PRODUKTKATALOG

Download Report

Transcript PRODUKTKATALOG

kliPs
k
liP
Ps
katalog
Produktkatalog
kliPstyPer og merkesPesifikke kliPs
S
Platemutter...............................................2
Innstikksmutter..........................................4
Spredemutter...........................................4
Spredenagle............................................7
Panelklips..............................................13
Audi/VW..............................................20
BMW....................................................32
Citroën.-.Peugeot...................................40
Fiat.......................................................48
Ford......................................................50
Honda...................................................54
Mazda..................................................56
Mitsubishi..............................................56
Mercedes-Benz......................................58
Nissan-Datsun.......................................68
Opel.....................................................70
Renault..................................................78
Subaru..................................................82
Suzuki...................................................84
Toyota...................................................86
Volvo.....................................................90
Innhold
Platemutter
Størrelse 1:1
2
art. nr.
0500 119 56
0500 131 74
0500 136 24
0500 121 9
0500 113 46
0500 113 47
Bilde nr.
1
2
3
4
5
6
art. nr.
0500 113 62
0500 124 38
0500 116 67
0500 136 29
0500 133 84
0500 132 19
Bilde nr.
7
8
9
10
11
12
art. nr.
0500 115 22
0500 131 33
0500 113 65
0500 114 70
0500 139 56
0500 136 05
Bilde nr.
13
14
15
16
17
18
art. nr.
0500 113 21
0500 115 77
0500 138 06
0500 114 27
0500 114 04
0501 103 020
Bilde nr.
19
20
21
22
23
24
art. nr.
0500 113 69
0500 117 61
0500 136 58
0500 132 51
0500 117 45
0500 135 76
Bilde nr.
25
26
27
28
29
30
art. nr.
0500 136 37
0500 137 04
0500 121 98
0500 053 6
0500 053 7
0500 053 8
Bilde nr.
31
32
33
34
35
36
art. nr.
Bilde nr.
0500 535 25
37
0501 106 075
38
0500 533 12
39
0501 106 061
40
0500 132 04
41
0500 114 03
42
Bilde
nr.
Form
art. nr.
Platemutter
c
c
Skrue
Ød
Platetykkelse
lengde
Bredde
z mm
a mm
b mm
Kantavstand
c mm
materialtykkelse
s mm
1
0500 119 56
2,9
0,50 - 1,50
13,0
11,0
6,0
0,5
2
0500 131 74
2,9
0,75 - 1,60
9,9
8,0
4,5
0,5
3
0500 136 24
3,5
0,50 - 1,50
13,0
11,0
6,0
0,5
4
0500 121 9
3,5
0,50 - 1,75
16,5
11,0
7,2
0,5
5
0500 113 46
3,9
0,50 - 1,75
16,5
11,0
7,5
0,5
6
0500 113 47
3,9
1,00 - 3,00
16,0
11,0
7,0
0,7
7
0500 113 62
4,2
0,50 - 1,75
16,5
11,0
7,5
0,5
8
0500 124 38
4,2
0,75 - 1,25
22,5
11,3
14,5
0,5
9
0500 116 67
4,2
1,25 - 2,00
12,7
11,0
5,8
0,5
10
0500 136 29
4,0
2,00 - 2,50
12,5
11,0
5,5
0,5
11
0500 133 84
4,8
0,50 - 1,70
16,7
11,0
7,5
0,7
12
0500 132 19
4,8
0,50 - 1,70
24,9
11,0
16,0
0,5
0500 115 22
4,8
0,50 - 1,75
16,6
11,0
7,5
0,5
0500 131 33
4,8
0,60 - 1,70
14,7
11,0
7,2
0,7
15
0500 113 65
4,8
0,70 - 2,00
16,0
14,5
9,0
0,7
16
0500 114 70
4,8
0,85 - 1,70
19,7
16,0
11,0
0,7
17
0500 139 56
4,8
1,70 - 2,30
16,5
11,0
7,2
0,5
18
0500 136 05
4,8
2,50
19,0
12,5
8,5
0,6
19
0500 113 21
4,9
0,75 - 1,50
16,5
11,0
7,2
0,5
20
0500 115 77
5,5
1,25 - 2,00
20,8
13,0
10,7
0,8
21
0500 138 06
5,5
3,00 - 4,00
23,7
16,0
12,0
0,7
22
0500 114 27
6,3
0,70 - 1,50
24,8
16,0
10,5
0,8
23
0500 114 04
6,3
0,85 - 1,70
16,8
16,0
7,5
0,8
24
0501 103 020
6,3
3,00 - 4,00
23,7
16,0
12,0
0,7
25
0500 113 69
6,5
0,70 - 1,50
24,8
16,0
13,0
0,8
26
0500 117 61
8,0
1,25 - 2,00
22,8
18,0
11,0
0,8
27
0500 136 58
3,5
1,20 - 1,70
9,3
8,0
4,5
0,5
28
0500 132 51
4,2
1,75 - 2,75
22,0
11,0
14,0
0,5
0500 117 45
4,2
3,00 - 4,00
15,5
11,0
6,5
0,5
30
0500 135 76
4,8
5,00 - 6,00
22,6
16,0
11,0
0,6
31
0500 136 37
5,5
3,00 - 4,00
16,2
14,5
7,2
0,7
0500 137 04
3,9
2,50 - 3,00
9,2
11,0
4,0
0,5
33
0500 121 98
5,5
0,75 - 1,50
25,8
15,0
16,0
0,8
34
0500 053 6
4,2
0,60 - 1,70
16,0
11,0
7,5
0,5
0500 053 7
4,8
0,70 - 3,00
20,0
12,0
9,0
0,7
36
0500 053 8
5,5
0,90 - 2,60
26,2
15,1
11,1
0,8
37
0500 535 25
M5
0,80 - 4,30
16,0
15,0
10,5
0,6
0501 106 075
M5
0,80 - 4,30
20,4
15,0
10,5
0,6
13
14
29
32
35
38
A
B
C
D
F
39
0500 533 12
M6
0,50 - 4,00
23,6
16,0
11,5
0,8
40
0501 106 061
M6
0,80 - 2,00
18,6
16,3
9,7
0,8
0500 132 04
6,3
0,70 - 1,50
24,7
14,5
12,7
0,7
0500 114 03
6,5
0,70 - 1,50
25,0
14,5
12,5
0,8
41
42
E
3
InnStIKKSmutter/SPredemutter
Størrelse 1:1
*
art. nr. 0500 134 54
Bilde nr.
1
Bilde nr.
art. nr.
0501 101 631
0501 104 117
0500 134 390
0500 134 420
0500 134 480
2
3
4
5
6
For gods­
tykkelse i mm
Skrue Ød
a i mm
B i mm
7
C i mm
1
0500 134 54
2,90
2,6
7,0
6,6
9,3
2
0501 101 631
3,50
0,8 - 1,5
6,7
6,7
8,0
3
0501 104 117
3,90
0,8 - 1,0
7,1
6,6
14,8
4*
0500 134 390
3,90
0,8 - 1,2
8,5
-
9,5
5
0500 134 420
4,20
0,7 - 1,0
7,8 - 8,0
7,8 - 8,0
16,5
6
0500 134 480
4,80
0,5 - 3,0
7,0 - 7,3
7,0 - 7,3
8,4
7
0500 134 550
5,50
0,8 - 2,0
9,5
10,0
11,0
SPredenagle med SKrue
Størrelse 1:1
art. nr.
Bilde nr.
4
0500 134 550
0501 121 139
0501 104 039
0500 135 820
0500 135 110
1
2
3
4
Bilde
nr.
art. nr.
Bruksområde
Ø mm
For gods­
tykkelse mm
a mm
B mm
C mm
d mm
1
0501 121 139
5,05 - 5,25
3,8
5,1
12,0
1,5
11,7
2
0501 104 039
6,30 - 6,90
til 7,0
6,3
16,3
1,6
11,3
3
0500 135 820
8,20 - 8,40
2,0
8,2
20,0
1,3
14,0
4
0500 135 110
11,00
11,0
11,0
25,0
2,5
13,0
Størrelse 1:1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
InnStIKKSmutter/SPredemutter
InnStIKKSmutter/SPredemutter
5
Bilde nr.
Betegnelse
Skrue Ø
hull
art. nr.
1
Innstikksmutter/spredemutter
3,9
8,5X8,5
0500 134 390
2
Innstikksmutter/spredemutter
4,2
7,8X8
0500 134 420
0500 134 54
3
Innstikksmutter/spredemutter
2,9
7X7
4
Innstikksmutter/spredemutter
4,8
8,2X8,2
0500 142 24
5
Innstikksmutter/spredemutter
8X8
0500 151 97
4,8
6
Innstikksmutter/spredemutter
2,9
7X7
0500 770 9
7
Innstikksmutter/spredemutter
3,5
7X7
0500 771 0
8
Innstikksmutter/spredemutter
4,2-4,8
9X9
0500 771 1
9
Innstikksmutter/spredemutter
4,2
9X9
0500 771 4
10
Innstikksmutter/spredemutter
4,2-4,8
8,5X8,5
0500 774 7
11
Innstikksmutter/spredemutter
4,2-4,8
8,5X8,5
0500 775 7
12
Innstikksmutter/spredemutter
3,5
9X9
0500 775 8
13
Innstikksmutter/spredemutter
3,5
9X9 GUL
0500 776 0
14
Innstikksmutter/spredemutter
4,9-5,5
8X8
0500 778 5
15
Innstikksmutter/spredemutter
4,2
8,3X8,3
0500 785 006
16
Innstikksmutter/spredemutter
3,5
7X7
0500 785 044
17
Innstikksmutter/spredemutter
2,9
8X8
0500 785 045
18
Innstikksmutter/spredemutter
4,2
9X9
0500 785 046
19
Innstikksmutter/spredemutter
4,2-4,8
9X10,5
0500 785 060
20
Innstikksmutter/spredemutter
2,9-3,5
6,8X6,8
0500 788 018
InnStIKKSmutter/SPredemutter
Størrelse 1:1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Bilde nr.
6
Betegnelse
Skrue Ø
hull
hode
art. nr.
1
Innstikksmutter/spredemutter
4,8
8,5X8,5
0500 788 026
2
Innstikksmutter/spredemutter
2,9-3,5
6,8X6,8
0500 788 027
3
Innstikksmutter/spredemutter
4,2-4,8
8X7
RUND
0500 788 037
4
Innstikksmutter/spredemutter
4,2-4,8
8,3X8,3
RUND
0500 788 038
5
Innstikksmutter/spredemutter
4,2-4,8
8X8
6
Innstikksmutter/spredemutter
4,2-4,8
7X7
7
Innstikksmutter/spredemutter
4,2
7X7,5
0500 789 068
RUND
0500 910 1
0501 101 001
8
Innstikksmutter/spredemutter
8X8
Ø 16
0501 101 229
9
Innstikksmutter/spredemutter
8X8
Ø 16
0501 101 230
10
Innstikksmutter/spredemutter
11
Innstikksmutter/spredemutter
12
Innstikksmutter/spredemutter
2,9
6,7X7
0501 101 631
13
Innstikksmutter/spredemutter
4-KT.
10X10
0501 103 010
14
Innstikksmutter/spredemutter
4,8
8X8
0501 106 069
15
Innstikksmutter/spredemutter
4,2-4,8
7X7
0501 121 123
16
Innstikksmutter/spredemutter
0501 121 124
17
Innstikksmutter/spredemutter
0501 121 125
18
Innstikksmutter/spredemutter
19
Innstikksmutter/spredemutter
20
Innstikksmutter/spredemutter
21
Innstikksmutter/spredemutter
2,9
8X8
9X9
4,2-4,8
0501 101 232
6X6
Ø 15
RUND
0501 101 233
0501 130 003
8X8
0501 167 013
8X8
0501 167 014
0501 167 015
InnStIKKSmutter/SPredemutter
SPredenagle med hodeKaPPe
Størrelse 1:1
art. nr.
d
mm
0501 121 120
0500 136 680
0501 105 117
Bilde nr
1
2
3
0500 919 2
4
7
Bilde nr.
art. nr.
Bruksområde
Ø mm
For gods­
tykkelse mm
a mm
B mm
C mm
d mm
3,0
11,7
1
0501 121 120
4,55 - 5,15
3,0 - 8,0
4,5
15,0
2
0500 136 680
6,80 - 7,00
5,5 - 8,5
6,8
22,0
-
11,3
3
0501 105 117
7,80 - 8,80
0,8 - 9,5
7,8
17,0
3,5
14,0
4
0500 919 2
8,30
3,5 - 7,0
8,3
12,0
2,5
13,0
SPredenagle
Størrelse 1:1
art. nr.
0500 126 94
0500 143 00
0500 124 78
0500 124 28
0500 523 14
0500 128 54
0500 491 00
Bilde nr.
1
2
3
4
5
6
7
art. nr.
0501 103 035
0500 554 00
0500 127 10
0500 141 42
0501 103 015
0501 101 000
0501 104 038
Bilde nr.
8
9
10
11
12
13
14
Bilde nr.
8
art. nr.
Bruksområde
Ø mm
For gods­
tykkelse mm
a mm
B mm
C mm
d mm
1
0500 126 94
3,0 - 30
0,8 - 4,5
3,0
4,8
1,3
6,2
2
0500 143 00
3,5 - 3,7
2,0 - 5,0
3,5
8,0
2,2
8,0
3
0500 124 78
3,8 - 4,0
2,5 - 5,0
3,8
8,0
2,0
7,0
4
0500 124 28
5,0 - 5,2
1,5 - 5,0
5,0
10,0
2,0
8,0
5
0500 523 14
5,0 - 5,5
3,0 - 8,0
5,0
10,0
2,0
11,5
6
0500 128 54
5,0 - 5,7
1,5 - 5,0
5,0
10,0
2,0
7,5
7
0500 491 00
5,0 - 5,5
6,0 - 11,0
5,0
10,0
2,0
15,0
8
0501 103 035
5,5 - 6,4
2,5 - 7,0
5,5
16,0
2,0
11,0
9
0500 554 00
5,6 - 6,6
5,0 - 11,0
5,6
9,0
2,0
16,0
10
0500 127 10
5,9 - 7,1
2,0 - 8,0
5,8
10,0
2,0
11,4
6,0 - 6,2
7,5 - 8,6
6,0
16,0
2,5
14,5
til 5,60
7,8
16,0
2,0
10,6
11
0500 141 42
12
0501 103 015
13
0501 101 000
7,9 - 8,7
4,0 - 7,0
7,9
16,0
2,0
12,0
14
0501 104 038
8,0 - 8,8
5,5 - 10,0
8,0
13,0
3,0
15,0
7,8
Størrelse 1:1
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
6
13
7
SPredenagle
SPredenagle
14
9
15
17
16
hode
18
Bilde nr.
Betegnelse
Øxl
1
Spredenagle
5,0X7
Ø9
art. nr.
0500 124 28
2
Spredenagle
5,0X12
Ø10
0500 126 96
3
Spredenagle
6,0X11
Ø10,3
0500 127 10
4
Spredenagle
5,0X6
Ø9
0500 128 21
5
Spredenagle
7,8X11,7
Ø22
0500 136 680
6
Spredenagle
6,0X14,5
Ø16
0500 141 42
7
Spredenagle
3,5X8
Ø8
0500 143 00
8
Spredenagle
8,0X9,2
Ø17,6
0500 148 02
9
Spredenagle
8,0X14
Ø20
0500 201 404
10
Spredenagle
8,0X9
Ø20
0500 40
11
Spredenagle
5,0X11
Ø10
0500 523 14
12
Spredenagle
6,0X10
Ø13
0500 718
13
Spredenagle
8,0X10
Ø12
0500 919 2
14
Spredenagle
8,0X11
Ø12,5
0500 937 7
15
Spredenagle
8,0X12
Ø15,7
0501 101 000
16
Spredenagle
8,0X23
Ø20
0501 101 627
17
Spredenagle
8,0X14
Ø22
0501 101 628
18
Spredenagle
8,0X8
Ø19
0501 101 629
SPredenagle
Størrelse 1:1
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Bilde nr.
Betegnelse
Øxl
1
Spredenagle
7,8X12
Ø13
hode
0501 103 015
art. nr.
2
Spredenagle
6,0X20
Ø20
0501 103 017
3
Spredenagle
5,5X9,5
Ø15
0501 103 035
4
Spredenagle
8,0X12
Ø14
0501 103 065
5
Spredenagle
8,0X15
Ø13
0501 104 038
6
Spredenagle
7,0X16,5
Ø18
0501 104 122
7
Spredenagle
8,0X15
Ø19
0501 104 123
8
Spredenagle
6,6X8
Ø20
0501 105 016
9
Spredenagle
6,0X15
Ø20
0501 105 063
10
Spredenagle
6,0X15
Ø15
0501 105 064
11
Spredenagle
6,0X20
Ø14,5
0501 105 065
12
Spredenagle
8,5X14
Ø20
0501 121 117
13
Spredenagle
4,0X8
Ø7,8
0501 121 118
14
Spredenagle
8,0X12
Ø17
0501 121 119
15
Spredenagle
5,0X11
Ø15
0501 121 120
16
Spredenagle
6,5X14
Ø22,5
0501 121 121
17
Spredenagle
8,0X11
Ø20
0501 121 143
18
Spredenagle
10,0X15
Ø20
0501 129 001
19
Spredenagle
8,0X11
Ø20
0501 129 002
SPredenagle
SPredenagle
Størrelse 1:1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
11
Bilde nr.
Betegnelse
Øxl
1
Spredenagle
6,5X7
hode
Ø18
0501 130 008
art. nr.
2
Spredenagle
7,0X18
Ø10,5
0501 130 009
3
Spredenagle
7,0X13
Ø15
0501 130 010
4
Spredenagle
7,0X16
Ø20
0501 131 002
5
Spredenagle
8,0X13
Ø20
0501 131 003
6
Spredenagle
6,0X16
Ø18
0501 131 004
7
Spredenagle
6,0X12
Ø18
0501 131 005
8
Spredenagle
8,0X14
Ø20
0501 132 003
9
Spredenagle
8,0X13
Ø18
0501 132 004
10
Spredenagle
10,0X19
Ø18
0501 132 005
11
Spredenagle
10,0X20
Ø21
0501 134 006
12
Spredenagle
6,5X13
Ø15
0501 136 001
13
Spredenagle
6,5X13
Ø15
0501 136 002
14
Spredenagle
6,5X13
Ø15
0501 136 003
15
Spredenagle
7,5X11
Ø16
0501 136 004
16
Spredenagle
9,0X11
Ø16
0501 136 006
SPredenagle med SKrue
Størrelse 1:1
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Bilde nr.
Betegnelse
Øxl
1
Spredenagle m/skrue
8,2X14
Ø25
hode
2
Spredenagle m/skrue
5,0X11
Ø12
3
Spredenagle m/skrue
6,0X12
art. nr.
0500 135 820
0500 290 1
0500 292 9
4
Spredenagle m/skrue
6,0X12
Ø15,5
0500 295 6
5
Spredenagle m/skrue
6,0X12,5
Ø15
0500 777 3
6
Spredenagle m/skrue
6,0X10,5
Ø18
0500 785 074
7
Spredenagle m/skrue
6,0X11
Ø14
0500 785 078
8
Spredenagle m/skrue
6,0X11
Ø15
0500 785 083
9
Spredenagle m/skrue
6,0X11
Ø18
0500 785 084
10
Spredenagle m/skrue
6,0X14
Ø14,5
0500 785 085
11
Spredenagle m/skrue
8,0X8,5
Ø20
0500 785 087
12
Spredenagle m/skrue
5,0X11
Ø12
0500 941 2
13
Spredenagle m/skrue
7,0X11
Ø16,3
0501 104 039
14
Spredenagle m/skrue
5,0X9
Ø12
0501 121 139
15
Spredenagle m/skrue
6,0X9
Ø12 TORX
0501 121 140
16
Spredenagle m/skrue
6,0X14
Ø12,4 TORX
0501 121 141
17
Spredenagle m/skrue
5,0X9
Ø11
0501 130 006
18
Spredenagle m/skrue
8,0X20
Ø20
0501 132 002
19
Spredenagle m/skrue
6,0X8
Ø12
0501 167 027
20
Spredenagle m/skrue
8,0X14
Ø17
0501 167 028
SPredenagle med SKrue/ PanelKlIPS
tagget PanelKlIPS
Størrelse 1:1
art. nr.
Bilde nr
art. nr.
Bilde nr
Bilde nr.
0500 127 09
0501 106 201 0501 105 601
1
2
0500 132 200
0500 132 03
5
4
0500 402 9
6
art. nr.
0501 104 105
3
0500 132 300
7
Bruksområde
Ø mm
8
For godstykkelse
mm
13
a mm
B mm
C mm
1
0500 127 09
5,8 - 6,0
3,6 - 7,4
12,0
2,0
12,0
2
0501 106 201
6,5 - 7,0
2,0 - 10,5
14,8
2,0
16,0
3
0501 105 601
8,0 - 8,5
3,0 - 14,0
20,0
2,5
20,0
4
0501 104 105
7,9 - 8,1
3,0 - 7,0
20,0
2,8
12,5
5
0500 132 200
9,5 - 9,7
1,5 - 17,0
20,0
5,5
21,5
6
0500 132 03
11,0
5,0 - 19,0
24,0
3,4
25,0
7
0500 402 9
7,5 - 7,8
3,0 - 12,0
28,0
2,0
16,0
8
0500 132 300
7,0 - 7,2
7,5 - 22,5
30,0
4,0
30,0
PanelKlIPS
Størrelse 1:1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Bilde nr.
