18 mjeseci

Ovaj projekt financira EU

Lokacija i sektor

Mjesto provedbe:

Brodsko-posavska županija Splitsko-dalmatinska županija Primorsko-goranska županija Zagrebačka županija Grad Zagreb

Sektor:

Obrazovanje – visoko obrazovanje

Ovaj projekt financira EU

Opis projekta

Opći cilj projekta je osigurati

poboljšavanje visoko-obrazovnog sustava u

sektoru strojarstva u

kontinuirano

Republici Hrvatskoj vezanog uz

prenosivost i priznavanje kompetencija i kvalifikacija u skladu s potrebama tržišta rada

na nacionalnoj, a kako bi se

mobilnosti

također i na EU razini, podržao sustav

kao i transparentnosti i zapošljivost

inženjera strojarstva.

Specifični ciljevi: Razvoj standarda kvalifikacija za studije strojarstva Razvoj kapaciteta visoko-obrazovnih institucija za definiranje/poboljšanje ishoda učenja i za implementaciju studentu usmjerenog učenja Krajnji korisnici: studenti, sveučilišni profesori, zaposleni, poslodavci (tržište rada), društvena zajednica

Ovaj projekt financira EU

Aktivnosti

WP 1.1.1 Upravljanje projektom; WP 1.1.2 Uspostavljanje i razvoj povezanosti dionika; WP 1.2.1 Priprema za izradu standarda kvalifikacija; WP 1.2.2 Izrada standarda kvalifikacija; WP 1.2.3 Verifikacija i objava standarda kvalifikacija; WP 1.3.1 Diseminacija rezultata i ishoda projekta; WP 1.4.1/2.1.1 Treninzi i radionice za razvoj kapaciteta.

Ovaj projekt financira EU

Vremenska traka

Faza 1 • Mjesec provedbe: 1-5 • Formiranje projektnog tima, Koordinacijskog odbora i Radnih skupina za izradu standarda kvalifikacija; Analiza i usporedba studijskih programa i istraživanje o poželjnim kompetencijama inženjera strojarstva Faza 2 • Mjesec provedbe: 6-14 • Izrada standarda kvalifikacija (seminari radionice, studijsko putovanje) Faza 3 • Mjesec provedbe: 15-18 • Objava standarda kvalifikacija, međunarodna stručna konferencija

Ovaj projekt financira EU

Očekivani rezultati

• Uspostavljeno održivo partnerstvo i povezanost dionika • Standard kvalifikacija u sektoru strojarstva • Javnost i dionici su informirani o standardu kvalifikacija i promjene paradigme u obrazovanju • Educirani profesori i studenti o ishodima učenja, standardu kvalifikacija i novim metodama poučavanja

Ovaj projekt financira EU

HVALA NA PAŽNJI!

Kontakt podaci:

prof. dr. sc. Jani Barle – koordinacijski odbor - FESB [email protected]

(021) 305930 prof. dr. sc. Gojmir Radica - koordinacijski odbor - FESB [email protected]

(021) 305955 prof. dr. sc. Dražan Kozak, voditelj projekta [email protected]

ME4CataLOgue – Potražite nas na (035) 49 34 00 Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i ni na koji se način ne može smatrati da odra žava gledišta Europske unije.