Transcript Ek slaytlar

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Kavramsallaştırma, İşletimselleştirme

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri www.acikders.org.tr

1

Plan

• Kavram • Kavramsallaştırma • İşletimselleştirme • Kavramsallaştırma ve işletimselleştirme örnekleri

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri www.acikders.org.tr

2

Kavram

• Kavram: “Bir dizi gözlem, duygu ve düşünceyi özetleyen bir zihinsel imge” • Sözcüklerin günlük dilde gevşek kullanımı • Bilim dilinde sözcüklerle tam olarak ne demek istendiği açıklanmalı • Kavramları kavramsallaştırmak, işletimselleştirme ve ölçmenin temelidir

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri www.acikders.org.tr

3

Berkin . . .

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri www.acikders.org.tr

4

“Orantısız güç kullanımı” kavramı?

• Orantısız güç kullanımı (Disproportionate use of force) • Orantısallık hukuki bir kavram ( http://en.wikipedia.org/wiki/Proportion ality_(law))

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri www.acikders.org.tr

5

Orantılılık

• Hukuki bir kavram • Orantılılık “daha önceki bir hasar ya da yaralanmayla ilişkili olamaz – saldırganlığı yasal olarak sona erdirmek amacıyla ilgili olmak zorunda” • “orantılılık gücün spesifik olarak silahlı bir saldırıyı sona erdirmek için kullanılıp kullanılmadığıyla ilgilidir. Dolaylı olarak, güç başka bir amaçla kullanıldıysa, örneğin sivillere gereksiz yere zarar verildiyse, aşırı olur.” Kaynak: http://jcpa.org/article/did-israel-use-%E2%80%9Cdisproportionate-force%E2%80%9D-in-gaza/

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri www.acikders.org.tr

6

Aşırı güç kullanımı

• Aşırı güç kullanımı (Excessive use of force) • “Aşırı güç”ün somut bir tanımı yok ama “makul olandan daha fazla güç kullanılması” olarak tanımlanıyor • Aşırı güç kullanımı insan haklarını, kişinin anayasal haklarını ihlal ediyor

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri www.acikders.org.tr

7

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri www.acikders.org.tr

8

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri www.acikders.org.tr

9

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Kaynak: http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/143/31-%20ne%C5%9Fet%20ersoy.pdf

www.acikders.org.tr

10

• Konsey'den yapılan açıklamada, 'Güvenlik kuvvetlerinin güç kullanması gerektiğinde bunun gerekli hale gelmesi ve kesin bir şekilde orantılı olması gerekir. Örneğin bazı kararlarda Mahkeme (AİHM), hastaneler de dahil olmak üzere kapalı alanlarda göz yaşartıcı gaz kullanımının gerekli ya da orantılı olmadığı sonucuna varmıştır'

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri www.acikders.org.tr

11

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Kaynak: http://jcpa.org/article/did-israel-use-%E2%80%9Cdisproportionate-force%E2%80%9D-in-gaza/

www.acikders.org.tr

12

Orantısızlık

• . . . Eğer “sivil hasarı azaltmak için bir girişimde bulunulduysa, büyük ölçüde hasar veren saldırı bile . . . yasal olur.” • Orantısızlık sivillere büyük zarar verme riskiyle karşılaştırıldığında seçilen hedefin değeri küçük olduğunda bile ordu saldırıyı seçtiğinde meydana gelir.

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Kaynak: http://jcpa.org/article/did-israel-use-%E2%80%9Cdisproportionate-force%E2%80%9D-in-gaza/

www.acikders.org.tr

13

Bu nedir?

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Kaynak: N.G. Namıkoğlu,

Türkiye’nin ağaçları ve çalıları

. İstanbul: NTV Yayınları, 2007, s. 16

www.acikders.org.tr

14

Orman nedir?

“Kendine özgü bir mikroklima yaratabilecek kadar saha ve kesafete sahip ağaç ağaççık toplulukları ile, ortak yaşam koşullarında dengeli bir şekilde yaşamını bu topluluğa bağlamış flora ve faunaya; tüm bu canlı varlıkları üzerinde barındıran araziye orman denir.”

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Kaynak: M.F. Onur, Bir orman bilim ve fen bakımından niteliğini yitirir mi? 2006. http://www.agaclar.net/forum/orman-ormancilik-orman-yanginlari-agaclandirma/1030.htm

www.acikders.org.tr

15

Ağaç nedir?

• “...boyu en az beş metre, gövde çapı da on santimetreden aşağı olmayan, dal, sürgün ve yaprakların oluşturduğu tepe tacını tek bir gövde ile taşıyan, her yıl çap artımı yaparak kalınlaşan, boy büyümesi yaparak boylanan ve dokularındaki hücrelerin büyük bölümü odunlaşmış olan uzun ömürlü odunsu bitkilerdir.” Kaynak: N.G. Namıkoğlu,

Türkiye’nin ağaçları ve çalıları

. İstanbul: NTV Yayınları, 2007, s. 16

www.acikders.org.tr

16 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Çalı nedir?

• “Toprak seviyesinden itibaren aynı ya da yakın kalınlıklarda birçok gövdesi bulunan ve en çok beş metreye kadar boylanabilen odunsu bitkilere de ‘Çalı’ adı verilir.”

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Kaynak: N.G. Namıkoğlu,

Türkiye’nin ağaçları ve çalıları

. İstanbul: NTV Yayınları, 2007, s. 16

www.acikders.org.tr

17

Ağaççık nedir?

• “Çalı ile ağaç arası, gövde yerine az odunsu birkaç daldan oluşan, boyları 2-7 metre arasında değişen taflan, fındık gibi bitkiler.” • Kaynak: http://www.sozce.com/nedir/4744-agaccik http://www.ziraatciyiz.biz/agaccik-nedir-t7525.html?s=62b7cbe847bff57c28ccf59bed27f5f5&t=7525

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri www.acikders.org.tr

18

Peki, niçin önemli?

• Bilimsel araştırmalar açısından • Politika geliştirme açısından

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri www.acikders.org.tr

19

Ağaçların sınıflandırılması

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Kaynak: N.G. Namıkoğlu,

Türkiye’nin ağaçları ve çalıları

. İstanbul: NTV Yayınları, 2007, s. 18

www.acikders.org.tr

20

Niçin önemli?

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri www.acikders.org.tr

21

Niçin önemli? (devamla)

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri www.acikders.org.tr

22

Niçin önemli? (devamla)

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Kaynak: M.F. Onur, Bir orman bilim ve fen bakımından niteliğini yitirir mi? 2006. http://www.agaclar.net/forum/orman-ormancilik-orman-yanginlari-agaclandirma/1030.htm

www.acikders.org.tr

23

Din-Siyaset Arasındaki Nedensel İlişkiler

• Kişi din aracılığıyla kontrol altına alamadığı bazı kuvvetlere tabi olduğu hissine karşı bir kişisel güvenlik mekanizması kurar • İslamiyette, seçkinler dini – halk dini şeklinde başlangıçtan beri bir ayrılık olmuştur • Osmanlıda seçkinler kültürü – halk kültürü ayrılığı vardır • Cumhuriyetin modernleştirici aydınları bu dini ikiliğe önem vermemişlerdir Kaynak: Mardin, 2008 s. 155-156

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri www.acikders.org.tr

24

Düşünce Sorusu

• Şerif Mardin’in din ile siyaset ilişkisi için kullandığı kavramları nasıl kavramsallaştırır, işletimselleştirirsiniz?

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri www.acikders.org.tr

25

Özet

• Kavram • Kavramsallaştırma • İşletimselleştirme

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri www.acikders.org.tr

26