introduktion hjemmelæsning før du møder

Download Report

Transcript introduktion hjemmelæsning før du møder

INTRODUKTION
HJEMMELÆSNING FØR DU MØDER
•
•
•
•
•
•
•
ORIENTERING OM SPECIALET
OVERSIGT OVER ORGANER – CELLER
HVILKE UNDERSØGELSER UDFØRES
KORT ORIENTERING OM SYGDOMME
KORT OM BEHANDLING
KOMPLIKATIONER TIL BEHANDLING
ORDBOG – FORKLARING PÅ UDTRYK
HÆMATOLOGI ER ET
SPECIALE I INTERN MEDICIN.
DET VEDRØRER BEHANDLING
AF PATIENTER MED SYGELIGE
TILSTANDE I BLODETS FORMEDE ELEMENTER (CELLER),
LYMFEKIRTELSYSTEMET
ELLER BLODETS
STØRKNEEVNE.
VIGTIGSTE ORGANER
RES: Reticulo Endotheliale System, betegnelse
for især lymfeknuder, lever og milt.
VIGTIGSTE CELLER og PRØVER
HYPPIGE UNDERSØGELSER
HOS HÆMATOLOGISKE Pt:
 BLODPRØVER
 KNOGLEMARVS-Undersøg.
 RYGMARVSPRØVE (lumbalt)
 RØNTGENBILLEDER
 CT- og MR- el UL-SCANNING
 ELEKTROKARDIOGRAM
 EKKOKARDIOGRAFI
 BRONKOSKOPI m prøver
 MIKROBIOLOGISKE
DYRKNINGER FRA BLOD,
URIN, SPINALVÆSKE m.v.
MYELOIDE CELLER: RØDE BLODLEGEMER,
GRANULOCYTTER + BLODPLADER (fra megakaryocyt)
 SPECIALPRØVER PÅ BLOD,
MARV og SPINALVÆSKE OMFATTER MORFOLOGI, FLOWCYTOMETRI, KROMOSOM-Us.
GENERELLE SYMPTOMER
• ANÆMI BLODMANGEL:
TRÆTHED, ÅNDENØD, HJERTEBANKEN, SVIMMELHED, HOVEDPINE, KULDEFORNEMMELSE mv.
p gr a  HÆMOGLOBIN-KONC.
ANÆMI KAN FORÅRSAGES AF
NEDSAT PRODUKTION AF RØDE
BLODLEGEMER (ERYTROCYTTER)
ISÆR GRUNDET SYGDOM i KNOGLEMARVEN eller KEMOTERAPI, et
ØGET TAB især ved BLØDNING,
eller ØGET DESTRUKTION AF
RØDE BLODLEGEMER (såkaldt
HÆMOLYSE). HVER ENKELT
ÅRSAG KAN SKYLDES FORSKELLIGE SYGDOMME. DE KAN
HVER ISÆR SÅ LEDSAGES AF
FORSKELLIGE SYMPTOMER.
• HÆMORHAGISK
DIATESE BLØDNING som
TYPISK FORÅRSAGES AF NEDSAT ANTAL BLODPLADER ~
TROMBOCYTOPENI eller PÅVIRKNING AF BLODETS KOAGULATIONS-FAKTORER. TROMBOCYTOPENI KAN SKYLDES
NEDSAT PRODUKTION I KNOGLEMARV ELLER ET ØGET FORBRUG, eks gr ANTISTOFFER
MOD BLODPLADER (ITP), eller
KOAGULOPATHI sekundært til
SVÆR INFEKTION.
SYMPTOMER ER BLØDNING I
HUD ELLER SLIMHINDER, SJÆLDENT I CNS, MEN Pt OPLEVER:
MELÆNA: BLOD I AFFØRING,
HÆMATEMESE: BLOD I OPKAST
HÆMATURI: BLOD I URINEN.
