Skjema-portal-godkjenning1

download report

Transcript Skjema-portal-godkjenning1

REFUSJON AV UTLEGG
GODKJENNING VIA PORTAL
Boligselskap navn:
Boligselskap nr:
Utlegget er foretatt av (navn):
Utlegget refunderes til bank konto:
Person nr. dersom den som har foretatt utlegget ikke er
eier/medeier av en enhet i boligselskapet:
Kjøpt dato
Leverandør
Gjenstand
Formål / bruksområde
0
Sum utlegg
Dato:
Beløp
Underskrift av den som
har foretatt utlegget:
"Husk at ingen skal godkjenne utbetalinger til seg selv"
Skjema sendes regnskapskonsulent i NBBO på mail sammen med skannet kopi av bilagene, evt [email protected]
Vedlegg nr