35090034 Reservedeler / Spare parts

Download Report

Transcript 35090034 Reservedeler / Spare parts

Innholdsfortegnelse
K-70
3100 / 3400 / 3700
Reservedeler / Spare parts
Set number
Beskrivelse / Description
35090034
35070019
35020235
35020400
3100 Hoveddeler
3100 Oversprutskjerm komplett
3100 Monteringssett kilebolter og slitestål
3100 Monteringssett slitestål Pigma HK
35090035
35070074
35020236
35020401
35080038
3400 Hoveddeler
3400 Oversprutskjerm komplett
3400 Monteringssett kilebolter og slitestål
3400 Monteringssett slitestål Pigma HK
3400 Sett slapseenhet formontert
35090036
35070075
35020237
35020402
35080039
3700 Hoveddeler
3700 Oversprutskjerm komplett
3700 Monteringssett kilebolter og slitestå
3700 Monteringssett slitestål Pigma HK
3700 Sett slapseenhet formontert
35060270
34080107
35060265
35110016
35020243
Sett hydraulikk slaps 2007
Ventilblokk komplett slaps
Sett hydraulikk sving 2007
Lys
Sliteelement side
35070047
35070048
35000124
35000097
Mellomramme lang
Mellomramme kort
Frontrammesett
Parallellogram
Set number
Beskrivelse / Description
35070014
35070051
35070052
35070037
35070038
35070020
35070028
Hjul komplett m/ stilleskrue
Hjul kort type 2009
Hjul slaps 2009
Tallerkensett rett 300x30
Tallerkensett hardmetall rett
Tallerkensett 300x30
Tallerkensett hardmetall
35000013
35000014
35000015
35000017
35000019
35000109
35000020
Opphengskroker DIN 76060 A
Opphengskroker DIN 76060 B / Unimog
Opphengskroker smal traktorplate (DIN 76060 A)
Opphengskroker Dansk standard komplett
Opphengskroker DIN 76060 B / MB-Track
Opphengskroker Norsk standard
Opphengsramme VV 95 komplett
35060058
35060059
35060067
35060068
35060072
35060096
HK-sett hydraulisk TEMA 1/2 ” hann / hunn
HK-sett hydraulisk ISO 1/2 ” hann / hann
HK-sett hydraulisk TEMA 3/8” hann / hunn
HK-sett hydraulisk (blendesett 2x3/8”) FH-maskiner
HK-sett hydraulisk (blendesett 2x1/2”) FH-maskiner
HK-sett hydraulisk løft ISO 1/2 ” hann / hann
Reservedeler / Spare parts
35090034
310,0
60,0
Plog K70 -3100
310,0 mm
fra bunnen av trikolan
til st let p plogen.
1
20
14
16
17
15
8
18
6
3
2
12
11
7
9
13
19
5
4
12
13
19
10
Reservedeler / Spare Parts
28.02.2013
Page 1 of 1
35090034
Plog K70-3100
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34611673
1
Blad K-70 3100 2011
2
34543006
2
Anslagsplate K-70
3
34543007
2
Gummi anslag K-70 65sh
4
34543009
2
Holder skjær 2' K-70
5
34543000
2
Holder skjær 3' K-70 03
6
34543008
8
Fjærbolt K-70
7
34543005
8
Bolt fjærbolt
8
34420001
40
9
34543011
8
Fjærarm K70 (25 mm)
10
34543012
8
Ledd skjærholder K70 (25 mm)
Skrue senk DIN 7991 M10x65
Pute gummi NS.75 shore
11
34116003
4
12
34110062
16
Skrue seksk DIN 931 M20x80-8.8EZ
13
34112100
16
Skrue seksk DIN 931 M20x100-8.8 EZ
14
34300500
8
Skive 25/75x6 mm EZ
15
34300700
32
Skive 25/80x3 mm EZ
16
34420200
8
Skive plast 80x26x15
17
34230800
4
Mutter seksk DIN 934 M10-8 EZ
18
34230900
4
Mutter lås DIN 980 M10-8 EZ
19
34233000
32
Mutter lås DIN 985 M20-8 EZ
20
34233800
8
Mutter lås DIN 980 M24-8 EZ
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35070019
Skjerm oversprut K70 3100
2
5
7
9
10
6
3
8
9
10
1
Reservedeler / Spare Parts
14.12.2012
Page 1 of 1
35070019
Skjerm oversprut K70-3100
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34611616
1
Skjerm oversprut høyre K-70 2001
2
34611617
1
Skjerm oversprut venstre K-70 2001
3
34611618
1
Skjerm oversprut midt K-70 3100
4
34611608
1
Jern klem gummi høyre K-70 2001
5
34611609
1
Jern klem gummi venstre K-70 2001
6
34611610
1
Jern klem gummi midt K70 3100
7
34111379
13
Skrue seksk DIN 931 M8x35-8.8 EZ
8
34112700
6
Skrue seksk DIN 933 M8x30-8.8 EZ
9
34302145
38
Skive DIN 9021 8,4 mm EZ
10
34230500
19
Mutter lås DIN 985 M8-8 EZ
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35020235
Slitestnl std. K70 - 3100 m/kilebolt
1
1
2
4
3
2
Reservedeler / Spare Parts
30.01.2013
Page 1 of 1
35020235
Slitestål std. K70-3100 m/kilebolt
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34500300
2
Slitestål 200x12x915
2
34500517
2
Skjær slite 200x12x605rette hjørner
3
34105600
10
Bolt 16x53 kile
4
34220900
10
Enhetskile 20,5x125
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35020400
Slitestnl Pigma HM K70-3100
3
4
1
2
Reservedeler / Spare Parts
30.01.2013
Page 1 of 1
35020400
Slitestål Pigma HM K70-3100
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34795013
2
Skjær slite 129 x 912 Pigma HM
2
34795012
2
Skjær slite 129 x 610 Pigma HM
3
34119129
10
Skrue lås panhode M16x55-10.9
4
34232200
10
Mutter flens DIN 6926 M16-8 EZ
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35090035
60,0
310,0
Plog K70 3400
310,0 mm
fra bunnen av trikolan
til st let p plogen.
1
20
14
16
18
2
15
8
17
11
6
3
7
13
12
9
19
3
4
12
13
10
19
Reservedeler / Spare Parts
28.02.2013
Page 1 of 1
35090035
Plog K70-3400
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34611672
1
Blad K-70 3400 2011
2
34543006
2
Anslagsplate K-70
3
34543007
2
Gummi anslag K-70 65sh
4
34543009
4
Holder skjær 2' K-70
5
34543000
1
Holder skjær 3' K-70 03
6
34543008
10
Fjærbolt K-70
7
34543005
10
Bolt fjærbolt
8
34420001
50
Pute gummi NS.75 shore
9
34543011
10
Fjærarm K70 (25 mm)
10
34543012
10
Ledd skjærholder K70 (25 mm)
Skrue senk DIN 7991 M10x65
11
34116003
4
12
34110062
16
Skrue seksk DIN 931 M20x80-8.8EZ
13
34112100
20
Skrue seksk DIN 931 M20x100-8.8 EZ
14
34300500
10
Skive 25/75x6 mm EZ
15
34300700
40
Skive 25/80x3 mm EZ
16
34420200
10
Skive plast 80x26x15
17
34230800
4
Mutter seksk DIN 934 M10-8 EZ
18
34230900
4
Mutter lås DIN 980 M10-8 EZ
19
34233000
36
Mutter lås DIN 985 M20-8 EZ
20
34233800
10
Mutter lås DIN 980 M24-8 EZ
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35070074
Skjerm oversprut K70 3400 2011
6
9
7
9
3
10
8
10
9
4
1
5
2
Reservedeler / Spare Parts
15.08.2011
Page 1 of 1
35070074
Skjerm oversprut K70-3400 2011
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34611619
1
Skjerm oversprut midt K70 3400
2
34611616
1
Skjerm oversprut høyre K-70 2001
3
34611617
1
Skjerm oversprut venstre K-70 2001
4
34611611
1
Jern klem gummi midt K70 3400
5
34611608
1
Jern klem gummi høyre K-70 2001
6
34611609
1
Jern klem gummi venstre K-70 2001
7
34111379
14
Skrue seksk DIN 931 M8x35-8.8 EZ
8
34112700
6
Skrue seksk DIN 933 M8x30-8.8 EZ
9
34302145
40
Skive DIN 9021 8,4 mm EZ
10
34230500
10
Mutter lås DIN 985 M8-8 EZ
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35020236
Slitestnl std. K70 3400 m/ kilebolt
4
3
2
1
Reservedeler / Spare Parts
30.01.2013
Page 1 of 1
35020236
Slitestål std. K70 3400 m/kilebolt
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34500300
1
Slitestål 200x12x915
2
34500517
4
Skjær slite 200x12x605rette hjørner
3
34105600
11
Bolt 16x53 kile
4
34220900
11
Enhetskile 20,5x125
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35020401
Slitestnl Pigma HM K70 3400
4
3
0
7
K
M
H
3
2
4
1
Reservedeler / Spare Parts
30.01.2013
Page 1 of 1
35020401
Slitestål Pigma HM K70-3400
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34795013
1
Skjær slite 129 x 912 Pigma HM
2
34795012
4
Skjær slite 129 x 610 Pigma HM
3
34119129
11
Skrue lås panhode M16x55-10.9
4
34232200
11
Mutter flens DIN 6926 M16-8 EZ
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35080038
Sett slapseenhet K-70 3,4 formontert
4
3
0
7
K
22
4
17
27
1
3
18
14
24
13
16
20
26
5
25
7
12
15
8
9
23
19
6
2
7
26
21
14
11
10
23
19
Reservedeler / Spare Parts
30.01.2013
Page 1 of 1
35080038
Sett slaps K-70 3,4 formont.