GENERELLE SYMPTOMER
• INFEKTION SOM FOREKOMMER p gr a SYGDOM I KNOGLEMARV
eller LYMFESYSTEMET, eller p gr a
BEHANDLING med KEMOTERAPI eller
andre FORMER FOR MEDICIN eller
STRÅLE-BEHANDLING, SOM HÆMMER PRO-DUKTIONEN AF HVIDE
BLODLEGEMER (leukocytter).
SYMPTOMERNE ER FEBER, OG evt
GENER LOKALISERET TIL LUFTVEJE
MAVETARM, URINVEJE, HUD evt CNS
– dvs HOSTE, ÅNDENØD, DIARRE,
SVIE VED VANDLADNING ELLER
SMERTE. FEBER KAN VÆRE ENESTE
SKYLDES BAKTERIER, SVAMPE, VIRUS, ANDRE MIKROORGANISMER.
Pt KAN VÆRE SHOKERET (SEPSIS).
INFEKTION, ANÆMI OG BLØDNING
KAN OPTRÆDE SAMTI-DIGT HOS
PATIENTEN. HUSK HYGIEJNE !!!!!
•
LEUKOPENI: NEDSAT ANTAL
HVIDE BLODLEGEMER TOTALT.
•
NEUTROPENI: NEDSAT AN-TAL
NEUTROFILE GRANULOCYTTER p gr
a SYGDOM eller BEHANDLING HERAF, især KEMOTERAPI. ER DEN
HYPPIGSTE ÅRSAG TIL BAKTERIEL
OG SVAMPE INFEKTION.
•
LYMFOCYTOPENI: NEDSAT
ANTAL LYMFOCYTTER TOTALT pgra
SYGDOM eller BEHANDLING HERAF,
især KEMOTERAPI eller ANTISTOFBEHANDLING. ER EN HYPPIG ÅRSAG
TIL VIRAL INFEKTION og f.eks.
PNEUMOCYSTE PNEUMONI.
•
IMMUNPARESE:
EN NEDSAT
MÆNGDE AF IgG, IgA OG / ELLER IgM
ANTISTOF I BLODET.
GENERELLE SYMPTOMER
• B-SYMPTOMER: EN
BETEGNELSE FOR VÆGTTAB,
FEBER eller NATTESVED, DER
OPTRÆDER VARIERENDE. UDTRYK FOR ”ØGET STOFSKIFTE”
(HYPERMETABOLISME) ISÆR
VED BLOD- OG LYMFEKIRTELSYGDOMME (IKKE THYREOTOXICOSE).
• SMERTER: OPTRÆDER
HOS EN DEL PATIENTER,
TYPISK VED KNOGLEMARVSKRÆFT (MYELOMATOSE) eller
VED INFEKTION UANSET ÅRSAG, eks MUCOSITIS I MUNDEN
(STOMATITIS) ELLER I SLIMHINDEN I MAVE-TARM KANAL.
• VÆGTTAB: B-SYMPTOM,
ELLER ET SYMPTOM p gr a
NEDSAT ERNÆRING, f.eks.
UNDER KRAFTIG KEMOTERAPI.
• TRÆTHED: USPECIFIKT p
gr a SYGDOMMEN, HVADENTEN
DEN ER ONDARTET (MALIGN)
ELLER GODARTET (BENIGN)
eller TYPISK ANÆMI, INFEKTION.
• KLØE: KAN SES VED EKS
MALIGNT LYMFOM ELLER VED
ALLERGISKE REAKTIONER PÅ
ANTIBIOTIKA ELLER ANDEN
MEDICINERING.
NOGLE ORGANRELATEREDE
SYMPTOMER DU VIL MØDE
• HJERTET:
p gr a SAMTIDIG
HJERTESYGDOM (MORBUS
CORDIS), MED ÅNDENØD
(DYSPNOE), HÆVEDE BEN
(ØDEMER) OG HJERTEBANKEN
(PALPITATION) evt RYTMEFORSTYRRELSE (ARYTMI). SAMME
SYMPTOMER SES VED ANÆMI.
