Transcript (o!ikee)

DELELISTE
FOR
(o!ikee)
101' .hvalikl
ORKEl
"T RA K TOR t"r L H EN G r R E
T3-ST
owæL
'-
..
."
.
';~.";.' ~
;zaæ
j
·.~JOH . .G=:JONNES
I·
-
MEK. V E R KST E o
-;-ELEFON 074/85744
~J
ER f-JI N o U ST R I AlS
7320 FANNREM
ei
Ved bestillinger
l·'
det
•
'".
~
."
v~:~li~'vistiistr~kk~iig
-:1, '.;:.....
. : : :. .
;• •
Hvisb~stilleren i~idliitid,er
i tvil med
opplys~i~g~r være fo'rdeiå'kf~'~'~ '~g
s jonsn>~mmer' ~g/ eller :b·~te~'~~l~~).
.
h~risyn
iikre riktig
.
til,delen, kan
ek~:~~d'erin~'
~
t
'.~ ~
"
til~~ggs-
p:o~i­
(f.eks:
no~'n ~~ ~~s~'~~edel~ne' merket:, komplet,t.
Kompl~"'ttdeleh dele~ i g jen . inri i undergrupper og' er merket med
foran.~f F.eks' deler
. m'ed to pu~kte; f~i~r:i, st~r ~ tilknyttning
I
del~listen
bare å oppgi. delens nummer.
~''-';. ~
P_
er
et punkt,
til deler
,
med eti u~derpu~kt.,'
..... , ' .
Enkelt~ dele·r.' ei i of)merknirigsrubrikken' merket MSB~
-.:
••
_:
••
•
....
o"
.":
:.
-
•
•
.",..
Disse deler må
._
spesiaJbestille!; og lever~n~stid. og pris .avtale~ for hver bestilling . ..'
J
Bestil-linger av res'ervedeler skalsk]e gjennom Felleskjøpene.
.
.
.
,
,
Vi forbeholder, oss retten til uten_var~el, å foreta' konstruks jons- og/eller
.
.'
..
I
~
.
materialendringer~
INN HOLD:
TILHENGERE U/BREMS, T3 - ST
• Underramme - overramme
Tilførselssystem tipp
Nav HDL45
Tippsylinder Nurmi NAP3-1098 x 2A30
Elektri~ko~pleg~
side 1.105
· ............. .
· .".... ... ,. .....
· .............. .
· .............. .
l . l 09
Il
Il
1 • 111
Il
1.113
Il
1. 115
"
.
Fannrem; mars 1982.
~OH~ G:::JONNES
MEK. VE R KST E D TELEFON 074/85744
J E R N I N DUS TRI AlS
7320 FANNREM
,/--'\
. . - ~-.'?
23
73
78
~e======~~========r~v77
72
7
5
t;
@Jikæt)
Orkel T3-ST, 180 x 330 cm
Underramme ~ overramme
RESERVEDELER
. Pos
nr
Del ilr.
Ant
BETEGNELSE
Tilh.fiq .
Si de :. -f-10So o
Utgave
l/si 00
o
ANMERKNINGER
32200
Tilhenger T3-ST, m/plan 180 x 330
kpl. m/nav HDl 45 og hjul 11,50 x 15,
8 lag
32201
Under~amme, kpl. m/nav HDL 45, hjul
11,50 x 15, 8 lag og tippsylinder
o·
1
2
3
4
5
6
7
8
32202
Underramme, kpl. u/nav, hjul og
tippsylinder
32203
Underramme, kpl. m/nov HDL 45 og hjul
11,50 x 15, 8 lag, u/tippsylinder
32204
30002
32205
32206
14302
30007
10311
13210
1
1
l
2
2
2
2
2
·
Unqerramme
Dragløkke •...
Tippstøtte l = 100 cm
Parkeringsk10sse
Orepinne M6
Opplagerbolt 035 x 150
Skrue M10 x 65
Mutter Ml0L
·.
·.
,...
·.
· ..
·.
· ..
· ..
~
:.
;t:
.- L
;
i
.
'j- :
. .~ j
i
.: ~.~
-.
i,
.
'o
..
:
,
::';'
;
o·
i~ ,
:r
':
~~ !
9
10
11
12
13
14
15
/6
17
•
32207
32054
32Q55
l
1
l
32208
14901
14902
14001
32056
32057
10297
13210
32058
32059
35003
1
1
2
2
1
l
2
2
l
1
2
Overramme, kpI. m/karmer
Komplett sett karmer m/ staker
Komplett sett karmer m/ støker,
u/ framkarm
Plan 180 x 330 cm
Refleks, fcran, rund m/nagL
Refleks, bak, trekant m/nagl
.... Smørenippel 1/8"R (opplagring bak)
. Framkarm, komplett
Framkarm
Skrue MIO x 25 (stake)
Mutter Ml0 L (stake)
Høyre sidekarm, komplett
Høyre sidekarm
· .. TICO-lås
·
·.
·.
·
· ..
· ..
· ..
·.
· ..
:
i
23
7J
2 5/
78
fr
77
24.
72
,~
"-"'l
7
5
4
.
@llIæe)
Orkel T3-ST, 180 x 330 cm
Overramme - underramme
RESERVEDELER
Tilh.fig
Side
Utgave
,'
..
