Prezentacja - Zespół Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile

download report

Transcript Prezentacja - Zespół Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 1
im. JANA BRZECHWY w PILE
ul. Brzozowa 4
64-920 PIŁA
www.zs1brzechwapila.pl
Edukacja zdrowotna jest nieodłącznym
elementem promocji zdrowia i szkoły
promującej zdrowie.
Dotyczy jednostek i obejmuje przekazywanie:
świadomości i rozumienia zdrowia,
wiedzy o zdrowiu, zasobach dla zdrowia, czyli czynnikach
zwiększających jego potencjał i zagrażających zdrowiu,
postaw wobec zdrowia własnego i innych,
zachowań sprzyjających zdrowiu i radzeniu sobie z nowymi
sytuacjami,
podejmowania własnych decyzji i wyborów.
22 października 2003 r. zostaliśmy
przyjęci do Wielkopolskiej Sieci
Szkół Promujących Zdrowie
Edukacja
zdrowotna
w Zespole Szkół nr 1
BLOKI TEMATYCZNE :
•
RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA
•
BEZPIECZEŃSTWO W ŻYCIU CODZIENNYM
•
HIGIENA OSOBISTA I HIGIENA OTOCZENIA
•
ŻYCIE W RODZINIE
•
PROMOCJA ZDROWIA
•
ZDROWY STYL ODŻYWIANIA
•
ŻYCIE BEZ NAŁOGU
•
ZDROWIE PSYCHICZNE
Gazetka promująca zdrowy styl życia
Siłownia
Dobra kondycja fizyczna
to jeden z ważnych
aspektów zdrowia.
Dbamy o nią podczas
różnych zajęć,
pamiętając o zasadzie –
w zdrowym ciele,
zdrowy duch
Gimnastyka korekcyjna
W trosce o właściwą postawę
pomaga nam profesjonalnie
przygotowany nauczyciel
i odpowiedni sprzęt.
Wiemy,
że gimnastyka korekcyjna
poprawi postawę
i zlikwiduje wady
„Przez bezpieczne i wesołe
zabawy do zdrowia”
Wspólne zmagania sportowe
i wesołe zabawy sprawiają,
że jesteśmy bliżej zdrowia
w ujęciu fizycznym
i psychicznym
Liczy się dobra zabawa
i gorąca atmosfera spotkania
Koło akrobatyczne
Praktyczne lekcje
o bezpieczeństwie na drogach
w Miasteczku Ruchu Drogowego
Wycieczki do przedsiębiorstwa ALTVATER
- SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Wiemy, czemu
służy segregacja
odpadów
Praktyczne lekcje
segregacji śmieci
LEKCJE W ZIELONEJ SZKOLE
- NADLEŚNICTWO ZŁOTÓW
Praktyczne lekcje w terenie
WITAMY WIOSNĘ
Jest…
Znalazła się…
Wołamy do niej z wszystkich sił…
„Zdrowo, bezpiecznie i radośnie
mówimy dziś dzień dobry wiośnie”
W gabinecie pielęgniarki
Wiemy na czym polega praca pielęgniarki szkolnej
i umiemy zgłosić się po poradę do jej gabinetu
Realizacja hasła programowego:
Ruch w życiu człowieka
„Trzymaj się prosto”
Akcja
„Kontrola techniczna
plecaków”
• Wczesne wykrywanie wad postawy
• Przekazanie rodzicom materiałów
edukacyjnych, które pozwolą na
zapoznanie się z problematyką
skrzywień kręgosłupa
Realizujemy program
„Bądźmy zdrowi-wiemy, więc działamy”
 Projektem z edukacji zdrowotnej ”Bądźmy zdrowi –
wiemy, więc działamy” objęte są dzieci z najmłodszego
rocznika szkolnego kl. I SP oraz uczniowie klas I Gimnazjum.
 Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej na temat
wpływu odżywiania i aktywności fizycznej na zachowanie
i umacnianie zdrowia. Żywienie w dzieciństwie,
a występowanie chorób w wieku dojrzałym.
 Zapobieganie otyłości poprzez uświadomienie jakich zasad
należy przestrzegać aby jej uniknąć i przestrzeganie przed tym
co może do otyłości doprowadzić
Chipsom powiedz nie!
 W ramach tej akcji na naszej stronie internetowej zamieszczone są
argumenty przemawiające za koniecznością spożywania drugiego
śniadania i zasady prawidłowego komponowania tego posiłku.
 Można tam również znaleźć informacje o tym, jakich wartości
odżywczych należy dostarczyć organizmowi aby dobrze
funkcjonował podczas wytężonej pracy na lekcjach.
 Uczniowie naszej szkoły są świadomi szkodliwości chipsów i nie
mają możliwości kupienia tak niezdrowej przekąski w sklepiku