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34611604
1
Løfter skjær K-70 F.3400 SLAPS 2001
2
34611595
4
Holder skjær slaps 180x540
3
34611600
2
Holder skjær slaps F.180x400
4
34611591
2
Feste stang K70 slaps 2001 std
5
34611603
2
Jern klem 180x35 skjær slaps
6
34611579
6
Distanse fjær slaps K-70
7
34611578
12
Klammer fjær slaps K-70
8
34611597
18
Fjær blad 39,5x2x370
9
34611599
2
Skjær slaps 180x35x400
10
34611596
4
Skjær slaps 180x35x540
Jern klem 180x540 skjær slaps
11
34611594
4
12
34611577
48
Ledd slaps K-70 2001
13
34119213
48
Skrue seksk DIN 931 M16x60-8.8VZ
14
34119182
16
Skrue seksk DIN 931 M16x80-8.8VZ
15
34117701
2
Skrue seksk DIN 931 M10x55-8,8VZ
16
34119214
12
17
34119215
4
18
34232100
48
Mutter lås DIN 980 M16-8 EZ
19
34239912
16
Mutter lås DIN 980 M16-8 VZ spesial
20
34239911
2
Mutter lås DIN 980 M10 A4
21
34230501
12
Mutter lås DIN 985 M8 A4
22
34230201
4
Mutter lås DIN 985 M6 A4
23
34310801
16
Skive spreng DIN127 16mm VZ
24
34302166
96
Skive DIN 125 17 mm VZ
25
34302165
4
Skive DIN 125 10,5 mm VZ
26
34302167
24
Skive DIN 125 8,4 mm VZ
27
34302168
8
Skive DIN 125 6,4 mm VZ
Skrue seksk DIN 931 M8x140 A4
Skrue seksk DIN 931 M6x65-8.8 VZ
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35090036
310,0
60,0
Plog K70 -3700
310,0 mm
fra bunnen av trikolan
til st let p plogen.
1
19
13
15
7
14
17
3
10
16
2
5
12
11
6
8
18
4
11
12
18
9
Reservedeler / Spare Parts
28.02.2013
Page 1 of 1
35090036
Plog K70-3700
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34611671
1
Blad K-70 3700 2011
2
34543006
2
Anslagsplate K-70
3
34543007
2
Gummi anslag K-70 65sh
4
34543000
4
Holder skjær 3' K-70 03
5
34543008
8
Fjærbolt K-70
6
34543005
8
Bolt fjærbolt
7
34420001
40
8
34543011
8
Fjærarm K70 (25 mm)
9
34543012
8
Ledd skjærholder K70 (25 mm)
10
34116003
4
Skrue senk DIN 7991 M10x65
Pute gummi NS.75 shore
11
34110062
16
Skrue seksk DIN 931 M20x80-8.8EZ
12
34112100
16
Skrue seksk DIN 931 M20x100-8.8 EZ
13
34300500
8
Skive 25/75x6 mm EZ
14
34300700
32
Skive 25/80x3 mm EZ
15
34420200
8
Skive plast 80x26x15
16
34230800
4
Mutter seksk DIN 934 M10-8 EZ
17
34230900
4
Mutter lås DIN 980 M10-8 EZ
18
34233000
32
Mutter lås DIN 985 M20-8 EZ
19
34233800
8
Mutter lås DIN 980 M24-8 EZ
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35070075
Skjerm oversprut K 70 3700 2011
5
4
6
2
7
9
8
10
10
3
1
9
Reservedeler / Spare Parts
15.08.2011
Page 1 of 1
35070075
Skjerm oversprut K70-3700 2011
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34611616
1
Skjerm oversprut høyre K-70 2001
2
34611617
1
Skjerm oversprut venstre K-70 2001
3
34611620
1
Skjerm oversprut midt K70 3700
4
34611608
1
Jern klem gummi høyre K-70 2001
5
34611609
1
Jern klem gummi venstre K-70 2001
6
34611612
1
Jern klem gummi midt K70 3700
7
34111379
15
Skrue seksk DIN 931 M8x35-8.8 EZ
8
34112700
6
Skrue seksk DIN 933 M8x30-8.8 EZ
9
34302145
42
Skive DIN 9021 8,4 mm EZ
10
34230500
21
Mutter lås DIN 985 M8-8 EZ
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35020237
Slitest l std. K70 3700 m/ kilebolt
3
2
1
Reservedeler / Spare Parts
30.01.2013
Page 1 of 1
35020237
Slitestål std. K70 3700 m/kilebolt
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34500300
4
2
34105600
12
Slitestål 200x12x915
Bolt 16x53 kile
3
34220900
12
Enhetskile 20,5x125
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35020402
Slitest l Pigma HM K70 3700
2
1
3
Reservedeler / Spare Parts
30.01.2013
Page 1 of 1
35020402
Slitestål Pigma HM K70-3700
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34795013
4
Skjær slite 129 x 912 Pigma HM
2
34119129
12
Skrue lås panhode M16x55-10.9
3
34232200
12
Mutter flens DIN 6926 M16-8 EZ
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35080039
Sett slapseenhet K70 3700 formontert
19
3
14
24
1
15
9
21
13
23
17
22
12
5
4
10
6
2
5
18
11
8
7
20
16
23
Reservedeler / Spare Parts
30.01.2013
Page 1 of 1
35080039
Sett slaps K-70 3,7 formont.
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
01
34611602
1
Løfter skjær K-70 F.3700 Slaps 2001
02
34611595
6
Holder skjær slaps 180x540
03
34611591
2
Feste stang K70 slaps 2001 std
04
34611579
6
Distanse fjær slaps K-70
05
34611578
12
Klammer fjær slaps K-70
06
34611597
18
Fjær blad 39,5x2x370
07
34611596
6
Skjær slaps 180x35x540
08
34611594
6
Jern klem 180x540 skjær slaps
09
34611577
48
Ledd slaps K-70 2001
10
34119213
48
Skrue seksk DIN 931 M16x60-8.8VZ
11
34119182
18
Skrue seksk DIN 931 M16x80-8.8VZ
12
34117701
2
Skrue seksk DIN 931 M10x55-8,8VZ
13
34119214
12
14
34119215
4
15
34232100
48
Mutter lås DIN 980 M16-8 EZ
16
34239912
18
Mutter lås DIN 980 M16-8 VZ spesial
17
34239911
2
Mutter lås DIN 980 M10 A4
18
34230501
12
Mutter lås DIN 985 M8 A4
19
34230201
4
Mutter lås DIN 985 M6 A4
20
34310801
18
Skive spreng DIN127 16mm VZ
21
34302166
96
Skive DIN 125 17 mm VZ
22
34302165
4
Skive DIN 125 10,5 mm VZ
23
34302167
24
Skive DIN 125 8,4 mm VZ
24
34302168
8
Skive DIN 125 6,4 mm VZ
Skrue seksk DIN 931 M8x140 A4
Skrue seksk DIN 931 M6x65-8.8 VZ
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35060270
Sett hydraulikk slaps K-70 2007
Lades med 10 bar Nitrogen.
