2012 YILI BA*ARI 23 APARTMANI YÖNET*M FAAL*YET RAPORU

download report

Transcript 2012 YILI BA*ARI 23 APARTMANI YÖNET*M FAAL*YET RAPORU

Yönetici Denetçi : Atacan ÜTE Yönetici Yardımcıları : Uğur AKGÜN – Çağrı DİNÇAY : Recep YILDIRIM Tarih : 12 Ocak 2014

1

İçerik

 2013 yılı kat malikleri genel kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin faaliyetler,  2013 yılı genel kurul kararları dışında yapılan faaliyetler  Gelir – gider hakkında özet bilgi  Elektrik su faturaları hakkında özet bilgi  2014 Yılı Aidat tutarı hakkında bilgilendirme  2014 yılı için Başarı 23 Apt. yapılması gerekenler için öneriler 2

1. 13 Ocak 2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin olarak;

  İşletme Defter Hatası : İşletme defterinde tespit edilen 3.653 TL’lik eksik miktar geçmiş yönetimden banka havalesi ile Ocak 2013’te temin edilmiştir.

Çatıda ısı yalıtımı: Kasamızdaki nakit para ile 4.540 TL’ye Böke İnşaat’a yaptırılmıştır. 8 cm kalınlığında, Alüminyum folyolu, ODE marka, cam yünü ısı izolasyon malzemesi kullanılmıştır.

3

1. 13 Ocak 2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin olarak;

Görüntülü zil panosu

: Daire başı 300 TL toplanarak Audio marka, 4.3 inç renkli ekran görüntülü diyafon 9.345

TL’ye yaptırılmıştır. Malzeme temini 22 No.lu dairede ikamet eden kiracımız Batıtaş Elektrik’ten, işçilik ise Fatih Bilgi İşlem firmasından sağlanmıştır.

4

1. 13 Ocak 2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin olarak;

Asansör için uygunluk belgesi

:Makine mühendisleri odasından gelen heyet tarafından tespit edilen eksik/aksak hususlar daire toplanarak Özkanlar Asansör başı 100 TL firmasına 3.200

TL’ye yaptırılmıştır.

uygunluk raporu değiştirilmiştir.) Heyet alınmıştır.

tekrar çağırılarak (Asansörün halatları 5

1. 13 Ocak 2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin olarak;

Merkezi Anten Sistemi:

santral ve 4 adet IP bilişim firmasına 3.720 TL’ye BAFF marka 3 adet 32 çıkışlı çanak çatıya monte edilerek yaptırılmıştır. Söz konusu altyapı işlemi için daire başı 100 TL ek aidat toplanmıştır. Çanak anten kullanan 19 apartman sakininin 12’si merkezi sisteme dahil olmuştur.

6

-

2. Diğer Yönetim Faaliyetleri;

Apartman Görevlimiz Niyazi Yaman’a İş Güvenliği Eğitimi verilmiştir.

Apartman/bina/sitelerde 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi formu hazırlanmıştır.

7

2. Diğer Yönetim Faaliyetleri;

   Yangın tüplerinin dolumu yapıldı.

Bina kat hollerinde yanmayan acil lambalarının pilleri değiştirilerek çalışır hale getirildi.

Bina girişi eğimli kısımlara kaymaz bant yapıştırıldı.

8

2. Diğer Yönetim Faaliyetleri;

Balkon giderlerinden gelen pis kokunun giderilmesi için rögarlar açılıp ucu açıkta olan pimaş boru uzatılarak suya batırılmış, hava alması engellenmiştir.

Ayrıca kanalizasyon giderine çekvalf sistem yapılmıştır.

9

2. Diğer Yönetim Faaliyetleri;

 Bahçe giriş kapısının yan tarafına 2 adet aydınlatma armatürü monte edildi.

10

2. Diğer Yönetim Faaliyetleri;

   Bodrum kat pis su borusunun tavan mesnetleri güçlendirildi.

Fiber İnternet için Turkcell Superonline ile protokol imzalandı.

Bina muhtelif tadilatları için darbeli matkap alındı.

11

2. Diğer Yönetim Faaliyetleri;

Aidat makbuzlarımız rapor alınacak şekle dönüştürülmüştür.

12

GELİR- GİDERLER: 2013 yılı İşletme defterine kaydedilen

Toplam gelir: 71.716 TL Toplam gider : 69.377 TL Fark : 2.339 TL’dir.

