Äntligen_tillbaka)

download report

Transcript Äntligen_tillbaka)

älskade
MAMA
!
Äntligen_tillbaka)
Vill ni vara med på materialdesigns arbetsmarknadsdag
(MAMA) och träffa studenter från
vårt program och resten av KTH?
De allra flesta studenter saknar
nog tiden då deras mamma städade, lagade mat, gav dem pengar
och till sommaren fixade jobb
på sin arbetsplats för lite extra
cash. Och de som inte hade en,
önskade nog att de hade!
Nu är det dags för materialdesigns MAMA att, kanske
inte städa och laga mat, men
fixa sommarjobb, exjobb,
arbete och nyttiga näringslivskontakter.
Er_inbjudan)
När: 15 februari 2012
Var: Materialinstutitionen,
Kungliga Tekniska Högskolan
Brinellvägen 23, Stockholm
Schema:
12.00-13.00 Lunchföredrag
13.00-17.00 Montrar
16.00-17.00 Föredrag
18.00 Middag med NLG och
sektionsstyrelsen
Prislista:
Lunchföredrag + monter 15.000 kr
Monter 5.000 kr
Föredrag + monter 12.000 kr
n
e
n
o
i
t
k
e
s
s
Berg
Under hösten 2010 beslutade den nyuppstartade Näringslivsgruppen (NLG) på Bergssektionen, sektionen för Materialdesign
att återuppta den arbetsmarknadsdag som en gång i tiden var stor
och populär. Planerna var att hålla det litet och hanterbart.
8 företag med var sin monter tog plats under en marsdag 2010
i lokalerna på materialinstitutionen. Varav två av företagen höll
var sitt föredrag. I år har våra planer tillsammans med vårt mål
växt. Vi jobbar nu för en en större uppslutning studenter och fler
företag. Och precis som förra året har vi möjlighet att låta två
företag hålla föredrag under dagen. Vi hoppas ni finner evenemanget intressant. Ifall ni har frågor eller vill anmäla ert företag,
hör då av er via mail eller telefon till oss i NLG.
Sara Olsson
[email protected]
0767-77 77 10
Andreas Malmbergh
[email protected]
0733-20 65 00
John Steinkeller
[email protected]
0707-34 66 76
Fredrik Vidlund
[email protected]
0708-46 26 26
Oscar Hessling
[email protected]
0733-00 42 30
Gunnar Renström
[email protected]
0707-29 48 48
Joakim Larsen
[email protected]
0733-16 00 46
Fredrik Stenarson
[email protected]
0734-35 12 53
Linn Efsing
[email protected]
0734-93 28 34
Elin Lindfors
[email protected]
0761-70 27 03
Yousef Ahmad
[email protected]
0768-07 16 14
Fia Vikman
[email protected]
0730-21 50 09
Jacob Söderdahl
[email protected]
0737-72 06 82
Bergssektionens
näringslivsgrupp
Brinellvägen 23
100 44 Stockholm