Transcript (IJ!lJæe)

DELELISTE
(IJ!lJæe)
~op køalikl
FOR
O/lket, RESERVEDELER
Ved bestillinger er det vanligvis tilstrekkelig bare å oppgi delens
ORKEl snøfres 81
Modell f.o.m. serie 85
nummer.
Hvis bestilleren imidlertid er i tvil med hensyn til delen,
kan tilleggsopplysninger være fordelakstige og sikre riktig ekspedering
(f.eks. posisjonsnummer og/eller betegnelse).
I delelisten er noen av reservedelene merket:
komplett.
Komplettdelen deles igjen inn i undergrupper og er merket med et
punkt foran.
F.eks. deler med to punkter
s~år
i tilknyttning til
deler med ett underpunkt.
Enkelte deler er i anmerkningrubrikker merket MSB.
Disse delene må
spesialbestilles og leveringstid og pris avtales for hver bestilling.
Bestilling av reservedeler skal skje gjennom Felleskjøpet.
Vi forbeholder oss retten til uten varsel å foreta konstruksjonsog/eller materialendringer.
INN H O L D
ORKEL SNØFRES 81
~
Orke1snøfres
side 9.89
Orkel tilleggsutstyr
side 9.93
Kraftoverføringsaksel
side 9.97
........................................
Fannrem, oktober 1985
111111
G~CNNES
MEK.VERKSTED NS
N-?320 FANNREM
Il lill
G::JCNNES
MEK.VERKSTED NS
N-?320 FANNREM
~',..~~~...lf'~\')
~
... :-.. "; "} .
'~~~,
Tilh. fig
SNØFRES:ORKEL 81
(OJiJa?,t)
Modell f.o.m. serie '85.
RESERVEDELER
Pos
lar
Del
nr.
Ant
65421
BETEGNELSE
Side
I
Utgave
I 1.85
9.89
ANMERKNINGER
Snøfres hydraulikk, standard komplett
m/aksling'
".
_.~~~"
65422
u/aksling
65423
,
r\
.,')
> -
I
.
~I~/~"-l'
~
_ h
I~
~.
~
~.
.
/,
.
z:
.'qj"
.
'/:
,i
Snøfres manuell, komplett m/aksling
65424
I
, ..
/,
Snøfres hydraulikk, standard komp·lett
~r ~~
l
Snøfres manuell, komplett u/aksling
65425
l
2
65002
2
Kombinasjonsbolt ø 22/28 x 205 mm
3
14301
2
Orepinne M 10
4
65003
l
Kombinasjonsbolt ø 19/25 x 250 mm
5
14301
l
Orepinne M.10
6
65034
2
Slitestål (høyre/venstre)
7
lll02
10
7B
12142
10
Skive ø 13
8
132ll
10
Mutter M'12 L
9
66017
2
ISO hannkobling 3/8"
10
350ll
2
Nippel 1/2" x 3/8"
15
66030
l
Slange 3/8"
L
210 cm
16
66031
l
Slange 3/8"
L
240 cm
17
65046
l
Høyre luke
18
65047
l
Venstre luke
19
660ll
2
Sylinder, komplett (81)
20
66013
2
Sylinder 81
21
65028
2
Bolt ø. 19 x llO
22
14101
4
Sprengpinne ø 8 x 40
23
10356
2
Skrue M 12 x 50
24
13211
2
Mutter M 12 L
25
66014
l
Skjerm hyraulikk
26
10246
3
Skrue M 8 x 25
27
12053
3
stopp skive 9 mm
28
13009
3
Mutter M 8 L
29
65404
l
Vifte m/aksel
30
14102
l
Sprengpinne M 10 x 75 mm
31
66000
l
Flenslager F 212 m/smørenippel
32
10495
4
Skrue M 16 x 5S
33
12078
4
Stoppskive 16 mm
35
. 36
13013
4
Mutter M 16 L
65048
1
Beskyttelseshette
Ramme 81
I·
,.I
t-'
~
..