1.,107
1/82,
l
, Pos
nr
18
19
'.
,
20
21
\
22
23
24
25
-
,
\
l
;
Del nr.
Ant
10240
8
13209
32060
32061
35003
10240
13209
32062
32063
35003
10240
13209
31028
31022
10297
13210
8
1
l
2
8
S
1
1
2
S
S
1
1
2
2
ANMERKNINGER
BETEGNELSE
........ Skrue M8 x 16
........ Mutter M8l
Venstre sidekarm, komplett
Venstre sidekarm
·.
·..
· ..
TICO-lås
........ Skrue MS x 16
,.1 ...... Mutter MS L
Bakkarm, komplett
Bakkarm
· nCO-lås
...... Skrue MS x 16
....... Mutter MS L
Venstre stake, bak
· Høyre stake bak
Skrue M10 x 25
Mutter M10 L
·.
· ..
..
·
·.
.
· ..
· ..
f
-:-:--
2,
6 - _ -.
7
7
--
(OJtlæe)
ORKEL T3-ST
Tilførselsystem, tipp
RESERVEDELER
\
Pos
-.nr
l
2
3
4
5
6
7
Del· nr.
Ant
35005
35007
35013
35015
35010
35008
35014
1
1
2
1
l
l
l
Tilh.fig
Side
Utqave
1/82
ANMERKNINGER
BETEGNELSE
Kobling, Bruning, plugg
170 cm
Slange, komplett
Muffe, 1/2"
Rør, 1/2"
Nippel, 1/2" x 1/2"
60 cm
Slange, komplett
Albue,: 1/2" lnnv. x 1/2" utv.
l . l 09
ISO standard
1/2" innv.xl/2
11
utv
!
u
-
I
,I
I
I
I
i
i
!
l
I
rf~~
,., .\
cD
\
\
-
'''"»-
';?-)
-\
(OJL/æil,)
ORKEL T3-ST
Nav HDL 45 + hjul
RESERVEDELER
1
2
3
4
Del nr.
Ant
35426
35427
3si28
1
35~29
...
3s;;bo'
;
~:;..
5
6
7
8
9
10
11
12
'35~05
35~31
35432
35433
35434
35435
35411
35412
35325
35326
35311
35437
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
l
1
1
1
BETEGNELSE
Nav HDL 45
Navkapsel SP/SEDD 1.25 mm
Splirit "05 x 50'~m
Kronemutter M30 x 1.5
Lager L 68149/110
Smørenippel 6 mm
Lager LM 102949/910
Tetningsring $MIM5575510
Tetningsplate SP/SEDD1.25 mm
Aksel 055 X 318 mm, Rst. 60-2
Navhus, Meehanite GD 250
Fjærskive C 18.5
Bolt M18 x 2.5 x 47.5
Hjul .11,50 x 15, 8 lag
. Dekk
. Slange
Felg 9 x 15
Tilh.fiq
Side'
Utgave
1.111
1/82
ANMERKNINGER
kompl. m/aksel
el. golv.
el.golv.
el. golv.
eLgalv. konisk
~~
'i',
":'"
I
(O!lkee)
NURMI tipp sylinder,
NAP3-1098 x 2A30
Tilhenger T3-:ST
RESERVEDELER
1
Pos
JlL
Del nr.
Ant
BETEGNELSE
Tilh.fiq
SideUtgave
1. 113
1/82
ANMERKNINGER
-
l
2
3
4
5
6
7
8
35501
35502
35503
35504
32209
14107
35505
35506
32209
14107
35507
l
l
l
l
l
1
l
1
1
l
1
Komplett sylinder
Komplett -sylinder
· Sylinderkappe 0 110
.•. Sylinderboten
.•• Bolt 030 ~100
Rørpinne 010 x 40
Stempel stang 095
Stempel stang 085
· Bolt 030 x 100
Rørpinne 010 x 40
Pakningssett komplett
· ..
·
·
.
·.
·
NB.
Ved skifting av deler i sylinderel
må sveis i bunnen.ay sylinder
. slipes eller dreies opp.
m/bolter
u/bol ter
(sveises til pos.l
COJlkef,)
ORKEL T3-5T
Elektrisk opplegg
RESERVEDELER
.. ,
Tilh.fig
Side·
Utgave
1.115
.1/82
)
- Pos
nI
l
l
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
...
Del nr.
Ant
35240
1
35241
35243
35244
35245
35246
14925
14926
35247
35248
35249
35250
35251
35252
35253
35254
1
l
2
1
1
1
l
l
2
2
l
1
1
l
1
BETEGNELSE
Kontakt y komplett 7 polet
· Gummihette
2
Kabel, 4 x 1,5 mm
SAW 3031/63
Lykt, komplett
· Sokkel
Lyktglass
· Lyspære, Philips 12401 , blinklys
Lyspære, Philips 12814, baklys
Skrue, 1 = 3/4 11
· Skrue, 1/4"
Skive, ·'/4"
Koblingsstykke
Plastslange
Ledning,enleder, 1 ,5 mm 2
Baklykt u/pære
Lysutstyr, komplett
ANMERKNINGER
6 meter
·
·
·
-
----
·
1,4 meter
1,5 meter
t
,
\
I
....-."t~
1
f