Tidtabell Scania Job Express KTH

download report

Transcript Tidtabell Scania Job Express KTH

TIDTABELL
Scania Job Express KTH – Endast för studerande på KTH
KTH Campus – KTH Kista
Lindstedtsvägen
09:35
12:25
Hållplats A, Busstorget Kista Centrum
09:55
12:45
KTH Kista – KTH Campus
Hållplats A, Busstorget Kista Centrum
10:00
12:50
Lindstedtsvägen
10:20
13:10
Hållplats KTH Campus: Lindstedtsvägen 1-7 (mellan Tegelborgen och
Millefontänen)
Hållplats KTH Kista: Hållplats A, Busstorget Kista Centrum
2015-01-01