@
Låsehodeskrue M 12 x 40
Firkantskive 50x50
f.o.m. 9.84
~
,
Tilh. ftg
<:lJ~
I SN0FRES ORKEL 81
Modell f.o.m. "85.
RESERVEDELER
Pos
.~ .~
~e;
-(,
'"
9
I",
...ru.:
,
~"
A
;)
/
,
co
."1
li
;,"
'
"
~
ø--~
:!
10497
2
40
12078
2
Stoppskive 16,mm
42
13013
2
Mutter M 16 L
43
10314
1
Skrue M 10 x 80
44
13210
1
Mutter M 10 L
45
65025
1
Kile 8 x 12 x 45
46
65036
1
Komplett 'sett innmatingsblad m/skruer
47
65019
1Innmatingsblad, type 1
48
65020
1Innmatingsblad, type 2
49
10354
6
50
12142
6
Ski ve 0 13,
51
13211
6
Mutter M 12 L
59
1 60
9.91
1.85
BETEGNELSE
I Anti
39
:>-1
li/,
-,
!.
,
Del nr.
Side
Utgave
ANMERKNINGER
Skrue M 16 x 65
Type 1 og 2
Skrue M 12 x45
14106
1
Rørpinne M ,10 x 55
66028
l
Splinetapp l 3/8"
65076
l
Komplett sett stag m/bolter
Firkantskive 50x50
Manuell snø fres
i~
65075
2
Stag for høyre og venstre, m/bolt
52
65074
2
Stag, høyre og venstre
53
65079
,2
1/2 manuellstag, innfesting luke
Utv. gjenger
54
65080
2
1/2 manuellstag, innfesting fres
Innv. gjenger
'55
65078
2
Bolt for innfesting
56
14302
2
Drepinne M 6
57
10356
2
Skrue M 12 x 50
58
13211
2
Mutter M '12 L
Ventil for lukemekanisme leveres som
tilleggsutstyr f.o.m. sereie '84
@
,66033
1
Komplett sett lukemekanisme
11
66010
l
Ventil m/spake
12
66005
l
Ventil
13
66006
l
Spake (arm) m/kule og fjær
14
66032
2
Albue 3/8" utv.
IPos.nr. Il og 14
Pos.nr. 12 og 13
Skjøtes lange leveres som tilleggsutstyr
for traktorere der stand. slangene
(pos.nr. 15 og 16) blir for korte.
66037
I2
Skjøteslange 3/8" utv. x 3/8" innv.
IL
0,5 m
Tilh.fig
(Olllæe)
RESERVEDELER
Pos
..ilL
O)
~
~
t'-...
;::!
Z""
\O
~
Del nr.
Ant
SNØFRES ORKEL 81
Side
TILLEGGSUTSTYR
U!.];Love
BETEGNELSE
65408
l
Dybdesko bak ,komplett
l
65409
l
Dybdesko
2
35023
l
Festebolt, ø 19 x 175
3
14103
2
Sprengpinne, ø 8 x 35
4
65410
l
Avstandsskrue, M 24 x 330
5
14302
l
Orepinne, ø 6
6
35025
l
Høydeskjær, standard komplett m(skruer
7
10299
3
Skrue, M 10 x 30
8
12060
3
Stoppskive, 10 mm
10
13010
3
Mutter, M 10 L
65073
l
Vernetrakt, komplett sett m/skruer
11
35026
l
Vernetrakt
12
35026
l
Vernetrakt
13
10248
8
Skrue, M 8 x 30
14
12047
8
Stoppskive, 8 mm
16
13009
8
Mutter, M 8 L
65077
l
Snøstyrer, komplett sett m/skruer
.17
35028
l
Snøstyrer, høyre
18
35029
l
Snøstyrer, venstre
19
10248
8
Skrue, M 8 x 30
22
13009
8
Mutter, M 8 L
21
12047
8
Stoppskive, 8 mm
~93
1.85
ANMERKNINGER
for B = 2000 mm
Tilh. fiq
(Ollk.ee)
SN0FRES ORKE L 81
TILLEGGSUTSTYR
..