14
Betegnelse
Øxl
hode
art. nr.
1
Panelklips
5,5X23
Ø15
0500 011 58
2
Panelklips
8,0X16
Ø16
0500 025 205
3
Panelklips
6,0X22
Ø15
0500 025 206
4
Panelklips
6,5X18
Ø15
0500 025 459
5
Panelklips
5,5X15
Ø12,3
0500 123 23
6
Panelklips
8,5X12
Ø17,7
0500 125 51
7
Panelklips
8,0X27
Ø24
0500 132 03
8
Panelklips
6,0X15
Ø17
0500 132 170
9
Panelklips
9,5X21,5
Ø20
0500 132 200
10
Panelklips
7,0X30
Ø30
0500 132 300
11
Panelklips
8,0X21
Ø21
0500 133 47
12
Panelklips
6,0X17
Ø14
0500 137 361
13
Panelklips
8,0X15,5
Ø18,7
14
Panelklips for panser
15
Panelklips
SORT
16
Panelklips
5,0X12
17
Panelklips
0500 145 45
0500 147 20
Ø27,5
0500 402 9
Ø20
0500 680 3
Ø16
0500 680 7
18
Panelklips
6,5X18
Ø12,4
0500 682 9
19
Panelklips
5,0X11
Ø14
0500 771 6
20
Panelklips
6,0X11
Ø14
0500 772 8
PaneleKlIPS
PanelKlIPS
Størrelse 1:1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
15
Bilde nr.
Betegnelse
1
Panelklips
2
Panelklips
3
4
Øxl
hode
art. nr.
6,0X15
Ø14
0500 772 9
7,0X14
Ø15
0500 773 4
Panelklips
7,0X15
Ø30
0500 774 0
Panelklips
6,75X15
Ø18
0500 777 8
5
Panelklips
6,0X14
Ø17,5
0500 785 016
6
Panelklips
5,0X16,5
Ø13
0500 785 021
7
Panelklips
5,5X19
Ø13
0500 785 055
8
Panelklips
5,0X15
Ø13
0500 788 001
9
Panelklips
6,5X17
Ø20
0500 788 002
10
Panelklips
5,0X14
Ø11
0500 788 028
11
Panelklips
5,0X14
Ø11,5
0500 788 033
12
Panelklips
5,0X15
Ø15,7
0500 788 035
13
Panelklips
5,0X15
Ø14
0500 789 006
14
Panelklips
3,2X9
Ø7,5
0500 789 051
15
Panelklips
3,8X10
Ø10
0500 789 056
16
Panelklips
7,2X13
Ø14,5
0500 8
17
Panelklips
7,5X18
Ø14
0500 917 0
18
Panelklips
6,0X15
Ø15
0500 921 9
19
Panelklips
6,5X16
Ø14
0500 939 5
20
Panelklips
6,5X12
Ø14
0500 939 6
21
Panelklips
7,0X22
Ø18
0500 940 5
PanelKlIPS
Størrelse 1:1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Bilde nr.
16
Betegnelse
Øxl
hode
1
Panelklips
6,0X16
Ø23
art. nr.
2
Panelklips for teppe
3
Panelklips
6,0X14
Ø14
0501 103 073
4
Panelklips
6,0X14
Ø14
0501 103 077
5
Panelklips
7,5X12
Ø20
0501 104 105
6
Panelklips
6,0X15
Ø14
0501 105 045
7
Panelklips
6,0X18,6
Ø14,65
0501 105 601
8
Panelklips
6,0X17
Ø16
0501 106 066
0501 101 620
0501 103 071
9
Panelklips
6,0X16
Ø14,5
0501 106 201
10
Panelklips
6,0X9
Ø14
0501 106 203
11
Panelklips
6,5x18
Ø11,7
0501 121 103
12
Panelklips
7,0X9
Ø20
0501 121 104
13
Panelklips
7,6X13
Ø22
0501 121 105
14
Panelklips
7,6X25
Ø21
0501 121 106
15
Panelklips
6,0X15
Ø18
0501 121 107
16
Panelklips
4,3X9,5
Ø12
0501 121 108
17
Panelklips
5,0X12
Ø20
0501 121 109
18
Panelklips
4,5X9
Ø17
0501 121 110
19
Panelklips
6,0X15
Ø18
0501 121 111
PaneleKlIPS
PanelKlIPS
Størrelse 1:1
1
7
11
3
2
4
8
9
13
12
6
5
10
14
15
17
Bilde nr.
Betegnelse
Øxl
hode
art. nr.
1
Panelklips
7,5X13,6
Ø12
0501 121 122
2
Panelklips
5,5X10
Ø14
0501 130 001
3
Panelklips
5,5X11
Ø12,8
0501 130 002
4
Panelklips
7,7X13
Ø10
0501 134 004
5
Panelklips
5,0X14
Ø14
0501 136 007
6
Panelklips
6,5X12,5
Ø14,5
0501 167 001
7
Panelklips
10,0X20
Ø35
0501 167 002
8
Panelklips
6,5X14
Ø20
0501 167 003
9
Panelklips
6,0X10
Ø25
0501 167 004
10
Panelklips
9,0X20
Ø34
0501 167 005
11
Panelklips
7,5X19
Ø15,5
0501 167 006
12
Panelklips
6,5X12
Ø20
0501 167 007
13
Panelklips
10,0X12
Ø30
0501 167 008
14
Panelklips
7,5X12
Ø17,5
0501 167 024
15
Panelklips
8,5X12
Ø17,5
0501 167 031
S
merKe­
SPeSIFIKKe
KlIPS
audI ­ VW
Størrelse 1:1
0501 105 064
0501 104 122
0501 101 627
0500 148 02
0501 101 000
51111908077
N90359101
171885767
8L0807300
321853139A
16186729901C
N038549101C
Bilde nr.
1
2
3
4
5
art. nr.
0500 523 14
0501 101 628
0500 129 54
0500 937 7
0501 101 629
art. nr.
Original nr.
Original nr.
N10259301
N90229301
823867299
N0385501
4D0807300B
Bilde nr.
6
7
8
9
10
art. nr.
0501 101 219
0500 143 00
0501 101 620
0501 101 233
0501 101 230
3B0868243
113857117B
1H0819055B01C
N90821401
357868143
11
12
13
14
15
0501 101 632
0501 101 322
0501 101 229
0501 101 341
171853615A
171201969
357827998
4A0805121B
16
17
18
19
Original nr.
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
20
audI ­ VW
audI ­ VW
Størrelse 1:1
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
0501 101 621
0501 101 338
0501 101 204
0501 101 232
1H0837719
6N0807199
N90740701
1H0823717
N90535301
20
21
22
23
21
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
0501 101 321
0501 101 638
0501 101 339
0500 117 75
0501 101 300
8E0805121A
6N0868243A
8D0805121B
113857219A
4A0805121C
24
25
26
27
28
0500 921 9
0500 917 0
0500 142 24
0501 101 635
0501 101 311
82386320301C
801867299041
80186729901C
321813998A
357853585A
1H0868243B
1H0868243
Bilde nr.
29
30
31
32
33
art. nr.
0501 101 340
0501 101 301
0500 128 21
0501 101 308
8D0805121
4A0805121A
481853577A
171867299B
34
35
36
37
art. nr.
Original nr.
Original nr.
Bilde nr.
AUDI-VW
Sortert etter artIKKelnummer
22
art. nr.
original nr.
Betegnelse
modell
Bilde nr.
0500 117 75
113857219A
GIMMIPROPP SORT
27
0500 128 21
481853577A
SPREDENAGLE 5X6 HODE Ø9 NATUR
36
0500 129 54
823867299
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS SORT
0500 142 24
321813998A
SPREDEMUTTER Ø4,8 8,2X8,2 NATUR
31
0500 143 00
113857117B
SPREDENAGLE 3,5X8 HODE Ø8 SORT
12
8
0500 148 02
321853139A
SPREDENAGLE 8X9,2 HODE Ø17,6 SORT
4
0500 523 14
N10259301
SPREDENAGLE 5,0X11 HODE Ø10 SORT
6
0500 917 0
801867299041/
80186729901C
FESTEKLIPS 7,5X18 HODE Ø14 SORT
GOLF, POLO
30
0500 921 9
82386320301C
FESTEKLIPS TANNET 6X15 HODE Ø15 SORT
GOLF ‘88
29
0500 937 7
N0385501
SPREDENAGLE 8X11 HODE Ø12,5 MØRKGRÅ
9
0501 101 000
16186729901C/
N038549101C
SPREDENAGLE 8X12 Ø15,7 SORT
5
0501 101 204
1H0823717
DØRPAKNINGSKLIPS SORT
22
0501 101 219
3B0868243
DØRTREKKLIPS SORT
11
0501 101 229
357827998
INNSTIKKSMUTTER 8X8 HODE Ø16 SORT
18
0501 101 230
357868143
INNSTIKSMUTTER 8X8 HODE Ø16 GRÅ
15
0501 101 232
N90535301
INNSTIKSMUTTER Ø2,9 6X6 GRÅ
23
0501 101 233
N90821401
INNSTIKSMUTTER 8X8 Ø15 SORT
14
0501 101 300
4A0805121C
LÅSEKLIPS DREIBART HODE Ø25 SORT
28
0501 101 301
4A0805121A
LÅSEKLIPS DREIBART M.PAKNING 6X23 HODE
Ø25
35
0501 101 308
171867299B
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
37
0501 101 311
1H0868243/
1H0868243B
INNVENDIG BEKLEDNING/FENDERLISTKLIPS
0501 101 321
8E0805121A
LÅSEKLIPS DREIBART 6X10 SORT
24
0501 101 322
171201969
PLASTMUTTER Ø4,4 SKIVE Ø18 SORT
17
0501 101 338
6N0807199/
N90740701
STØTFANGERSKRUE 6X20 TX30
0501 101 339
8D0805121B
LÅSEKLIPS DREIBART 7X21 SORT
26
0501 101 340
8D0805121
LÅSEKLIPS DREIBART 6x18 DELTA PRO.
34
0501 101 341
4A0805121B
LÅSEKLIPS DREIBART 6X20 SORT
19
0501 101 620
1H0819055B01C
FESTEKLIPS TANNET 6X16 HODE Ø23 SORT
0501 101 621
1H0837719
LÅSEKLIPS 6X10 SORT
0501 101 627
8L0807300
SPREDENAGLE 8X23 HODE Ø20 SORT
0501 101 628
N90229301
SPREDENAGLE 8X14 HODE Ø22 SORT
GOLF 3
GOLF 4
GOLF 3
33
21
13
20
AUDI A3 FRA 1997
3
7
AUDI A8 FRA 1994 AUDI
A2 FRA 2000
0501 101 629
4D0807300B
SPREDENAGLE TANNET 8X8 HODE Ø19 SORT
0501 101 632
171853615A
PROPP FOR EMBLEM
16
0501 101 635
357853585A
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS HVIT
32
0501 101 638
6N0868243A
KLIPS FOR PYNTELIST
25
0501 104 122
171885767
SPREDENAGLE 7X16 HODE Ø18 SORT
0501 105 064
51111908077/
N90359101
SPREDENAGLE F.STØTFANGER 6X15 HODE
Ø15 SORT
10
2
GOLF / UNIVERSAL
1
AUDI-VW
original nr.
art. nr.
171201969
0501 101 322
PLASTMUTTER Ø4,4 SKIVE Ø18 SORT
modell
Bilde nr.
17
171885767
0501 104 122
SPREDENAGLE 7X16 HODE Ø18 SORT
357827998
0501 101 229
INNSTIKSMUTTER 8X8 HODE Ø16 SORT
18
357868143
0501 101 230
INNSTIKSMUTTER 8X8 HODE Ø16 GRÅ
15
823867299
0500 129 54
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS SORT
8
113857117B
0500 143 00
SPREDENAGLE 3,5X8 HODE Ø8 SORT
12
113857219A
0500 117 75
GIMMIPROPP SORT
27
16186729901C/
N038549101C
0501 101 000
SPREDENAGLE 8X12 Ø15,7 SORT
171853615A
0501 101 632
PROPP FOR EMBLEM
16
171867299B
0501 101 308
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
37
1H0819055B01C
0501 101 620
FESTEKLIPS TANNET 6X16 HODE Ø23 SORT
1H0823717
0501 101 204
DØRPAKNINGSKLIPS SORT
22
1H0837719
0501 101 621
LÅSEKLIPS 6X10 SORT
20
1H0868243/
1H0868243B
0501 101 311
INNVENDIG BEKLEDNING/FENDERLISTKLIPS
321813998A
0500 142 24
SPREDEMUTTER Ø4,8 8,2X8,2 NATUR
321853139A
0500 148 02
SPREDENAGLE 8X9,2 HODE Ø17,6 SORT
357853585A
0501 101 635
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS HVIT
32
3B0868243
0501 101 219
DØRTREKKLIPS SORT
11
481853577A
0500 128 21
SPREDENAGLE 5X6 HODE Ø9 NATUR
36
4A0805121A
0501 101 301
LÅSEKLIPS DREIBART M.PAKNING 6X23 HODE Ø25
35
4A0805121B
0501 101 341
LÅSEKLIPS DREIBART 6X20 SORT
19
4A0805121C
0501 101 300
LÅSEKLIPS DREIBART HODE Ø25 SORT
2
audI ­ VW
Sortert etter orIgInalnummer
Betegnelse
5
GOLF 3
GOLF 3
13
33
31
4
28
4D0807300B
0501 101 629
SPREDENAGLE TANNET 8X8 HODE Ø19 SORT
AUDI A8 FRA 1994
AUDI A2 FRA 2000
51111908077/
N90359101
0501 105 064
SPREDENAGLE F.STØTFANGER 6X15 HODE Ø15 SORT
GOLF /
UNIVERSAL
6N0807199/
N90740701
0501 101 338
STØTFANGERSKRUE 6X20 TX30
GOLF 4
6N0868243A
0501 101 638
KLIPS FOR PYNTELIST
801867299041/
80186729901C
0500 917 0
FESTEKLIPS 7,5X18 HODE Ø14 SORT
GOLF, POLO
30
82386320301C
0500 921 9
FESTEKLIPS TANNET 6X15 HODE Ø15 SORT
GOLF ‘88
29
8D0805121
0501 101 340
LÅSEKLIPS DREIBART 6x18 DELTA PRO.
34
8D0805121B
0501 101 339
LÅSEKLIPS DREIBART 7X21 SORT
26
8E0805121A
0501 101 321
LÅSEKLIPS DREIBART 6X10 SORT
24
8L0807300
0501 101 627
SPREDENAGLE 8X23 HODE Ø20 SORT
10
1
21
25
AUDI A3 FRA 1997
3
N0385501
0500 937 7
SPREDENAGLE 8X11 HODE Ø12,5 MØRKGRÅ
9
N10259301
0500 523 14
SPREDENAGLE 5,0X11 HODE Ø10 SORT
6
N90229301
0501 101 628
SPREDENAGLE 8X14 HODE Ø22 SORT
N90535301
0501 101 232
INNSTIKSMUTTER Ø2,9 6X6 GRÅ
23
N90821401
0501 101 233
INNSTIKSMUTTER 8X8 Ø15 SORT
14
7
23
audI ­ VW
Størrelse 1:1
art. nr.
0500 113 65
0500 136 29
0500 113 69
Original nr.
N0154452
N90057901
803821117
Bilde nr.
38
39
40
art. nr.
0500 113 62
0500 139 56
0500 115 22
0500 114 03
N0154292
N90094201
–
311821161
41
42
43
44
Original nr.
Bilde nr.
art. nr.
0500 137 04
0500 136 58
0500 116 39
0501 101 624
Original nr.
N90074301
N90048801
N0143893/N143893
N90796502
Bilde nr.
45
46
47
48
art. nr.
Original nr.
0501 101 640
0501 101 206
0501 101 639
0501 101 207
1H0853585B
–
1H0853585
–
49
50
51
52
Bilde nr.
art. nr.
24
0501 101 641
0501 101 642
0501 101 643
0500 879 32
Original nr.
N10209005
N0221464
N90085001
867809966
Bilde nr.
53
54
55
56
audI ­ VW
audI ­ VW
Størrelse 1:1
art. nr.
0500 238 3
Original nr.
N90205501
Bilde nr.
57
0500 909 93
N900911
25
58
art. nr.
Original nr.
0501 101 622
0500 133
0501 101 003
0501 101 208
N90634901
–
191853733A/6U0853733
1H0853733B
Bilde nr.
59
60
61
62
art. nr.
0500 123 301
0501 101 636
0501 101 318
0500 117 07
0501 101 631
113853585C
6X0867300A
1H0853586
113853615
1416795
Bilde nr.
63
64
65
66
67
art. nr.
0500 879 33
0501 101 001
0500 147 20
0501 101 623
811807577F
811807577C
251823717
4A0805163
68
69
70
71
Original nr.
Original nr.
Bilde nr.
Sortert etter artIKKelnummer
art. nr.
AUDI-VW
0500 133
26
original nr.
–
Betegnelse
modell
Bilde nr.
BLINDNAGLE ALU/STÅL A2
60
0500 123 301
113853585C
PYNTELISTKLIPS MED RØD RING
63
0500 113 62
N0154292
PLATEMUTTER Ø4,2 FORSINKET L16,5
41
0500 113 65
N0154452
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET L15,5
38
0500 113 69
803821117
PLATEMUTTER Ø6,5 FORSINKET L24,8
40
0500 114 03
311821161
PLATEMUTTER Ø6,5 FORSINKET HALV L25,0
0500 115 22
N0154491
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET L16,5
0500 116 39
N0143893/
N143893
PANELKLIPS INNVENDIG
0500 117 07
113853615
PROPP FOR TYPESKILT EMBLEM NATUR
44
GOLF 3
43
47
UNIVERSAL
66
0500 136 29
N90057901
PLATEMUTTER Ø4,2 FOSFATERT L12,5
39
0500 136 58
N90048801
PLATEMUTTER Ø3,5 FORSINKET L9,3
46
0500 137 04
N90074301
PLATEMUTTER Ø3,9 FORSINKET L9,2
45
0500 139 56
N90094201
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET L16,0
42
0500 147 20
251823717
DØRTETNING/PANSERBEKLEDNINGS KLIPS SORT
70
0500 238 3
N90205501
KABELBÅND MED STIKKNESE Ø5,0-6,5 SORT L140
57
0500 879 32
867809966
INNSTIKSMUTTER / SPREDEMUTTER
FOR LYKTEFESTE SORT
56
0500 879 33
811807577F
INNSTIKSMUTTER / SPREDEMUTTER
FOR LYKTEFESTE SORT
68
0500 909 93
N900911
KABELBÅND FOR T-BOLTFESTE SORT
58
0501 101 001
811807577C
INNSTIKSMUTTER / SPREDEMUTTER FOR SKJERM SORT
69
0501 101 003
191853733A/
6U0853733
TAKLISTKLAMMER NATUR
61
0501 101 206
–
PYNTELISTKLIPS FOR DØR NATUR MED GRØNN PROPP
50
0501 101 207
–
PYNTELISTKLIPS FOR BAKDØR NATUR MED GRØNN PROPP
52
0501 101 208
1H0853733B
TAKLISTKLIPS NATUR
GOLF 3
62
0501 101 318
1H0853586
PROPP FOR LISTEKLIPS GRØNN
VW
65
0501 101 622
N90634901
BLINDNAGLE Ø4,0 x 14,0 ALU/STÅL SORT
59
0501 101 623
4A0805163
MUTTER FOR VRILÅS PLAST
71
0501 101 624
N90796502
LÅSESKIVE Ø30 GEOMET 321 SØLV
48
0501 101 631
1416795
EKSPANSJONSMUTTER / SPREDEMUTTER NATUR
67
0501 101 636
6X0867300A
PANELKLIPS INNVENDIG NATUR
64
0501 101 639
1H0853585
PYNTELISTKLIPS (KORT)
0501 101 640
1H0853585B
PYNTELISTKLIPS NATUR
49
0501 101 641
N10209005
LÅSEMUTTER M10 STÅL FORSINKET NØKKELVIDDE 16MM
53
0501 101 642
N0221464
LÅSEMUTTER M8 STÅL FORKOBBRET NØKKELVIDDE 13MM
54
0501 101 643
N90085001
LÅSEMUTTER M8 STÅL FORKOBBRET NØKKELVIDDE 12MM
55
GOLF 3
51
AUDI – VW
original nr.
art. nr.
Betegnelse
1416795
0501 101 631
EKSPANSJONSMUTTER / SPREDEMUTTER NATUR
modell
Bilde nr.