18
3
15
7
19
20
28
6
12
13
32
8
9
9
21
23
26
35
25
1
10
22
5
30
17
33
24
16
11
34
31
29
14
36
37
27
2
4
Reservedeler / Spare Parts
29.01.2013
Page 1 of 1
35060270
Sett hydraulikk slaps K70 2007
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34080107
1
Ventilblokk komplett K-70 slaps V24
2
34951486
1
Kabel for slapseventil K-70 2007
3
34062040
1
Akkumulator HBE 2.5
4
34001507
2
Sylinder 40x20x125
5
34611613
4
Bolt sylinder slaps K-70 2001
6
34260118
2
Klammer over ø114x30 mm
7
34450429
2
Plate gummi 6x35x380
8
34260123
4
Topplate dobbel 14-18
9
34260125
8
Klembakke 2*14
10
34060100
3
Nippel ansats 3/8"x3/8"
11
34061805
3
Nippel ansats 1/4"x3/8"
12
34061810
1
Nippel ansats 3/8"x3/4"
13
34061944
2
T-stykke 1/4" utvendig
14
34061966
1
T-stykke 3/8" ut-/ut-/innv. gjenger
15
34041900
1
Pakning ring stål gummi 3/4"
16
34041700
6
Pakning ring stål gummi 3/8"
17
34043500
8
Pakning ring stål gummi M16
18
34110000
4
Skrue seksk DIN 933 M8x25-8.8 EZ
19
34302121
8
Skive DIN 125 8,4 EZ
20
34230500
4
Mutter lås DIN 985 M8-8 EZ
21
34050268
1
Slange hydraulikk 1/4"x970
22
34050269
1
Slange hydraulikk 1/4"x1100
23
34050266
1
Slange hydraulikk 1/4"x1420
24
34050267
1
Slange hydraulikk 1/4"x1550
25
34061935
4
Bolt banjo M16x1.5 L=32mm
26
34050270
1
Slange hydraulikk 1/4"x580
27
34050271
1
Slange hydraulikk 1/4"x700
28
34050263
1
Slange hydraulikk 1/4"x430
29
34050265
1
Slange hydraulikk 3/8"x2270
30
34050264
1
Slange hydraulikk 3/8"x800
31
34119207
2
Skrue seksk DIN 931 M6x70-8.8 EZ
32
34110085
4
Skrue seksk DIN 931 M6x35-8.8 EZ
33
34230201
2
Mutter lås DIN 985 M6 A4
34
34302120
4
Skive DIN 125 6,4 EZ
35
34220300
8
Splint kløfte 8x40 DIN 94
36
34951428
1
Betjeningsboks type 1, lav U-plog
37
34070200
1
Kupling hurtig Tema 3/8" hann 3821
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
34080107
Ventilblokk komplett K-70 slaps V24
Stilles helt ut,
s inn 4 omdreininger.
4
A1
18
Avlest marktrykk
slaps ca. 15 bar.
2
3
12
7
8
13
11
16
17
11
V
17
1
14
1mm dyse
6
10
17
B2
9
ACC
5
17
A2
16
10
Rattet fjernes etter
testkj ring.
15
Reservedeler / Spare Parts
29.01.2013
Page 1 of 1
34080107
Ventilblokk komplett K-70 slaps V24
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34087620
1
Ventilblokk slaps tom slaps K-70
2
34080121
1
Ventilpatron EMDV08-N-C8-0-00
3
34080135
1
Ventil Struptilbakeventil FCVL
4
34080132
1
Spole 24 V Command 20824-24VDC-0614
5
34080134
1
Ventil strupe NFCV08-N-K-0
6
34062139
1
Plugg M10x1 Innv. 6-kant m/pakn.
7
34061961
1
Manometer 0-100 bar
8
34061866
1
Nippel ansats 1/4" utv.x1/4" svivel
9
34061954
1
Nippel ansats for dyse 1/4"x3/8"1mm
10
34061805
2
Nippel ansats 1/4"x3/8"
11
34060100
2
Nippel ansats 3/8"x3/8"
12
34061867
1
Nippel overgang 3/8"utv.x 3/8"
13
34061300
1
Albu 90 GR 3/8"utv3/8"svivel
14
34062138
1
Dyse 0,8 mm M8x1
15
34062041
1
Banjo M16 x 1,5
16
34041600
2
Pakning ring stål gummi 1/4"
17
34041700
5
Pakning ring stål gummi 3/8"
18
34070200
1
Kupling hurtig Tema 3/8" hann 3821
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35060265
Hydraulikk sving K70 2007
18
16
19
8
7
3
5
2
6
8
10
15
1
13
12
9
12
14
17
6
13
2
11
9
4
Sjokkventil til
sving stilles
p 140 bar.
(Gjelder begge
ventilene)
Reservedeler / Spare Parts
01.02.2013
Page 1 of 1
35060265
Hydraulikk sving K70 2007
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34080000
1
Ventil overtrykk K-blad
2
34060100
4
Nippel ansats 3/8"x3/8"
3
34062029
2
T-stykke 3/8" ut-/inn-/utv.gjenger
4
34061300
2
Albu 90 GR 3/8"utv3/8"svivel
5
34061809
4
Nippel ansats 1/2"x3/8"
6
34041700
4
Pakning ring stål gummi 3/8"
7
34041800
4
Pakning ring stål gummi 1/2"
8
34050262
4
Slange hydraulikk 3/8"x550
9
34050075
2
Slange hydraulikk 3/8"x2000
10
34119046
2
Skrue seksk DIN 931 M6x55-8.8 EZ
11
34110600
2
Skrue seksk DIN 931 M12x80-8.8EZ
12
34302120
4
Skive DIN 125 6,4 EZ
13
34302123
4
Skive DIN 125 13 mm EZ
14
34230201
2
Mutter lås DIN 985 M6 A4
15
34231300
2
Mutter lås DIN 980 M12-8 EZ
16
34104800
2
Bolt 35x130 (155)
17
34105766
2
Bolt 35x188
18
34220400
2
Splint kløfte 8x50 DIN 94
19
34001496
2
Sylinder 70x45x550
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35110016
Lys K-70
1
4
3
17
5
14
10
15
9
11
13
16
12
18
14
6
2
19
7
8
EL : -: Jord = punkt 3.31
+ = punkt 6.54
Evt. slaps : -: Jord = punkt 3.31
+ = punkt 2.54g
Reservedeler / Spare Parts
30.01.2013
Page 1 of 1
35110016
Lys K-70
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34951487
2
Lykt markering 195 mm komplett
2
34950000
1
Kontakt 7-polet DIN ISO 1724
3
34117000
8
Skrue seksk DIN 933 M6x25-8.8 EZ
4
34230300
8
Mutter lås DIN 985 M6-8 EZ
5
34260104
8
Klammer kabel 6 mm DIN 72571
6
34951427
1
Kabel skjøte DIN ISO 1724-1724
7
34230100
3
Mutter lås DIN 985 M5-8 EZ
8
34302119
3
Skive 5,3 DIN 125 EZ
9
34260111
8
Klembakke enkel Ø16
10
34260112
4
Topplate enkel Ø14-18
11
34160249
2
Rør 16,0x1,0x1000
12
34260123
1
Topplate dobbel 14-18
13
34260125
2
Klembakke 2*14
14
07000009
4
Kabel Ølflex 110 2x1.5
15
34110085
8
Skrue seksk DIN 931 M6x35-8.8 EZ
16
34111379
1
Skrue seksk DIN 931 M8x35-8.8 EZ
17
34302168
6
Skive DIN 125 6,4 mm VZ
18
03190113
2
Rør VEM NW10/50 Polyflex rillerør
19
34119063
3
Skrue unbr DIN 912 M5x35-12.9 S
20
34770083
2
Klammer gummi/stål 13 mm
21
34951439
4
Diodepære hvit 12/30v
21
34950012
1
Gummiunderlag for 7-polet kontakt
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35020243
Sliteelement autovern K-70
1
3
4
2
Reservedeler / Spare Parts
14.12.2012
Page 1 of 1
35020243
Sliteelement autovern K-70/D-plog
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34480059
1
Sliteelement side K70 4 hull
2
34119169
4
Skrue senk DIN 7991 M16x50-12.9
3
34232100
4
Mutter lås DIN 980 M16-8 EZ
4
34302125
4
Skive DIN 125 17 mm EZ
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35070047
Mellomramme lang K-70
7
6
3
14
12
15
8
10
14
7
4
10
5
11
12