szkolnym.
Rozumiemy
konieczność
spożywania
drugiego
śniadania
w szkole
Zachowujemy
się
kulturalnie
przy stole
Wiemy jak ważne
jest zdrowe
odżywianie
Uczestniczymy
w programie
„SZKLANKA MLEKA”
Warzywa, owoce, soki owocowo-warzywne
w ramach programu „Owoce w Szkole”
Chrupsy owocowo-warzywne
Cyklicznie organizujemy akcję „Zdrowiu powiedz - tak”
w ramach, której dzieci mogą zakupić po atrakcyjnych cenach
chrupiące – przekąski na bazie jabłka i marchwi.
Realizacja programu edukacyjnego
„Trzymaj Formę”
 Celem programu „Trzymaj Formę” jest edukacja w zakresie
trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród
młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu
życia i zbilansowanej diety.
 Program przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych.
 Na poziomie krajowym współrealizatorami programu są:
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Sportu.
 W grudniu 2009, już po raz kolejny przeprowadzono badanie
ankietowe „Ocena sposobu odżywiania się”.
 Na stronie internetowej naszej szkoły zamieszczone są:
broszura informująca o wynikach ankiety oraz pytania zawarte
w ankiecie.
Kto sok pije, ten długo żyje
Pod takim hasłem cyklicznie organizujemy
Dzień Jabłka i Dzień Marchewki
Propagujemy wśród uczniów idee zdrowego stylu życia
również poprzez konkursy literackie o tej tematyce.
ZDROWY STYL ŻYCIA
Jedzmy owoce, jedzmy warzywa,
To najważniejszy styl naszego życia.
Im więcej witamin, tym zdrowsi jesteśmy,
Więc nie zaniedbujmy tej kolorowej pieśni.
Pomóżmy ludziom odnaleźć ich drogę,
Aby radość ogarnęła ich duszę.
Bez nałogów, bez cierpienia,
To jest życie bez żalenia.
Leżenie w domu nic nie pomoże,
Pobiegaj trochę po słonecznym dworze.
Pięknym być i tańczyć jak ptak,
Radość miej w sercu o tak! o tak!
By zdrowo żyć i pięknym
być,
Mądry bądź i światem rządź.
Autorki: Anna Schabowska
Barbara Grzybowska
Profilaktyka uzależnień
Inicjujemy
spotkania
z młodzieżą
w ramach
profilaktyki
Tydzień dla SERCA
Prezentacja
dobrych uczynków
Informacja
w „Tygodniku Pilskim”
Adopcja na odległość
Na całym świecie wiele dzieci chciałoby chodzić do szkoły, ale jest to
dla nich nieosiągalne marzenie. To dzieci z biednych krajów misyjnych,
w których zdobywanie wiedzy jest przywilejem tylko najbogatszych.
Salezjański
Ośrodek Misyjny
pragnie pomóc
najuboższym dzieciom
poprzez misyjne dzieło:
Adopcji na odległość
Nasze koleżanki i koledzy z kl. I-III rozumiejąc sytuację
Postanowili pomóc swoim rówieśnikom w ich kształceniu.
Od 5 lat zebrane pieniądze
(kwoty od 600 do ok. 800 zł rocznie) przesyłane są do
Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie.
Dziękujemy!
Dzięki Waszej pomocy dzieci z krajów misyjnych
będą mogły się uczyć, godnie żyć i z nadzieją
patrzeć w przyszłość.
4/2005 GAZETKA SZKOLNA KLAS I-III
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile
Wycinki z prasy
II WOJEWÓDZKA
KONFERENCJA SZKÓŁ
PROMUJĄCYCH
ZDROWIE
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
W POZNANIU
Prezentowaliśmy
działania szkoły
związane z realizacją
i wdrażaniem
programu
Spotkanie młodzieżowych
liderów zdrowia
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny zaprosił 28 kwietnia sześcioosobowy
zespół młodzieży na szkolenie z edukacji antynikotynowej. Program szkolenia
obejmował zajęcia z integracji grupy, wykład omawiający różne aspekty
uzależnienia oraz warsztaty. Podczas tych ostatnich młodzież opisywała negatywne
skutki palenia, przedstawiała scenki sytuacyjne oraz omawiała projekt kampanii
antynikotynowej. Na zakończenie spotkania uczestnicy wypełniali ankiety, które
były podsumowaniem zdobytej wiedzy .
Światowy Dzień Życzliwości

