Transcript Ip IE

dėst. Justinas Kisieliauskas
tiny.cc/justinas
Dienos Herojai
•
•
•
•
•
Globalizacija?
Globalizacijos procesai?
Ekonominė globalizacija?
Šalys globaliame kontekste?
REA, ES, Lietuva?
4
Jokių sienų (fizinių, politinių, ekonominių ir t.t.)
Nauja pilietybė (mažėjantys atstumai, patogesnės bendravimo
priemonės)
• universali kultūra, gamyba, vartojimas
• pasaulio institucijos
•
•
Ekonomika
gilėja ryšiai tarp
šalių:
ekonomikų
prekių, darbo,
kapitalo rinkų
verslo
Politika
bendra politika:
demokratijos plėtros
Mokslas
didėja plitimo
greitis:
žinios
rinkos ekonomikos inovacijos
gamybos
patirtis
Pagrindinės globalizacijos sritys
Kultūra
universalizacija
(pasaulinės
tradicijos keičia
nacionalines)
Istoriškai susiklosčiusių globalizacijos procesų
sritys
(žr. 5 etapus):
•
•
•
•
•
Komunikacijos (nuo 1850 telegrafo iki 1919 oro transporto)
Rinkos (nuo biržų 1876 ir produktų iki TUI)
Pinigai ir finansai (nuo aukso standarto 1870 iki tarptautinės bankininkystės)
Organizacijos (nuo 19 a. įmonių filialų iki JT/PB/GATT)
Sąmoningumas (nuo OŽ 1851 iki atostogų užsienyje)
9
Esminių globalizacijos įvykių ekonomikoje chronologija (1)
Etapai
I
II
Data
Įvykiai
1851
1852
1863
1864
1865
1866
1870
1872
1891
1896
1899
1918
1919
1920
1926
1929
1930
Pirmoji pasaulinė mugė
Pirmo gamybos padalinio įsteigimas užsienyje
Pirmos transnacionalinės sveikatos organizacijos pradžia
Pirmos transnacionalinės darbo organizacijos pradžia
Pirmos globalinės vyriausybinės agentūros formavimas
Pirmas nuolatinis transokeaninis telegrafo kabelis
Pirmo pasaulinio monetarinio režimo pasirodymas
Pirma turistinė kelionė aplink pasaulį
Pirmas transnacionalinis telefono ryšys
Pirmas globalus sporto įvykis
Pirmoji transnacionalinė radijo transliacija
Oro pašto inauguracija
Pirmasis transatlantinis skrydis be sustojimo
Tautų lygos inauguracija
Pirmas transatlantinis telefoninis skambutis
Pirmų ofšorinių bankinių susitarimų sukūrimas
Banko tarptautiniams atsiskaitymams formavimas
Esminių globalizacijos įvykių ekonomikoje chronologija (2)
Etapai
III
IV
V
Data
1944
1945
1948
1949
1954
1956
1962
1963
1967
1980
1981
1990
po 1990
Įvykiai
Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko sukūrimas
Jungtinių tautų sistemos formavimas
GATT pasirašymas
Pirmas tarptautinis atostogų paketas
Marlboro kaubojaus pasirodymas
Pirmas transokeaninis telefono kabelis
Pirmas telekomunikacijų satelitas
Tiesioginiai pokalbiai telefonu, transokeaninis kompiuterinis ryšys
Satelitinė televizija
Internetas
Ofšorinių centrų plitimas
Strateginių aljansų bumas
Technologijų plėtojimas ir naujovių diegimas įvairiose srityse
12
13
14
15
16
BET O KODĖL
ekonomikos (Šalys) globalėja?
•
•
•
•
•
•
•
•
Komunikacijos
Rinkos
Gamyba
Pinigai
Finansai
Organizacijos
Socialinė ekologija
Pasaulietiškas Suvokimas
NES:
Taip reikia?
Taip geriau visiems?
The new world order?
Ekonominė globalizacija
internacionalizacija
liberalizacija
universalizacija
modernizacija
deteritorizacija
Kas YRA kas
Ekonominė globalizacija – tai internacionalizacija:
tarptautinių mainų ir šalių tarpusavio santykių augimas
Ekonominė globalizacija – tai liberalizacija:
vyriausybių uždėtų apribojimų judėjimams tarp šalių liberalizacijos procesas, siekiant sukurti visiškai atvirą pasaulinę
ekonomiką
Ekonominė globalizacija – tai universalizacija:
“globalinis” reiškia “pasaulinis”, o globalizacija yra įvairių objektų ir patirties skleidimo žmonėms visuose Žemės
kampeliuose procesas, pvzd., automobilių gamyba ir vartojimas; kinų restoranų pasaulinis tinklas
Ekonominė globalizacija – tai modernizacija (arba amerikonizacija):
modernios socialinės struktūros dinamika (kapitalizmas, racionalizmas, biurokra-tizmas ir pan.), paplitusi visame
pasaulyje, pvzd., McDonaldas, Holivudas, CNN ir kt.
Ekonominė globalizacija – tai deteritorizacija (arba viršteritoriškumo plitimas): geografijos pertvarkymas, kai socialinė
erdvė jau nėra apibrėžiama nacionalinės, teritorinės erdvės, teritorinio atstumo, teritorinių sienų terminais
Ekonominės globalizacijos priežastys (1)
Racionalizmas
• visuotinis racionalizmas maksimizuoja žmogiškuosius interesus ir
veiklą
• suvokiamas tiesomis, įmanomomis nustatyti objektyviais tyrimo
metodais
• skatina greitai išspręsti problemas
• didina žmonių gyvenimo kokybę, leidžia išvengti ligų, alkio, karų,
skurdo
Kapitalizmas
• didėja pardavimų apimtys, atsiranda masto ekonomija
• pasaulinis kainų formavimas didina pelnus
• pasaulinis medžiagų pirkimas mažina gamybos sąnaudas
• pasaulinių prekių gamybos/vartojimo plėtra iššaukia papildomą kapitalo
kaupimą
Ekonominės globalizacijos priežastys (2)
Technologinės inovacijos
• oro transportas
• elektroninės komunikacijos
• skaitmeninis informacijos apdorojimas
• industrializacija
Valdymo inovacijos
• techninis/procedūrinis standartizavimas
• pinigų, investicijų judėjimo ir prekybos liberalizavimas
• nuosavybės teisių į pasaulinį kapitalą garantijos
• pasaulinių organizacijų plėtra
Valstybių vaidmuo globalinėje ekonomikoje
Šalių klasifikacija:
• mažos, didelės
• silpnos, galingos
• besivystančios, išsivysčiusios
• neturtingos, turtingos
Pajėgiausios ekonominės grupės,
remiantis pardavimų / BVP rangavimu, 2011 m.
Toliau….
PROBLEM: Pajamos, tenkančios žmogui šalyse, nėra vienodos:
æ xi ö
1 n xi
Ti = å · ln ç ÷
n i=1 m
èmø
Ti
- Theil nelygybės indeksas
n
i
xi
- individų skaičius
- indeksuojamųjų skaičius
 