• NYRER: p gr a SAMTIDIG
NYRESYGDOM, MED FORSKELLIGE GRADER AF NYRESVIGT
(URÆMI). KAN OPTRÆDE p gr a
MYELOMATOSE, MALIGNT LYMFOM eller VED KEMOTERAPI
med HURTIG CELLEDESTRUKTION (TUMORLYSE).
• CENTRALNERVESYSTEM: EVT P GR A EN SAMTIDIG SYGDOM, EKS BLODPROP
I HJERNE ELLER HJERNEBLØDNING (BEGGE KALDES APOPLEXI), LAMMELSE OG BEVIDSTHEDSPÅVIRKNING SES OGSÅ
VED SPREDNING AF ONDARTET
SYGDOM TIL CNS, ENTEN I
HJERNEN ELLER TRYK PÅ DEN
FORLÆNGEDE MARV (MEDULLÆRT TVÆRSNIT). TILLIGE SES
NERVEBETÆNDELSE (POLYNEUROPATHI) SOM EN BIVIRKNING TIL NOGLE HYPPIGT ANVENDTE CYTOSTATIKA, MED
SNURREN OG FØLEFORSTYRR.
NOGLE ORGANRELATEREDE
SYMPTOMER DU VIL MØDE
• LUNGER: p gr a SAMTIDIG
LUNGESYGDOM (eks KOL – KRONISK
OBSTRUKTIV LUFTVEJSSYGDOM /
BRONKITITS), med ÅNDENØD (DYSPNOE), HOSTE (TØR eller PRODUKTIV
EKSPEKTORATION) og evt NEDSAT
ILTINDHOLD i BLOD (SATURATION)
og evt BLÅFARVNING (CYANOSE).
SAM-ME SYMPTOMER ved LUNGEINFEKTION, SPREDNING AF LYMFOMSYGDOM TIL LUNGER og SOM KOMPLIKATION VED ALLOGEN KNOGLEMARVSTRANSPL. (BRONKIOLIT).
• LEVER: evt p gr a SAMTIDIG
LEVERSYGDOM, MED FORSKELLIGE
GRADER AF LEVERSVIGT (HEPATISK
INSUFFICIENS), TYPISK SKRUMPELEVER (CIRRHOSE) med ASCITES og
med GULSOT (ICTERUS). KAN SES
ved KEMOTERAPI p gr a EN TOXISK
BIRVIRKNING. GULSOT SES OGSÅ
VED HÆMOLYTISK ANÆMI.
• PATIENT MED FLERE
ORGANSVIGT: ISÆR PÅ
GRUND AF SVÆR INFEKTION
KAN DEN HÆMATOLOGISKE
PATIENT FÅ BEHOV FOR RESPIRATORTERAPI, PRESSORSTØTTE FOR BLODTRYK og /
eller HÆMODIALYSE p gr a
NYRESVIGT. PATIENTEN VIL
DA VÆRE OVERFLYTTET TIL
INTENSIVT TERAPIAFSNIT, SOM
REGEL AFSNIT 4131 I ”MELLEMBYGNINGEN.” PATIENTEN SES
AF EN STUEGANGSGÅENDE
LÆGE FRA DET AFSNIT PÅ HÆMATOLOGISK KLINIK, HVOR
PATIENTEN VAR INDLAGT, INDTIL PATIENTEN TILBAGEFLYTTES TIL SENGEAFSNITTET.
NOGLE ORGANRELATEREDE
SYMPTOMER DU VIL MØDE
• KVALME: EMESIS ELLER
NAUSEA KAN OPTRÆDE VED
KEMOTERAPI, MEN FOREBYGGENDE BEHANDLING (ANTIEMETIKA), SOM OGSÅ HINDRER
OPKAST ER RET EFFEKTIVE.
• OPKAST: VOMITUS KAN
OPTRÆDE VED KEMOTERAPI
OG ANDRE BEHANDLINGER,
SAMT VED MAVEIRRITATION AF
ANDEN ÅRSAG (GASTRIT) OG
KAN PÅVIRKE ERNÆRINGEN.
