Komplikationer under graviditet efter bariatrisk

Download Report

Transcript Komplikationer under graviditet efter bariatrisk

2014-05-08
Komplikationer under graviditet
hos kvinnor opererade med
bariatrisk kirurgi
Lars Granström
Danderyds sjukhus
1
2014-05-08
Symptom vid tarmshunt
•
•
•
•
•
•
Diarré
Leverpåverkan
Ledbesvär
Hudutslag
Njursten
Megacolon
Horisontell gastroplastik
– Horinontella gastroplastiker bild
2
2014-05-08
Symtom horisontella gastroplastiker
• Initialt kräkningar
• Dålig viktnedgång
• Operationen märks ej efter ett antal år
GB – VBG bild
3
2014-05-08
Symptom vid bandoperationer
• Kräkningar
• Halsbränna
• Aspirationer
• Kräkningar accentueras vid graviditet
• Risk för intrauterin tillväxthämning
Gastric sleeve
4
2014-05-08
Symptom vid sleeve
• Kräkningar
• Reflux
• Accentuerad reflux vid graviditet
Duodenal switch
5
2014-05-08
Syptom vid duodenal switch
• Sleeve bieffekter
• Tarmshuntsbiverkan
Gastric bypass bild
6
2014-05-08
Gastric bypass bild med slitsar
Symptom vid interna bråck
• Buksmärta, ofta mot vä hypochondrium
• Accentuerade symptom vid födointag
• Buksmärtorna kommer och går
• “Allt är inte interna båck” som gör ont
• Uteslut stomala ulcus, gallsten, IBS
7
2014-05-08
Interna bråck under graviditet
•
•
•
•
•
•
•
•
Svårvärderade symptom
Graviditets komplikation?
DT, strålrisk?
Tidigt i graviditet -> liten uterus -> lap op
Sent I graviditet -> konservativ attityd ->
Låt barnet mogna
TPN kan behövas
Vid sectio åtgärda interna bråcket samtidigt
Gallsten under graviditet
• Tidig graviditet -> lätt med lap op
• Sen graviditet -> konservativ attityd. Operation
efter partus
8
2014-05-08
Tunntarmsinvagination efter GBP
under graviditet
•
•
•
•
•
Buksmärta intermittent vanligt
Accentueras efter matintag
Diagnos vid DT
Tidigt under graviditet -> lap op
Sent under graviditet -> konservativ attityd
som vid handläggning av interna bråck
Sammafattning, obesitasoperation graviditet
• Obesitasoperation är ett observandum
• Interna bråck är ett allvarligt tllstånd med
mortalitet
• Tätt samarbete KK – Kir
• Varje patient är unik
• Profylax viktigt -> slut slitsarna vid GBP
operationen!
9