1
9
13
2
Reservedeler / Spare Parts
20.03.2012
Page 1 of 1
35070047
Mellomramme K70 lang
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34611593
1
Ramme mellom K-70 2001
2
34611674
1
Bein støtte K-70 2011
3
34543004
1
Bolt hoved topp K-70
4
34543003
1
Bolt hoved bunn K-70
5
34100512
1
Bolt Ø16 lås støttebein
6
34420001
2
Pute gummi NS.75 shore
7
34060800
2
Nippel smøre A M8*1 DIN 71412
8
34210000
1
Splint hårnål 4mm
9
34110100
1
Skrue seksk DIN 931 M8x60-8.8 EZ
10
34110020
2
Skrue seksk DIN 931 M10x90-8.8 EZ
11
34110128
1
Skrue seksk DIN 931 M24x240-8.8EZ
12
34302127
2
Skive DIN 125 25 mm EZ
13
34230500
1
Mutter lås DIN 985 M8-8 EZ
14
34230900
2
Mutter lås DIN 980 M10-8 EZ
15
34233800
1
Mutter lås DIN 980 M24-8 EZ
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35070048
Mellomramme Kort K-70
2
0
-7
K
10
4
2
6
13
8
9
7
10
12
7
5
3
9
1
14
15
11
8
Reservedeler / Spare Parts
14.12.2012
Page 1 of 1
35070048
Mellomramme K70 kort
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34611557
1
Ramme mellom K-70 2000 kort
2
34543004
1
Bolt hoved topp K-70
3
34543003
1
Bolt hoved bunn K-70
4
34420001
2
Pute gummi NS.75 shore
5
34110128
1
Skrue seksk DIN 931 M24x240-8.8EZ
6
34233800
1
Mutter lås DIN 980 M24-8 EZ
7
34302127
2
Skive DIN 125 25 mm EZ
8
34110020
2
Skrue seksk DIN 931 M10x90-8.8 EZ
9
34230900
2
Mutter lås DIN 980 M10-8 EZ
10
34060800
2
Nippel smøre A M8*1 DIN 71412
11
34611674
1
Bein støtte K-70 2011
12
34100512
1
Bolt Ø16 lås støttebein
13
34210000
1
Splint hårnål 4mm
14
34110100
1
Skrue seksk DIN 931 M8x60-8.8 EZ
15
34230500
1
Mutter lås DIN 985 M8-8 EZ
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35000124
Frontrammesett K-70
1
4
9
5
2
7
6
3
9
4
8
Reservedeler / Spare Parts
31.01.2013
Page 1 of 1
35000124
Frontrammesett K-70
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34611558
1
Ramme front K70 mod.2000
2
34360516
6
Bøssing ekspander ø30/38x25
3
34611621
1
Skrue M30x80 for pendleplate
4
34110124
4
Skrue for pendleplate M30x130
5
34238801
5
Mutter krone DIN 935-8 M30
6
34371207
5
Distanse hylse ø30,5/40x13
7
34302147
5
Skive 33,5/63x12 mm EZ
8
34220101
5
Stift spenn 6x50 DIN 1481
9
34060800
4
Nippel smøre A M8*1 DIN 71412
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35000097
Parallellogram 98
7
8
c /c
58
16
0m
m
3
17
6
21
2
12
28
31
10
30
20
22
27
Innstilling:
Helt ut, s to
omdreininger inn.
14
29
19
Pos. 23:
ventil for senkehastighet
av plog mot vei.
23
18
14
11
85mm fra plate til
toppen av bolthode.
24
15
8
27
14
16
22
25
8
7
26
7
7
16
14
22
8
17
1
17
8
16
Limes med
gr nn Loctite.
17
12
5
9
16
Pos.11
L
Omkr.
13
= 380 mm
= 760 mm
7
8
17
Reservedeler / Spare Parts
05.02.2013
Page 1 of 1
35000097
Parallellogram 98
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34610003
2
Ramme horisontal løse foringer
2
34702518
1
Ramme vertikal uten foringer
3
34630102
2
Strekkfisk c-c min. 530 mm
4
34001505
2
Sylinder 63x40x295
5
34105734
2
Bolt hengsle klemlengde 80mm
6
34105706
2
Bolt hengsle klemlengde 60 mm
7
34105700
8
Bolt hengsle klemlengde 70 mm
8
34220000
12
9
34801333
1
Sjakkel 5/8" HSM 3,25 T SWL
10
34801341
1
Løkke kobling 3,2 tonn
Stift spenn 5*32 DIN 1481
11
34440103
1
Stropp løfte rundsling 2 tonn SWL
12
34360535
4
Foring 30/60x38 Stål
13
34360516
2
Bøssing ekspander ø30/38x25
14
34041800
6
Pakning ring stål gummi 1/2"
15
34119197
1
Skrue seksk DIN 933 M24x120-8.8 EZ
16
34302127
12
Skive DIN 125 25 mm EZ
17
34238800
12
Mutter krone DIN 935-8 M24
18
34233700
1
Mutter seksk DIN 934 M24-8 EZ
19
34630094
2
Nøkkel kombi NV 60 - ø61
20
34970379
2
Dekal "FARE 98 P.GRAM"
21
34970374
1
Dekal "MONTER ALLTID"
22
34060100
5
Nippel ansats 3/8"x3/8"
23
34085538
1
Ventil strup tilbakeslag 3/8"
24
34061867
1
Nippel overgang 3/8"utv.x 3/8"
25
34061966
2
T-stykke 3/8" ut-/ut-/innv. gjenger
26
34050020
2
Slange hydraulikk 3/8"x685mm
27
34050194
2
Slange hydraulikk 3/8"x1500
28
34070200
1
Kupling hurtig Tema 3/8" hann 3821
29
34070300
1
Kupling hurtig Tema 3/8" hunn 3811
30
34071200
1
Plugg støv 3/8" Tema
31
34071300
1
Hette støv 3/8" Tema
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35070014
Hjul K-70 komplett gammel type
12
22
20
18
17
21
Bl Lictite
p muttere.
10
8
29
23
1
24
11
OBS! Under ettermontering av hjul,
skal fj r (pos.17) dra hjulet bort fra
parallellogemet. Alts mot venstre
og mot h yre.
9
2
17
6
26
15
15
16
7
25
8
16
27
25
16
3
28
4
5
19
14
14
13
Reservedeler / Spare Parts
05.02.2013
Page 1 of 1
35070014
Hjul K70 komplett gammel type
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
01
34520413
1
Feste hjul K-70 2006
02
34520411
1
Rør inner skrue still K-70 2006
03
34611606
1
Gaffel hjul 125/75
04
34710145
1
Hjul 125/75 med felg, uten nav
05
34710144
1
Nav 3259 GV 180 ø20 80-115
06
34238800
1
Mutter krone DIN 935-8 M24
07
34300200
1
Skive 24,5x49x4 mm EZ
08
34060800
2
Nippel smøre A M8*1 DIN 71412
09
34120305
1
Skrue M 30 x L=398
10
34350900
1
Boss stilleskrue
11
34351000
1
Ring støtte
12
34650700
1
Håndtak stilleskrue
13
34112400
1
Skrue seksk DIN 931 M20x240-8.8 EZ
14
34302126
2
Skive DIN 125 21 mm EZ
15
34119043
2
Skrue øye M8x25
16
34230400
3
Mutter seksk DIN 934 M8-8EZ
17
34430300
2
Fjær strekk 26x3.25x120
18
34660108
1
Fjærfeste oversp.Skjerm
19
34233000
1
Mutter lås DIN 985 M20-8 EZ
20
34302122
2
Skive DIN 125 10,5 EZ
21
34117801
1
Skrue seksk DIN 931 M10x70-8.8EZ
22
34230900
1
Mutter lås DIN 980 M10-8 EZ
23
34302125
8
Skive DIN 125 17 mm EZ
24
34232100
4
Mutter lås DIN 980 M16-8 EZ
25
34302121
3
Skive DIN 125 8,4 EZ
26
34220000
1
Stift spenn 5*32 DIN 1481
27
34360531
2
Foring 40/50x40 JF tinnbronse
28
34611662
1
Skjerm gummi hjul K-70
29
34111500
4
Skrue seksk DIN 933 M16x50-8.8EZ
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35070051
Hjul K-70 kort type fra 2009
25
11
20
16
14
10
17
13
29
1
21
26
Bl loctite
p muttere.