- jų pajamos
i
n

xi
- vidutinių pajamų lygis
Pajamų nelygybė pasaulyje 1820 - 2000 m.
Pajamų nelygybės priežastys:
Nr.1: ŠALIES UŽDARUMAS
Uždaros ekonomikos kriterijai:
• su tarifais nesusiję ribojimai apima minimaliai 40% prekybos
• vidutiniai muitai ne mažesni kaip 40%
• juodosios rinkos valiutų kursas nuvertina valiutą 40% ir daugiau,
palyginus su oficialiu vidutiniu valiutų kursu
• socialistinė ekonomikos sistema
• pagrindinio eksporto kiekio valstybės monopolis.
Globalizacija => Integracija
(lot. integratio) – atskirų dalių/elementų jungimasis į visumą.ą
fiksuota erdvė
REA
globali erdvė
globali ekonomika
kas yra ekonominė integracija?
Ryšiai: prekybiniai, investiciniai, žmogiškieji, piniginiai, inovaciniai, informaciniai ir kt.
•
•
•
•
•
•
Panašumai traukia
Saugumas
Saugus patekimas į užsienio rinką
Masto ekonomija
Bendras problemų sprendimas
Svaresnis vaidmuo tarptautiniame lygmenyje
28
2+2*2-2/2 =?
dėst. Justinas Kisieliauskas
tiny.cc/justinas