• DIARRE: OPTRÆDER ISÆR
EFTER KRAFTIG KEMPETRAPI
OG KAN VARE LÆNGE. DISPONERER TIL INFEKTION OG NEDSAT ERNÆRING.
• HYPERKALCÆMI: DVS
ØGETKONCENTRATION AF CALCIUM I BLODET. DET SES PÅ
AFDELING L ISÆR VED MYELOMATOSE (KNOGLEMARVSKRÆFT), MEN SES OGSÅ VED
ANDRE ONDARTEDE SYGDOMME, ISÆR BRYST- OG LUNGEKRÆFT. HYPERKALCÆMI KAN
GIVE BEVIDSTHEDSÆNDRING,
FORSTOPPELSE og OPKAST,
VÆGTTAB.
• DEPRESSION: ER EN
NATURLIG REAKTION UNDER
BEHANDLING AF EN ONDARTET
SYGDOM.
• HÅRTAB: ER REVERSIBELT
VED KRAFTIG KEMOTERAPI.
ANDRE VIGTIGE UDTRYK
• -PENI: er udtryk for en mangel af den pågældende celle
(se foregående). PANCYTOPENI vil sige nedsat antal
røde, hvide blodlegemer og blodplader. BIPENI vil sige et
nedsat antal af to af celletyperne.
• -CYTOSE: er udtryk for et overskud af den pågældende celle, eks leukocytose, neutrocytose, trombocytose.
Erytrocytose kaldes POLYCYTÆMI. Kan være en
sygdom, reaktivt typisk på en infektion, eller en følge af
behandling. Her tænkes især på vækstfaktorterapi som
stimulerer de neutrofile granulocytter (G-CSF).
ANDRE VIGTIGE UDTRYK
• REMISSION: et udtryk for sygdomskontrol. Ved
komplet remission (CR) forståes at sygdommen ikke
påvises i blod, marv, billeddiagnostik.
• RELAPS el RECIDIV:
er udtryk for at den
ondartede sygdom er blusset op igen efter en behandling. Det kan ske nogle måneder eller flere år efter
behandling.
• INDUKTIONSBEHANDLING: den første
kraftige kemoterapi, som gives – typisk anvendt i forbindelse med aggressivt lymfom og akut leukæmi.
ANDRE VIGTIGE UDTRYK
• LYMFOM:
HÆVET LYMFEKNUDE SOM TYPISK KAN FØLES
(PALPERES) PÅ HALS, I ARMHULE ELLER LYSKE, MEN OGSÅ KAN SES
VED BILLEDDIAGNOSTIK AF MEDIASTINUM eller RETROPERITONEUM.
ER PÅ HÆMATOLOGISK KLINIK TYPISK ONDARTET (MALIGNT LYMFOM),
MEN KAN OGSÅ VÆRE GODARTET (BENIGNT) p gr a INFEKTION m.v.
• SPLENOMEGALI: FORSTØRRET MILT, DVS PALPABEL UNDER
KURVATUREN I VENSTRE SIDE AF MAVEN, eller PÅVIST FORSTØRRET
VED EN SCANNING. KAN VÆRE EN DEL AF BLOD- eller LYMFEKIRTELSYGDOM, eller EN FØLGE AF INFEKTION, LEVERSYGDOM m.v.
OPERATIV FJERNELSE AF MILTEN KALDES SPLENEKTOMI.
• HEPATOMEGALI: FORSTØRRET LEVER, DVS PALPABEL UNDER
KURVATUREN I HØJRE SIDE AF MAVEN, eller PÅVIST FORSTØRRET VED
EN SCANNING. KAN VÆRE FORSTØRRET pgra BLOD- ELLER LYMFEKIRTELSYGDOM, LEVERSYGDOM m.v.
