Jul og juletradisjoner 1. trinn Arena: Fauske

download report

Transcript Jul og juletradisjoner 1. trinn Arena: Fauske

Mål i læreplan
Opplæringen skal ivareta og
utdype elevens kjennskap til
nasjonale og lokale
tradisjoner – den hjemlige
historie.
Kompetansemål 2. og 4.
trinn:
Kunnskapsbanken
Les aktuelt fagstoff:
http://nysgjerrigper.no/
Artikler/2007/desembe
r/juletradisjoner
http://www.human.no
/Skolesider/Jul/Julesan
ger-og-tradisjoner/
Julefortellinger:
http://gladejul.net/?pa
ge_id=66
Jul og juletradisjoner 1. trinn
Arena: Fauske Bygdetun
Varighet: 4 klokketimer
I et samarbeid mellom Fauske Kommune og
Nordlandsmuseet ønsker Fauske Bibliotek og Fauske
Bygdetun deg og dine elever velkommen til å være
med på en flott og stemningsfull skoledag, der
julefeiring og juletradisjoner er tema.
Elevene vil få lære om gamle norske juletradisjoner,
spise julegrøt, synge julesanger, gå rundt juletre,
støpe julelys, høre julefortellinger m.m.
På bygdetunet vil «gamledager» og folketro være et
overordnet tema i formidlingen. På biblioteket er
det litteraturen og julefortellinger som er i fokus.
Samfunnsfag
 skape og illustrere
forteljingar om
menneske som lever
under ulike vilkår, og
samanlikne levekår
 kjenne att historiske spor
i eige lokalmiljø og
undersøkje lokale
samlingar og
minnesmerke
Norsk
 lytte til tekster på bokmål
og nynorsk og samtale
om dem
 Finne skjønnlitteratur og
faktabøker på biblioteket
til egen lesing
Kunst og håndverk
 lage enkle gjenstander
og former i papir og
tekstil gjennom å rive,
klippe, lime, tvinne og
flette