9
8
12
13
3
23
30
28
4
6
29
5
18
22
15
2
19
7
27
19
24
22
OBS! Under ettermontering av hjul, skal fj r (pos.13)
dra hjulet bort fra parallellogramet. Alts mot venstre
og mot h yre. Bildet viser hjul venstre side.
31
32
Reservedeler / Spare Parts
30.01.2013
Page 1 of 1
35070051
Hjul K70 kort (fra 2009)
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34710157
1
Feste hjul kort K 70 fra 2009
2
34580088
1
Gaffel hjul K-70 kort type
3
34580081
1
Innerrør hjul K-70 kort
4
34360531
2
Foring 40/50x40 JF tinnbronse
5
34710144
1
Nav 3259 GV 180 ø20 80-115
6
34710145
1
Hjul 125/75 med felg, uten nav
7
34612055
1
Skjerm plast hjul K70-1 fra 2009
8
34120339
1
Skrue M 30 x L=363
9
34351000
1
Ring støtte
10
34350900
1
Boss stilleskrue
11
34650700
1
Håndtak stilleskrue
12
34611001
1
Fjærfeste for kort hjulgaffel
13
34430300
2
Fjær strekk 26x3.25x120
14
34660108
1
Fjærfeste oversp.Skjerm
15
34110000
3
Skrue seksk DIN 933 M8x25-8.8 EZ
16
34110097
1
Skrue seksk DIN 931 M10x75-8.8EZ
17
34111500
10
Skrue seksk DIN 933 M16x50-8.8EZ
18
34112400
1
Skrue seksk DIN 931 M20x240-8.8 EZ
19
34302145
6
Skive DIN 9021 8,4 mm EZ
20
34302122
2
Skive DIN 125 10,5 EZ
21
34302125
20
Skive DIN 125 17 mm EZ
22
34302126
2
Skive DIN 125 21 mm EZ
23
34300200
1
Skive 24,5x49x4 mm EZ
24
34230500
3
Mutter lås DIN 985 M8-8 EZ
25
34230900
1
Mutter lås DIN 980 M10-8 EZ
26
34232100
10
Mutter lås DIN 980 M16-8 EZ
27
34233000
1
Mutter lås DIN 985 M20-8 EZ
28
34238800
1
Mutter krone DIN 935-8 M24
29
34060800
2
Nippel smøre A M8*1 DIN 71412
30
34220000
1
Stift spenn 5*32 DIN 1481
31
34801209
2
kjetting 3mm L=162
32
34660114
4
Krok S 5x40
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35070052
Hjul K-70 slaps fra 2009
27
21
11
16
13
10
12
31
17
1
22
9
28
8
14
25
19
26
3
24
32
30
4
2
4
18
23
31
15
20
7
26
29
6
23
5
35
34
Reservedeler / Spare Parts
02.11.2012
Page 1 of 1
35070052
Hjul K70 slaps (fra 2009)
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34710156
1
Feste hjul K-70 fra 2009
2
34580088
1
Gaffel hjul K-70 kort type
3
34580081
1
Innerrør hjul K-70 kort
4
34360531
2
Foring 40/50x40 tinnbronse
5
34710144
1
Nav 3259 GV 180 ø20 80-115
6
34710145
1
Hjul 125/75 med felg, uten nav
7
34612055
1
Skjerm plast hjul K70-1 fra 2009
8
34120339
1
Skrue M 30 x L=363
9
34351000
1
Ring støtte
10
34350900
1
Boss stilleskrue
11
34650700
1
Håndtak stilleskrue
12
34430300
2
Fjær strekk 26x3.25x120
13
34660108
1
Fjærfeste oversp.Skjerm
14
34119043
1
Skrue øye M8x25
15
34110000
3
Skrue seksk DIN 933 M8x25-8.8 EZ
16
34110097
1
Skrue seksk DIN 931 M10x75-8.8EZ
17
34111500
9
Skrue seksk DIN 933 M16x50-8.8EZ
18
34112400
1
Skrue seksk DIN 931 M20x240-8.8 EZ
19
34302121
2
Skive DIN 125 8,4 EZ
20
34302145
6
Skive DIN 9021 8,4 mm EZ
21
34302122
2
Skive DIN 125 10,5 EZ
22
34302125
18
Skive DIN 125 17 mm EZ
23
34302126
2
Skive DIN 125 21 mm EZ
24
34300200
1
Skive 24,5x49x4 mm EZ
25
34230400
1
Mutter seksk DIN 934 M8-8EZ
26
34230500
4
Mutter lås DIN 985 M8-8 EZ
27
34230900
1
Mutter lås DIN 980 M10-8 EZ
28
34232100
9
Mutter lås DIN 980 M16-8 EZ
29
34233000
1
Mutter lås DIN 985 M20-8 EZ
30
34238800
1
Mutter krone DIN 935-8 M24
31
34060800
2
Nippel smøre A M8*1 DIN 71412
32
34220000
1
Stift spenn 5*32 DIN 1481
33
34801209
2
kjetting 3mm L=162
34
34660114
4
Krok S 5x40
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35070037
Tallerkensett K70 rett 300 x 30
0
7
K
12
9
8
20
6
10
16
11
1
14
7
21
18
15
2
5
17
16
3
13
4
19
Reservedeler / Spare Parts
14.11.2012
Page 1 of 1
35070037
Tallerken K70 rett kpl.Massiv (1stk
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34611658
1
Rør ytre feste tallerken
2
34611659
1
Rør inner feste tallerken
3
34520738
1
Feste tallerken hardmet./ firk.boss
4
34520744
1
Tallerken 300x35
5
34520714
1
Kule sete
6
34060800
1
Nippel smøre A M8*1 DIN 71412
7
34351000
1
Ring støtte
8
34350900
1
Boss stilleskrue
9
34650700
1
Håndtak stilleskrue
10
34660108
1
Fjærfeste oversp.Skjerm
11
34430300
1
Fjær strekk 26x3.25x120
12
34117801
1
Skrue seksk DIN 931 M10x70-8.8EZ
13
34119155
2
Skrue unbr DIN 912 M10x100-12.9 S
14
34111500
4
Skrue seksk DIN 933 M16x50-8.8EZ
15
34120305
1
Skrue M 30 x L=398
16
34230900
3
Mutter lås DIN 980 M10-8 EZ
17
34232200
2
Mutter flens DIN 6926 M16-8 EZ
18
34232100
4
Mutter lås DIN 980 M16-8 EZ
19
34119129
2
Skrue lås panhode M16x55-10.9
20
34302122
2
Skive DIN 125 10,5 EZ
21
34302125
8
Skive DIN 125 17 mm EZ
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35070038
Tallerkensett K70 hardmetall rett
9
8
7
12
15
6
10
11
1
4
20
19
5
18
2
13
8
3
18
16
19
14
17
Reservedeler / Spare Parts
26.10.2012
Page 1 of 1
35070038
Tallerken K70 rett kpl. Hardm (1stk
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34611658
1
Rør ytre feste tallerken
2
34611659
1
Rør inner feste tallerken
3
34520738
1
Feste tallerken hardmet./ firk.boss
4
34351000
1
Ring støtte
5
34120305
1
Skrue M 30 x L=398
6
34117801
1
Skrue seksk DIN 931 M10x70-8.8EZ
7
34302122
2
Skive DIN 125 10,5 EZ
8
34230900
3
Mutter lås DIN 980 M10-8 EZ
9
34650700
1
Håndtak stilleskrue
10
34060800
1
Nippel smøre A M8*1 DIN 71412
11
34430300
1
Fjær strekk 26x3.25x120
12
34660108
1
Fjærkrok stilleskrue
13
34520714
1
Kule sete
14
34520722
1
Tallerken hardmetall SANCIK 3072-2
15
34350900
1
Boss stilleskrue
16
34119155
2
Skrue unbr DIN 912 M10x100-12.9 S
17
34119129
2
Skrue lås panhode M16x55-10.9
18
34232100
6
Mutter lås DIN 980 M16-8 EZ
19
34302125
10
20
34111500
4
Skive DIN 125 17 mm EZ
Skrue seksk DIN 933 M16x50-8.8EZ
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35070020
TALLERKENSETT K-70 300*30
13
12
15
24
14
20
10
8
25
9
17
18
21
1
2
23
7
8
26
3
11
6
20
22
4
16
5
19
Reservedeler / Spare Parts
26.10.2012
Page 1 of 1
35070020
Tallerken K70 S kpl. Massiv (1stk)
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34520413
1
Feste hjul K-70 2006
2
34520411
1
Rør inner skrue still K-70 2006
3
34611623
1
Feste sving for tallerk.slaps K-70
4
34520738
1
Feste tallerken hardmet./ firk.boss
5
34520744
1
Tallerken 300x35
6
34520714
1
Kule sete
7
34220000
1
Stift spenn 5*32 DIN 1481
8
34060800
2
Nippel smøre A M8*1 DIN 71412
9
34351000
1
Ring støtte
10
34350900
1
Boss stilleskrue
11
34360531
2
Foring 40/50x40 tinnbronse
12
34650700
1
Håndtak stilleskrue
13
34660108
1
Fjærkrok stilleskrue
14
34430300
1
Fjær strekk 26x3.25x120
15
34117801
1
Skrue seksk DIN 931 M10x70-8.8EZ
16
34119155
2
Skrue unbr DIN 912 M10x100-12.9 S
17
34111500
4
Skrue seksk DIN 933 M16x50-8.8EZ
18
34120305
1
Skrue M 30 x L=398
19
34119129
2
Skrue lås panhode M16x55-10.9
20
34230900
3
Mutter lås DIN 980 M10-8 EZ
21
34232100
4
Mutter lås DIN 980 M16-8 EZ
22
34232200
2
Mutter flens DIN 6926 M16-8 EZ
23
34238800
1
Mutter krone DIN 935-8 M24
24
34302122
2
Skive DIN 125 10,5 EZ
25
34302125
10
Skive DIN 125 17 mm EZ
26
34300200
1
Skive 24,5x49x4 mm EZ
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35070028
TALLERKENSETT K-70 HARDMET.