113853615
0500 117 07
PROPP FOR TYPESKILT EMBLEM NATUR
251823717
0500 147 20
DØRTETNING/PANSERBEKLEDNINGS KLIPS SORT
70
311821161
0500 114 03
PLATEMUTTER Ø6,5 FORSINKET HALV L25,0
44
803821117
0500 113 69
PLATEMUTTER Ø6,5 FORSINKET L24,8
40
867809966
0500 879 32
INNSTIKSMUTTER / SPREDEMUTTER
FOR LYKTEFESTE SORT
56
113853585C
0500 123 301
PYNTELISTKLIPS MED RØD RING
63
191853733A/
6U0853733
0501 101 003
TAKLISTKLAMMER NATUR
61
1H0853585
0501 101 639
PYNTELISTKLIPS (KORT)
1H0853585B
0501 101 640
PYNTELISTKLIPS NATUR
1H0853586
0501 101 318
PROPP FOR LISTEKLIPS GRØNN
VW
65
1H0853733B
0501 101 208
TAKLISTKLIPS NATUR
GOLF 3
62
4A0805163
0501 101 623
MUTTER FOR VRILÅS PLAST
71
6X0867300A
0501 101 636
PANELKLIPS INNVENDIG NATUR
64
811807577C
0501 101 001
INNSTIKSMUTTER / SPREDEMUTTER
FOR SKJERM SORT
69
811807577F
0500 879 33
INNSTIKSMUTTER / SPREDEMUTTER
FOR LYKTEFESTE SORT
68
N0143893/
N143893
0500 116 39
PANELKLIPS INNVENDIG
47
N0154292
0500 113 62
PLATEMUTTER Ø4,2 FORSINKET L16,5
41
N0154491
0500 115 22
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET L16,5
N0154452
0500 113 65
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET L15,5
38
N0221464
0501 101 642
LÅSEMUTTER M8 STÅL FORKOBBRET NØKKELVIDDE 13MM
54
N10209005
0501 101 641
LÅSEMUTTER M10 STÅL FORSINKET NØKKELVIDDE 16MM
53
N90048801
0500 136 58
PLATEMUTTER Ø3,5 FORSINKET L9,3
46
N90057901
0500 136 29
PLATEMUTTER Ø4,2 FOSFATERT L12,5
39
N90074301
0500 137 04
PLATEMUTTER Ø3,9 FORSINKET L9,2
45
N90085001
0501 101 643
LÅSEMUTTER M8 STÅL FORKOBBRET NØKKELVIDDE 12MM
55
N900911
0500 909 93
KABELBÅND FOR T-BOLTFESTE SORT
58
N90094201
0500 139 56
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET L16,0
42
N90205501
0500 238 3
KABELBÅND MED STIKKNESE Ø5,0-6,5 SORT L140
57
N90634901
0501 101 622
BLINDNAGLE Ø4,0 x 14,0 ALU/STÅL SORT
59
N90796502
0501 101 624
LÅSESKIVE Ø30 GEOMET 321 SØLV
48
–
0500 133
BLINDNAGLE ALU/STÅL A2
60
–
0501 101 206
PYNTELISTKLIPS FOR DØR NATUR MED GRØNN PROPP
50
–
0501 101 207
PYNTELISTKLIPS FOR BAKDØR NATUR MED GRØNN PROPP
52
67
UNIVERSAL
GOLF 3
66
audI ­ VW
Sortert etter orIgInalnummer
51
49
GOLF 3
43
27
audI ­ VW
Størrelse 1:1
art. nr.
0501 101 644
0501 101 645
0501 101 646
N90698701
N9035 6203
N90169604
Bilde nr.
72
73
74
art. nr.
0501 101 647
0501 101 648
0501 101 649
N0154373
N0154391
N90335004/N90335006
75
76
77
Original nr.
Original nr.
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
28
0501 101 650
0501 101 651
811971850
4A0823570A
78
79
0501 101 652
0500 127 10
0501 101 653
0501 101 654
N0385011
N0385012
N10446801
N10275101
80
81
82
83
audI ­ VW
audI ­ VW
Størrelse 1:1
art. nr.
0501 101 655
0501 101 656
0501 101 657
0501 101 658
1J0858137A
3B0867190
211853615
N90323501
Bilde nr.
84
85
86
87
art. nr.
0501 101 659
0501 101 660
0501 101 661
7M0867299K
443867299
4D0867299D
Bilde nr.
88
89
90
art. nr.
0501 101 662
0501 101 663
0501 101 664
0501 101 665
6Q0868243
8E0868243
5X0867299
4F0805121
Bilde nr.
91
92
93
94
art. nr.
0362 312 15
0362 014 15
3A0601139
8D0601139D
95
96
Original nr.
Original nr.
Original nr.
Original nr.
Bilde nr.
29
Sortert etter artIKKelnummer
AUDI – VW
art. nr.
30
original nr.
Betegnelse
0362 014 15
8D0601139D
HJULBOLT SORT M14X1,5X25,5
NØKKELVIDDE 17MM
modell
Bilde nr.
96
0362 312 15
3A0601139
HJULBOLT FORSINKET M12X1,5X22,5
NØKKELVIDDE 17MM
95
0500 127 10
N0385012
SPREDENAGLE Ø5,9 - 7,1MM SORT
81
0501 101 644
N90698701
PLATEMUTTER Ø4,2 FOSFATERT
72
0501 101 645
N90356203
PLATEMUTTER M5 FORSINKET
73
0501 101 646
N90168604
PLATEMUTTER M6 FOSFATERT
74
0501 101 647
N0154373
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
75
0501 101 648
N0154391
PLATEMUTTER Ø4,8 FOR PLATE 2,5 -2,8
FOSFATERT
76
0501 101 649
N90335004/
N9033506
LÅSESKIVE FOR T-BOLT Ø5 X 30MM GEO PLUSS
77
0501 101 650
811971850
KABELBÅND MED FESTEFOT FOR T-BOLT SORT
78
0501 101 651
4A0823570A
STANGHOLDER PA11
79
0501 101 652
N0385011
SPREDENAGLE NATUR
80
0501 101 653
N10446801
DREIBAR RØR- OG KABELHOLDERSORT
82
0501 101 654
N10275101
DREIBAR RØR- OG KABELHOLDER SORT
83
0501 101 655
1J0858137A
STIKKLAMMER FOSFATERT
84
0501 101 656
3B0867190
STIKKLAMMER FORSFATERT GUL LAKK
85
0501 101 657
211853615
PROPP NATUR
86
0501 101 658
N90323501
DOBBELT U-KLAMMER SORT
87
0501 101 659
7M0867299K
PANELKLIPS GULT
88
0501 101 660
443867299
PANELKLIPS NATUR
89
0501 101 661
4D0867299D
PANELKLIPS SORT
90
VW: CADDY, GOLF4, GOLFPLUS,
TOURAN, PHAETON, POLO,
PASSAT, JETTA, AUDI: A6, A8, A4
0501 101 662
6Q0868243
PANELKLIPS SORT
0501 101 663
8E0868243
PANELKLIPS SORT
92
0501 101 664
5X0867299
PANELKLIPS MED PAKNING SORT
93
0501 101 665
4F0805121
DREIEBART LÅSEKLIPS SORT
94
91
AUDI – VW
original nr.
art. nr.
Betegnelse
211853615
0501 101 657
PROPP NATUR
modell
Bilde nr.
443867299
0501 101 660 PANELKLIPS NATUR
3A0601139
0362 312 15
HJULBOLT FORSINKET M12X1,5X22,5
NØKKELVIDDE 17MM
95
3B0867190
0501 101 656
STIKKLAMMER FORSFATERT GUL LAKK
85
4A0823570A
0501 101 651
STANGHOLDER PA11
79
4D0867299D
0501 101 661 PANELKLIPS SORT
90
4F0805121
0501 101 665
94
5X0867299
0501 101 664 PANELKLIPS MED PAKNING SORT
6Q0868243
0501 101 662 PANELKLIPS SORT
7M0867299K
0501 101 659
PANELKLIPS GULT
88
8D0601139D
0362 014 15
HJULBOLT SORT M14X1,5X25,5
NØKKELVIDDE 17MM
96
8E0868243
0501 101 663 PANELKLIPS SORT
92
N0154373
0501 101 647 PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
75
N0154391
PLATEMUTTER Ø4,8 FOR PLATE 2,5 -2,8
0501 101 648
FOSFATERT
76
N0385011
0501 101 652
SPREDENAGLE NATUR
80
N0385012
0500 127 10
SPREDENAGLE Ø5,9 - 7,1MM SORT
81
N10275101
0501 101 654
DREIBAR RØR- OG KABELHOLDER SORT
83
N10446801
0501 101 653
DREIBAR RØR- OG KABELHOLDERSORT
82
N90168604
0501 101 646 PLATEMUTTER M6 FOSFATERT
74
N90323501
0501 101 658
DOBBELT U-KLAMMER SORT
87
N90335004/
N9033506
0501 101 649
LÅSESKIVE FOR T-BOLT Ø5 X 30MM GEO
PLUSS
77
N90356203
0501 101 645
PLATEMUTTER M5 FORSINKET
73
N90698701
0501 101 644 PLATEMUTTER Ø4,2 FOSFATERT
86
89
DREIEBART LÅSEKLIPS SORT
audI ­ VW
Sortert etter orIgInalnummer
93
VW: CADDY, GOLF4, GOLFPLUS,
TOURAN, PHAETON, POLO,
PASSAT, JETTA, AUDI: A6, A8, A4
91
72
31
BmW
Størrelse 1:1
0501 105 015
0501 105 401
0500 131 43
0501 105 020
51321938884
51131946258
51471840961
51712234032
Bilde nr.
1
2
3
4
art. nr.
0500 117 07
0501 105 006
0501 105 119
0500 126 96
Original nr.
–
51131960054
51131870459
–
Bilde nr.
5
6
7
8
art. nr.
0501 105 400
0501 105 017
0500 910 1
51411973500
51718108613
51135680113
Bilde nr.
9
10
11
art. nr.
0500 114 04
0500 117 45
0501 105 110
0501 105 073
Original nr.
07129925743
07129925711
07129925731
07129925734
12
13
14
15
art. nr.
Original nr.
Original nr.
Bilde nr.
32
BmW
BmW
Størrelse 1:1
art. nr.
0500 115 22
0500 113 62
0500 113 69
0500 114 27
Original nr.
07129925712
07129901644/07129925709
–
07129925742
16
17
18
19
Bilde nr.
art. nr.
0500 533 12
0500 117 61
0500 053 7
0500 115 77
Original nr.
51127070202
07129925749
01729901654/07129925738
07129925720
20
21
22
23
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
0500 114 70
0500 113 65
07129901651/07129925737
07129925713
–
24
25
26
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
0500 119 56
0501 105 108
0500 116 67
0501 105 109
07129925707
0712992730
07129925727
27
28
29
33
BMW
Sortert etter artIKKelnummer
34
art. nr.
original nr.
Betegnelse
modell
Bilde nr.
0500 053 7
07129901654/
07129925738
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
UNIVERSAL
22
0500 113 62
07129901644/
07129925709
PLATEMUTTER Ø4,2 FORSINKET
UNIVERSAL
17
0500 113 65
07129925713
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
UNIVERSAL
25
0500 113 69
–
PLATEMUTTER Ø6,5 FORSINKET
UNIVERSAL
18
0500 114 04
07129925743
PLATEMUTTER Ø6,3 FORSINKET
UNIVERSAL
12
0500 114 27
07129925742
PLATEMUTTER Ø6,3 FORSINKET
UNIVERSAL
19
0500 114 70
07129901651/
07129925737
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
UNIVERSAL
24
0500 115 22
07129925712
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
UNIVERSAL
16
0500 115 77
07129925720
PLATEMUTTER Ø5,5 FORSINKET
UNIVERSAL
23
0500 116 67
07129925730
PLATEMUTTER Ø4,2 FORSINKET
UNIVERSAL
28
0500 117 07
51416654189
PROPP FOR TYPESKILT EMBELEM Ø4,7X12,7
NATUR
E39 E46
0500 117 45
07129925711
PLATEMUTTER Ø5,2 FORSINKET
UNIVERSAL
13
0500 117 61
07129925749
PLATEMUTTER Ø8,0 FORSINKET
UNIVERSAL
21
0500 119 56
07129925706
PLATEMUTTER Ø2,9 FORSINKET
UNIVERSAL
26
0500 126 96
–
SPREDENAGLE 5X12 HODE Ø10 NATUR
E30
8
0500 131 43
51471840961
PYNTELIST / FENDERLIST KLIPS NATUR
E30 E36
3
0500 533 12
51127070202
PLATEMUTTER M6 FORSINKET
0500 910 1
51135680113
SPREDEMUTTER Ø4,2-4,8 FOR HULL Ø7 NATUR
UNIVERSAL
5
20
11
0501 105 006
51131960054
PYNTELIST / FENDERLIST KLIPS NATUR
E36
6
0501 105 015
51321938884
KLIPS FOR RUTEHEVER NATUR
E34 E36 M40
1
0501 105 017
51718108613
KLIPS FOR RUTEBEKLEDNING / PYNTEGITTER
E31 E36
10
0501 105 020
51712234032
KLIPS FOR TERSKEL LIST HVIT/NATUR
E36
0501 105 073
07129925734
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
UNIVERSAL
15
0501 105 108
07129925707
PLATEMUTTER Ø3,9 FORSINKET
UNIVERSAL
27
0501 105 109
07129925727
PLATEMUTTER Ø3,9 FORSINKET
UNIVERSAL
29
0501 105 110
07129925731
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
0501 105 119
51131870459
PROPP NATUR
0501 105 400
51411973500
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
ALLE MODELLER
9
0501 105 401
51131946258
PYNTELIST / FENDERLIST KLIPS NATUR
E34
2
4
14
7
BMW
art. nr.
Betegnelse
modell
07129901644/
07129925709
0500 113 62
PLATEMUTTER Ø4,2 FORSINKET
UNIVERSAL
17
07129901651/
07129925737
0500 114 70
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
UNIVERSAL
24
07129901654/
07129925738
0500 053 7
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
UNIVERSAL
22
07129925706
0500 119 56
PLATEMUTTER Ø2,9 FORSINKET
UNIVERSAL
26
07129925707
0501 105 108
PLATEMUTTER Ø3,9 FORSINKET
UNIVERSAL
27
07129925711
0500 117 45
PLATEMUTTER Ø5,2 FORSINKET
UNIVERSAL
13
07129925712
0500 115 22
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
UNIVERSAL
16
07129925713
0500 113 65
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
UNIVERSAL
25
07129925720
0500 115 77
PLATEMUTTER Ø5,5 FORSINKET
UNIVERSAL
23
07129925727
0501 105 109
PLATEMUTTER Ø3,9 FORSINKET
UNIVERSAL
29
07129925730
0500 116 67
PLATEMUTTER Ø4,2 FORSINKET
UNIVERSAL
28
07129925731
0501 105 110
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
07129925734
0501 105 073
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
UNIVERSAL
15
07129925742
0500 114 27
PLATEMUTTER Ø6,3 FORSINKET
UNIVERSAL
19
07129925743
0500 114 04
PLATEMUTTER Ø6,3 FORSINKET
UNIVERSAL
12
07129925749
0500 117 61
PLATEMUTTER Ø8,0 FORSINKET
UNIVERSAL
21
51127070202
0500 533 12
PLATEMUTTER M6 FORSINKET
51131870459
0501 105 119
PROPP NATUR
51131946258
0501 105 401
PYNTELIST / FENDERLIST KLIPS NATUR
E34
2
51131960054
0501 105 006
PYNTELIST / FENDERLIST KLIPS NATUR
E36
6
51135680113
0500 910 1
SPREDEMUTTER Ø4,2-4,8 FOR HULL Ø7 NATUR
UNIVERSAL
51321938884
0501 105 015
KLIPS FOR RUTEHEVER NATUR
E34 E36 M40
1
51411973500
0501 105 400
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
ALLE MODELLER
9
51416654189
0500 117 07
PROPP FOR TYPESKILT EMBELEM Ø4,7X12,7
NATUR
E39 E46
5
51471840961
0500 131 43
PYNTELIST / FENDERLIST KLIPS NATUR
E30 E36
3
51712234032
0501 105 020
KLIPS FOR TERSKEL LIST HVIT/NATUR
E36
4
51718108613
Bilde nr.
BmW
Sortert etter orIgInalnummer
original nr.,
14
20
7
11
0501 105 017
KLIPS FOR RUTEBEKLEDNING / PYNTEGITTER
E31 E36
10
–
0500 113 69
PLATEMUTTER Ø6,5 FORSINKET
UNIVERSAL
18
–
0500 126 96
SPREDENAGLE 5X12 HODE Ø10 NATUR
E30
8
35
BmW
Størrelse 1:1
art. nr.
Original nr.
0501 105 113
0501 105 004
07129926302
61131386642
31
32
Bilde nr.
0501 104 051
0500 185 2
0501 105 041
0500 136 76
16131176747
51181852299
51711928946
51411870718
Bilde nr.
33
34
35
36
art. nr.
0501 105 601
0501 105 045
0501 105 063
0501 104 039
51471904317
51441854624
51111944537
–
Bilde nr.
37
38
39
40
art. nr.
0501 105 065
0501 105 064
0501 105 078
0500 523 14
51111964186
51111908077
51118174185
51161881149
41
42
43
44
art. nr.
Original nr.
Original nr.
Original nr.
Bilde nr.
36
BmW
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
0501 105 117
0500 201 404
0501 105 016
0501 105 035
51498166702
51471911992
51481938725
51481884779
45
46
47
48
0500 411
0501 105 111
0365 8
0501 105 120
51711952019
51131872146
11621711954
51711932996
49
50
51
52
37
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
0501 104 050
0501 105 800
0501 105 068
51711958025
51131924953
51141807495
53
54
55
0500 965
0501 105 121
0501 105 122
51311938494/51318177850
52201964201
11127534165
56
57
58
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
art. nr.
501 105 123
0501 105 124
0501 105 125
0501 105 126
Original nr.
51418172050
51717002953
51218205295
11127531561
59
60
61
62
Bilde nr.
BMW
Sortert etter artIKKelnummer
38
art. nr.
original nr.
Betegnelse
modell
0365 8
11621711954
FLENSMUTTER / LÅSEMUTTER FORKOBRET M8 NV12
UNIVERSAL
51
0500 136 76
51411870718
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS GRØNN
E12 E23 E24 E28
36
34
Bilde nr.
0500 185 2
51181852299
INNSTIKKSMUTTER FOR NUMMERSKILTPLATE SORT
E12 E21 E23 E28 E30
E32
0500 201 404
51471911992
TAGGET SPREDENAGLE 8X14 MED HODEKAPPE Ø20
SORT
E30 E34 E36 E38 E39
46
0500 411
51711952019
BLINDNAGLE PLAST 5 x 12 SORT
0500 523 14
51161881149
SPREDENAGLE 5X11 HODE Ø10 SORT
E12 E23 E24 E28 E30
44
0500 965
51311938494/
51318177850
RUTEKLIPS MED KLEBESTRIPE
E34
56
0501 104 039
51131885399
SPREDENAGLE MED SKRUE 7X11 HODE Ø16,3 SORT
E31 E32 E34 E36
40
0501 104 050
51711958025
PLASTMUTTER FOR LOCARISKJERMER OG DEKSLER
Ø24 SORT
0501 104 051
16131176747
PLASTMUTTER TUNNELAVDEKKING Ø20MM SORT
ALLE MODELLER
33
32
49
53
0501 105 004
61131386642
KABELBÅND 6X90 SORT
E31 E32 E36 E39 E39
E46
0501 105 016
51481938725
SPREDENAGLE 6,6X8 MED HODEKAPPE Ø20 SORT
E30 E32 E34 E38 E39
Z3
47
0501 105 035
51481884779
SPREDENAGLE 7X14 HODE Ø21 PA6 SORT
E28 E30 E39
48
0501 105 041
51711928946
SPREDENAGLE FOR RUTEBEKLEDNING
E32 E34
35
0501 105 045
51441854624
PANELKLIPS 6X15 HODE Ø14 SORT
ALLE MODELLER
38
0501 105 063
51111944537
SPREDENAGLE FOR STØTFANGER 6X15 HODE Ø20
SORT
E34 E36 E38
39
0501 105 064
51111908077
SPREDENAGLE FOR STØTFANGER 6X15 HODE Ø15
SORT
E30 E32 E36
42
0501 105 065
51111964186
SPREDENAGLE FOR STØTFANGER 6X20 HODE
Ø14,5 SORT
E30
41
0501 105 068
51141807495
PROPP SORT
E21 E32 E34 E36 E38
E39
55
0501 105 078
51118174185
SPREDENAGLE FOR STØTFANGER MED HODE SORT
E38 E39
43
0501 105 111
51131872146
RUTELISTKLIPS METALL
E30
50
UNIVERSAL
31
0501 105 113
07129926302
FJÆRMUTTER/PLATEMUTTER ENKEL Ø3,0 FORSINKET
0501 105 117
51498166702
SPREDENAGLE 8X12 MED HODEKAPPE Ø17 SORT
0501 105 120
51711932996
PROPP FOR PYNTELISTKLIPS GRØNN
0501 105 121
52201964201
TANNET PANELKLIPS SORT
0501 105 122
11127534165
PLATEMUTTER FOR HURTIGLÅSSKRUE METALL
45
E24 E28 E30
52
E87 E90 E91 E60 E61
58
57
0501 105 123
51418172050
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS GUL
59
0501 105 124
51717002953
BLINDNAGLE PLAST SORT
60
0501 105 125
51218205295
SPREDENAGLE MED SKRUE SORT
61
0501 105 126
11127531561
HURTIGLÅSSKRUE 5x16,6 METALL
E87 E90 E91 E60 E61
62
0501 105 601
51471904317
TAGGET PANELKLIPS 6X18,6 HODE Ø14,6 SORT
E23 E24 E28
37
0501 105 800
51131924953
TAKLISTKLAMMER SORT
E32 E34 E38
54
BMW
original nr.
art. nr.
