משרד הפנים משרד הפנים מדינת ישראל משרד הפנים מינהל התכנון קרונות הליכי הרישוי לפי תיקון 101

Download Report

Transcript משרד הפנים משרד הפנים מדינת ישראל משרד הפנים מינהל התכנון קרונות הליכי הרישוי לפי תיקון 101

‫משרד הפנים‬
‫משרד הפנים‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫מינהל התכנון‬
‫קרונות הליכי‬
‫הרישוי לפי תיקון ‪101‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫מינהל התכנון‬
‫מסלולי הרישוי‬
‫רישוי זמין‬
‫פטור מהיתר‬
‫קרונות הליכי‬
‫הרישוי לפי תיקון ‪101‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫מינהל התכנון‬
‫פטור‬
‫‪ 0‬ימים‬
‫רישוי מקוצר‬
‫עד ‪ 45‬יום‬
‫רישוי מלא‬
‫עד ‪ 90‬יום‬
‫מסלולי הרישוי‬
‫רישוי זמין‬
‫פטור מהיתר‬
‫מחסן עד ‪ 6‬מ"ר‪,‬‬
‫פרגולה עד ‪ 50‬מ"ר‬
‫גגונים‪ ,‬סוככים‪,‬‬
‫גדר בגובה ‪1.5‬מ'‬
‫עבודות פיתוח‪,‬‬
‫התאמות נגישות‪,‬‬
‫מזגן‪ ,‬דוד שמש‬
‫תוספות בניה‬
‫עד ‪ 25‬מ"ר‪,‬‬
‫בניה על גגות‪,‬‬
‫הוספת מרפסת‪,‬‬
‫סגירת מרפסת‪,‬‬
‫הוספת מעלית‪,‬‬
‫פרגולה מבטון‬
‫כל שאר ההיתרים‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫מינהל התכנון‬
‫פטור‬
‫‪ 0‬ימים‬
‫רישוי מקוצר‬
‫עד ‪ 45‬יום‬
‫רישוי מלא‬
‫עד ‪ 90‬יום‬
‫מסלולי הרישוי‬
‫רישוי זמין‬
‫פטור מהיתר‬
‫מחסן עד ‪ 6‬מ"ר‪,‬‬
‫פרגולה עד ‪ 50‬מ"ר‬
‫רישוי עצמי מלא‪.‬‬
‫גגונים‪ ,‬סוככים‪,‬‬
‫גדר בגובה ‪1.5‬מ'‬
‫ללא התערבות‬
‫עבודות פיתוח‪,‬‬
‫רשות הרישוי‬
‫התאמות נגישות‪,‬‬
‫מזגן‪ ,‬דוד שמש‬
‫תוספות בניה‬
‫בהעדר החלטה‬
‫עד ‪ 25‬מ"ר‪,‬‬
‫רישוי אוטומטי‪.‬‬
‫בניה על גגות‪,‬‬
‫הוספת מרפסת‪,‬‬
‫סמכות סירוב‬
‫סגירת מרפסת‪,‬‬
‫לרשות הרישוי‬
‫הוספת מעלית‪,‬‬
‫פרגולה מבטון‬
‫בהעדר החלטה‪,‬‬
‫ההיתרים‬
‫שארלוועדת‬
‫כל ערר‬
‫הערר‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫מינהל התכנון‬
‫מידע נדרש להיתר‬
‫בקרה מרחבית‬
‫והחלטת רשות רישוי‬
‫מסלולי הרישוי‬
‫רישוי זמין‬
‫פטור מהיתר‬
‫רשות‬
‫רישוי‬
‫מכון‬
‫בקרה‬
‫בקרת תכן‬
‫סיכום ומתן היתר בניה‬
‫אישור תחילת עבודה‬
‫בקרת ביצוע‬
‫תעודת גמר‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫מינהל התכנון‬
‫מידע נדרש להיתר‬
‫בקרה מרחבית‬
‫והחלטת רשות רישוי‬
‫מסלולי הרישוי‬
‫רישוי זמין‬
‫פטור מהיתר‬
‫רשות‬
‫רישוי‬
‫מכון‬
‫בקרה‬
‫בקרת תכן‬
‫סיכום ומתן היתר בניה‬
‫אישור תחילת עבודה‬
‫בקרת ביצוע‬
‫תעודת גמר‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫מינהל התכנון‬
‫מסלולי הרישוי‬
‫רישוי זמין‬
‫פטור מהיתר‬
‫מכון הבקרה‬
‫תכן‬
‫הבניה‬
‫יציבות‬
‫הבניין‬
‫בטיחות‬
‫אש‬
‫רשות‬
‫הכבאות‬
‫תכן‬
‫הבניה‬
‫בטיחות‬
‫הבניין‬
‫מיגון‬
‫פיקוד‬
‫העורף‬
‫תכן‬
‫הבניה‬
‫בטיחות‬
‫משתמש‬
‫תכן‬
‫הבניה‬
‫נגישות‬
‫בקר ‪-‬‬
‫מנהל תיק‬
‫בריאות‬
‫הציבור‬
‫איכות‬
‫סביבה‬
‫חו"ד מסכמת‬
‫משרד‬
‫הבריאות‬
‫משרד‬
‫הגה"ס‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫מינהל התכנון‬
‫מסלולי הרישוי‬
‫רישוי זמין‬
‫פטור מהיתר‬
‫מכון הבקרה‬
‫תכן‬
‫הבניה‬
‫יציבות‬
‫הבניין‬