12
14
20
16
15
21
10
8
1
11
25
9
22
2
19
6
24
7
3
23
5
16
19
17
22
4
13
18
Reservedeler / Spare Parts
26.10.2012
Page 1 of 1
35070028
Tallerken K70 S kpl. Hardmet. (1stk
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
01
34520413
1
Feste hjul K-70 2006
02
34520411
1
Rør inner skrue still K-70 2006
03
34611623
1
Feste sving for tallerk.slaps K-70
04
34520738
1
Feste tallerken hardmet./ firk.boss
05
34520714
1
Kule sete
06
34238800
1
Mutter krone DIN 935-8 M24
07
34300200
1
Skive 24,5x49x4 mm EZ
08
34060800
2
Nippel smøre A M8*1 DIN 71412
09
34120305
1
Skrue M 30 x L=398
10
34350900
1
Boss stilleskrue
11
34351000
1
Ring støtte
12
34650700
1
Håndtak stilleskrue
13
34520722
1
Tallerken hardmetall SANCIK 3072-2
14
34660108
1
Fjærkrok stilleskrue
15
34430300
1
Fjær strekk 26x3.25x120
16
34230900
3
Mutter lås DIN 980 M10-8 EZ
17
34119155
2
Skrue unbr DIN 912 M10x100-12.9 S
18
34119129
2
Skrue lås panhode M16x55-10.9
19
34232100
6
Mutter lås DIN 980 M16-8 EZ
20
34117801
1
Skrue seksk DIN 931 M10x70-8.8EZ
21
34302122
2
Skive DIN 125 10,5 EZ
22
34302125
10
23
34360531
2
Foring 40/50x40 tinnbronse
24
34220000
1
Stift spenn 5*32 DIN 1481
25
34111500
4
Skrue seksk DIN 933 M16x50-8.8EZ
Skive DIN 125 17 mm EZ
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35000013
Opphengskroker DIN 76060 A
2
1
8
9
10
11
12
10
3
7
4
5
6
Reservedeler / Spare Parts
12.08.2011
Page 1 of 1
35000013
Opphengskroker DIN 76060 A
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34703876
1
Krok oppheng DIN 76060 A høyre
2
34703877
1
Krok oppheng DIN 76060 A venstre
3
34105756
2
Bolt hengsle DIN 76060 A/B
4
34110123
2
Skrue øye DIN 444 M24x100
5
34300500
2
Skive 25/75x6 mm EZ
6
34233800
2
Mutter lås DIN 980 M24-8 EZ
7
34221603
4
Splint kløfte 6x40 DIN 94
8
34115404
2
Skrue unbr senk M20x100
9
34115400
4
Skrue unbr senk M20x60
10
34233000
6
Mutter lås DIN 985 M20-8 EZ
11
34302126
4
Skive DIN 125 21 mm EZ
12
34371419
2
Hylse 45x29x22
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35000014
Opphengskroker DIN 76060 B/Unimog
8
9
2
1
11
10
12
10
3
7
4
5
6
Reservedeler / Spare Parts
12.08.2011
Page 1 of 1
35000014
Opphengskroker DIN 76060 B/Unimog
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34703878
1
Krok oppheng DIN 76060 B høyre
2
34703879
1
Krok oppheng DIN 76060 B venstre
3
34105756
2
Bolt hengsle DIN 76060 A/B
4
34110123
2
Skrue øye DIN 444 M24x100
5
34300500
2
Skive 25/75x6 mm EZ
6
34233800
2
Mutter lås DIN 980 M24-8 EZ
7
34221603
4
Splint kløfte 6x40 DIN 94
8
34115404
2
Skrue unbr senk M20x100
9
34115400
4
Skrue unbr senk M20x60
10
34233000
6
Mutter lås DIN 985 M20-8 EZ
11
34302126
4
Skive DIN 125 21 mm EZ
12
34371419
2
Hylse 45x29x22
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35000015
Opphengskroker smal traktorplate (DIN 76060 A)
7
8
4
3
5
6
15
14
13
12
11
10
2
1
9
Reservedeler / Spare Parts
12.08.2011
Page 1 of 1
35000015
Opphengskroker smal traktorplatePos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
34110119
1
Skrue seksk DIN 931 M24x120-8.8 EZ
1
34660109
1
Krok opph. smal traktorplate Høyre
2
34660110
1
Krok opph.smal traktorplate Venstre
3
34340000
1
Rull støtte vegvesen-plate std
4
34360200
1
Foring 24.7x32.5x45
5
34302127
1
Skive DIN 125 25 mm EZ
6
34233800
1
Mutter lås DIN 980 M24-8 EZ
7
34116200
1
Skrue seksk DIN 931 M24x90-8.8EZ
9
34119016
2
Skrue seksk DIN 931 M30x90-8.8EZ
10
34302128
4
Skive DIN 125 31 mm EZ
11
34234600
2
Mutter lås DIN 985 M30-8 EZ
12
34115400
2
Skrue unbr senk M20x60
13
34115404
2
Skrue unbr senk M20x100
14
34302126
4
Skive DIN 125 21 mm EZ
15
34233000
4
Mutter lås DIN 985 M20-8 EZ
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35000017
Opphengskroker ny Dansk Standard
2
12
10
11
8
3
4
12
5
9
7
6
8
1
13
Reservedeler / Spare Parts
12.07.2011
Page 1 of 1
35000017
Opphengskroker ny Dansk std. kpl
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34660122
1
Krok oppheng DK std ny høyre
2
34660123
1
Krok oppheng DK std ny venstre
3
34340000
1
Rull støtte vegvesen-plate std
4
34360200
1
Foring 24.7x32.5x45
5
34371419
2
Hylse 45x29x22
6
34115200
1
Skrue seksk DIN 931 M24x130-8.8 EZ
7
34116200
1
Skrue seksk DIN 931 M24x90-8.8EZ
8
34115400
4
Skrue unbr senk M20x60
9
34115404
2
Skrue unbr senk M20x100
10
34302126
4
Skive DIN 125 21 mm EZ
11
34302127
1
Skive DIN 125 25 mm EZ
12
34233000
6
Mutter lås DIN 985 M20-8 EZ
13
34233800
1
Mutter lås DIN 980 M24-8 EZ
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35000019
Opphengskroker DIN 76060 B/ MB-Trac
4
3
6
5
7
8
1
2
Reservedeler / Spare Parts
12.08.2011
Page 1 of 1
35000019
Opphengskroker DIN 76060 B/MB-Track
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34702800
1
Krok oppheng MB Trac venstre
2
34702900
1
Krok oppheng MB-Trac høyre
3
34115404
2
Skrue unbr senk M20x100
4
34115400
2
Skrue unbr senk M20x60
5
34302126
4
Skive DIN 125 21 mm EZ
6
34233000
4
Mutter lås DIN 985 M20-8 EZ
7
34112500
2
Skrue seksk DIN 931 M24x80-8.8EZ
8
34302143
2
Skive 26/60x9 mm EZ
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35000109
Opphengskroker Norsk Standard
14b
14a
4
3
5
6
11
10
13
12
13
15
7
8
8
2
1
9
Reservedeler / Spare Parts
12.08.2011
Page 1 of 1
35000109
Opphengskroker NS kpl.sett/fra 2003
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
34110119
1
Skrue seksk DIN 931 M24x120-8.8 EZ
1
34703916
1
Krok oppheng NS høyre ny utgave.