.. -
'. __ .
Utgave
RESERVEDELER
0\
~~
----.......
Pos
nr
-..
Del nr.
- . BETEGNElSE---
P,nt
-
Side
..
-
65411
l
l
65413
l
, Kantvinge
2
10491
4
"
Skrue M 16 x 45
3
12078
4
"
Stoppskive 16 mm
4
13213
4
,. Mutter M 16 L
65414
2
Dybdesko foran, komplett
65415
2
, Dybdesko foran
9.95
·1,85
. ---
Kantvinge, komplett
I
5
6
10498
2
"
7
13213
2
,. Mutter M 16 L
6·5043
1
Høydevinge, komplett h
8
65044
1
, Høydevinge
9
10299
3
"
9
10301
3
"
Skrue M 10 x 35
le
12143
9
"
Skive 0 11 mm
11
13010
6
"
Mutter M.lO L
Skrue M 16 x 70
~
b
,....
'l"
"'">"
"-l
=
= 500
_
...
ANMERKNINGER "-
mm for
2200 mm
Skrue M 10 x 30
Firkant 40x40
-
CO~)
2
RESERVEDELER
Pas
lnL
REDSKAPSIDE
---
-- -----
r-
1 - --
--
-- 6
-,
Del nr.
65268
.W2400 - SC24-- K35 - 014/019
eller SKJÆRSTIFTSKOBLING KB 61/20
Utgave
9.97
1.85
- • ANMERKNINGER
BETEGNELSE
Ant
1
f!Ji
Tilh.
Side
WALTERSCHEID KRAFTOVERFØRINGSAKSEL
Kraftaverføringsaksel ·komplett m/K 35 og
splinegaffel
Pos. 17
65269
.1
1
65232
1
1
65266
1
2
65233
1
Overbe lastningskob1ing K 35
2 -
65265
1
Skjærstiftskobling KB 61/20
A
65259
1
Kraftoverføringsaksel komplett m/KB 61/20
m/skrue M 10 og splinegaffe1
Pos. 17
Kraftoverføringsaksel indre del,
komplett m/K 35 (redskapsside)
Kraftoverføringsaksel indre del,
komplett m/KB 61/20 (redskapsside)
m/skrue M 10
Skrue for KB 61/20, M 10 x 60
kval. 8.8
A
65260
Skrue for KB 61/20, M 10 x 55
1
kval 12.9
L-
_:.---
,-- --II
.
--
12- -
_---------.1,09I
----,
-----fl - --8 --~
I
...,-
I
I
~~_ ~
~~-e.
~
""'"
~
]
:~
.
I
A
65261
1
3
65235
2
Kryss
4
65236
LI
Låsering
Gaffel for profilrør
Skrue for KB 61/20, M 10 x 55
Komplett
5
65237
1
6
65139
1
Indre profilrør, l
7
14102
1
Rørpinne
8
65247
1
9
65248
1
Beskyttelsestrakt
10
65240
1
Glidering
11
65250
1
12
65241
1
13
65242
1
·
yt~e~
ø
680
10 x 75
beskyttelse
se
Komplett
24
Ytr.e, beskyttelsesrør , l : 605
· Kraftoverføringsaksel, ytre del komp.
14
65243
1
Gaffel for profilrør
15
65235
1
Kryss
16
65236
4
Låsering
17
65267
1
Gaffel 1 3/8"
18
14102
1
19
65238
1
20
65239
1
Beskyttelsestrakt
Rørpinne ø 10 x·75
Indre beskyttelse
se
21
65249
1
Glidering
22
65143
1
Indre beskyttelsesrør, 1
23
65155
1
65258
1
Komplett
24
600
· Kjetting
I
.J
__ --19
--
--
-
-----23~
I_~
Traktorside
ytre profilrør, l : 665
Tillegg:
Forlenger for kraftuttak, forlengelse