‫בטיחות‬
‫אש‬
‫רשות‬
‫הכבאות‬
‫תכן‬
‫הבניה‬
‫בטיחות‬
‫הבניין‬
‫מיגון‬
‫פיקוד‬
‫העורף‬
‫תכן‬
‫הבניה‬
‫בטיחות‬
‫משתמש‬
‫תכן‬
‫הבניה‬
‫נגישות‬
‫בקר ‪-‬‬
‫מנהל תיק‬
‫בריאות‬
‫הציבור‬
‫איכות‬
‫סביבה‬
‫חו"ד מסכמת‬
‫משרד‬
‫הבריאות‬
‫משרד‬
‫הגה"ס‬
‫תנאים‬
‫ישראל‬
‫מדינת‬
‫הפנים‬
‫משרד‬
‫מוקדמים‬
‫מינהל התכנון‬
‫בקרה‬
‫מרחבית‬
‫בקרת‬
‫תכן‬
‫סיכום‬
‫ותשלום‬
‫הנפקת‬
‫היתר‬
‫מסלולי הרישוי‬
‫רישוי זמין‬
‫פטור מהיתר‬
‫אגף רגולציה | תהליכי הרישוי ‪ -‬תיקון ‪ 101‬לחוק התכנון והבנייה‬
‫אפריל ‪2014‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫מינהל התכנון‬
‫סימון וכתיבת הערות‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫מינהל התכנון‬
‫סימון וכתיבת הערות‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫מינהל התכנון‬
‫השוואת גרסאות‬
‫תנאים ישראל‬
‫מדינת‬
‫הפנים‬
‫משרד‬
‫מוקדמים‬
‫מינהל התכנון‬
‫בקרה‬
‫מרחבית‬
‫בקרת‬
‫תכן‬
‫סיכום‬
‫ותשלום‬
‫הנפקת‬
‫היתר‬
‫צורף קובץ ‪ DWF‬ובו ההערות על התכנית הראשית‬
‫אגף רגולציה | תהליכי הרישוי ‪ -‬תיקון ‪ 101‬לחוק התכנון והבנייה‬
‫אפריל ‪2014‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫תנאים‬
‫מוקדמיםהפנים‬
‫משרד‬
‫מינהל התכנון‬
‫בקרה‬
‫מרחבית‬
‫בקרת‬
‫תכן‬
‫אגף רגולציה | תהליכי הרישוי ‪ -‬תיקון ‪ 101‬לחוק התכנון והבנייה‬
‫סיכום‬
‫ותשלום‬
‫הנפקת‬
‫היתר‬
‫אפריל ‪2014‬‬
‫תנאים‬
‫מדינת ישראל‬
‫מוקדמים‬
‫הפנים‬
‫משרד‬
‫מינהל התכנון‬
‫בקרה‬
‫מרחבית‬
‫בקרת‬
‫תכן‬
‫אגף רגולציה | תהליכי הרישוי ‪ -‬תיקון ‪ 101‬לחוק התכנון והבנייה‬
‫סיכום‬
‫ותשלום‬
‫הנפקת‬
‫היתר‬
‫אפריל ‪2014‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫מינהל התכנון‬
‫מסלולי הרישוי‬
‫רישוי זמין‬
‫פטור מהיתר‬
‫פריטי בנין הפטורים מהיתר‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫מינהל התכנון‬
‫פריטי בנין הפטורים מהיתר‬
‫גדרות ושערים‬
‫מסלולי הרישוי‬
‫גגונים‪ ,‬סוככים‪ ,‬מצללות‬
‫רישוי זמין‬
‫פטור מהיתר‬
‫מחסן‬
‫סגירת חורף מתקן פוטווולטאי‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫מינהל התכנון‬
‫פריטי בנין הפטורים מהיתר‬
‫אנטנה וצלחת קליטה‬
‫מסלולי הרישוי‬
‫רישוי זמין‬
‫שימושים טבועים במבנה‬
‫פטור מהיתר‬
‫עבודות פיתוח ושיפור נגישות‬
‫תפריט שמאפשר מעבר בין סוגי‬
‫הבתים השונים‪ :‬בית פרטי‪ ,‬בניי‪,‬‬
‫שטח חקלאי‬
‫תפריט שמאפשר מעבר בין חזית‬
‫הבית לעורף ולחלק העליון‬
‫תפריט שמאפשר מעבר בין סוגי‬
‫הבנייה שמאפשרים דיווח על פטור‪,‬‬
‫בהתאם לסוג המבנה שנבחר‬
‫מצללה‬
‫יש לצפות בהנחיות המרחביות של‬
‫הועדה המקומית לפני שליחת הטופס‬
‫לחיצה על הפרגולה בבית עצמו‪,‬‬
‫תביא לפתיחת הסבר‬
‫הקמת מצללה על‬
‫הקרקע או על גג‬
‫המבנה בשטח שלא‬
‫עולה על ‪ 50‬מ"ר או ¼‬
‫משטח הגג או הקרקע‬
‫הפנוי ממבנים‪ ,‬הגדול‬
‫מביניהם‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫מינהל התכנון‬
‫קרונות הליכי‬
‫הרישוי לפי תיקון ‪101‬‬
‫תודה ובהצלחה לכולנו‬
‫משרד הפנים‬
‫משרד הפנים‬