21 listopada obchodzimy Światowy Dzień
Życzliwości. Dzień ten skłania nas do
większej ilości uśmiechów i otwarcia na
drugą osobą. To niewiele kosztuje a świat
staje się piękniejszy. W naszej szkole
rozesłano niezwykły przepis na ładny
uśmiech:
Uśmiech wewnętrzny
Zalecany skład produktu:
Dużo życzliwości
Optymizm
Trochę radości
Trochę poczucia szczęścia
Trochę poczucia własnej wartości
Przebywaj z ludźmi, którzy się uśmiechają
Uśmiech zewnętrzny
Zalecany skład produktu:
Ładne zęby
Ładne usta
Po prostu uśmiechaj się
Dziel się uśmiechem z innymi...

Dzieci ze świetlicy postanowiły wywołać
uśmiechy i przypomnieć o życzliwości,
rozwieszając na drzwiach sal lekcyjnych
przygotowane przez siebie „uśmiechnięte”
obrazki
„Czwartoklasisto pamiętaj!”
- list społeczności gimnazjalnej do uczniów klas czwartych
Drodzy czwartoklasiści!








My gimnazjaliści chcielibyśmy przywitać Was w klasie czwartej.
To już drugi etap waszej nauki. Życzymy wam wielu sukcesów.
Chcielibyśmy Wam przypomnieć kilka zasad, których należy
przestrzegać w czasie przerw:
- nie biegaj,
- nie krzycz,
- nie popychaj innych,
- plecak połóż pod salą w określonym porządku,
- jeśli rozlał Ci się sok lub wysypały chrupki-posprzątaj lub poproś
o pomoc kogoś dorosłego,
- papierki które widzisz na korytarzu lub boisku wrzuć do kosza,
- gdy ktoś Ci dokucza lub jest niemiły poproś o pomoc nauczyciela,
Życzymy wesołego startu z wartką minką i tylko samych najlepszych ocen
:o)
Uczniowie gimnazjum
Niedziela na sportowo
z rodzicami
Spotkanie w Studio Fitness „STEP BY STEP”
Minął kolejny rok szkolny,
w którym nasza szkoła w sposób
szczególny promowała zdrowie
z programem
„TRZYMAJ FORMĘ”
pod hasłem:
DO ZDROWIA GOTOWI? START!
Podsumowaniem efektów tej pracy
było spotkanie, które odbyło się
9 czerwca 2009r. w STUDIO
FITNESS „STEP BY STEP” w Pile.
Bardzo gościnnie zostaliśmy
tam przyjęci przez właścicielkę klubu
p. Małgorzatę Juszczyk.
Na spotkanie z tej szczególnej
dla nas okazji przybyła
p. Aleftyna Słobodeniuk z Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Pile
oraz przedstawicielka
Sekcji Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
p. Alicja Krzyżanowska.
Koordynatorzy promocji zdrowia
w Zespole Szkół nr 1
im. Jana Brzechwy w Pile:
Danuta Piotrowska
Gabriela Zakrzewska
Magdalena Klauza
Magdalena Jasińska
Prezentację przygotowała na podstawie
materiałów wypracowanych i zgromadzonych
przez osoby realizujące poszczególne zadania :
Katarzyna Brzyszko-Olechnowicz