KNOGLEMARVSTRANSPLANTATION
• DEFINITION: INDGIFT AF EN STAMCELLE-OPLØSNING I BLODBANEN,
TIL PATIENTEN. KAN UDFØRES PÅ FORSKELLIG MÅDE, AFH SYGDOM:
• AUTOLOGT: DVS AT PATIENTEN FÅR SINE EGNE STAMCELLER
TILBAGE EFTER EN BEHANDLING MED KEMOTERAPI
ELLER
• ALLOGENT: DVS AT PATIENTEN FÅR STAMCELLER FRA ET ANDET
MENNESKE, ENTEN EN SØSTER / BRODER (BESLÆGTET) ELLER EN
UKENDT DONOR (FUNDET I TRANSPLANTATIONSREGISTRET). GIVES
PÅ SAMME MÅDE I BLODBANEN, EFTER MEGET KRAFTIG ELLER EN
MILDERE FORM FOR KEMOTERAPI.
• KONDITIONERING: FORBEHANDLING TIL EN KNOGLEMARVS-Tx.
• STAMCELLEHØST: FRA PATIENTEN ELLER EN DONOR. FOR PATIENTEN TYPISK ISOLERET FRA BLODET EFTER KEMOTERAPI OG MED
VÆKSTFAKTOR-STØTTE.
• GvH: GRAFT versus HOST SYGDOM, EN KOMPLIKATION EFTER ALLOGEN KNOGLEMARVSTRANSPLANTATION, HVOR DEN NY MARV (DET
NY IMMUNSYSTEM) REAGERER MOD PATIENTEN. FARLIG TILSTAND.
MALIGNT LYMFOM - KORT
ONDARTET SYGDOM I LYMFEKIRTELSYSTEMET. SKELNER MELLEM MORBUS
HODGKIN og NON-HODGKIN LYMFOM (NHL) i BIOPSI. KLINISK HAR DE SAMME
SYMPTOMER: HÆVEDE KIRTLER AF MEGET FORSKELLIG STØRRELSE, TRYKSYMPTOMER, B-SYMPTOMER ELLER ET TILFÆLDIGT FUND. DER SKELNES
EFTER MORFOLOGI I BIOPSI OVER 30 TYPER. DE ER FORSKELLIGE MHT
HVOR AGGRESSIVE DE ER – nogle ”FREDELIGE” ANDRE ”HØJMALIGNE.”
TYPISK I 20-30 ÅRSALDER ELLER OVER 50 år. DER ER ca 900 NY TILFÆLDE OM
ÅRET I DANMARK. KAN HELBREDES MED KEMO- evt KOMBINERET med STRÅLEBEHANDLING (RADIOTERAPI). MANGE PATIENTER BEHANDLES AMBULANT.
ANDRE INDLÆGGES til BEHANDLING eller p gr a KOMPLIKATIONER.
STADIEINDDELING VIL SIGE EN KONSTATERING AF SYGDOMSUDBREDNING
PÅ DIAGNOSETIDSPUNKTET. SKELNER FIRE STADIER stadium I UDBREDT i
ÉN REGION, EKS PÅ HALSEN til stadium IV, eks spredt til CNS, KNOGLEMARV.
MYELOMATOSE - KORT
ONDARTET PLASMACELLESYGDOM, DVS DEN CELLETYPE SOM NORMALT
DANNER IMMUNGLOBULINER (ANTISTOFFER). DE MALIGNE PLASMACELLER
DANNER CYTOKINER, SOM AKTIVERER OSTEOKLASTER DER DERVED NEDBRYDER KNOGLEVÆVET OMKRING (OSTEOLYTISK FOKUS). DET KAN GIVE
SMERTER LOKALT, OG SYGDOMMEN KAN BRYDE GENNEM KNOGLEN OG
TRYKKE PÅ MEDULLA (TVÆRSNIT MED LAMMELSE, FØLEFORSTYRRELSER)
SAMT GIVE VARIERENDE KNOGLEMARVSPÅVIRKNING OG EVT HYPERKALCÆMI. DEN ONDARTEDE PLASMACELLEKLON DANNER OFTE ET ABNORMT IMMUNGLOBULIN, KALDET M-KOMPONENTEN I BLODET (I URIN KUN
LETTE KÆDER – KALDET BENCE JONES PROTEINURI).
SYGDOMMEN ER TYPISK EFTER 50-ÅRS ALDER. Ca 300 NY TILFÆLDE OM
ÅRET I DANMARK. KAN IKKE HELBREDES.