Betegnelse
07129926302
0501 105 113
FJÆRMUTTER/PLATEMUTTER ENKEL Ø3,0 FORSINKET
UNIVERSAL
31
62
58
modell
11127531561
0501 105 126
HURTIGLÅSSKRUE 5x16,6 METALL
E87 E90 E91 E60
E61
11127534165
0501 105 122
PLATEMUTTER FOR HURTIGLÅSSKRUE METALL
E87 E90 E91 E60
E61
Bilde nr.
11621711954
0365 8
FLENSMUTTER / LÅSEMUTTER FORKOBRET M8 NV12
UNIVERSAL
51
16131176747
0501 104 051
PLASTMUTTER TUNNELAVDEKKING Ø20MM SORT
ALLE MODELLER
33
51111908077
0501 105 064
SPREDENAGLE FOR STØTFANGER 6X15 HODE Ø15
SORT
E30 E32 E36
42
51111944537
0501 105 063
SPREDENAGLE FOR STØTFANGER 6X15 HODE Ø20
SORT
E34 E36 E38
39
51111964186
0501 105 065
SPREDENAGLE FOR STØTFANGER 6X20 HODE
Ø14,5 SORT
E30
41
51118174185
0501 105 078
SPREDENAGLE FOR STØTFANGER MED HODE SORT
E38 E39
43
51131872146
0501 105 111
RUTELISTKLIPS METALL
E30
50
51131885399
0501 104 039
SPREDENAGLE MED SKRUE 7X11 HODE Ø16,3 SORT
E31 E32 E34 E36
40
51131924953
0501 105 800
TAKLISTKLAMMER SORT
E32 E34 E38
54
51141807495
0501 105 068
PROPP SORT
E21 E32 E34 E36 E38
E39
55
51161881149
0500 523 14
SPREDENAGLE 5X11 HODE Ø10 SORT
E12 E23 E24 E28 E30
44
E12 E21 E23 E28 E30
E32
34
51181852299
0500 185 2
INNSTIKKSMUTTER FOR NUMMERSKILTPLATE SORT
51218205295
0501 105 125
SPREDENAGLE MED SKRUE SORT
51311938494/
51318177850
0500 965
RUTEKLIPS MED KLEBESTRIPE
E34
56
51411870718
0500 136 76
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS GRØNN
E12 E23 E24 E28
36
51418172050
0501 105 123
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS GUL
61
59
51441854624
0501 105 045
PANELKLIPS 6X15 HODE Ø14 SORT
ALLE MODELLER
38
51471904317
0501 105 601
TAGGET PANELKLIPS 6X18,6 HODE Ø14,6 SORT
E23 E24 E28
37
51471911992
0500 201 404
TAGGET SPREDENAGLE 8X14 MED HODEKAPPE Ø20
SORT
E30 E34 E36 E38 E39
46
51481884779
0501 105 035
SPREDENAGLE 7X14 HODE Ø21 PA6 SORT
E28 E30 E39
48
51481938725
0501 105 016
SPREDENAGLE 6,6X8 MED HODEKAPPE Ø20 SORT
E30 E32 E34 E38
E39 Z3
47
51498166702
0501 105 117
SPREDENAGLE 8X12 MED HODEKAPPE Ø17 SORT
51711928946
0501 105 041
SPREDENAGLE FOR RUTEBEKLEDNING
E32 E34
35
51711932996
0501 105 120
PROPP FOR PYNTELISTKLIPS GRØNN
E24 E28 E30
52
51711952019
0500 411
BLINDNAGLE PLAST 5 x 12 SORT
49
51711958025
0501 104 050
PLASTMUTTER FOR LOCARISKJERMER OG DEKSLER
Ø24 SORT
53
51717002953
0501 105 124
BLINDNAGLE PLAST SORT
60
52201964201
0501 105 121
TANNET PANELKLIPS SORT
61131386642
0501 105 004
KABELBÅND 6X90 SORT
45
57
E31 E32 E36 E39 E39
E46
32
BmW
Sortert etter orIgInalnummer
39
CItroËn ­ Peugeot
Størrelse 1:1
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
0500 682 9
0501 121 103
0501 121 104
8964.57
6995.15
8326.N4
6995.V6
1
2
3
4
0501 121 105
0501 121 106
0501 121 107
0501 121 108
6983.05/7568. HO
6983.17
6992.95
6992.K8
Bilde nr.
5
6
7
8
art. nr.
0501 121 109
0501 121 110
0501 121 111
0500 531 64
6992.C6
6997.86
7518.CO
7903079004
Bilde nr.
9
10
11
12
art. nr.
0500 124 28
0500 40
0501 121 112
7903072116
7813.24
9614248780
13
14
15
art. nr.
Original nr.
Original nr.
Original nr.
Bilde nr.
40
0500 939 5
CItroËn ­ Peugeot
0501 121 113
art. nr.
Original nr.
9616667880
Bilde nr.
16
0501 121 114
art. nr.
Original nr.
9605351680
Bilde nr.
17
41
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
0501 121 115
0500 523 14
0501 121 116
0501 121 120
9623883980
7903072170
9628305780
Z000327504
18
19
20
21
0501 121 121
0501 121 122
0501 121 118
0501 121 117
6997.83
6547.20
96073588XT/96073588XX
9608351380
9642874480
22
23
24
25
0501 121 119
0501 121 123
0501 121 124
0501 121 125
9640855880
9629041880
6997.96
6992.80
26
27
28
29
CItroËn/PeUgeot
Sortert etter artIKKelnummer
42
art. nr.
original nr.
Betegnelse
0500 124 28
7903072116
SPREDENAGLE 5X7 HODE Ø9 SORT
0500 40
7813.24
SPREDENAGLE 8X9 HODE Ø20MM F. BAGASJEROMBEKL. SORT
0500 523 14
7903072170
SPREDENAGLE 5X11 HODE Ø10 SORT
19
0500 531 64
7903079004
KABELKLIPS Ø9,5 GRÅ PLAST
12
0500 682 9
6995.15
TANNET PANELKLIPS 6,5X18 HODE Ø12,4 SORT
ZX, SAXO
2
0500 939 5
8964.57
TANNET PANELKLIPS 6,5X16 HODE Ø14 SORT
PICASSO, BERLINGO
1
0501 121 103
8326.N4
TANNET PANELKLIPS 6,5X18 HODE Ø11,7 SORT
UNIVERSAL
3
0501 121 104
6995.V6
PANELKLIPS 7X9 HODE Ø20 SORT
UNIVERSAL
4
0501 121 105
6983.05/
7568.HO
TAGGET PANELKLIPS 7,6X13 HODE Ø22 SORT
SAXO, XSARA,
PICASSO, BELINGO
5
0501 121 106
6983.17
TAGGET PANELKLIPS 7,6X25 HODE Ø21 SORT
0501 121 107
6992.95
TANNET PANELKLIPS 6X15 HODE Ø18 SORT
UNIVERSAL
7
0501 121 108
6992.K8
PANELKLIPS 4,3X9,5 HODE Ø12
UNIVERSAL
8
0501 121 109
6992.C6
TANNET PANELKLIPS 5X12 HODE Ø20 SORT
AX, XANTIA, C15
9
0501 121 110
6997.86
PANELKLIPS 4,5X9 HODE Ø17
PICASSO, C8
10
XSARA, XSARA II,
PICASSO, BERLINGO
11
modell
Bilde nr.
13
XSARA
14
6
0501 121 111
7518.CO
TANNET PANELKLIPS 6X15 HODE Ø18 SORT
0501 121 112
9614248780
KABELBAND MED STIKKNESE 6,5X90 SORT
15
0501 121 113
9616667880
KABELBÅND MED FESTE 6X120 SORT
16
0501 121 114
9605351680
KABELBÅND 10,4X105 FOR Ø3 - 40
FOR SKRUEFESTE SORT
17
0501 121 115
9623883980
STANGHOLDER / RØRHOLDER Ø7,5 - 7,8 MM PA 6
SORT
18
0501 121 116
9628305780
KABELKLIPS Ø12 SORT PLAST
20
0501 121 117
9642874480
SPREDENAGLE 8X12 HODE Ø17 SORT
25
0501 121 118
9608351380
SPREDENAGLE 4-4,2X8 HODE Ø7,8 SORT
24
0501 121 119
9640855880
SPREDENAGLE 8X12 MED HODEKAPPE Ø17 SORT
26
0501 121 120
Z000327504
SPREDENAGLE 5X11 HODE Ø15 SORT
21
0501 121 121
6997.83
SPREDENAGLE 6,5X14 HODE Ø22,5 SORT
0501 121 122
6547.20/
960735880/
-XT/-XX
PANELKLIPS 7,5X13,6 HODE Ø12
23
0501 121 123
9629041880
SPREDEMUTTER Ø4,2-4,8 HODE 7X7 NATUR
27
0501 121 124
6997.96
INNSTIKkSMUTTER SORT
UNIVERSAL
28
0501 121 125
6992.80
INNSTIKkSMUTTER NATUR
UNIVERSAL
29
C4, C8, EVASION
22
CItroËn/PeUgeot
original nr.
art. nr.
Betegnelse
6547.20/
960735880/
-XT/-XX
0501 121 122
PANELKLIPS 7,5X13,6 HODE Ø12
6983.05/
7568.HO
0501 121 105
TAGGET PANELKLIPS 7,6X13 HODE Ø22 SORT
modell
Bilde nr.
23
SAXO, XSARA,
PICASSO, BELINGO
5
6983.17
0501 121 106
TAGGET PANELKLIPS 7,6X25 HODE Ø21 SORT
6992.80
0501 121 125
INNSTIKSMUTTER NATUR
UNIVERSAL
29
6992.95
0501 121 107
TANNET PANELKLIPS 6X15 HODE Ø18 SORT
UNIVERSAL
7
6992.C6
0501 121 109
TANNET PANELKLIPS 5X12 HODE Ø20 SORT
AX, XANTIA, C15
9
6992.K8
0501 121 108
PANELKLIPS 4,3X9,5 HODE Ø12
UNIVERSAL
8
6995.15
0500 682 9
TANNET PANELKLIPS 6,5X18 HODE Ø12,4 SORT
ZX, SAXO
2
6995.V6
0501 121 104
PANELKLIPS 7X9 HODE Ø20 SORT
UNIVERSAL
4
6997.83
0501 121 121
SPREDENAGLE 6,5X14 HODE Ø22,5 SORT
C4, C8, EVASION
22
6997.86
0501 121 110
PANELKLIPS 4,5X9 HODE Ø17
PICASSO, C8
10
6997.96
0501 121 124
INNSTIKSMUTTER SORT
UNIVERSAL
28
7518.CO
0501 121 111
TANNET PANELKLIPS 6X15 HODE Ø18 SORT
XSARA, XSARA II,
PICASSO, BERLINGO
11
7813.24
0500 40
SPREDENAGLE 8X9 HODE Ø20MM F. BAGASJEROMBEKL. SORT
XSARA
14
7903072116
0500 124 28
SPREDENAGLE 5X7 HODE Ø9 SORT
13
7903072170
0500 523 14
SPREDENAGLE 5X11 HODE Ø10 SORT
19
7903079004
0500 531 64
KABELKLIPS Ø9,5 GRÅ PLAST
12
8326.N4
0501 121 103
TANNET PANELKLIPS 6,5X18 HODE Ø11,7 SORT
UNIVERSAL
3
8964.57
0500 939 5
TANNET PANELKLIPS 6,5X16 HODE Ø14 SORT
PICASSO, BERLINGO
1
9605351680
0501 121 114
KABELBÅND 10,4X105 FOR Ø3 - 40 FOR SKRUEFESTE
SORT
17
9608351380
0501 121 118
SPREDENAGLE 4-4,2X8 HODE Ø7,8 SORT
24
6
9614248780
0501 121 112
KABELBAND MED STIKKNESE 6,5X90 SORT
15
9616667880
0501 121 113
KABELBÅND MED FESTE 6X120 SORT
16
9623883980
0501 121 115
STANGHOLDER / RØRHOLDER Ø7,5 - 7,8 MM PA 6
SORT
18
9628305780
0501 121 116
KABELKLIPS Ø12 SORT PLAST
20
9629041880
0501 121 123
SPREDEMUTTER Ø4,2-4,8 HODE 7X7 NATUR
27
9640855880
0501 121 119
SPREDENAGLE 8X12 MED HODEKAPPE Ø17 SORT
26
9642874480
0501 121 117
SPREDENAGLE 8X12 HODE Ø17 SORT
25
Z000327504
0501 121 120
SPREDENAGLE 5X11 HODE Ø15 SORT
21
CItroËn ­ Peugeot
Sortert etter orIgInalnummer
43
CItroËn ­ Peugeot
Størrelse 1:1
art. nr.
Original nr.
0501 121 126
0501 121 127
0500 680 8
9629547080
6995.N7
8565.17
6995.A3
Bilde nr.
30
31
32
33
art. nr.
0501 121 128
0501 121 129
0501 121 130
0501 121 131
Original nr.
6992.82
6990.50
6991.56
6991.87
Bilde nr.
34
35
36
37
art. nr.
0501 121 132
0501 121 133
0501 121 134
0501 121 135
6991.Y8
6991.E8
8565.40
6995.X3
Bilde nr.
38
39
40
41
art. nr.
0501 121 136
0501 121 137
0501 121 138
0501 121 139
8565.34
8565.35
6974.04
9613079480
42
43
44
45
Original nr.
Original nr.
Bilde nr.
44
0500 117 07
Størrelse 1:1
0501 121 140
0501 121 141
0501 121 142
0501 121 143
9699542280
9630090980
703016
7013.J0
Bilde nr.
46
47
48
49
art. nr.
0500 671
0501 121 144
0501 121 145
0500 718
6995.02/7903077112
9621997380
703018
697202
50
51
52
53
art. nr.
Original nr.
Original nr.
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
0500 680 3
0500 515 10
0501 121 146
0362 121 25
6999.T1
9616796
856548
5405.55
54
55
56
57
CItroËn ­ Peugeot
CItroËn ­ Peugeot
45
CitroËn/Peugeot
Sortert etter artIKKelnummer
46
art. nr.
original nr.
Betegnelse
0362 121 25
5405.55
HJULBOLT GEOMET SØLV M12x1,25x17 NV19
57
0500 117 07
9629547080
PROPP FOR TYPEEMBLEM NATUR Ø4,7X12,7
30
0500 515 10
9616796
U-KLAMMER FORSINKET
0500 671
6995.02/
7903077112
TAGGET INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS HVIT
0500 680 3
6999.T1
TANNET PANELKLIPS 10X19 HODE Ø17 RENAULT/CITROEN
54
0500 680 8
6995.A3
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS M.PAKN. RENAULT/CITROEN
33
0500 718
6972.02
SPREDENAGLE 6X10 HODE Ø13 SORT
modell
Bilde nr.
55
AX, BX, ZX, XM, XANTIA,
EVASION
50
53
0501 121 126
6995.N7
PROPP NATUR
AX, ZX, BX, XM, XSARA,
XANTIA, EVASION,
PICASSO, BERLINGO
0501 121 127
8565.17
PROPP SORT
AX, BX, PICASSO
0501 121 128
6992.82
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS M. PAKN.
NATUR
0501 121 129
6990.50
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
SAXO, XSARA, PICASSO,
BELINGO
35
0501 121 130
6991.56
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
C2, C3, XARA II, C4, C5
36
0501 121 131
6991.87
TANNET INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS
NATUR
0501 121 132
6991.Y8
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS M.PAKN.
NATUR
0501 121 133
6991.E8
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
0501 121 134
8565.40
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
0501 121 135
6995.X3
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
41
0501 121 136
8565.34
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS SORT
42
0501 121 137
8565.35
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS SORT
SAXO, XSARA, XANTIA, C5,
PICASSO, BERLINGO
43
0501 121 138
6974.04
SKRUE M.SKIVE M6x20 NV10 DACROMET
SØLV
C3, XSARA, PICASSO
44
0501 121 139
9613079480
SPREDENAGLE M.SKRUE 5X9 HODE Ø12 SORT
45
0501 121 140
9699542280
SPREDENAGLE M.SKRUE 6X9 HODE Ø12 TORX
SORT
46
0501 121 141
9630090980
SPREDENAGLE M.SKRUE 6X14 HODE Ø12,4
TORX SORT
47
0501 121 142
7030.16
HURTIGLÅSSKRUE VRIDBAR PLAST SØLV HODE
M.RETTSPOR
C3, XSARA II, C4, C5,
PICASSO, C8, BERLINGO
48
0501 121 143
7013.J0
SPREDENAGLE / SLAGNAGLE 8X11 HODE Ø20
SORT
C3, C4, C5, C8
49
0501 121 144
9621997380
SPESIALKLIPS SORT
0501 121 145
7030.18
SLUTTSTYKKE / KLAMMER FOR
HURTGLÅSSKRUE METALL
0501 121 146
8565.48
LISTEKLIPS HVIT
31
32
34
37
C8
38
39
SAXO, C2, EVASION
40
51
C3, XSARA II, C4, C5,PICASSO, C8, BERLINGO
52
56
CitroËen/Peugeot
original nr.
art. nr.
Betegnelse
5405.55
0362 121 25
HJULBOLT GEOMET SØLV M12x1,25x17
NV19
modell
57
6972.02
0500 718
SPREDENAGLE 6X10 HODE Ø13 SORT
53
6974.04
0501 121 138
SKRUE M.SKIVE M6x20 NV10 DACROMET
SØLV
C3, XSARA, PICASSO
44
6990.50
0501 121 129
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
SAXO, XSARA, PICASSO,
BELINGO
35
6991.56
0501 121 130
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
C2, C3, XARA II, C4, C5
36
6991.87
0501 121 131
TANNET INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS
NATUR
37
6991.E8
0501 121 133
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
39
6991.Y8
0501 121 132
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS M.PAKN.
NATUR
6992.82
0501 121 128
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS M. PAKN.
NATUR
6995.02/
7903077112
0500 671
TAGGET INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS
HVIT
6995.A3
0500 680 8
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS M.PAKN.
RENAULT/CITROEN
6995.N7
0501 121 126
PROPP NATUR
6995.X3
0501 121 135
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
41
6999.T1
0500 680 3
TANNET PANELKLIPS 10X19 HODE Ø17
RENAULT/CITROEN
54
7013.J0
0501 121 143
SPREDENAGLE / SLAGNAGLE 8X11 HODE
Ø20 SORT
C3, C4, C5, C8
49
7030.16
0501 121 142
HURTIGLÅSSKRUE VRIDBAR PLAST SØLV
HODE M.RETTSPOR
C3, XSARA II, C4, C5, PICASSO,
C8, BERLINGO
48
7030.18
0501 121 145
SLUTTSTYKKE / KLAMMER FOR
HURTGLÅSSKRUE METALL
C3, XSARA II, C4, C5, PICASSO,
C8, BERLINGO
52
8565.17
0501 121 127
PROPP SORT
AX, BX, PICASSO
32
8565.34
0501 121 136
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS SORT
C8
Bilde nr.
CItroËn ­ Peugeot
Sortert etter orIgInalnummer
38
34
AX, BX, ZX, XM, XANTIA, EVASION
50
33
AX, ZX, BX, XM, XSARA, XANTIA,
EVASION, PICASSO, BERLINGO
31
42
8565.35
0501 121 137
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS SORT
SAXO, XSARA, XANTIA, C5,
PICASSO, BERLINGO
8565.40
0501 121 134
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
SAXO, C2, EVASION
8565.48
0501 121 146
LISTEKLIPS HVIT
56
9616796
0500 515 10
U-KLAMMER FORSINKET
55
9613079480
0501 121 139
SPREDENAGLE M.SKRUE 5X9 HODE Ø12
SORT
45
9621997380
0501 121 144
SPESIALKLIPS SORT
51
9629547080
0500 117 07
PROPP FOR TYPEEMBLEM NATUR Ø4,7X12,7
30
9630090980
0501 121 141
SPREDENAGLE M.SKRUE 6X14 HODE Ø12,4
TORX SORT
47
9699542280
0501 121 140
SPREDENAGLE M.SKRUE 6X9 HODE Ø12
TORX SORT
46
43
40
47
FIat
Størrelse 1:1
art. nr.
Original nr.
