Ulrich Fredberg ppt

Download Report

Transcript Ulrich Fredberg ppt

Akutberedskabet
• Ulrich Fredberg
– Formand for Regionsspecialerådet i
Intern Medicin
– Næstformand i
Regionsspecialerådet i Reumatologi
– Ledende overlæge, medicinsk afd.,
Regionshospitalet Silkeborg
kvantitet = effektivitet?
Effektivitet
I
II
Optageområdets størrelse
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
Sammenhæng mellem optageområdes størrelse og effektiviteten ifølge Sundhedsstyrelsens oplysninger og erfaring fra visse
udenlandske centre.
kvantitet = kvalitet ?
Faglig kvalitet
I
II
Optageområdets størrelse
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
Sammenhæng mellem optageområdes størrelse og kvaliteten af udredning og behandling af den uafklarede medicinske patient
Kurve I svarer til Sundhedsstyrelsens formodning.
Kurve II svarer til den erfaringsmæssige sammenhæng.
akutte – ikke-akutte sygehuse
• Forringelse af de mellemstore, tværfagligt
specialiserede afdelinger, der har op til 9
specialer samlet omkring den akutte, uafklarede
medicinske patient.
• Isolering af visse specialer medfører
rekrutteringsproblemer
– F.eks reumatologi
• Utilsigtede sygehuslukningerne
(”dominoeffekten”).
• Yderligere flytning mellem afdelinger
– Uhensigtsmæssige patientforløb
– Tab af viden
– Opdeling af uddannelse
Sygehistorie
76-årig kvinde med sukkersyge, blodmangel og smerter i mave-ryg. Patienten har i
et par uger haft vekslende feber, SR 85, let påvirkede levertal og negativ M-komponent.
•
Indlægges på højt specialiseret mavetarm-medicinsk afd
–
–
•
–
Blodprøver, røntgen af lunger
Konference (tidsforbrug 7 min):
•
•
•
•
•
Rygmarvsprøve, mavesæksskylning TB,
helkrops CT,
Tilsyn af ØNH-læge (næsebiopsi og
fiberbronkoskopi), reumatolog
•
•
•
–
Temporalisbiopsi, prednisonbehandling
Tilsyn kardiolog (TEE?), hæmatolog
(lette kæder, knoglemarv)
Lungemediciner: Infektionsmediciner: relevante dyrkninger
Hjertelæge: EKKO samme dag
Reumatolog: Sukkersygelæge: retningslinier for
blodsukkerkontrol
Levermediciner: ultralyd af maven
Mave.tarm-mediciner: Blodlæge: Knoglemarv, Lette kæder
2 dage senere er der svar på
knoglemarven: Myelomatose + behandling.
Overflyttes til hæmatologisk afd
–
•
–
–
Blodprøver, røntgen af lunger, gastroskopi,
coloskopi, kapselendoskopi, ultralyd af
mave.
Tilsyn af sukkersygelæge,
hjertemediciner (EKKO),
infektionsmediciner
Overflyttes til reumatologisk afd.
–
–
•
Indlægges på tværspecialiseret medicinsk
afdeling
Overflyttes til infektionsmedicinsk afdeling
–
•
•
Diagnose: Myelomatose + behandling
Tidsforbrug 7 uger, 8 forskellige
speciallægetilsyn, 4 afdelinger og
undersøgelser for over kr 100.000
•
Tidsforbrug 2 dage, ingen tilsyn, ingen
flytninger og undersøgelser for under
kr 10.000.