BEHANDLING OMFATTER TYPISK KEMOTERAPI OG BINYREBARKHORMONBEHANDLING, AUTOLOG KNOGLEMARVSTRANSPLANTATION og evt RADIOTERAPI mhp AT LINDRE SYMPTOMER OG ØGE OVERLVELSEN TIL FLERE ÅR.
LEUKÆMI - KORT
ONDARTET SYGDOM I KNOGLEMARVEN, SOM UDGÅR FRA EN STAMCELLE,
DER DANNER ENTEN DE LYMFOIDE ELLER MYELOIDE CELLER (se tidligere).
SYMPTOMER AFHÆNGER AF HVILKEN LEUKÆMI (BLODKRÆFT). Ca 7 - 800 /ÅR.
AKUT LEUKÆMI: RAMMER EN TIDLIG STAMCELLE, CELLEUDVIKLING OPHØRER, ET MODNINGSSTOP med BLASTOPHOBNING, HVORFOR OFTEST TOTAL
KNOGLEMARVSSVIGT I LØBET AF DAGE – UGER. SKELNER AKUT LYMFATISK
LEUKÆMI (ALL) OG AKUT MYELOID LEUKÆMI (AML). SIDSTNÆVNTE HYPPIGST
HOS VOKSNE. KLASSIFICES I SYV TYPER (M1 - M7). BEHANDLING AF PATIENTER
UNDER 65-70 ÅR GIVES I HELBREDENDE ØJEMED. PROGNOSEN ER MEGET
FORSKELLIG. EN DEL PATIENTER FÅR KNOGLEMARVSTRANSPLANTATION.
KRONISK LEUKÆMI: UDGÅR FRA EN SENERE CELLE I UDVIKLINGEN, SOM
BLIVER MERE FÆRDIGTUDVIKLET, IKKE OPFØRER SIG SÅ AGGRESSIVT OG
HAR FUNKTION. DERFOR OFTEST LANGSOM UDVIKLING, EVT TILFÆLDIGT
OPDAGET. LEDSAGES OFTE AF SPLENOMEGALI OG ALTID AF LEUKOCYTOSE.
SKELNER KRONISK LYMFATISK LEUKÆMI (CLL) HENHOLDSVIS KRONISK MYELOID LEUKÆMI (CML). BEGGE KAN BEHANDLES MED FLERE FORMER FOR
KEMOTERAPI ELLER MÅLRETTEDE BEHANDLINGER MED GODT RESULTAT,
ELLER PT KAN SØGES HELBREDT VED KNOGLEMARVSTRANSPLANTATION.
AKUT LYMFATISK LEUKÆMI ER HYPPIGST HOS BØRN, HVOR DEN SOM REGEL HELBREDES.
NOGLE KLINISKE FUND
HÆMMORRAGISK
DIATESE
ANÆMI - BLEGHED
STOMATITIS
OSTEOLYTISKE FOCI VED MYELOMATOSE
PETEKKIER: PUNKTFORMEDE
EKKYMOSE: BLÅT MÆRKE
LYMFOMER PÅ HALS
DIT KLINISKE OPHOLD
• DET SKAL FREMHÆVES IGEN, AT
FORMÅLET MED DIT KLINISKE OP- HOLD
ER AT LÆRE INTERN MEDICIN.
• HÆMATOLOGI ER EN GOD BAGGRUND
AT LÆRE OM INTERN MEDICIN, FORDI
DER ER MANGE ALMENE PROBLEMER.
MEN SE BORT FRA DE SPECIELLE OG
SJÆLDNE DIAGNOSER – HOLD FOKUS.
• DU VIL FÅ TRÆNING I OBJEKTIV Us, SAMTALETEKNIK OG EN RÆKKE PROCEDURER I HENHOLD TIL LOGBOGENS KOMPETENCER, SAMT LÆRE EN AFDELING AT
KENDE SOM EN ARBEJDSPLADS.
OLE W. BJERRUM