Primjer rada univerzalne sportske škole u Petrinji

Download Report

Transcript Primjer rada univerzalne sportske škole u Petrinji

ISKUSTVA I PRIJEDLOZI
mr. Josip Mrgan
Zagreb, 19. – 20. studenoga 2011.
• Karakteristike rasta i razvoja istraživali su mnogi
istraživači (Kurelić i sur., 1971., 1975., Mraković i sur. 1985.; Findak i sur., 1996.; Neljak i
sur. 2008.).
• Rezultati tih istraživanja točno su odredili procedure
planiranja, programiranja, provođenja i kontrole efekata
odgojno – obrazovnog rada pa tako i za uzrast 6.-10.
godina koji je jedan od najznačajnijih razdoblja poticaja
rasta i razvoja.
• U pravo u tom razdoblju organizira se i provodi
Univerzalna športska škola.
• Sedentarni način življenja
djece i odraslih i školski
sustav smanjuje
slobodno vrijeme i
spontanu igru.
• Djeca prvih razreda 33%
prosječno gledaju
televizor - jedan sat, 44%
- dva sata, 15% tri sata.
• Isti uzorak 38% - jedan
sat provede za
računalnim igricama, 8%
- dva sata itd.(Jureša 2006.)
 od 4 do 6 sati sjedenja u školskoj klupi
 od 1 do 3 sata sjedenja pred TV ekranima ili uz
elektroničke igre
 do 2 sata na ostale sjedeće aktivnosti u
vanškolsko vrijeme
 četveroškolci provode u kretanju oko 58 minuta,
a osmoškolci 34 minute dnevno!
 pojava ključeva oko vrata (tz. da dijete zadnje
odlazi iz kuće i prvo dolazi kući)
 slobodan prostor za igru je ograničen, posebno u
urbanim sredinama
• Učenici školske dobi – usporena faza rasta i
razvoja (harmoničan i skladan razvoj).
• Mišići nisu dosegli potpunu zrelost pa može doći
do uganuća i iščašenja zglobova.
• Učenici prvog razreda imaju povišeni krvi tlak.
• Frekvencija srca u mirovanju je oko 80 o/min i
postupno se približava onoj u odrasloj dobi pa se
može razvijati aerobna izdržljivost (razvijamo je
intervalnim pristupom).
• Motorički razvoj određuje proces mijelinizacije
koja završava oko 9/10 godina što stvara dobre
preduvjete za razvoj koordinacije (sadržaji s
loptom).
• Počelo se s radom školske
godine 2008./2009. do
2011./2012. (Prvi razred)
• U tri odjela je vježbalo 79
učenika.
• Ukupno se realiziralo 1225
sati nastave TZK + 748 sati
UŠŠ. Ukupno je 1973 sata
organizirane tjelesne
aktivnosti.
• Unutar ove satnice bilo se
60 sati na nastavi poduke
plivanja.
• Trajanje nastave bilo je 2 x
45 minuta u zajedničkom
radu s učiteljicama.
KOORDINACIJA
(MPN)
BRZINA
(MTR)
MOTORIČKE
SPOSOBNOSTI
FLEKSIBILNOST
(MPR)
REPETATIVNA SNAGA
(MPT)
EKSPLOZIVNA SNAGA
(MSD)
UZORAK VARIJABLI
 TJELESNA VISINA (ATV)
 TJELESNA MASA (ATT)
 POSTOTAK MASNOG
TKIVA
 INDEKS TJELESNE
MASE
 PRENOŠENJE S
PRETRČAVANJEM
(AGILNOST)
 PRETKLON U USKOM
RAZNOŽENJU
(FLEKSIBILNOST)
 PODIZANJE TRUPA IZ
LEŽANJA (REPETITIVNA
SNAGA)
 TRČANJE 600/800 M
UZORAK VARIJABLI
 TJELESNA VISINA (ATV)
 TJELESNA TEŽINA (ATT)
 TRČANJE NA 20 M
(TR20M), brzina
 LOPTA-NOGA-ZID (LNZ),
koordinacija+preciznost
 GAĐANJE METE
POSTAVLJENE NA ZID
(GADJ), preciznost
 TRČANJE S
PREPREKAMA (TRCPR),
koordinacija
 BACANJE
MEDICINKE(MBM),
eksplozivna snaga
• TEŽITI JEDINSTVENOM MODELU s ciljem
usmjeravanja prema određenoj skupini i to:
• Športske igre, borilački športovi, šprinterske
discipline, gimnastika i sl. ili
• grupacijama borilačkih športova, estetskih
športova, cikličkih športova tipa izdržljivosti i
športova brzinsko-snažnog karaktera.
• Utemeljiti bazu podataka tj. uspostaviti asustav
prepoznavanja,praćenja i usmjeravanja učenika osobito
onih nadarenih za šport
• mršaviji i niži rastom s povećanim
vrijednostima brzine alternativnih pokreta,
koordinacije pokreta, eksplozivne snage i
fleksibilnosti – grupacija športska gimnastika,
borilački športovi, skokovi u vodu, umjetničko
klizanje, jedrenje i sl.
• PovećanA dimenzionalnost kostura, mase i
volumena tijela, brzine alternativnih pokreta,
eksplozivne snagei fleksibilnosti – većina
atletskih disciplina, plivanje, veslanje i sl.
• Povećana dimanzionalnost kostura,
koordinacija tijela, brzina alternativni pokreta
nogu, eksplozivna snaga nogu i fleksibilnost –
športske igre itd.
DIJAGNOSTIKA