71 716 TL

72 000 TL 71 500 TL 71 000 TL 70 500 TL 70 000 TL 69 500 TL 69 000 TL 68 500 TL 68 000 TL

69 377 TL

Toplam Gelir Gelir / Gider Toplam Gider 13

GELİR DAĞILIMI : 2013 Yılı işletme defterine kaydedilen 71.716 TL’lik gelirin dağılımı; No Açıklama 1 2012 Yılından Devir 2 2012 yılından kalan aidat tahsilatı 3 Geçmiş Yönetimden Eksik Atılan kayıt bedeli 4 Aidat Toplamları 5 Görüntülü Diyafon Ek Aidatları 6 Asansör Tamiratı Ek Aidatları 7 Merkezi Anten Sistemi Ek Aidatları 8 Su Makbuzları 9 Kapıcı Elektrik Tahsilatı 10 Kapıcı Su Tahsilatları Toplam Tahsil edilen tutar Tutar 2.622 TL 27 TL 3.653 TL 28.523 TL 10.650 TL 3.750 TL 3.750 TL 17.821 TL 897 TL 23 TL 71.716 TL

14

GİDER DAĞILIMI : 2013 yılı giderleri dağılımı; 4 5 6 7 2 3 No 1 8 9 10 Gider Kalemleri

Kapıcı giderleri (Maaş, Sgk, Telefon, Doğalgaz vb.) Elektrik Faturaları Su Faturaları Asansör Periyodik Bakımı Temizlik Giderleri Kırtasiye Giderleri Muhasebe Giderleri Ek Aidat masrafları (anten, görüntülü diyafon, Asansör) Diğer (bakım onarım, bahçe, iş güvenliği, EFT vb.) Çatı Isı İzolasyon (Kasadan ödendi)

Toplam Tutar

15.114 TL 6.041 TL 18.639 TL 2.445 TL 204 TL 312 TL 240 TL 17.567 TL 4.277 TL 4.540TL

69.377 TL %

21,79% 8,71% 26,87% 3,52% 0,29% 0,45% 0,35% 25,32% 6,16% 6,54%

%100

15

BİNA ORTAK SU KULLANIMI: 2013 yılı su faturaları aylık olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup; su faturaları toplamı 18.555 TL’dir. Su faturaları aylık ortalaması 1.546 TL’dir. 2012 yılına kıyasla ortalama birim fiyatlar da %20 artış bulunmaktadır. (3,67 TL

4,38 TL)

a. 17.807-TL’si …………….kat maliklerinden, b. 23 TL’si ……………………..kapıcıdan, c. 609 TL’si …………………….aidatlardan (kapıcının kullandığı 12 ton altı su bedeli) karşılanmıştır. d. 116 TL’si …………………….aidatlardan (kayıp su bedeli) karşılanmıştır. 2 000 TL 1 800 TL

1 620 TL

1 600 TL 1 400 TL 1 200 TL

1 422 TL

1 000 TL 800 TL 600 TL 400 TL 200 TL 0 TL

1 360 TL 1 622 TL 1 427 TL 1 683 TL 1 423 TL 1 557 TL 1 346 TL 1 790 TL 1 671 TL 1 635 TL

16

BİNA ORTAK ELEKTRİK KULLANIMI:

Bina Ortak Elektrik Fatura bedelleri toplamı 5.674 TL’dir. Aylık ort. elektrik kullanım bedeli 516 TL’dir. 897 TL’si kapıcı’dan tahsil edilmiştir.

2012 yılı ile kıyaslama yapıldığında birim fiyatlarda %10’luk bir artış olurken ortalama elektrik kullanım bedelinde %53’lük bir artış söz konusudur. (2012 ort. Elk. Kullanım 337 TL iken 2013 ort.

Elk. Kullanımı 516 TL, 2012 birim fiyat 0.33TL iken 2013 ort. Birim Fiyatı 0,36 TL’dir)

2013 yılı aylık bazda elektrik fatura dağılımı

800 TL 700 TL 600 TL 500 TL 400 TL

428 TL

300 TL 200 TL 100 TL 0 TL янв.13

фев.13

629 TL

мар.13

413 TL 396 TL 397 TL

апр.13

511 TL

май.13

июн.13

июл.13

258 TL

авг.13

687 TL 708 TL

сен.13

окт.13

553 TL

ноя.13

694 TL

дек.13

17

18

ÖNERİLER

 Bahçe kapısının motorlu ve kumandalı hale getirilmesi  Bina giriş kapısının kapanma sorununun giderilmesi  Bodrum katta su sızıntısının giderilmesi  Klima su tahliye borularının pimaş boru ilave edilerek bağlanması  Bina bodrum kat tavan- duvarı ile bahçe duvarlarının   boyanması  Bina dış cephe boyanması  Bahçeye kamelya yaptırılması  Merkezi anten sistemine geçiş yapılması 19

20