0501 106 066
0500 025 206
0500 132 03
0500 133 47
7768047
712113631
4274360
14568887
14592187
Bilde nr.
1
2
3
4
5
art. nr.
0500 011 58
0500 025 459
0501 106 201
0500 025 205
0501 106 204
14591887
14592389
4227711
4292906
60808479
Bilde nr.
6
7
8
9
10
art. nr.
0500 134 54
0500 117 07
0501 106 069
0501 106 079
0501 106 061
Original nr.
Original nr.
4407294
4234280
46408953
15624311
60808479
Bilde nr.
11
12
13
14
15
art. nr.
0501 106 135
0501 106 136
0501 106 137
0501 106 138
46797277
7746194
7696197
15624411
16
17
18
19
Original nr.
Bilde nr.
48
0501 106 203
FIAt
art. nr.
original nr.
Betegnelse
0500 011 58
14591887
TAGGET PANELKLIPS 5,5X18 HODE Ø20,5
SORT
modell
Bilde nr.
6
0500 025 205
4292906
TAGGET PANELKLIPS 8X16 HODE Ø16 SORT
9
0500 025 206
4274360
TAGGET PANELKLIPS 6X22 HODE Ø15 SORT
3
0500 025 459
14592389
TAGGET PANELKLIPS 6,5X18 HODE Ø15 SORT
7
0500 117 07
4234280
PROPP FOR TYPEEMBLEM NATUR Ø4,7X12,7
0500 132 03
14568887
TANNET PANELKLIPS 8X27 Ø24 SORT
0500 133 47
14592187
TANNET PANELKLIPS 8X21 HODE Ø21 SORT
0500 134 54
4407294
SPREDEMUTTER / INNSTIKSMUTTER Ø2,9
NATUR 7X7
0501 106 061
60808479
PLATEMUTTER M6 FORSINKET
PUNTO TIL ÅR -97
0501 106 066
712113631
TANNET PANELKLIPS 6X17 HODE Ø16 GRÅ
BRAVO 1,4/1,6
0501 106 069
46408953
SPREDEMUTTER / INNSTIKSMUTTER M.PAKN.
NATUR
PUNTO TIL ÅR -97
13
0501 106 079
15624311
6-KT. NAGLEMUTTER 4X12 FORSINKET
PUNTO CABR. FRA
ÅR -97
14
0501 106 135
46797277
DOBBEL BREMSERØRHOLDER SORT
12
DELTA FRA ÅR -93
4
5
11
15
2
16
0501 106 136
7745194
INNSTIKSMUTTER GUL
17
0501 106 137
7696197
TOPPLOKKSBOLT MED FLENS 9x96 NV13
18
19
0501 106 138
15624411
6-KT. NAGLEMUTTER M6 FORSINKET
0501 106 201
4227711
TAGGET PANELKLIPS 6X16 HODE Ø14,5 SORT
0501 106 203
7768047
PANEKLIPS 6X9 HODE Ø14 SORT
PUNTO
1
0501 106 204
77544387
SPREDEMUTTER / INNSTIKSMUTTER HVIT
BRAVO
10
8
Sortert etter orIgInalnummer
FIAt
FIat
Sortert etter artIKKelnummer
original nr.
art. nr.
Betegnelse
modell
14568887
0500 132 03
TANNET PANELKLIPS 8X27 Ø24 SORT
DELTA FRA ÅR -93
14591887
0500 011 58
TAGGET PANELKLIPS 5,5X18 HODE Ø20,5
SORT
6
14592187
0500 133 47
TANNET PANELKLIPS 8X21 HODE Ø21 SORT
5
14592389
0500 025 459
TAGGET PANELKLIPS 6,5X18 HODE Ø15
SORT
7
15624311
0501 106 079
6-KT. NAGLEMUTTER 4X12 FORSINKET
15624411
0501 106 138
6-KT. NAGLEMUTTER M6 FORSINKET
4227711
0501 106 201
TAGGET PANELKLIPS 6X16 HODE Ø14,5
SORT
4234280
0500 117 07
PROPP FOR TYPEEMBLEM NATUR Ø4,7X12,7
12
4274360
0500 025 206
TAGGET PANELKLIPS 6X22 HODE Ø15 SORT
3
4292906
0500 025 205
TAGGET PANELKLIPS 8X16 HODE Ø16 SORT
9
4407294
0500 134 54
SPREDEMUTTER / INNSTIKSMUTTER Ø2,9
NATUR 7X7
46408953
0501 106 069
SPREDEMUTTER / INNSTIKSMUTTER M.PAKN.
NATUR
46797277
0501 106 135
DOBBEL BREMSERØRHOLDER SORT
60808479
0501 106 061
PLATEMUTTER M6 FORSINKET
PUNTO TIL ÅR -97
712113631
0501 106 066
TANNET PANELKLIPS 6X17 HODE Ø16 GRÅ
BRAVO 1,4/1,6
7696197
0501 106 137
TOPPLOKKSBOLT MED FLENS 9x96 NV13
18
7745194
0501 106 136
INNSTIKSMUTTER GUL
17
77544387
0501 106 204
SPREDEMUTTER / INNSTIKSMUTTER HVIT
BRAVO
10
7768047
0501 106 203
PANEKLIPS 6X9 HODE Ø14 SORT
PUNTO
1
PUNTO CABR. FRA
ÅR -97
Bilde nr.
4
14
19
8
11
PUNTO TIL ÅR -97
13
16
15
2
49
Ford
Størrelse 1:1
0500 137 361
0500 8
0500 125 51
6071353
1443038
1480335
Bilde nr.
1
2
3
4
5
art. nr.
0500 921 9
0500 940 5
0500 133
0501 102 006
0500 307 71
1489595
1629082
6028434
1500238
1473931
Bilde nr.
6
7
8
9
10
art. nr.
0500 405 0
0500 116 39
0500 121 9
0500 111 82
0500 113 46
6117693
0537655
1474663
1507374
237929
Bilde nr.
11
12
13
14
15
art. nr.
0500 113 62
0500 053 6
0500 114 27
0500 053 7
0500 113 69
222026
1716235
1470998
1450293/0207266
0227326
16
17
18
19
20
art. nr.
Original nr.
Original nr.
Original nr.
Original nr.
Bilde nr.
50
0500 145 45
0500 292 9
1629279/6725950 1629549/6743363
Ford
0501 102 005
0501 101 649
0501 102 008
0501 102 009
0501 102 010
6103426
6715468
6150260
1257376
1020732
Bilde nr.
21
22
23
24
25
art. nr.
0501 101 659
0362 14 15
0362 12 15
0501 102 012
1008068
1377748
6040307/1007487/1447852
1106903
26
27
28
29
art. nr.
Original nr.
Original nr.
Bilde nr.
51
Sortert etter artIKKelnummer
art. nr.
original nr.
Betegnelse
0362 12 15
6040307/
1007487
RADMUTTER M12x1,5 SW19 VZ FL PASS
28
0362 12 15
6040307/
1007487/
1447852
HJULMUTTER M12x1,5 NV19 FORSINKET
28
0362 14 15
1377748
HJULMUTTER M14x1,5 NV21 FORSINKET
27
0500 053 6
1716235
PLATEMUTTER Ø4,2 FORSINKET
17
0500 053 7
1450293/
207266
PLATEMUTTER Ø6,5 FORSINKET
19
0500 111 82
1507374
FJÆRMUTTER Ø4,0 FORSINKET
14
0500 113 46
237929
PLATEMUTTER Ø3,9 FORSINKET
15
0500 113 62
222026
PLATEMUTTER Ø4,2 FORSINKET
16
0500 113 69
227326
PLATEMUTTER Ø6,5 FORSINKET
20
0500 114 27
1470998
PLATEMUTTER Ø6,3 FORSINKET
18
537655
INNV. BEKLEDNINGSKLAMMER /
PAPPKLAMMER METALL
12
13
ForD
0500 116 39
52
0500 121 9
1474663
PLATEMUTTER Ø3,5 FORSINKET
0500 125 51
1480335
PANELKLIPS 8,5X12 HODE Ø17,7 SORT
modell
Bilde nr.
3
0500 133
6028434
BLINDNAGLE 2,4X7,5 HODE Ø5 ALU/STÅL A2
8
0500 137 361
6071353
PANELKLIPS 6X17 HODE Ø14 METALL
1
0500 145 45
1629279/
6725950
TAGGET PANELKLIPS 8X15,5 HODE Ø18,7 SORT
4
0500 292 9
1629549/
6743363
SPREDENAGLE M.SKRUE 6X12 SORT
5
0500 307 71
1473931
LÅSESPLINT A2
10
0500 405 0
6117693
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS /
DØRTREKKLIPS HVIT
11
0500 8
1443038
PANELKLIPS 7,2X13 Ø14,5 SORT
2
0500 921 9
1489595
TAGGET PANELKLIPS 6X15 HODE Ø15 SORT
6
0500 940 5
1629082
TANNET PANELKLIPS 7X22 HODE Ø18 SORT
7
0501 101 649
6715468
LÅSESKIVE FOR T-BOLT 5X30 GEO PLUS
0501 101 659
1008068
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS GUL
26
0501 102 005
6103426
PLATEMUTTER M8 FORSINKET
21
0501 102 006
1500238
SPREDEMUTTER / INNSTIKSMUTTER SORT
0501 102 008
6150260
SPREDEMUTTER HVIT
0501 102 009
1257376
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS SORT
0501 102 010
1020732
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS
SORT MED HVIT FOT/FESTE
0501 102 012
1106903
RUTEKLIPS SORT MED NATUR FOT/FESTE
FOCUS
22
9
23
FOCUS MAX
24
25
FOCUS 1999-2005
29
ForD
original nr.
art. nr.
Betegnelse
1007487/
1447852/
6040307
modell
Bilde nr.
0362 12 15
HJULMUTTER M12x1,5 NV19 FORSINKET
28
1008068
0501 101 659
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS GUL
26
1020732
0501 102 010
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS SORT MED
HVIT FOT/FESTE
25
1106903
0501 102 012
RUTEKLIPS SORT MED NATUR FOT/FESTE
FOCUS 1999-2005
29
1257376
0501 102 009
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS SORT
FOCUS MAX
24
1377748
0362 14 15
HJULMUTTER M14x1,5 NV21 FORSINKET
Ford
Sortert etter orIgInalnummer
27
1443038
0500 8
PANELKLIPS 7,2X13 Ø14,5 SORT
1450293/
207266
0500 053 7
PLATEMUTTER Ø6,5 FORSINKET
19
1470998
0500 114 27
PLATEMUTTER Ø6,3 FORSINKET
18
1473931
0500 307 71
LÅSESPLINT A2
10
1474663
0500 121 9
PLATEMUTTER Ø3,5 FORSINKET
13
1480335
0500 125 51
PANELKLIPS 8,5X12 HODE Ø17,7 SORT
3
1489595
0500 921 9
TAGGET PANELKLIPS 6X15 HODE Ø15 SORT
6
1500238
0501 102 006
SPREDEMUTTER / INNSTIKSMUTTER SORT
9
1507374
0500 111 82
FJÆRMUTTER Ø4,0 FORSINKET
1629279/
6725950
0500 145 45
TAGGET PANELKLIPS 8X15,5 HODE Ø18,7
SORT
4
2
14
1629082
0500 940 5
TANNET PANELKLIPS 7X22 HODE Ø18 SORT
7
1629549/
6743363
0500 292 9
SPREDENAGLE M.SKRUE 6X12 SORT
5
1716235
0500 053 6
PLATEMUTTER Ø4,2 FORSINKET
17
222026
0500 113 62
PLATEMUTTER Ø4,2 FORSINKET
16
227326
0500 113 69
PLATEMUTTER Ø6,5 FORSINKET
20
237929
0500 113 46
PLATEMUTTER Ø3,9 FORSINKET
15
537655
0500 116 39
INNV. BEKLEDNINGSKLAMMER /
PAPPKLAMMER METALL
12
6028434
0500 133
BLINDNAGLE 2,4X7,5 HODE Ø5 ALU/STÅL A2
8
6071353
0500 137 361
PANELKLIPS 6X17 HODE Ø14 METALL
1
6103426
0501 102 005
PLATEMUTTER M8 FORSINKET
21
6117693
0500 405 0
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS / DØRTREKKLIPS HVIT
11
6150260
0501 102 008
SPREDEMUTTER HVIT
23
6715468
0501 101 649
LÅSESKIVE FOR T-BOLT 5X30 GEO PLUS
FOCUS
22
53
honda
Størrelse 1:1
art. nr.
0500 785 087
0500 785 074
Original nr.
0500 785 083
0500 785 084
90675-SB0-003
90668-SC5-003
–
90684-SA5-003
90688-SB0-003
Bilde nr.
1
2
3
4
5
art. nr.
0500 785 085
0501 129 002
0501 129 003
0500 785 055
0500 785 016
Original nr.
90683-SA5-003
91503-SP-0-003
09409-07332
90666-689-0030
91606-SE3-0030
Bilde nr.
6
7
8
9
10
art. nr.
0500 785 021
0500 785 040
0500 785 082
0500 785 045
0500 785 006
Original nr.
90672-671-003
38993-634-8100
90664-671-003
90672-671-8110M
90662-671-0030
Bilde nr.
11
12
13
14
15
art. nr.
0500 785 060
0500 785 046
0500 785 044
0501 129 001
Original nr.
90656-671-6300
75521-611-000
75522-611-0000
91503SZ3003
Bilde nr.
16
17
18
19
art. nr.
0501 129 004
0501 129 005
0501 129 006
0501 129 007
Original nr.
90657-SH3-013
61560-S6A-003
91560-S9A-A01
91560-S9A-A51
20
21
22
23
Bilde nr.
54
0500 785 078
HonDA
art. nr.
original nr.
Betegnelse
0500 785 006
90662-671-0030
SPREDEMUTTER Ø4,2 NATUR 8,3X8,3
15
0500 785 016
0500 785 016
TANNET PANELKLIPS 6X14 HODE 17,5 SORT
10
0500 785 021
90672-671-003
PANELKLIPS 5X16,5 HODE Ø13 SORT
11
0500 785 040
38993-634-8100
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
12
0500 785 044
75522-611-0000
SPREDEMUTTER Ø3,5 NATUR 7X7
18
0500 785 045
90672-671-8110M
INNSTIKKSMUTTER M.SKUMTETNING F.SKRUE Ø2,9 HULL 8X8
14
0500 785 046
75521-611-000
INNSTIKKSMUTTER FOR SKRUE Ø4,2 HULL9X9 NATUR
17
0500 785 055
90666-689-0030
TANNET PANELKLIPS 5,5X19 HODE Ø13 SORT
0500 785 060
90656-671-6300
SPREDEMUTTER Ø4,2-4,8 NATUR 9X10,5
0500 785 074
90668-SC5-003
SPREDENAGLE M.SKRUE 6X10,5 HODE Ø18 SORT
0500 785 078
91501-S04-003
SPREDENAGLE M.SKRUE 6X11 HODE Ø14 SORT
0500 785 082
90664-671-003
KLIPS FOR DØRPAKNING NATUR
0500 785 083
90684-SA5-003
SPREDENAGLE M.SKRUE 6X11 HODE Ø15 SORT
4
0500 785 084
90688-SB0-003
SPREDENAGLE M.SKRUE 6X11 HODE Ø18 SORT
5
0500 785 085
90683-SA5-003
SPREDENAGLE M.SKRUE 6X14 HODE Ø14,5 SORT
6
0500 785 087
90675-SB0-003
SPREDENAGLE M.SKRUE 8X8,5 HODE Ø20 SORT
0501 129 001
91503SZ3003
SPREDENAGLE Ø10 HODE Ø20 SORT
0501 129 002
91503-SP0-003
SPREDENAGLE M.SKRUE 9,5X11 HODE Ø20 SORT
7
0501 129 003
09409-07332
SPREDENAGLE 6X9 HODE Ø20 SORT
8
0501 129 004
90657-SH3-013
SPREDENAGLE 6X8 HODE Ø15 SORT
20
0501 129 005
61560-S6A-003
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS ORANGE
21
0501 129 006
91560-S9A-A01
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS BLÅ
22
0501 129 007
91560-S9A-A51
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
23
Bilde nr.
9
16
2
3
13
1
19
Sortert etter orIgInalnummer
HonDA
honda
Sortert etter artIKKelnummer
original nr.
art. nr.
Betegnelse
Bilde nr.
09409-07332
09409­07332
SPREDENAGLE 6X9 HODE Ø20 SORT
38993-634-8100
38993­634­8100
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
12
61560-S6A-003
61560­S6a­003
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS ORANGE
21
75521-611-000
75521­611­000
INNSTIKKSMUTTER FOR SKRUE Ø4,2 HULL9X9 NATUR
17
75522-611-0000
75522­611­0000
SPREDEMUTTER Ø3,5 NATUR 7X7
18
90656-671-6300
90656­671­6300
SPREDEMUTTER Ø4,2-4,8 NATUR 9X10,5
16
90657-SH3-013
90657­Sh3­013
SPREDENAGLE 6X8 HODE Ø15 SORT
20
90662-671-0030
90662­671­0030
SPREDEMUTTER Ø4,2 NATUR 8,3X8,3
15
90664-671-003
90664­671­003
KLIPS FOR DØRPAKNING NATUR
13
90666-689-0030
90666­689­0030
TANNET PANELKLIPS 5,5X19 HODE Ø13 SORT
90668-SC5-003
90668­SC5­003
SPREDENAGLE M.SKRUE 6X10,5 HODE Ø18 SORT
90672-671-003
90672­671­003
PANELKLIPS 5X16,5 HODE Ø13 SORT
11
90672-671-8110M
90672­671­8110m
INNSTIKKSMUTTER M.SKUMTETNING F.SKRUE Ø2,9 HULL 8X8
14
90675-SB0-003
90675­SB0­003
SPREDENAGLE M.SKRUE 8X8,5 HODE Ø20 SORT
1
90683-SA5-003
90683­Sa5­003
SPREDENAGLE M.SKRUE 6X14 HODE Ø14,5 SORT
6
90684-SA5-003
90684­Sa5­003
SPREDENAGLE M.SKRUE 6X11 HODE Ø15 SORT
4
90688-SB0-003
90688­SB0­003
SPREDENAGLE M.SKRUE 6X11 HODE Ø18 SORT
5
91501-S04-003
91501­S04­003
SPREDENAGLE M.SKRUE 6X11 HODE Ø14 SORT
3
91503-SP0-003
91503­SP0­003
SPREDENAGLE M.SKRUE 9,5X11 HODE Ø20 SORT
7
91503SZ3003
91503SZ3003
SPREDENAGLE Ø10 HODE Ø20 SORT
19
91560-S9A-A01
91560­S9a­a01
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS BLÅ
22
91560-S9A-A51
91560­S9a­a51
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
23
91606-SE3-0030
91606­Se3­0030
TANNET PANELKLIPS 6X14 HODE 17,5 SORT
10
8
9
2
55
maZda
Størrelse 1:1
art. nr.
0501 131 001
Original nr.
0501 131 002 0501 131 003
0501 131 005
0500 789 059
GA2K-68-AB1
NA01-56-145
BC1D-56-145
B467-68-AC3
GJ21-68-885B
813350022
Bilde nr.
1
2
3
4
5
6
art. nr.
0500 789 006
0500 789 051
0500 788 018
0500 789 068
Original nr.
0500 788 028 0500 789 056
992640531B
–
992640426
–
999100404
999100501
7
8
9
10
11
12
0500 201 404
0501 133 006
M820141
MB575774
1
2
Bilde nr.
mItSuBIShI
Størrelse 1:1
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
56
0501 131 004
MAzDA
art. nr.
original nr.
Betegnelse
0500 788 018
999100404
INNSTIKKSMUTTER 2,9-3,5 NATUR 6,8X6,8
0500 788 028
992640543A
POLSTERKLIPS 5X14 HODE Ø11 SORT
0500 789 006
992640531B
POLSTERKLIPS 5X15 HODE Ø14 SORT
0500 789 051
992640321B
POLSTERKLIPS 3,2X9 HODE Ø7,5 SORT
0500 789 056
992640426
POLSTERKLIPS 3,8X10 HODE Ø10 SORT
0500 789 059
813350022
POLSTERKLIPS 8,5X13 HODE Ø17 SORT
0500 789 068
999100501
SPREDEMUTTER Ø4,2-4,8 NATUR 8X8
12
0501 131 001
GA2K-68-AB1
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS GUL
1
0501 131 002
NA01-56-145
SPREDENAGLE M.SKRUE 7X16 HODE Ø20 SORT
2
0501 131 003
BC1D-56-145
SPREDENAGLE 8X13 Ø20 SORT
3
0501 131 004
B467-68-AC3
SPREDENAGLE 6X16 HODE Ø18 SORT
4
0501 131 005
GJ21-68-885B
SPREDENAGLE 6X12 HODE Ø18 GRÅ
5
Bilde nr.
11
8
7
10
9
6
maZda – mItSuBIShI
Sortert etter artIKKelnummer
MItsUBIsHI
MItsUBIsHI
MAzDA
Sortert etter orIgInalnummer
original nr.
art. nr.