2
34703917
1
Krok oppheng NS venstre ny utgave
3
34340000
1
Rull støtte vegvesen-plate std
4
34360200
1
Foring 24.7x32.5x45
5
34302127
1
Skive DIN 125 25 mm EZ
6
34233800
1
Mutter lås DIN 980 M24-8 EZ
7
34112800
2
Skrue seksk DIN 933 M30x80-8.8 EZ
8
34302128
4
Skive DIN 125 31 mm EZ
9
34234600
2
Mutter lås DIN 985 M30-8 EZ
10
34115400
4
Skrue unbr senk M20x60
11
34119157
2
Skrue seksk DIN 931 M20x90-10.9 EZ
12
34302126
4
Skive DIN 125 21 mm EZ
13
34233000
6
Mutter lås DIN 985 M20-8 EZ
15
34371419
2
Hylse 45x29x22
14a
34116200
1
Skrue seksk DIN 931 M24x90-8.8EZ
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35000020
Opphengsramme VV 95 komplett
3
4
1
3
2
4
5
2
Reservedeler / Spare Parts
14.02.2012
Page 1 of 1
35000020
Opphengsramme VV 95 komplett
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34703853
1
Ramme HK p.gram svensk std
2
34115400
6
Skrue senk DIN 7991 M20x60
3
34233000
6
Mutter lås DIN 985 M20-8 EZ
4
34302126
6
Skive DIN 125 21 mm EZ
5
34371419
1
Hylse 45x29x22
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35060058
HK-sett hydraulisk TEMA 1/2" hann / hunn
5
2
4
5
1
3
Reservedeler / Spare Parts
12.08.2011
Page 1 of 1
35060058
HK-sett hydraulisk TEMA 1/2"
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34070400
1
Kupling hurtig Tema 1/2" hann 521
2
34070500
1
Kupling hurtig Tema 1/2" hunn 511
3
34071400
1
Plugg støv 1/2" Tema
4
34071500
1
Hette støv 1/2" Tema
5
34041800
2
Pakning ring stål gummi 1/2"
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35060059
HK-sett hydraulisk ISO 1/2" hann / hann
4
3
1
2
Reservedeler / Spare Parts
12.08.2011
Page 1 of 1
35060059
HK-sett hydraulisk ISO 1/2"
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34072800
2
Kupling hurtig ISO 1/2" hann m/1/2"
2
34072900
1
Hette støv 1/2" ISO blå
3
34073000
1
Hette støv 1/2" ISO rød
4
34041800
2
Pakning ring stål gummi 1/2"
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35060067
HK-sett hydraulisk TEMA 3/8" hann / hunn
5
1
3
5
2
4
Reservedeler / Spare Parts
12.08.2011
Page 1 of 1
35060067
HK-sett hydraulisk TEMA 3/8"
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34070300
1
Kupling hurtig Tema 3/8" hunn 3811
2
34070200
1
Kupling hurtig Tema 3/8" hann 3821
3
34071200
1
Plugg støv 3/8" Tema
4
34071300
1
Hette støv 3/8" Tema
5
34041700
2
Pakning ring stål gummi 3/8"
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35060068
HK-sett hydraulisk (blendesett 2 x 3/8") FM-mask
3
1
3
2
1
2
Reservedeler / Spare Parts
12.08.2011
Page 1 of 1
35060068
HK-sett hydraulisk FM-maskin
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34062014
2
Muffe 3/8" 7011-06-06
2
34062049
2
Plugg 3/8"BSP innv.sekskant m/pakn.
3
34041700
2
Pakning ring stål gummi 3/8"
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35060072
HK-sett hydraulisk (blendesett 2 x 1/2") FM-mask
3
1
4
2
3
1
4
2
Reservedeler / Spare Parts
12.08.2011
Page 1 of 1
35060072
HK-sett hydraulisk FM-maskin
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34062015
2
Muffe 3/8"x1/2" 7011-06-08
2
34062049
2
Plugg 3/8"BSP innv.sekskant m/pakn.
3
34041800
2
Pakning ring stål gummi 1/2"
4
34041700
2
Pakning ring stål gummi 3/8"
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Reservedeler / Spare parts
35060096
HK-sett hydraulisk løft ISO 1/2" hann / hann
6
5
4
1
3
6
5
4
1
2
Reservedeler / Spare Parts
12.08.2011
Page 1 of 1
35060096
HK-sett hydraulisk løft ISO 1/2"
Pos.
Part number
Qty.
Beskrivelse / Description
1
34072800
2
Kupling hurtig ISO 1/2" hann m/1/2"
2
34072900
1
Hette støv 1/2" ISO blå
3
34073000
1
Hette støv 1/2" ISO rød
4
34041800
2
Pakning ring stål gummi 1/2"
5
34061811
2
Nippel overgang 1/2" utv.x3/8" inv.
6
34041700
2
Pakning ring stål gummi 3/8"
TELLEFSDAL AS
Telefon
+47 37 11 92 00
Internet:
www.tellefsdal.no
Org.nr.
Fiane
Telefax
+47 37 11 92 01
E-post
[email protected]
VAT.nr.
N-4993 SUNDEBRU
958 785 895 MVA
Garantibetingelser
TELLEFSDAL AS gir 12 måneders garanti på sine
produkter. Garantien dekker dokumenterte
fabrikasjons - og materialfeil.
Reklamasjonen skal fremstilles skriftlig på eget
reklamasjonsskjema og ha vedlagt kopi av utfylt
garantikort.
Reklamasjonen skal ikke fremsettes i form av
faktura. TELLEFSDAL AS forbeholder seg retten til
å vurdere tidsforbruket og øvrige kostnader.
Reklamerte deler sammen med kopi av
reklamasjonsrapporten skal sendes TELLEFSDAL
AS for vurdering. Alle returer skal være avtalt på
forhånd og forsendelsen merkes med kontaktperson
hos TELLEFSDAL AS.
UTFYLT GARANTIKORT SKAL ALLTID
MEDFØLGE REKLAMASJONEN
Kunden kan ikke kreve hevelse av kjøpet,
prisreduksjon eller fremme annet krav dersom
TELLEFSDAL AS reparere produktet innen rimelig
tid eller krediterer i henhold til behandlet
reklamasjon.
Alle reklamasjoner krediteres kunden først etter
godkjenning fra TELLEFSDAL AS. Eventuelle
fratrekk fra kunden sin side på bestående fakturaer
godtas ikke.
Returforsendelser.
Dersom du ønsker å returnere varer til
TELLEFSDAL AS skal dette avklares på forhånd.
Kontaktperson er vår referanse på salgsordren og
skal påføres returforsendelsen sammen med
avviksnummer. Avviksnummeret fås oppgitt av
kontaktpersonen hos TELLEFSDAL AS.
Returforsendelser uten avviksnummer blir ikke
behandlet.
Alt reklamasjonsarbeid skal avklares med
TELLEFSDAL AS før eventuelt arbeid igangsettes.
Kontaktperson hos TELLEFSDAL AS påføres
reklamasjonsrapporten.
