Horobová Františka

Download Report

Transcript Horobová Františka

Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice Možnosti využitia Internetu vo vyučovaní technickej výchovy na základnej škole Záverečná práca dištančného kurzu Využitie Internetu vo vyučovaní 2006 Ing. Františka Horobová

Úvod

Internet je v prvom rade informačné médium. Poskytuje obrovské množstvo informácií. Možno budete prekvapení, koľko faktov a zaujímavosti nájdete, ak sa rozhodnete ponoriť sa do tohto informačného mora. Na stránkach učiteľov – nadšencov nájdete skúsenosti, o ktoré sa s vami vaši kolegovia radi podelia aj bez nároku na honorár. Rovnako sa o slovo hlásia i inštitúcie, ktoré majú záujem o školstvo v popise práce. Informácie o nových štandardoch, učebných plánoch a osnovách, rôzne zmeny a legislatívne úpravy, o ktoré v súčasnosti nie je núdza, sa širokej učiteľskej verejnosti sprístupňujú práve na ich stránkach. A to nespomínam množstvo projektov zameraných na oblasť výchovy a vzdelávania, ktoré vás môžu inšpirovať v ďalšej práci.

Máte jedinečnú príležitosť pracovať s kvantom informácií a využiť ich na skvalitnenie i uľahčenie svojej učiteľskej práce. Výučba technickej výchovy s podporou, ktorú získané informácie i možnosti pracovať s nimi ponúkajú, sa určite stane zaujímavejšou a pútavejšou predovšetkým pre žiakov.

V tejto práci Vám ponúkam niekoľko odkazov na zaujímavé webové stránky týkajúce sa problematiky učiteľov technickej výchovy.

1. Ako hľadať informácie na Internete

Často sa neskúsenému užívateľovi stáva, že vie čo by potreboval, nevie však kde to nájsť. Oplatí sa preto navštevovať vyhľadávacie www servery, ktoré informácie istej úrovne (regionálnej, svetovej...) triedia a umožňujú tak, aby váš pohyb po Internete (surfovanie) mal zmysel.

Z najznámejších serverov aspoň niekoľko: http://www.zoznam.sk

http://www.post.sk

http://www.pobox.sk

http://www.centrum.sk

http://www.szm.sk

http://www.superzoznam.sk

http://www.seznam.sk

http://www.centrum.cz

http://www.yahoo.com

http://www.altavista.com

http://www.infoseek.com

Väčšinou je možné vyhľadávať stránky týkajúce sa technickej výchovy dvoma spôsobmi:

vyplnením vyhľadávacieho formulára kľúčovými slovami,

surfovaním cez hypertextové odkazy podľa zvolenej témy.

Tie môžu mať tvar napr. obrázkov, animácií, textov. Rozoznáme ich pomerne ľahko, pretože keď naň ukážeme myšou, zmení sa ukazovateľ myši zo šípky na ruku a text sa buď podškrtne alebo farebne odlíši od okolitého textu .

2.

Zdroje materiálov na technickú výchovu

www.coktokedy.sk

najvýznamnejšie vynálezy a objavy v dejinách, zoradené podľa abecedy www.3dviz.host.sk

– projektovanie http://bicykel.host.sk

– stavba bicykla s možnosťou podrobnej obhliadky jednotlivých častí www.bukoza.sk

; www.bucina.sk

; www.smrecina.sk

; www.drevona.sk

– široký výber informácií o výrobe dreva www.vsz.sk

– stránka Východoslovenských železiarní, výroba ocele www.istrochem.sk

; www.duslo.sk

; www.matador.sk

; www.nchz.sk

– výroba gumárenských chemikálií a plastov www.slovnaft.sk

– spracovanie ropy www.si.edu/ zoznam múzeí, ktorých exponáty si možno prehliadnuť. Napr. v časti Technika sú podľa kategórií umiestnené obrázky technických zariadení s možnosťou detailov http://www.infovek.sk/predmety/techvych/index.html

táto stránka je veľmi vhodná pre učiteľa, ktorý hľadá možnosti spestrenia svojej hodiny. V časti materiály nájde námety, prípravy, výučbové programy, časopisy a CD ROM. Stránka je pravidelne aktualizovaná.

3. Ukážka vyučovacej hodiny

V tejto kapitole predkladám prípravu na vyučovaciu hodinu s využitím horeuvedených zdrojov materiálov na technickú výchovu.