Određene motoričke
sposobnosti mogu ukazati o
kakvim se učenicima radi:
BRZINA – dobri rezultati
ukazuju na brz prolaz
informacija kroz sinapse
PRETKLON (fleksibnilnost) –
dijete nije u stresu
IZDRŽLJIVOST – vrijedni i
marljivi učenici
EKSPLOZIVNA SNAGA +
BRZINA i slaba
IZDRŽLJIVOST + STATIČKA
SNAGA = konfliktno dijete s
puno problema u školi
 Utjecalo se na višestrani
kinantropološki razvoj
 Osnovni oblici kretanja:
svladavanje prostora,
prepreka, otpora i
manipuliranje objektima)
 PrimjenjIvali smo
športove: atletika,
športska gimnastika,
elementarne igre,
štafetne igre,
momčadske igre,
rukomet, futsal, košarka,
plesne strukture,
borilački športovi, hokej
na travi/dvorani,
badminton i skijanje itd.
• Na nastavu su dolazili istaknuti športaši i treneri
(plivanje, športska gimnastika, dvoranski hokej
• Natjecanje u graničaru
• Učenici trećih razreda bili su na poduci
neplivača u Športsko- rekreacijskom centru
Sisak
• Nastavu vode učitelji – kineziolozi (zaposlenici
ŠRC Sisak) uz pedagošku pratnju učiteljica
• Plivanje se provodilo u fondu od 20 sati ,
jednom tjedno
• Učenici UŠŠ sudjelovali
su na kadetskim
utakmicama kao
navijači (rukomet,
košarka, dvoranski
hokej, futsal)
• Sudjelovali u
projektima HŠŠS
• Objavljivali znanstvena
priopćenja na temelju
praćenja rada i
napretka učenika
• Održavali roditeljske
sastanke
Tjelesna visina
Tjelesna težina
RH (Medved,1962)
122,01 cm
119,3 cm
22,72 kg
22,08 kg
Neljak,2008
124,22 cm
124,16 cm
24,06 kg
24,12 kg
I.OŠ Petrinja,2008.
124,85 cm
129,0 cm
27,85 kg
28,90 kg
Petrinjski učenici, a posebno učenice su više i teže.
1 c razred ima teže i više učenike/ce.
• Objavljivali smo stručno- znanstvena priopćenja
na temelju praćenja rada i napretka učenika.
izabrani
ostatak
t-value
df
p
ATV
130,03
130,82
-0,37
33
0,72
ATT
27,67
32,72
-1,94
33
0,06
M20
4,43
4,83
-4,06
33
0,00
LNZ
8,83
6,29
1,89
33
0,07
GADJ
7,53
5,82
2,88
33
0,01
TRCPR
18,21
21,46
-3,17
33
0,00
MBM
403,75
349,56
3,07
33
0,00
•Igra “spas - kolut” traži visoku razinu motoričko -
funkcionalnih sposobnosti, učenici su morali izabrati i
dotrčati do koluta (brzina, koordinacija), precizno uskočiti
(preciznost i eksplozivna snaga) prije svih ostalih. Igra je
izuzetno motivirajuća. Učenici biraju sebi slične, u ovom
slučaju superiornije prijatelje za daljnji sadržaj rada.
• Putem sponzora nabavili smo jednoobrazne majice i gaćice za
sve učenike UŠŠ
• Upućivali smo učenike u teorijska znanja što nam je omogućila
knjiga “Mali športaši” koja je kružila unutar učenika u razredu.
• U dijelu zdravstvene kontrole manji broj učenika smo poslali
liječniku.








Primjer 1.
Petar i Marko su se potukli u školi !
1981. Okruže ih druga djeca. Petar pobijedi. Jedan drugome stegnu ruku i
postanu najbolji prijatelji.
2011. Ravnatelj škole pozove policiju i saslušaju oba dječaka i njihove roditelje.
Dječaci, zajedno s roditeljima moraju posjećivati program za sprječavanje nasilja.
Tijelom godine postavi se natpis: “Ovo je mjesto nulte tolerancije na nasilje.”
Primjer 2.
Tijekom igre Maja padne i ogrebe koljena. Dok plače učitelj joj obriše
koljena, zagrli i pomiluje kako bi je utješio.
1981. Maji je bolje i odmah nastavi s igrom.
2011. Učitelja optuže za nepoštivanje dijetetovog prava na tjelesni
integritet i neprimjereno dodirivanje maloljetne osobe. Pojavi se
sumnja da je pedofil. Saslušaju se i druga djeca da se ustanovi jeli se
njih neprimjereno dodirivao. Učitelja privremeno suspendiraju do
okončanja istrage. Poslije višegodišnjeg procesa osude ga uvjetno.
Nakon neuspješnih žalbi, slučaj završi na europskom sudu. Maji kao
žrtvi zlostavljanja predlože redovito posjećivanje psihologa.
• Izvrstan projekt HŠŠS
• Potrebno je okupljati djecu
superiorne motorike i
usmjeravati ih u športske
grane (metodološki
unaprijediti projekt i
selekcijski postupak!
• Preciznije odrediti sadržaje
rada
• Suradnja na relaciji roditeljklub – UŠŠ (iskoristiti medijske
mogućnosti edukacije)
• Razvijati informacijski sustav,
poglavito UŠŠ
• UŠŠ mora postati stalna
konferencijska tema!