Betegnelse
813350022
0500 789 059
POLSTERKLIPS 8,5X13 HODE Ø17 SORT
Bilde nr.
6
992640426
0500 789 056
POLSTERKLIPS 3,8X10 HODE Ø10 SORT
9
999100404
0500 788 018
INNSTIKKSMUTTER 2,9-3,5 NATUR 6,8X6,8
11
999100501
0500 789 068
SPREDEMUTTER Ø4,2-4,8 NATUR 8X8
12
992640321B
0500 789 051
POLSTERKLIPS 3,2X9 HODE Ø7,5 SORT
10
992640531B
0500 789 006
POLSTERKLIPS 5X15 HODE Ø14 SORT
7
992640543A
0500 788 028
POLSTERKLIPS 5X14 HODE Ø11 SORT
8
B467-68-AC3
0501 131 004
SPREDENAGLE 6X16 HODE Ø18 SORT
4
BC1D-56-145
0501 131 003
SPREDENAGLE 8X13 Ø20 SORT
3
GA2K-68-AB1
0501 131 001
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS GUL
1
GJ21-68-885B
0501 131 005
SPREDENAGLE 6X12 HODE Ø18 GRÅ
5
NA01-56-145
0501 131 002
SPREDENAGLE M.SKRUE 7X16 HODE Ø20 SORT
2
art. nr.
original nr.
Betegnelse
0500 201 404
M820141
TAGGET SPREDENAGLE 8X14 MED HODEKAPPE Ø20 SORT
1
0501 133 006
MB575774
FENDERLISTEKLIPS NATUR
2
Sortert etter artIKKelnummer
Bilde nr.
Sortert etter orIgInalnummer
original nr.
art. nr.
Betegnelse
M820141
0500 201 404
TAGGET SPREDENAGLE 8X14 MED HODEKAPPE Ø20 SORT
Bilde nr.
1
MB575774
0501 133 006
FENDERLISTEKLIPS NATUR
2
57
merCedeS­BenZ
Størrelse 1:1
art. nr.
0500 919 2
0501 101 000
0501 104 105
0500 937 7
0501 104 123
Original nr.
1239900092
A0009902992
A0009974686
----
A0019901692
Bilde nr.
1
2
3
4
5
art. nr.
0501 105 064
0501 104 122
0500 295 6
0501 104 038
0500 124 28
A0009905492
A0019944145
0009904692
0009903792
0009900392/
0009902292
Bilde nr.
6
7
8
9
10
art. nr.
0500 523 14
0500 941 2
0501 104 039
0500 40
0500 201 404
0009903492
0009904092/
1249900592
1269900392
1239900292
2019900292
Bilde nr.
11
12
13
14
15
art. nr.
0501 104 110
0500 405 0
0501 104 045
0501 104 031
0501 104 107
0009902192
0069884378
0089880978
0019884981
A0007270046
Bilde nr.
16
17
18
19
20
art. nr.
0501 104 108
0500 142 94
0501 104 046
0501 104 032
0500 136 88
0079889978
0069883078
0059888278
0019884681
0039884178
Bilde nr.
21
22
23
24
25
art. nr.
0500 123 23
0500 116 67
0500 131 33
0500 113 69
0500 113 62
0009871015
0009942345
1239940045
0009945045
1409941045
26
27
28
29
30
Original nr.
Original nr.
Original nr.
Original nr.
Original nr.
Bilde nr.
58
0500 133 84
0500 132 19
0500 121 98
0500 119 56
0500 132 51
Original nr.
A0009940645
A1239940645
0009943845
A0009944245
1239940845
Bilde nr.
31
32
33
34
35
art. nr.
0500 115 22
0500 113 65
0500 114 70
0500 114 04
0500 114 27
0009940645
0009940545
0009941445
0009940845
0009940945
36
37
38
39
40
Original nr.
Bilde nr.
merCedeS­BenZ
art. nr.
59
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
0501 104 119
0500 131 74
0501 104 120
0500 136 37
0500 595 0
A0039941745
1239940145
A0029942045
1239941545
0019900091
41
42
43
44
45
0500 117 45
0501 104 054
0500 290 1
0500 150 21
0362 012 15
0009942545
2019900536
0009904492
0019882081
2104010270/
1704010170
46
47
48
49
50
0501 104 118
0500 113 17
0501 104 201
0501 104 051
0501 104 059
0019949845
0009881878
1249900792
0039900251
0019885081
51
52
53
54
55
0501 104 027
0501 104 023
0501 104 060
0501 104 117
0501 104 026
0069883578
0019885181
A019883181
0009881625
0069887278
56
57
58
59
60
MerCeDes-Benz
Sortert etter artIKKelnummer
art. nr.
original nr.
Betegnelse
0362 012 15
1704010170/
2104010270
HJULBOLT DB M12 X 1,5 X 20 NV17MM
0500 113 17
0009881878
KABELKLEMME FORSINKET
0500 113 62
1409941045
PLATEMUTTER Ø4,2 FORSINKET
0500 113 65
0009940545
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
UNIVERSAL
37
0500 113 69
0009945045
PLATEMUTTER Ø6,5 FORSINKET
UNIVERSAL
29
0500 114 04
0009940845
PLATEMUTTER Ø6,3 FORSINKET
UNIVERSAL
39
0500 114 27
0009940945
PLATEMUTTER Ø6,3 FORSINKET
UNIVERSAL
40
0500 114 70
0009941445
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
UNIVERSAL
38
0500 115 22
0009940645
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
UNIVERSAL
36
0500 116 67
0009942345
PLATEMUTTER Ø4,2 FORSINKET
UNIVERSAL
27
0500 117 45
0009942545
PLATEMUTTER Ø4,2 FORSINKET
UNIVERSAL
46
Bilde nr.
50
UNIVERSAL
52
30
0500 119 56
A0009944245
PLATEMUTTER Ø2,9 FORSINKET
0500 121 98
0009943845
PLATEMUTTER Ø5,5 FORSINKET
UNIVERSAL
33
0500 123 23
0009871015
PANELKLIPS 5,5X15 HODE Ø12,3 NATUR
UNIVERSAL
26
0500 124 28
0009900392/
0009902292
SPREDENAGLE 5X7 HODE Ø9 SORT
UNIVERSAL
10
0500 131 33
1239940045
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
UNIVERSAL
28
0500 131 74
1239940145
PLATEMUTTER Ø2,9 FORSINKET
UNIVERSAL
42
0500 132 19
A1239940645
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
UNIVERSAL
32
0500 132 51
1239940845
PLATEMUTTER Ø4,2 FORSINKET
UNIVERSAL
35
34
0500 133 84
A0009940645
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
0500 136 37
1239941545
PLATEMUTTER Ø5,5 FORSINKET
UNIVERSAL
44
0500 136 88
0039884178
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS / DØRPANELKLIPS
NATUR
UNIVERSAL
25
0500 142 94
0069883078
LISTEKLIPS NATUR
UNIVERSAL
22
0500 150 21
0019882081
PROPP FOR LISTEKLIPS RØD
UNIVERSAL
49
2019900292
TAGGET SPREDENAGLE 8X14 MED HODEKAPPE Ø20
SORT
UNIVERSAL
15
0500 201 404
31
0500 290 1
0009904492
SPREDENAGLE M.SKRUE 5X11 HODE Ø12 SVART
UNIVERSAL
48
0500 295 6
0009904692
SPREDENAGLE M.SKRUE 6X12 HODE Ø15,5 SORT
UNIVERSAL
8
0500 40
1239900292
SPREDENAGLE 8X9 HODE Ø20
F.BAGASJEROMSBEKLEDNING
UNIVERSAL
14
0500 405 0
0069884378
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS / DØRPANELKLIPS
NATUR
0500 523 14
0009903492
SPREDENAGLE 5X11 HODE Ø10 SORT
0500 595 0
0019900091
0500 919 2
1239900092
0500 937 7
–
17
UNIVERSAL
11
PLATEMUTTER M6 FORSINKET
UNIVERSAL
45
SPREDENAGLE MED KAPPE 8X10 HODE Ø12 SORT
UNIVERSAL
1
SPREDENAGLE 8X11 HODE Ø12,5 MØRK GRÅ
UNIVERSAL, GAMMEL
4
UNIVERSAL
0500 941 2
0009904092/
1249900592
SPREDENAGLE M.SKRUE 5X11 HODE Ø12 SVART
0501 101 000
A0009902992
SPREDENAGLE 8X12 HODE Ø15,7 SORT
0501 104 023
0019885181
FENDERLISTEKLIPS / SKJERMKLIPS HVIT
W 124 FRA 9/89
57
0501 104 026
0069887278
LISTEKLIPS HVIT
W 124
60
0501 104 027
0069883578
LISTEKLIPS HVIT
0501 104 031
0019884981
BEKLEDNINGSKLIPS FOR SKJERM NATUR
W 124
19
0019884681
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS / DØRPANELKLIPS
NATUR
W 201 FRA 9/89
24
0501 104 032
60
modell
12
2
56
MerCeDes-Benz
art. nr.
original nr.
Betegnelse
modell
0501 104 038
0009903792
SPREDENAGLE 8X15 HODE Ø13
F.UNDERVOGNSBESK.PLATER
Bilde nr.
W 123, LASTEBIL
0501 104 039
1269900392
SPREDENAGLE M.SKRUE 7X11 HODE Ø16,3
F.LOCARISKJERMER
W 123, 124, 201,
140, 126
13
0501 104 045
0089880978
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS / DØRPANELKLIPS
NATUR
LASTEBIL
18
0501 104 046
0059888278
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS / DØRPANELKLIPS
NATUR
LASTEBIL FRA -89
23
0501 104 051
0039900251
PLASTMUTTER FOR TUNNEL DEKSEL HODE Ø20 SORT
UNIVERSAL
54
0501 104 054
2019900536
PLATESKRUE 6-KT. M. STOR SKIVE 4,8x19 DIN 7976
SORT
UNIVERSAL
47
0501 104 059
0019885081
PYNTELISTKLIPS HVIT
UNIVERSAL
55
0501 104 060
A0019883181
PYNTELISTKLIPS NATUR
UNIVERSAL
58
0501 104 105
A0009974686
TANNET PANELKLIPS 7,5X12 HODE Ø20 SORT
9
3
0501 104 107
A0007270046
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS GRØNN
20
0501 104 108
0079889978
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS LYS-GRØNN
21
0501 104 110
0009902192
PYNTELISTKLIPS / FENDERLISTKLIPS NATUR
UNIVERSAL
16
0501 104 117
0009881625
APREDEMUTTER / INNSTIKKSMUTTER NATUR/GUL
W201
59
0501 104 118
0019949845
KASSEMUTTER FPR MOTORROMSBEKLEDNING
METALL
W124,201
51
0501 104 119
A0039941745
PLATEMUTTER FORSINKET M6
41
43
0501 104 120
A0029942045
PLATEMUTTER SORTBRUNERT M5
0501 104 122
A0019944145
SPREDENAGLE 7X16,5 HODE Ø18 SORT
7
0501 104 123
A0019901692
SPREDENAGLE 8X15 HODE Ø19 SORT
5
0501 104 201
1249900792
DEKSELKLIPS FOR BAKLUKE / BAGASJELOKK SORT
A0009905492
SPREDENAGLE 6X15 HODE Ø15 F. STØTFANGER
SORT
0501 105 064
merCedeS­BenZ
Sortert etter artIKKelnummer
W 124
53
6
61
MerCeDes-Benz
Sortert etter orIgInalnummer
62
original nr.
art. nr.
Betegnelse
modell
0009871015
0500 123 23
PANELKLIPS 5,5X15 HODE Ø12,3 NATUR
UNIVERSAL
Bilde nr.
26
0009881625
0501 104 117
APREDEMUTTER / INNSTIKKSMUTTER NATUR/GUL
W201
59
0009881878
0500 113 17
KABELKLEMME FORSINKET
UNIVERSAL
52
0009900392/
0009902292
0500 124 28
SPREDENAGLE 5X7 HODE Ø9 SORT
UNIVERSAL
10
0009902192
0501 104 110
PYNTELISTKLIPS / FENDERLISTKLIPS NATUR
UNIVERSAL
16
0009903492
0500 523 14
SPREDENAGLE 5X11 HODE Ø10 SORT
UNIVERSAL
11
0009903792
0501 104 038
SPREDENAGLE 8X15 HODE Ø13 F.UNDERVOGNSBESK.
PLATER
W 123,
LASTEBIL
0009904092/
1249900592
0500 941 2
SPREDENAGLE M.SKRUE 5X11 HODE Ø12 SVART
UNIVERSAL
12
0009904492
0500 290 1
SPREDENAGLE M.SKRUE 5X11 HODE Ø12 SVART
UNIVERSAL
48
0009904692
0500 295 6
SPREDENAGLE M.SKRUE 6X12 HODE Ø15,5 SORT
UNIVERSAL
8
0009940545
0500 113 65
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
UNIVERSAL
37
9
0009940645
0500 115 22
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
UNIVERSAL
36
0009940845
0500 114 04
PLATEMUTTER Ø6,3 FORSINKET
UNIVERSAL
39
0009940945
0500 114 27
PLATEMUTTER Ø6,3 FORSINKET
UNIVERSAL
40
0009941445
0500 114 70
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
UNIVERSAL
38
0009942345
0500 116 67
PLATEMUTTER Ø4,2 FORSINKET
UNIVERSAL
27
0009942545
0500 117 45
PLATEMUTTER Ø4,2 FORSINKET
UNIVERSAL
46
0009943845
0500 121 98
PLATEMUTTER Ø5,5 FORSINKET
UNIVERSAL
33
0009945045
0500 113 69
PLATEMUTTER Ø6,5 FORSINKET
UNIVERSAL
29
0019882081
0500 150 21
PROPP FOR LISTEKLIPS RØD
UNIVERSAL
49
0019884681
0501 104 032
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS / DØRPANELKLIPS
NATUR
W 201 FRA
9/89
24
0019884981
0501 104 031
BEKLEDNINGSKLIPS FOR SKJERM NATUR
W 124
19
0019885081
0501 104 059
PYNTELISTKLIPS HVIT
UNIVERSAL
55
FENDERLISTEKLIPS / SKJERMKLIPS HVIT
W 124 FRA
9/89
57
0019885181
0501 104 023
0019900091
0500 595 0
PLATEMUTTER M6 FORSINKET
UNIVERSAL
45
0019949845
0501 104 118
KASSEMUTTER FPR MOTORROMSBEKLEDNING METALL
W124,201
51
0039884178
0500 136 88
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS / DØRPANELKLIPS
NATUR
UNIVERSAL
25
0039900251
0501 104 051
PLASTMUTTER FOR TUNNEL DEKSEL HODE Ø20 SORT
UNIVERSAL
54
0059888278
0501 104 046
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS / DØRPANELKLIPS
NATUR
LASTEBIL FRA -89
23
UNIVERSAL
0069883078
0500 142 94
LISTEKLIPS NATUR
0069883578
0501 104 027
LISTEKLIPS HVIT
56
0069884378
0500 405 0
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS / DØRPANELKLIPS
NATUR
17
0069887278
0501 104 026
LISTEKLIPS HVIT
0079889978
0501 104 108
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS LYS-GRØNN
0089880978
0501 104 045
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS / DØRPANELKLIPS
NATUR
LASTEBIL
1239900092
0500 919 2
SPREDENAGLE MED KAPPE 8X10 HODE Ø12 SORT
UNIVERSAL
1
1239900292
0500 40
SPREDENAGLE 8X9 HODE Ø20
F.BAGASJEROMSBEKLEDNING
UNIVERSAL
14
1239940045
0500 131 33
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
UNIVERSAL
28
W 124
22
60
21
18
1239940145
0500 131 74
PLATEMUTTER Ø2,9 FORSINKET
UNIVERSAL
42
1239940845
0500 132 51
PLATEMUTTER Ø4,2 FORSINKET
UNIVERSAL
35
1239941545
0500 136 37
PLATEMUTTER Ø5,5 FORSINKET
UNIVERSAL
44
1249900792
0501 104 201
DEKSELKLIPS FOR BAKLUKE / BAGASJELOKK SORT
W 124
53
MerCeDes-Benz
original nr.
art. nr.
Betegnelse
modell
1269900392
0501 104 039
SPREDENAGLE M.SKRUE 7X11 HODE Ø16,3
F.LOCARISKJERMER
W 123, 124,
201, 140, 126
Bilde nr.
13
1409941045
0500 113 62
PLATEMUTTER Ø4,2 FORSINKET
30
1704010170/
2104010270
0362 012 15
HJULBOLT DB M12 X 1,5 X 20 NV17MM
50
2019900292
0500 201 404
TAGGET SPREDENAGLE 8X14 MED HODEKAPPE Ø20
SORT
UNIVERSAL
15
2019900536
0501 104 054
PLATESKRUE 6-KT. M. STOR SKIVE 4,8x19 DIN 7976 SORT
UNIVERSAL
47
A0007270046
0501 104 107
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS GRØNN
A0009902992
0501 101 000
SPREDENAGLE 8X12 HODE Ø15,7 SORT
2
A0009905492
0501 105 064
SPREDENAGLE 6X15 HODE Ø15 F. STØTFANGER SORT
6
A0009940645
0500 133 84
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
31
34
A0009944245
0500 119 56
PLATEMUTTER Ø2,9 FORSINKET
A0009974686
0501 104 105
TANNET PANELKLIPS 7,5X12 HODE Ø20 SORT
20
3
A0019883181
0501 104 060
PYNTELISTKLIPS NATUR
A0019901692
0501 104 123
SPREDENAGLE 8X15 HODE Ø19 SORT
5
A0019944145
0501 104 122
SPREDENAGLE 7X16,5 HODE Ø18 SORT
7
UNIVERSAL
58
A0029942045
0501 104 120
PLATEMUTTER SORTBRUNERT M5
43
A0039941745
0501 104 119
PLATEMUTTER FORSINKET M6
41
A1239940645
0500 132 19
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
UNIVERSAL
0500 937 7
SPREDENAGLE 8X11 HODE Ø12,5 MØRK GRÅ
UNIVERSAL,
GAMMEL
–
merCedeS­BenZ
Sortert etter orIgInalnummer
32
4
63
merCedeS­BenZ
Størrelse 1:1
art. nr.
Original nr.
61
art. nr.
0500 124 63
62
art. nr.
0500 125 28
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
9 x 160 mm
1149970290/1149970590
Bilde nr.
Original nr.
9 x 120 mm
1149970490
Bilde nr.
Original nr.
64
0500 124 65
9 x 250 mm
0019974390
63
0500 104 048
0019979586
64
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
0501 104 035
0500 117 07
0500 600 14
0501 104 050
0019887681
0009880027
2019972281
2019900050
65
66
67
68
500 939 6
0501 104 064
0501 104 065
0501 104 066
A0009912895
A0019945445
A0019946945
A0029948045
69
70
71
72
merCedeS­BenZ
art. nr.
Original nr.
65
art. nr.
Original nr.
0501 104 067
0501 104 068
0501 104 069
0501 104 070
A0049940645
A0039948945
A1299950065
A2309900192
Bilde nr.
73
74
75
76
art. nr.
0501 104 071
0501 104 072
0501 104 073
0501 104 074
A1249900092
A0009908792
A0019951965
A0019881081
Bilde nr.
77
78
79
80
art. nr.
0501 104 075
0501 104 076
0501 104 077
Original nr.
Original nr.
A0019880981
A0059888078
A0019883381
Bilde nr.
81
82
83
art. nr.
0501 104 078
0501 104 079
0501 104 080
A0019883281
A0019883081
0069888978
84
85
86
Original nr.
Bilde nr.
MerCeDes-Benz
Sortert etter artIKKelnummer
66
art. nr.
original nr.
Betegnelse
modell
0500 117 07
0009880027
PROPP FOR EMBLEM / TYPEBETEGNELSE 4,7X12,7 NATUR
UNIVERSAL
Bilde nr.
66
0500 124 63
1149970290
KABELBÅND MED SPREDENAGLE 9X160 SORT
UNIVERSAL
62
0500 124 65
1149970490
KABELBÅND MED SPREDENAGLE 9X120 SORT
UNIVERSAL
61
0500 125 28
0019974390
KABELBAND 9X250 SORT
UNIVERSAL
63
0500 600 14
2019972281
PROPP / INNSTIKSHYLSE 6X5 NATUR
UNIVERSAL
67
0500 939 6
A0009912895
TANNET PANELKLIPS 7,5X12 HODE Ø20 SORT
0501 104 035
0019887681
PROPP FOR PYNTELISTKLAMMER HVIT
W 202
65
0501 104 048
0019979586
GUMMI FOR VOGNLØFTEPUNKT /JEKKEPUNKT
W 124 FRA 9/89
64
0501 104 050
2019900050
PLASTMUTTER FOR UNDERVOGNSPLATER OG HJULKASSER
W 124,201
68
69
0501 104 064
A0019945445
PLATEMUTTER Ø2,9 FORSINKET
70
0501 104 065
A0019946945
PLATEMUTTER Ø4,2 FORSINKET
71
0501 104 066
A0029948045
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
72
0501 104 067
A0049940645
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
73
0501 104 068
A0039948945
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
74
0501 104 069
A1299950065
STANGHOLDER
0501 104 070
A2309900192
TANNET SPREDENAGLE MED HODEKAPPE GRÅ
0501 104 071
A1249900092
SPREDENAGLE SORT
77
75
SL; SLK; C-; S-KLASSE
76
0501 104 072
A0009908792
PANELKLIPS SORT
78
0501 104 073
A0019951965
KABEL OG SLANGEHOLDER DREIBAR SORT
79
0501 104 074
A0019881081
PANELKLIPS OVERDEL HVIT
80
0501 104 075
A0019880981
PANELKLIPS UNDERDEL HVIT
81
0501 104 076
A0059888078
LISTEKLIPS NATUR
82
0501 104 077
A0019883381
LISTEKLIPS NATUR
83
0501 104 078
A0019883281
LISTEKLIPS NATUR
84
0501 104 079
A0019883081
LISTEKLIPS SORT
85
0501 104 080
0069888978
LISTEKLIPS NATUR
86
MerCeDes-Benz
original nr.
art. nr.
