Roland T Strand, öl, KK, Mälarsjukhuset PhD International Health Gynekologisk undersökning Fluor/Infektioner Blödningar Preventivmedel Abort Klimakterium Infertilitet Urologi Akut buk/ smärta.

Download Report

Transcript Roland T Strand, öl, KK, Mälarsjukhuset PhD International Health Gynekologisk undersökning Fluor/Infektioner Blödningar Preventivmedel Abort Klimakterium Infertilitet Urologi Akut buk/ smärta.

Roland T Strand, öl, KK, Mälarsjukhuset
PhD International Health
Gynekologisk undersökning
Fluor/Infektioner
Blödningar
Preventivmedel
Abort
Klimakterium
Infertilitet
Urologi
Akut buk/ smärta
Chlamydia
Gonorré
Hepatit B
Herpes
Tricomonas
Candidas
Ospecifik fluor
Bakteriell vaginos
Tidig graviditet
Postpartum blödning
Postmenopausal blödning
Menorrhagi
Metrorrhagi
Menometrorrhagi
Kontaktblödning
Myom
Obs! Utsättninngsblödning
-Spontanabort
-Habituell abort
-Missed abortion
-Extra-uterin graviditet
-Mola
-Provocerad abort
-Spontan
-Missed abortion
-Habituell abort
-Kromosom-analys
av kvinna och partner
- Anatomisk utredning (Cervixinsuff? Cervicalt
myom?)
-Trombofili-utredning (faktor V Leiden-mutation?
--Antifosfolipid-utredning
--Hormonutredning (thyreoidea, androgener,
progesteron)
-Immunologisk utredning (luekocytantigen HLA-G,
HLA-DR)
Tubar-graviditet
Abdominell graviditet
Provocerad abort
 -Globalt 50 milj
 -MMR
 -Safe/unsafe
Legal/Illigal
 -Abortlag 1975
 - V 18+1 – v 22+0
 -Svensk paradox ?
 -Medicinsk
 -Kirurgisk
 -Chlamydia, BV?
 -Preventivmedel
-63 dagar
Antiprogesteron + PG-analog (-92)
Mifegyn + Cytotec/ Cervagem
1 % misslyckas
1-3 % inkompletta
”Cervical priming”
Vacuum-exaeres
1% misslyckas
2,3% inkomplett
Uterusperforation
-Efter v 12
-70% dagpatienter
-Medeltid 6,5 tim
-Exaeres (tvåstegsabort) ca 10%
-Analgetica
-Blodtransfusion < 1%
P-piller (dagligen)
2. P-plåster (veckovis)
3. P-ring (månadsvis
1.
1.
2.
3.
4.
5.
Hormonspiral (Mirena) Lågdoserat
Mini-piller (Mini-Pe)
Cerazette Mellandoserat
Hudinplantat (Implanon)
P-spruta (Depå-provera) Högdoserat
Kombinerade:
Oralt mellandosgestagen:
Oralt lågdosgestagen:
Högdosgestagen:
Hormonspiral:
Kopparspiral:
Kondom:
(Pessar:
0.5–1.5
0.5-1.0
2-6
0.1-0.5
0.2-0.6
0.7-1.0
3-14
6-20)
Kontraindikationer för kombinerad
hormonell
antikonception
 Tidigare djup ven-eller artärtrombos
 Hereditet för djup ventrombos (förädrar, syskon)
 Sjukdom i hjärtklaffarna
 Migrän med fokala symptom
 Cerbrovaskulär sjukdom eller myocardsjukdom
 Uttalade varicer
 Tidigare bröstcancer
 Akut intermittent porfyri
 SLE
Engångsdos på 1,5 mg levonorgestrel
(NorLevo)
Inom 72 tim
60-95%
2. Kopparspiral
inom 5 dygn
99%
1.
Komplett, diploid, paternella hormoner, druvbörd
Partiell triploid
Invasiv , chorioncarcinom malign)
Trofoblastsjukdom HCG
1:1000 graviditeter, etnicitet
Kraftig blödning i tidig graviditet
Förstorad uterus, smärta
CT thorax,/pulmrtg
S-HCG, thyreoideaprover
Utrymning (exaeres) + skrapning (invasivitet?)
Uteruskontaherande medel, blodtransfusion,
opberedskap.
Methotrexat
S-HCG
Nästa graviditet
Månader-åratal
Snitt 52 åå
Täta blödningar – Oligomenorré – Amenorré
(95%)
Blödningar
Vasomotoriska besvär (svettningar, hjärtklappning, vallningar)
Psykiska problem
Sexuella problem
Osteoporos (75% östrogenbrist, ej ålder)
Urogenitala symptom
-Tidigare ”halleluja”
-Women´s Health Initiative (WHI) HRT kan öka risken för
hjärtinfarkt och demens.
-Riskökning bröstcancer (kombinationsbehandling) och
trombo-embolisk sjukdom (både kombination och enbart
östrogen)
-HRT ej förstahandsmedel mot osteoporos
-Inget underlag för depressionsbehandling
-”Generellt förbättrad livskvalitet” för de med symptom
Sekventiell behandling åren närmast efter menopaus
Estradiol 1-2 mg dagligen i kombination med 10 mg MPA eller 1
mg NETA i 12 dagar varje månad ( alt fast kombination)
Efter ca 2 år kan utglesning ske med 20 mg MPA i 14 dagar var
3e månad
Utan kvarvarande livmoder:
1-2 mg estadiol per dag
Estriol vaginalkräm eller –tabletter mot urogenitala besvär.
Anamnes
Paret tillsammans
1 års ofrivillig barnlöshet före utredning
Spermieanalys + gynekologisk undersökning.
Ultraljud: PCO?
Ev laparoskopi
Blödningsmönster, ovulation? Progesteron dag 22-24
Prolactin vid oligo-/amenorré
--Ansträngningsinkontinens
--Trängningsinkontinens
--Blandinkontinens
--Överfyllnadsinkontinens
--Inkontinens vid neurologisk sjukdom
Residualurin-bestämning
Miktionslista
(Blöjvägningstest)
Uretrocystoskopi
Urodynamisk utredning
Bäckenbottenträning
Blåsträning
Elekro-stimulering
Kontinensbåge
Uroterapeut!!
-Lokal östrogenbehandling
-Anti-muskarina läkemedel (Detrusitol)
- Muntorrhet, tarmbesvär,
ackomodationssvårigheter, kognitiv funktion
- 65-70% fungerar.
Ca 4500 operationer/år. Kraftig uppgång
Tidigare laparoskopisk kolposuspension
Periuretrala injektioner (kollagen, silikon etc)
TVT 1996
TVT-O
Lyckat op-resultat 80-90%
-Ektopisk graviditet
-Rupturerad ovarialcysta
-Torkverad ovarialcysta
-Salpingit
-Endometrios