Ročník: Šiesty Téma: Bicykel – tvoj prvý dopravný prostriedok Typ hodiny: Výklad nového učiva Vyučovacie ciele: Oboznámenie sa s hlavnými časťami bicykla a jeho údržbou Výchovné ciele: Využitie počítača ako nástroja vo vzdelávaní

• • • • • • •

Vyučovacie metódy a formy: rozvoj estetického cítenia vysvetľovanie rozhovor samostatná práca žiakov spojená s diskusiou

Materiálne didaktické prostriedky: Pc s prístupom na Internet Štruktúra hodiny a obsah učiva: 1.

2.

Úvod Organizačné pokyny, oboznámenie žiakov s priebehom a cieľom hodiny Hlavná časť v prvej časti nasleduje výklad hlavných častí bicykla spojený s rozhovorom, v druhej časti nasleduje diskusia so žiakmi na tému Údržba bicykla.

1.časť

Dopravný vynález na nožný pohon, ktorý podstatne zjednodušuje náš život Druhy bicyklov - skladacie športové turistické horské

Konštrukcia bicykla – popis hlavných častí

sedadlo

hlavové zloženie, riadidlá

brzdy

Prevody s meničom

rám

Zadné koleso

reťaz

Stredové zloženie

pedále

Predné koleso

Rám bicykla

  Je časť bicykla, ktorej úlohou je niesť jazdca a spájať ostatné komponenty bicykla Jeho tvar a materiál ovplyvňuje jazdné vlastnosti

Kolesá

Umožňujú pohyb bicykla  Stredy kolies sú tvorené

výpletom

(ramenami)

nábojmi

, ktoré sú s

ráfikom

spojené

špicovým

 Na náboji zadného kolesa je nasadená koliesok

voľnobežka

s rôznym počtom ozub.  K voľnobežke sa na rám bicykla upína

menič prevodu

Detailný pohľad na prehadzovačku

Stredové zloženie

  Je časťou pohonného systému bicykla (pedále, kľuky, stredové zloženie, reťaz, zadný rovnobežný náboj s prevodmi)

Kľuky

sa upevňujú k oske jej špeciálne upravenými koncami do štvorhranov

Hlavové zloženie a riadidlá

 Hlavové zloženie umožňuje bezpečné otáčanie

riadidiel

spojených s

prednou vidlicou

 Riadidlá sú k vidlici spojené cez

predstavec

.

Sedadlo

 Zabezpečuje pohodlnosť jazdy cyklistu, tlmí nárazy a otrasy  Má byť pohodlné a dostatočne tvrdé

Brzdy

Brzdové páky

lankami

spojené s

brzdovými blokmi

 Pri stlačení pák tlačia brzdové bloky na

ráfik

kolesa  Spoľahlivosť a účinnosť bŕzd zabezpečuje spomalenie - zastavenie bicykla

Najčastejšie sa používajú čeľusťové brzdy Novinka: kotúčové brzdy

Pedále

 Sú súčasťou pohonného systému bicykla  Na pedále vytvorený tlak dá do pohybu celý bicykel

Reťaz

 Je súčasť systému kladiek, spája prevody a pedále so zadným kolesom  Malý pohyb pedálov otáča celým kolesom  Je tvorená z článkov

2.časť

Údržba bicykla

 Správnou a pravidelnou údržbou bicykla predĺžime jeho životnosť a udržíme jeho technické parametre na požadovanej úrovni !

3.časť

Overenie získaných vedomostí

3. Záver hodiny

• Zhodnotenie takejto formy systemizácie poznatkov – klady, nedostatky • Zadanie domácej úlohy

Záver

Dobré pomôcky nerobia dobrého učiteľa, ale dobrý učiteľ používa dobré pomôcky.

Eleanor Doan

Internet sa stal normálnou súčasťou nášho života. Nástrojom, ktorý bežne používa stále viac a viac ľudí. Spoločne s perom, počítačom, lopatou a napríklad kladivom sa stal nástrojom v ľudskom živote. Poslaním školy a hlavne učiteľov je zmysluplne využiť Internet na obohatenie vyučovacieho procesu. Na komunikáciu s kolegami, na získavanie informácií a prezentovanie svojej práce.

Použitá literatúra:

1.

Baranovič R.: Internet v škole, Príroda 2002 2.

Baranovič R., Hrušecká A., Hrušecký R., Trnková J., Varga M.: Internet pre učiteľov, Asociácia Projektu Infovek 2001 3.

Matisková V.: Základy práce s počítačom vo vyučovaní v ZŠ, Bratislava 2002 4.

Krušpán I. a kol.: Technická výchova pre 5. až 9. ročník ZŠ, EXPOL Pedagogika, spol. s.r.o. , 1999 5. Pedagogické rozhľady 5/2002