Betegnelse
modell
0009880027
0500 117 07
PROPP FOR EMBLEM / TYPEBETEGNELSE 4,7X12,7 NATUR
UNIVERSAL
Bilde nr.
66
0019887681
0501 104 035
PROPP FOR PYNTELISTKLAMMER HVIT
W 202
65
0019974390
0500 125 28
KABELBAND 9X250 SORT
UNIVERSAL
63
0019979586
0501 104 048
GUMMI FOR VOGNLØFTEPUNKT /JEKKEPUNKT
W 124 FRA 9/89
64
0069888978
0501 104 080
LISTEKLIPS NATUR
1149970290
0500 124 63
KABELBÅND MED SPREDENAGLE 9X160 SORT
UNIVERSAL
62
1149970490
0500 124 65
KABELBÅND MED SPREDENAGLE 9X120 SORT
UNIVERSAL
61
86
2019900050
0501 104 050
PLASTMUTTER FOR UNDERVOGNSPLATER OG HJULKASSER
W 124,201
68
2019972281
0500 600 14
PROPP / INNSTIKSHYLSE 6X5 NATUR
UNIVERSAL
67
A0009908792
0501 104 072
PANELKLIPS SORT
78
A0009912895
0500 939 6
TANNET PANELKLIPS 7,5X12 HODE Ø20 SORT
69
A0019880981
0501 104 075
PANELKLIPS UNDERDEL HVIT
81
A0019881081
0501 104 074
PANELKLIPS OVERDEL HVIT
80
A0019883081
0501 104 079
LISTEKLIPS SORT
85
A0019883281
0501 104 078
LISTEKLIPS NATUR
84
A0019883381
0501 104 077
LISTEKLIPS NATUR
83
A0019945445
0501 104 064
PLATEMUTTER Ø2,9 FORSINKET
70
A0019946945
0501 104 065
PLATEMUTTER Ø4,2 FORSINKET
71
A0019951965
0501 104 073
KABEL OG SLANGEHOLDER DREIBAR SORT
79
A0029948045
0501 104 066
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
72
A0039948945
0501 104 068
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
74
A0049940645
0501 104 067
PLATEMUTTER Ø4,8 FORSINKET
73
A0059888078
0501 104 076
LISTEKLIPS NATUR
82
A1249900092
0501 104 071
SPREDENAGLE SORT
77
A1299950065
0501 104 069
STANGHOLDER
A2309900192
0501 104 070
TANNET SPREDENAGLE MED HODEKAPPE GRÅ
75
SL; SLK; C-; S-KLASSE
76
merCedeS­BenZ
Sortert etter orIgInalnummer
67
nISSan­datSun
Størrelse 1:1
art. nr.
Original nr.
01553-09131
63854-01A00
01553-09321
01553-09611
Bilde nr.
1
2
3
4
art. nr.
0501 132 005
Original nr.
0500 788 002 0500 788 001 0500 788 033
0500 788 035
01553-09241
01553-00051
01553-00172
01553-00401
27948-M7002
Bilde nr.
5
6
7
8
9
art. nr.
0500 788 037
Original nr.
Bilde nr.
68
0501 132 001 0501 132 002 0501 132 003 0501 132 004
0500 788 038 0500 788 027 0500 788 018
0500 788 028
01281-00022
67898-U0100
96706-K1300
-
01553-00291
10
11
12
13
14
nIssAn-DAtsUn
art. nr.
original nr.
Betegnelse
0500 788 001
01553-00172
POLSTERKLIPS 5X15 HODE Ø13 SORT
7
0500 788 002
01553-00051
POLSTERKLIPS 6,5X17 HODE Ø20 SORT
6
0500 788 018
–
Bilde nr.
INNSTIKKSMUTTER 2,9-3,5 NATUR 6,8X6,8
13
0500 788 027
96706-K1300
INNSTIKKSMUTTER 2,9-3,5 NATUR 6,8X6,8 RUND
12
0500 788 028
01553-00291
PANELKLIPS 5X14 HODE Ø11 SORT
14
0500 788 033
01553-00401
PANELKLIPS 5X14 HODE Ø11,5 SORT
8
0500 788 035
27948-M7002
PANELKLIPS 5X15 HODE Ø15,7 SORT
9
0500 788 037
01281-00022
SPREDEMUTTER NATUR 4,2-4,8 8X7 RUND
10
0500 788 038
67898-U0100
SPREDEMUTTER NATUR 4,2-4,8 8,3X8,3 RUND
11
0501 132 001
01553-09131
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS BLÅ
1
0501 132 002
63854-01A00
SPREDEKLIPS M.SKRUE 8X20 HODE Ø20 SORT
2
0501 132 003
01553-09321
SPREDEKLIPS 8X14 HODE Ø20 SORT
3
0501 132 004
01553-09611
SPREDEKLIPS 8X13 HODE Ø18 SORT
4
0501 132 005
01553-09241
SPREDEKLIPS 10X19 HODE Ø18 SORT
5
69
nIssAn-DAtsUn
Sortert etter orIgInalnummer
original nr.
art. nr.
Betegnelse
01281-00022
0500 788 037
SPREDEMUTTER NATUR 4,2-4,8 8X7 RUND
01553-00051
0500 788 002
POLSTERKLIPS 6,5X17 HODE Ø20 SORT
6
01553-00172
0500 788 001
POLSTERKLIPS 5X15 HODE Ø13 SORT
7
01553-00291
0500 788 028
PANELKLIPS 5X14 HODE Ø11 SORT
01553-00401
0500 788 033
PANELKLIPS 5X14 HODE Ø11,5 SORT
8
01553-09131
0501 132 001
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS BLÅ
1
01553-09241
0501 132 005
SPREDEKLIPS 10X19 HODE Ø18 SORT
5
01553-09321
0501 132 003
SPREDEKLIPS 8X14 HODE Ø20 SORT
3
01553-09611
0501 132 004
SPREDEKLIPS 8X13 HODE Ø18 SORT
4
27948-M7002
0500 788 035
PANELKLIPS 5X15 HODE Ø15,7 SORT
9
63854-01A00
0501 132 002
SPREDEKLIPS M.SKRUE 8X20 HODE Ø20 SORT
2
67898-U0100
0500 788 038
SPREDEMUTTER NATUR 4,2-4,8 8,3X8,3 RUND
11
96706-K1300
0500 788 027
INNSTIKKSMUTTER 2,9-3,5 NATUR 6,8X6,8 RUND
12
0500 788 018
INNSTIKKSMUTTER 2,9-3,5 NATUR 6,8X6,8
13
–
nISSan­datSun
Sortert etter artIKKelnummer
Bilde nr.
10
14
oPel
Størrelse 1:1
0501 103 001
0501 103 008
174851/90355565
174825
1
2
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
0501 103 081
0501 103 004
0501 103 069
0501 103 059
0501 103 085
174853/90376175
1218601/90181010
1217801/90321482
1216903
174854/90481595
3
4
5
6
7
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
70
0501 103 072
0501 103 062
1218604/90386374 1216904/90123504
8
0501 103 003
0501 103 009
0501 103 011
164978/90196277
1320979/
90246677
2345957/
90321122
10
11
12
9
0501 104 038
0501 105 065
0501 103 035
0501 103 065
0500 939 5
1104881/
90356928
1400804
2317703/
90116376
1406925
2338955/90431553
13
14
15
16
17
0501 103 076
0500 402 9
0501 103 010
0501 103 071
1190970/90053803
1162484/90040750
1406984/90482706
2208843/90218614
18
19
20
21
oPel
0501 103 029
art. nr.
Original nr. 129947/90414801
Bilde nr.
art. nr.
22
0501 103 017
0501 101 000
Original nr. 1400806/90508809 1104880/90087290
Bilde nr.
23
24
0500 124 28
0500 127 10
0501 103 068
167935
1719242/90058826
1104882/90450482
25
26
27
71
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
0501 103 015
0501 103 012
0501 103 063
0501 103 043
0500 151 97
1719245/
90138810
2345959/
90457899
1235884/
24417039
1162488/
90355604
1216957/
90230960
28
29
30
31
32
0500 136 31
0501 105 601
0501 103 073
0501 103 077
2240802/
90230846
2240587
2207713/
90082231
2346824/
90283614
2226953/
90328384
Bilde nr.
33
34
35
36
37
art. nr.
0500 939 6
art. nr.
Original nr.
0500 879 33
Original nr. 2344879/90152926
Bilde nr.
38
oPeL
Sortert etter artIKKelnummer
72
art. nr.
original nr.
Betegnelse
0500 124 28
167935
SPREDENAGLE 5X7 HODE Ø9 SORT
modell
Bilde nr.
25
0500 127 10
1719242/90058826
SPREDENAGLE 6X11 HODE Ø10,3 SORT
26
0500 136 31
2240587
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS / DØRPANELKLIPS
SORT
34
0500 151 97
1216957/90230960
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER Ø4,8 F.HULL 8X8
NATUR
32
0500 402 9
1162484/90040750
TAGGET PANELKLIPS 8X16 HODE Ø27,5 SORT
19
0500 879 33
2240802/ 90230846
INNSTIKSMUTTER / SPREDEMUTTER FOR LYKTEFESTE
SORT
33
0500 939 5
2338955/90431553
TANNET PANELKLIPS 6,5X16 HODE Ø14 SORT
17
0500 939 6
2344879/90152926
TANNET PANELKLIPS 6,5X16 HONE Ø14 SORT
38
0501 101 000
1104880/90087290
SPREDEKLIPS 8X12 HODE Ø15,7 SORT
24
0501 103 001
174851/90355565
DØRPANELKLIPS MED MED GUMMIINNLEGG HVIT
0501 103 003
164978/90196277
DØRPANELKLIPS HVIT
0501 103 004
1218601/90181010
LYKTEFESTEKLIPS HVIT
0501 103 009
1320979/90246677
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER F.HJULKASSE HVIT
11
0501 103 010
1406984/90482706
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER F.DØRPANEL
SORT
20
0501 103 011
2345957/90321122
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS / DØRPANELKLIPS
HVIT
12
0501 103 012
2345959/90457899
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS / DØRPANELKLIPS
RØD
29
0501 103 015
1719245/90138810
SPREDENAGLE 7,8X12 HODE Ø13 SORT
UNIVERSAL
28
0501 103 017
1400806/90508809
SPREDENAGLE 6X20 HODE Ø20 SORT
CORSA C, ASTRA G,
ZAFIRA, VECTRA B,
VECTRA C, SIGNUM
23
0501 103 029
129947/90414801
LISTEKLIPS FOR BAKLUKE / BAGASJEROMSLOKK
22
0501 103 035
2317703/90116376
SPREDENAGLE 5,5X9,5 HODE Ø15 SORT
15
0501 103 043
1162488/90355604
FESTEKLIPS FOR PANSERISOLASJON SORT
31
0501 103 059
1216903
LYKTEFESTEKLIPS HVIT
6
0501 103 062
1216904/90123504
LYKTEFESTEKLIPS HVIT
9
1
10
KADETT, CORSA,
OMEGA, SENATOR
4
0501 103 063
1235884/24417039
KLIPSMUTTER GRØNN
30
0501 103 065
1406925
SPREDENAGLE 8X12 MED HODEKAPPE Ø14 SORT
16
0501 103 068
1104882/90450482
SPREDENAGLE 8X15 HODE 19 SORT
27
0501 103 069
1217801/90321482
LYKTEFESTEKLIPS HVIT
5
0501 103 071
2208843/90248614
FESTEKLIPS FOR TEPPE
21
0501 103 072
1218604/90386374
LYKTEFESTEKLIPS NATUR
0501 103 073
2346824/90283614
TANNET PANELKLIPS 6X14 HODE Ø14 SORT
CORSA B, TIGRA A
8
36
0501 103 076
1190970/90053803
INNSTIKSMUTTER / SPREDEMUTTER SORT
18
0501 103 077
2226953/90328384
TANNET PANELKLIPS 6X14 HODE Ø14 GRÅ
37
0501 103 080
174825
DØRPANELKLIPS HVIT
2
0501 103 081
174853/90376175
DØRPANELKLIPS HVIT
3
0501 103 085
174854/90481595
LISTEKLIPS FOR HJULKASSE NATUR
7
0501 104 038
1104881/90356928
SPREDEKLIPS 8X15 HODE Ø13
F.UNDERVOGNSPLATER SORT
13
0501 105 065
1400804
TAGGET SPREDENAGLE 6X20 HODE Ø14,5
F.STØTFANGER SORT
14
0501 105 601
2207713/90082231
TAGGET PANELKLIPS 6X18,6 HODE Ø14,6 SORT
35
oPeL
original nr.
art. nr.
Betegnelse
1104880/90087290
0501 101 000
SPREDEKLIPS 8X12 HODE Ø15,7 SORT
modell
Bilde nr.
24
1104881/90356928
0501 104 038
SPREDEKLIPS 8X15 HODE Ø13
F.UNDERVOGNSPLATER SORT
13
1104882/90450482
0501 103 068
SPREDENAGLE 8X15 HODE 19 SORT
27
1162484/90040750
0500 402 9
TAGGET PANELKLIPS 8X16 HODE Ø27,5 SORT
19
1162488/90355604
0501 103 043
FESTEKLIPS FOR PANSERISOLASJON SORT
31
1190970/90053803
0501 103 076
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER SORT
18
1216903
0501 103 059
LYKTEFESTEKLIPS HVIT
6
1216904/90123504
0501 103 062
LYKTEFESTEKLIPS HVIT
9
1216957/90230960
0500 151 97
INNSTIKSMUTTER / SPREDEMUTTER Ø4,8 F.HULL
8X8 NATUR
1217801/90321482
0501 103 069
LYKTEFESTEKLIPS HVIT
1218601/90181010
0501 103 004
LYKTEFESTEKLIPS HVIT
KADETT, CORSA,
OMEGA, SENATOR
1218604/90386374
0501 103 072
LYKTEFESTEKLIPS NATUR
CORSA B, TIGRA A
1235884/24417039
0501 103 063
KLIPSMUTTER GRØNN
30
129947/90414801
0501 103 029
LISTEKLIPS FOR BAKLUKE / BAGASJEROMSLOKK
22
1320979/90246677
0501 103 009
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER F.HJULKASSE
HVIT
11
1400804
0501 105 065
TAGGET SPREDENAGLE 6X20 HODE Ø14,5
F.STØTFANGER SORT
14
1400806/90508809
0501 103 017
SPREDENAGLE 6X20 HODE Ø20 SORT
1406925
0501 103 065
SPREDENAGLE 8X12 MED HODEKAPPE Ø14
SORT
16
1406984/90482706
0501 103 010
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER F.DØRPANEL
SORT
20
164978/90196277
0501 103 003
DØRPANELKLIPS HVIT
10
167935
0500 124 28
SPREDENAGLE 5X7 HODE Ø9 SORT
25
1719242/90058826
0500 127 10
SPREDENAGLE 6X11 HODE Ø10,3 SORT
26
1719245/90138810
0501 103 015
SPREDENAGLE 7,8X12 HODE Ø13 SORT
174825
0501 103 080
DØRPANELKLIPS HVIT
2
174851/90355565
0501 103 001
DØRPANELKLIPS MED MED GUMMIINNLEGG
HVIT
1
174853/90376175
0501 103 081
DØRPANELKLIPS HVIT
3
174854/90481595
0501 103 085
LISTEKLIPS FOR HJULKASSE NATUR
2207713/90082231
0501 105 601
TAGGET PANELKLIPS 6X18,6 HODE Ø14,6 SORT
35
2208843/90248614
0501 103 071
FESTEKLIPS FOR TEPPE
21
2226953/90328384
0501 103 077
TANNET PANELKLIPS 6X14 HODE Ø14 GRÅ
37
2240587
0500 136 31
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS / DØRPANELKLIPS SORT
34
2240802/90230846
0500 879 33
INNSTIKSMUTTER / SPREDEMUTTER FOR LYKTEFESTE SORT
33
2317703/90116376
0501 103 035
SPREDENAGLE 5,5X9,5 HODE Ø15 SORT
15
2338955/90431553
0500 939 5
TANNET PANELKLIPS 6,5X16 HODE Ø14 SORT
17
2344879/90152926
0500 939 6
TANNET PANELKLIPS 6,5X16 HONE Ø14 SORT
38
2345957/90321122
0501 103 011
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS / DØRPANELKLIPS HVIT
12
2345959/90457899
0501 103 012
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS / DØRPANELKLIPS RØD
29
2346824/90283614
0501 103 073
TANNET PANELKLIPS 6X14 HODE Ø14 SORT
36
oPel
Sortert etter orIgInalnummer
32
5
CORSA C, ASTRA G,
ZAFIRA, VECTRA B,
VECTRA C, SIGNUM
UNIVERSAL
4
8
23
28
7
73
oPel
Størrelse 1:1
0501 103 086
0501 103 087
0501 103 088
1222141/
24405740
2228839/
24405739
188581/
90580920
Bilde nr.
40
41
42
art. nr.
0501 103 089
art. nr.
Original nr.
Original nr.
0501 103 090
0501 103 091
0362 412 15
188580/09131181
188577/09131114
93160023/4409693/
4412053
90473457/
1008504
43
44
45
46
Bilde nr.
0500 121 6
0501 103 054
0500 133
2084170/11086102
1406528/90589346
164361/90033713
47
48
49
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
0501 103 052
1400906/90464538 2072153/11072461
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
74
0500 132 04
50
0500 113 69
0500 114 27
0500 115 77
0500 114 03
207217563
2072077
2072151
52
53
54
51
0500 117 61
0500 138 06
207217565
-
1188303
55
56
57
0365 61
0501 103 046
0501 103 047
0501 103 048
856563/90323550 2322200/3458462
58
0501 103 057
2066156/2066915 350888/90538057 849928/90502418 2064162/11095121
60
61
62
0501 103 058
63
59
0500 119 141
176653/6699672
64
oPel
oPel
Størrelse 1:1
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
0501 103 036
0501 106 095
0500 500 08
0500 307 71
353900/90305718
136511/6235332
100490/6616858
–
65
66
67
68
0501 103 019
art. nr.
Original nr.
1288885/90381846
Bilde nr.
69
75
0501 103 078
art. nr.
Original nr.
1288888/90461994
Bilde nr.
70
0501 103 067
0501 102 001
0501 103 024
1336956/90324923
1288548/90230571
1320763/90321425
Bilde nr.
71
72
73
art. nr.
0501 103 064
0501 103 074
0500 117 07
1180216/90246867
1451166/90087621
174610
74
75
76
0501 103 060
0103 055 19
0501 103 055
1101412/9287493
2038251
2026706/11093351
77
78
79
art. nr.
Original nr.
Original nr.
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
Sortert etter artIKKelnummer
art. nr.
original nr.
Betegnelse
0103 055 19
2038251
SKILTSKRUE 7981 5,5 X 19 ZINK
78
0362 412 15
1008504/90473457
HJULBOLT FORSINKET M12x1,5x21 NV17
46
0365 61
2066156/2066915
FLENSMUTTER / LÅSEMUTTER M8 NV 13
FORKOBRET
60
0500 113 69
207217565
PLATEMUTTER Ø6,5 FORSINKET
55
0500 114 03
2072151
PLATEMUTTER Ø6,5 HALVT OVERFALL
FORSINKET
54
0500 114 27
207217563
PLATEMUTTER Ø6,3 FORSINKET
52
0500 115 77
2072077
PLATEMUTTER Ø5,5 FORSINKET
53
0500 117 07
174610
PROPP FOR TYPEEMBLEM NATUR Ø4,7X12,7
76
PLATEMUTTER Ø8,0 FORSINKET
56
oPeL
0500 117 61
76
–
modell
Bilde nr.