Fakturakopi og beskrivelse av årsak til retur skal
alltid medfølge returnerte varer.
TELLEFSDAL AS garantibetingelser dekker:
Fraktkostnader belastes avsender. Ta kontakt med
din kontaktperson hos TELLEFSDAL AS, for å
avtale fraktmetode.
Praktisk arbeid for å reparere produktet basert på
TELLEFSDAL AS sine satser.
Ved retur av feilbestilte varer, beregnes et
returgebyr på 10%.
TELLEFSDAL AS sine originaldeler i henhold til
TELLEFSDAL AS sin reservedelsliste / prisliste
(netto forhandlerpris)
Kostnader i forbindelse med eventuelle lakkskader
og lignende blir fratrukket på kredittnota.
TELLEFSDAL AS garantibetingelser dekker ikke :
Generelt.
Kostnader ved returforsendelse av reklamerte deler.
Godkjente returforsendelser blir kreditert i henhold
til faktura med fratrekk av eventuelle returgebyr og
teknisk avvik (lakkskader etc.)
Utgifter til reise og opphold i forbindelse med
reparasjonen.
Kostnader av følgeskader som måtte oppstå,
herunder tapt arbeidsfortjeneste, skade på annet
utstyr og personer.
Garantien gjelder ikke når:
Bruks og sikkerhetsveiledningen ikke
er fulgt.
Feil på produktet har oppstått som
følge av uforsiktig bruk.
Produktet er ombygd, påsveist eller
det er benyttet uoriginale deler.
Reparasjoner er utført av personer
uten tilstrekkelig kunnskap om
produktet.
Produktet er benyttet på kjøretøy/
utstyr som har vekt, ytelse eller
hastighet utover det som produktet er
konstruert for.
Fiane 01.11.2013
TELLEFSDAL AS alminnelige leveringsbetingelser gjelder
der annet ikke er skriftlig avtalt.
1 Produktinformasjon
Produktinformasjonen og prislistene kan bli endret uten
varsel som følge av forandringer i valuta, statlige
reguleringer eller endringer i underleverandørenes
leveringsvilkår.
2 Tegninger og andre dokumenter
Mottatte tegninger, tekniske dokumenter og eller annen
form for teknisk informasjon skal ikke reproduseres,
oversettes, kopieres eller videreformidles uten skriftlig
samtykke fra TELLEFSDAL AS
3 Ordre
Avtalte priser og leveringsvilkår fremgår av ordren. For
bestillinger undre NOK. 500,00 eks. mva. belastes ordren
med et småordretillegg på NOK. 200,00
4 Levering
Leveringsvilkår er gjeldende incoterms. Dersom ingen
leveringsklausul er avtalt gjelder incoterms FCA
Sundebru.
5 Leveringstid
Leveringstiden fremgår på den enkelte ordrebekreftelse.
Dersom endringer i leveringstid skulle forekomme, vil
TELLEFSDAL AS informere om dette, samt angi ny
leveringstid.
6 Force majeure
Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av
avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere
avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til
forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller
forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger.
Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike
hindringer og følgene av disse.
7
Betaling
Forfall av betaling kommer frem av hver enkelt
ordrebekreftelse. Dersom forfallsdato ikke overholdes,
påløpes der forsinkelsesrente etter gjeldende lovgivning.
Dersom betaling ikke er registrert hos oss innen 3 mnd
etter forfall, er TELLEFSDAL AS berettiget til gjennom
skriftlig meddelese til kjøper å heve salget, og i tillegg til
påløpende renter, kreve kjøper for de økonomiske tap
TELLEFSDAL AS måtte ha som følge av dette.
8
SALGSPANT
Selger har panterett til leverte varer (jfr. Panteloven av 8.
febr. 1980 nr 2 §§3-14 til 3-22.) inntil kjøpesummen med
eventuelle påløpne renter og omkostninger er betalt.
9 Tvister og lovverk
Tvister i anledning salget og alt som har sammenheng
med det, skal ikke inndras under domstolsprøvelse, men
skal avgjøres gjennom voldgift og i overensstemmelse
med de lovregler om voldgift som gjelder i Norge. Alle
tvister som oppstår skal bedømmes etter loven i Norge og
behandles i Aust-Agder tingsrett.
10 Ansvar for mangler
TELLEFSDAL AS vil utbedre alle mangler som skyldes feil
i konstruksjon, materialer eller tilvirkning. Kun mangler som
viser seg i løpet av de første 12 mnd etter levering,
kommer inn under produsentens ansvar, forutsatt at
produktet er brukt i samsvar med gjeldende
brukerveiledning.
Dette gjelder også for deler som er byttet ut eller
reparert hos TELLEFSDAL AS.
Kjøper skal informere selger om feil/mangler, skriftlig,
senest 2 uker etter at de er avdekket. Selger skal
informeres om hvordan feilen/mangelen påvirker
produktet. Dersom det er grunn til å tro at
feilen/mangelen kan medføre risiko for skade, skal
selger informeres umiddelbart. Dersom denne
informasjonen ikke gis TELLEFSDAL AS innen de
tidsfrister som er nevnt, frafaller kjøpers rett til å
fremme krav som følge av feil/mangler.
Med mindre TELLEFSDAL AS finner det
hensiktsmessig å få produktet returnert, skal
reparasjoner utføres hos kjøper.
Dersom eventuell demontering eller påmontering
medfører inngrep i annet en gjeldende produkt er
kjøperen ansvarlig for dette arbeidet og eventuelle
kostnader knyttet til dette.
Dersom produktet befinner seg på et annet sted enn
angitt som bestemmelsessted, eller dersom slikt ikke
er angitt, er kjøper ansvarlig for de merkostnader som
påløper som følge av dette. Mangelfulle deler som
byttes ut, skal returneres til TELLEFSDAL AS.
KJØPER SKAL FØLGE INSTRUKSJONER FRA
TELLEFSDAL AS VEDRØRENDE
FORSENDELSESMÅTE.
Alle utskiftninger, forandringer eller modifikasjoner
som foretas av kjøper, er kjøper, og ikke selger sitt
ansvar.
TELLEFSDAL AS er kun ansvarlig for de feil/mangler
som oppstår under de avtalte arbeidsforhold og ved
riktig bruk. Ansvaret gjelder ikke feil/mangler som
oppstår etter at ansvaret er gått over på kjøper. Dette
gjelder eksempelvis feil/mangler som oppstår som
følge av manglende vedlikehold, uriktig montering fra
kjøpers side, forandringer eller reparasjoner
foretatt uten skriftlig samtykke fra TELLEFSDAL AS.
Selger er helder ikke ansvarlig for normal slitasje og
forringelse.
TELLEFSDAL AS har ikke ansvar for feil/mangler
utover det som her er beskrevet. Dette gjelder all
form for tap feilen/mangelen måtte forårsake, som for
eksempel driftstap, tapt fortjeneste eller andre former
for økonomiske konsekvenser.
11 Ansvar for tingskade forårsaket av produktet.
TELLEFSDAL AS kan ikke holdes ansvarlig for
skader forårsaket av produktet når dette er i kjøpers
besittelse.
TELLEFSDAL AS kan ikke holdes ansvarlig for
skader forårsaket av produktet, på produkter fremstilt
av kjøper, på sammenstillinger der disse inngår, eller
skader på fast eiendom og løsøre der disse
produktene inngår.
TELLEFSDAL AS har ikke under noen
omstedigheter ansvar for driftstap, tapt fortjeneste
eller annen form for økonomiske konsekvenstap.
Fremmer tredjemann krav mot TELLEFSDAL AS
eller kjøper om erstatning for skade og tap som er
omhandlet under dette punktet, skal
medkontrahenten straks underrettes om dette.
TELLEFSDAL AS og kjøper er gjensidig forpliktet til
å la seg saksøke ved ved den domstol eller
voldgiftsrett som behandler erstatningskravet mot
dem, på grunnlag av en skade eller et tap som påstås
forårsaket av det leverte produkt. Det innbyrdes
forhold mellom kjøper og selger skal alltid avgjøres
ved voldgift.
Totalleverandør av
veivedlikeholdsutstyr.
-
plogfester for traktor og lastebil
ploger og skjær til alle formål
godkjent påbyggerverksted
salt og sandspredere
feie og spyleutstyr
kantklippere
Besøk oss på vår hjemmeside:
www.tellefsdal.no