500119141
176653/6699672
LÅSEMUTTER / TETTEMUTTER M3 FOR
HEKKSPOILER
64
0500 121 6
11086102/2084170
BLINDNAGLE 4,8 x 11,0 STÅL/STÅL
47
0500 132 04
11072461/2072153
PLATEMUTTER Ø6,3 HALVT OVERFALL
FORSINKET
51
500133
164361/90033713
BLINDNAGLE F.FENDERLIST 2,4X7,5 HODE Ø5
ALU/STÅL A2
49
0500 138 06
1188303
PLATEMUTTER Ø5,5 FORSINKET
57
0500 307 71
–
LÅSESPLINT /FJÆRSPLINT A2
68
0500 500 08
100490/6616858
POLSTERKLAMMER / KLAMMER FOR SETETREKK
67
0501 102 001
1288548/90230571
KABELHOLDER FOR FRONTPLATE Ø7,0 - 21,0
SORT
72
0501 103 019
1288885/90381846
KABELBÅND SORT
69
0501 103 024
1320763/90321425
FØRINGSKLAMMER SORT
73
0501 103 036
353900/90305718
LÅSESPLING / FJÆRSPLINT FORSINKET
65
0501 103 046
350888/90538057
LÅSEMUTTERMUTTER M12X1,5
61
0501 103 047
849928/90502418
FLENSMUTTER / LÅSEMUTTER M8 NV 10 FORKOBRET
62
0501 103 048
856563/90323550
AKSELLÅS / LÅSEKLIPS METALL
58
0501 103 052
1400906/90464538
PLATEMUTTER M5 SELVLÅSENDE FORSINKET
50
0501 103 054
1406528/90589346
BLINDNAGLE 4X14 HODE Ø12 ALU/STÅL
48
0501 103 055
11093351/2026706
KOMBISKRUE 7976B 5,5X19 FORSINKET
79
0501 103 057
11095121/2064162
MUTTER MED FAST SKIVE M6 FORSINKET
63
0501 103 058
2322200/3458462
U-KLAMMER FOR SETEPOLSTER FOSFATERT
59
0501 103 060
1101412/9287493
SKJERMSKRUE M. SKIVE 7976A 6,3X16
FORSINKET OPEL SKRUE
77
0501 103 064
1180216/90246867
HOLDEKLIPS F.PANSERSTØTTE Ø7,0-8,5 SORT
0501 103 067
1336956/90324923
SLANGEKLIPS / KABELKLIPS Ø20
71
0501 103 074
1451166/90087621
VINDUSSPYLERDYSE
75
0501 103 078
1288888/90461994
KABELBÅND M.STIKKNESE 4,8x132MM NATUR
70
0501 103 086
1222141/24405740
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS BLÅ / METALL
A2
0501 103 087
2228839/24405739
INNVENDIG BEKLENDINGSKLIPS SORT METALL
A2
41
0501 103 088
188581/90580920
LISTEKLIPS / FENDERLISTEKLIPS SORT
42
0501 103 089
188580/9131181
LISTEKLIPS / FENDERLISTEKLIPS GRÅ
43
0501 103 090
188577/9131114
LISTEKLIPS / FENDERLISTEKLIPS SORT
44
0501 103 091
4409693/4412053/
93160023
LISTEKLIPS GRÅ
VIVARO
45
0501 106 095
136511/6235332
LÅSERING FOR VINDUSSVEIV
UNIVERSAL
66
CORSA B, CALIBRA,
VECTRA A, OMEGA
A,, OMEGA B
VECTRA C
74
40
oPeL
original nr.
art. nr.
Betegnelse
100490/6616858
0500 500 08
POLSTERKLAMMER / KLAMMER FOR
SETETREKK
modell
Bilde nr.
67
1008504/90473457
0362 412 15
HJULBOLT FORSINKET M12x1,5x21 NV17
46
1101412/9287493
0501 103 060
SKJERMSKRUE M. SKIVE 7976A 6,3X16
FORSINKET OPEL SKRUE
77
11072461/2072153
0500 132 04
PLATEMUTTER Ø6,3 HALVT OVERFALL
FORSINKET
51
11086102/2084170
0500 121 6
BLINDNAGLE 4,8 x 11,0 STÅL/STÅL
47
11093351/2026706
0501 103 055
KOMBISKRUE 7976B 5,5X19 FORSINKET
79
11095121/2064162
0501 103 057
MUTTER MED FAST SKIVE M6 FORSINKET
oPel
Sortert etter orIgInalnummer
63
CORSA B, CALIBRA,
VECTRA A, OMEGA
A,, OMEGA B
1180216/90246867
0501 103 064
HOLDEKLIPS F.PANSERSTØTTE Ø7,0-8,5 SORT
74
1188303
0500 138 06
PLATEMUTTER Ø5,5 FORSINKET
1222141/24405740
0501 103 086
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS BLÅ / METALL
A2
1288548/90230571
0501 102 001
KABELHOLDER FOR FRONTPLATE Ø7,0 - 21,0
SORT
72
1288885/90381846
0501 103 019
KABELBÅND SORT
69
1288888/90461994
0501 103 078
KABELBÅND M.STIKKNESE 4,8x132MM
NATUR
70
1320763/90321425
0501 103 024
FØRINGSKLAMMER SORT
73
1336956/90324923
0501 103 067
SLANGEKLIPS / KABELKLIPS Ø20
71
136511/6235332
0501 106 095
LÅSERING FOR VINDUSSVEIV
1400906/90464538
0501 103 052
PLATEMUTTER M5 SELVLÅSENDE FORSINKET
50
1406528/90589346
0501 103 054
BLINDNAGLE 4X14 HODE Ø12 ALU/STÅL
48
1451166/90087621
0501 103 074
VINDUSSPYLERDYSE
75
164361/90033713
500133
BLINDNAGLE F.FENDERLIST 2,4X7,5 HODE Ø5
ALU/STÅL A2
49
174610
0500 117 07
PROPP FOR TYPEEMBLEM NATUR Ø4,7X12,7
76
176653/6699672
500119141
LÅSEMUTTER / TETTEMUTTER M3 FOR
HEKKSPOILER
64
188577/9131114
0501 103 090
LISTEKLIPS / FENDERLISTEKLIPS SORT
44
188580/9131181
0501 103 089
LISTEKLIPS / FENDERLISTEKLIPS GRÅ
43
188581/90580920
0501 103 088
LISTEKLIPS / FENDERLISTEKLIPS SORT
42
2038251
0103 055 19
SKILTSKRUE 7981 5,5 X 19 ZINK
78
2066156/2066915
0365 61
FLENSMUTTER / LÅSEMUTTER M8 NV 13 FORKOBRET
60
2072077
0500 115 77
PLATEMUTTER Ø5,5 FORSINKET
53
2072151
0500 114 03
PLATEMUTTER Ø6,5 HALVT OVERFALL FORSINKET
54
207217563
0500 114 27
PLATEMUTTER Ø6,3 FORSINKET
52
207217565
0500 113 69
PLATEMUTTER Ø6,5 FORSINKET
55
2228839/24405739
0501 103 087
INNVENDIG BEKLENDINGSKLIPS SORT METALL
A2
41
2322200/3458462
0501 103 058
U-KLAMMER FOR SETEPOLSTER FOSFATERT
59
350888/90538057
0501 103 046
LÅSEMUTTERMUTTER M12X1,5
61
353900/90305718
0501 103 036
LÅSESPLING / FJÆRSPLINT FORSINKET
65
4409693/4412053/
93160023
0501 103 091
LISTEKLIPS GRÅ
849928/90502418
0501 103 047
FLENSMUTTER / LÅSEMUTTER M8 NV 10 FORKOBRET
62
856563/90323550
0501 103 048
AKSELLÅS / LÅSEKLIPS METALL
58
–
0500 307 71
LÅSESPLINT /FJÆRSPLINT A2
68
–
0500 117 61
PLATEMUTTER Ø8,0 FORSINKET
56
57
VECTRA C
UNIVERSAL
VIVARO
40
66
45
77
renault
Størrelse 1:1
art. nr.
Original nr.
0501 167 002
0501 167 003
0501 167 004
0501 167 005
7703077135
7703077435
7703077444
7703077453
7703077225
Bilde nr.
1
2
3
4
5
art. nr.
0501 167 006
0501 167 007
0501 167 008
0500 113 62
0500 533 12
Original nr.
7703077153
7703077117
7703081054
7703046115
7703046034
Bilde nr.
6
7
8
9
10
art. nr.
0501 167 009
0501 167 010
0500 531 64
0501 167 011
0501 167 012
7703046049
7703079822
7703079070
7703044037
7703044087
Bilde nr.
11
12
13
14
15
art. nr.
0500 124 28
0501 167 013
0501 167 014
0501 167 015
0501 167 016
7703072173
7703081160
7703081184
7703081176
7703081190
Bilde nr.
16
17
18
19
20
art. nr.
0501 167 017
0501 167 018
0500 680 8
0501 167 019
0501 167 020
7703081151
7700836190
7703077111
7703077250
7703077354
21
22
23
24
25
Original nr.
Original nr.
Original nr.
Bilde nr.
78
0501 167 001
renault
renault
Størrelse 1:1
art. nr.
Original nr.
0501 167 021
0501 167 022
0501 167 023
0501 167 024
0501 167 025
7703077368
7703077430
7703077434
7703077322
7703077362
Bilde nr.
26
27
28
29
30
art. nr.
0501 167 026
0501 167 027
0501 167 028
0501 167 029
7703077448
7703072236
7703072360
7803072272
Bilde nr.
31
32
33
34
art. nr.
0501 167 030
0501 167 031
0500 680 3
0500 680 7
7703077256
8200110307
7703077068
77030077096/137
Bilde nr.
35
36
37
38
art. nr.
0501 103 091
0501 167 033
0362 212 15
–
–
8200030701
39
40
41
Original nr.
Original nr.
Original nr.
Bilde nr.
79
renAULt
Sortert etter artIKKelnummer
80
art. nr.
original nr.
Betegnelse
0362 212 15
8200030701
HJULBOLT M12x1,5x23 NV19 FORSINKET
modell
Bilde
0500 113 62
7703046115
PLATEMUTTER Ø4,2 FORSINKET
0500 124 28
7703072173
SPREDENAGLE 5X7 HODE Ø9 SORT
16
0500 531 64
7703079070
KABELKLIPS Ø9,5 MM GRÅ
13
0500 533 12
7703046034
PLATEMUTTER M6 FORSINKET
0500 680 3
7703077068
TANNET POLSTERKLIPS 5X12 HODE Ø20 RENAULT/
CITROEN
37
0500 680 7
7703077096/
137
TANNET POLSTERKLIPS 10X20 HODE Ø16 RENAULT
SORT
38
0500 680 8
7703077111
INNV. BEKLEDNINGSKLIPS M.SKUMSKIVE RENAULT/
CITROEN
R5, R9, R11, R18,
TRAFIC
23
LISTEKLIPS GRÅ
KANGOO, TRAFIC II, MASTER
39
41
9
UNIVERSAL
10
0501 103 091
–
0501 167 001
7703077135
TAGGET POLSTERKLIPS 6,5X12,5 HODE Ø14,5 SORT
0501 167 002
7703077435
TAGGET POLSTERKLIPS 10X20 HODE Ø35 SORT
0501 167 003
7703077444
TAGGET POLSTERKLIPS 6,5X14 HODE Ø20 SORT
CLIO II, KANGOO, LAGUNA
3
0501 167 004
7703077453
TAGGET POLSTERKLIPS 6X10 HODE Ø25 SORT
LAGUNA II PHASE 2,
VEL SATIS
4
0501 167 005
7703077225
TAGGET POLSTERKLIPS 9X20 HODE Ø34 SORT
UNIVERSAL
5
1
2
0501 167 006
7703077153
TANNET POLSTERKLIPS 7,5X19 HODE Ø15,5 SORT
CLIO
6
0501 167 007
7703077117
TAGGET POLSTERKLIPS 6,5X12 HODE Ø20 SORT
UNIVERSAL
7
0501 167 008
7703081054
GROVGJENGET POLSTERKLIPS 10X12 HODE Ø30 SORT
UNIVERSAL
8
0501 167 009
7703046049
PLATEMUTTER Ø5,5 FORSINKET
UNIVERSAL
11
0501 167 010
7703079822
DOBBEL RØRHOLDER /-STANGHOLDER
M.SPREDENAGLEFESTE
0501 167 011
7703044037
KASSEMUTTER M6 PLAST SØLV
CLIO, SCENIC, LAGUNA,
KANGOO
14
0501 167 012
7703044087
CHAMPION KASSEMUTTER M6 PLAST NATUR
UNIVERSAL
15
0501 167 013
7703081160
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEM. LYS GRØNN 4,2-4,8
HULL 8X8
UNIVERSAL
17
0501 167 014
7703081184
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER LYS GRØNN HULL
8X8
UNIVERSAL
18
0501 167 015
7703081176
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER SORT
UNIVERSAL
19
0501 167 016
7703081190
PROPP SORT
UNIVERSAL
20
0501 167 017
7703081151
PROPP SORT
UNIVERSAL
21
0501 167 018
7700836190
PROPP SORT
Universal
22
24
12
0501 167 019
7703077250
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
R19, MEGANE PH2, LAGUNA II,
CLIO II PH2, TWINGO, SCENIC,
SAFRANE, KANGOO II
0501 167 020
7703077354
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR / GRØNN
UNIVERSAL
25
0501 167 021
7703077368
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR / GUL
UNIVERSAL
26
0501 167 022
7703077430
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR / GRÅ
UNIVERSAL
27
0501 167 023
7703077434
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS 2-DELT SORT
CLIO, KANGOO, TRAFIC II
28
0501 167 024
7703077322
TAGGET PANELKLIPS 7,5X12 HODE Ø17,5 SORT
0501 167 025
7703077362
LISTEKLIPS / FENDERLISTKLIPS NATUR
CLIO I PH 2, HAYON
LAGUNA NEVADA I
30
0501 167 026
7703077448
LISTEKLIPS / FENDERLISTKLIPS NATUR
KANGOO, PHASE 2
31
0501 167 027
7703072236
SPREDENAGLE M.SKRUE 6X8 HODE Ø12 SORT
UNIVERSAL
32
0501 167 028
7703072360
SPREDENAGLE M.SKRUE 8X14 HODE Ø17 SORT
CLIO II PHASE 2, LAGUNA II,
VEL SATIS
33
0501 167 029
7803072272
PLASTKLIPS SORT MED ALU.STIFT
R19, CLIO, MEGANE, SCENIC
34
0501 167 030
7703077256
INNSTIKKSKLIPS NATUR
R19, CLIO, LAGUNA I,
SAFRANE
35
0501 167 031
8200110307
TAGGET PANELKLIPS 8,5X12 HODE Ø17,5 GRÅ
36
0501 167 033
–
LISTEKLIPS / FENDERLISTKLIPS HVIT
40
29
renAULt
original nr.
art. nr.
Betegnelse
modell
Bilde
nr.
7700836190
0501 167 018
PROPP SORT
UNIVERSAL
22
7703044037
0501 167 011
KASSEMUTTER M6 PLAST SØLV
CLIO, SCENIC, LAGUNA,
KANGOO
14
7703044087
0501 167 012
CHAMPION KASSEMUTTER M6 PLAST NATUR
UNIVERSAL
15
7703046034
0500 533 12
PLATEMUTTER M6 FORSINKET
UNIVERSAL
10
7703046049
0501 167 009
PLATEMUTTER Ø5,5 FORSINKET
UNIVERSAL
11
7703046115
0500 113 62
PLATEMUTTER Ø4,2 FORSINKET
7703072173
0500 124 28
SPREDENAGLE 5X7 HODE Ø9 SORT
7703072236
0501 167 027
SPREDENAGLE M.SKRUE 6X8 HODE Ø12 SORT
UNIVERSAL
32
7703072360
0501 167 028
SPREDENAGLE M.SKRUE 8X14 HODE Ø17 SORT
CLIO II PHASE 2,
LAGUNA II, VEL SATIS
33
7703077068
0500 680 3
TANNET POLSTERKLIPS 5X12 HODE Ø20
RENAULT/CITROEN
37
7703077096/
137
0500 680 7
TANNET POLSTERKLIPS 10X20 HODE Ø16 RENAULT
SORT
7703077111
0500 680 8
INNV. BEKLEDNINGSKLIPS M.SKUMSKIVE RENAULT/CITROEN
R5, R9, R11, R18, TRAFIC
7703077117
0501 167 007
TAGGET POLSTERKLIPS 6,5X12 HODE Ø20 SORT
UNIVERSAL
7703077135
0501 167 001
TAGGET POLSTERKLIPS 6,5X12,5 HODE Ø14,5 SORT
7703077153
0501 167 006
TANNET POLSTERKLIPS 7,5X19 HODE Ø15,5 SORT
CLIO
6
7703077225
0501 167 005
TAGGET POLSTERKLIPS 9X20 HODE Ø34 SORT
UNIVERSAL
5
7703077250
0501 167 019
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
R19, MEGANE PH2, LAGUNA II,
CLIO II PH2, TWINGO,
SCENIC, SAFRANE, KANGOO II
24
7703077256
0501 167 030
INNSTIKKSKLIPS NATUR
R19, CLIO, LAGUNA I,
SAFRANE
35
7703077322
0501 167 024
TAGGET PANELKLIPS 7,5X12 HODE Ø17,5 SORT
7703077354
0501 167 020
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR / GRØNN
UNIVERSAL
25
7703077362
0501 167 025
LISTEKLIPS / FENDERLISTKLIPS NATUR
CLIO I PH 2, HAYON LAGUNA
NEVADA I
30
7703077368
0501 167 021
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR / GUL
UNIVERSAL
26
7703077430
0501 167 022
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR / GRÅ
UNIVERSAL
27
7703077434
0501 167 023
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS 2-DELT SORT
CLIO, KANGOO, TRAFIC II
28
7703077435
0501 167 002
TAGGET POLSTERKLIPS 10X20 HODE Ø35 SORT
7703077444
0501 167 003
TAGGET POLSTERKLIPS 6,5X14 HODE Ø20 SORT
7703077448
0501 167 026
LISTEKLIPS / FENDERLISTKLIPS NATUR
KANGOO, PHASE 2
7703077453
0501 167 004
TAGGET POLSTERKLIPS 6X10 HODE Ø25 SORT
LAGUNA II PHASE 2, VEL SATIS
7703079070
0500 531 64
KABELKLIPS Ø9,5 MM GRÅ
13
7703079822
0501 167 010
DOBBEL RØRHOLDER /-STANGHOLDER
M.SPREDENAGLEFESTE
12
7703081054
0501 167 008
GROVGJENGET POLSTERKLIPS 10X12 HODE Ø30
SORT
UNIVERSAL
8
7703081151
0501 167 017
PROPP SORT
UNIVERSAL
21
7703081160
0501 167 013
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEM. LYS GRØNN 4,24,8 HULL 8X8
UNIVERSAL
17
7703081176
0501 167 015
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER SORT
UNIVERSAL
19
7703081184
0501 167 014
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER LYS GRØNN
HULL 8X8
UNIVERSAL
18
7703081190
0501 167 016
PROPP SORT
UNIVERSAL
20
7803072272
0501 167 029
PLASTKLIPS SORT MED ALU.STIFT
R19, CLIO, MEGANE, SCENIC
34
8200030701
0362 212 15
HJULBOLT M12x1,5x23 NV19 FORSINKET
41
8200110307
0501 167 031
TAGGET PANELKLIPS 8,5X12 HODE Ø17,5 GRÅ
36
–
0501 103 091
LISTEKLIPS GRÅ
–
0501 167 033
LISTEKLIPS / FENDERLISTKLIPS HVIT
renault
Sortert etter orIgInalnummer
9
16
38
23
7
1
29
2
CLIO II, KANGOO, LAGUNA
KANGOO, TRAFIC II, MASTER
3
31
4
39
40
81
SuBaru
Størrelse 1:1
0501 134 001
0501 134 002
0501 134 003
91017AA010
91017FA080
91059FC090
Bilde nr.
1
2
3
art. nr.
0501 132 005
0501 134 004
0501 134 006
57728AC090
903316A090
909140007
4
5
6
art. nr.
Original nr.
Original nr.
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
82
0501 134 007
0501 134 008
91059FC041
91017FA010
7
8
sUBArU
art. nr.
original nr.
Betegnelse
0501 132 005
57728AC090
SPREDENAGLE 10X19 HODE Ø18 SORT
4
0501 134 001
91017AA010
GITTERKLIPS SORT
1
0501 134 002
91017FA080
GITTERKLIPS GRÅ
2
0501 134 003
91059FC090
GITTERKLIPS SORT
3
0501 134 004
903316A090
PANELKLIPS 7,7X13 HODE Ø10 SORT
5
0501 134 006
909140007
SPREDEKLIPS 10X20 HODE Ø21 SORT
6
0501 134 007
91059FC041
GITTERKLIPS GRÅ
7
0501 134 008
91017FA010
RUTEKLIPS SORT
8
Bilde nr.
SuBaru
Sortert etter artIKKelnummer
sUBArU
Sortert etter orIgInalnummer
original nr.
art. nr.
Betegnelse
57728AC090
0501 132 005
SPREDENAGLE 10X19 HODE Ø18 SORT
Bilde nr.
4
903316A090
0501 134 004
PANELKLIPS 7,7X13 HODE Ø10 SORT
5
909140007
0501 134 006
SPREDEKLIPS 10X20 HODE Ø21 SORT
6
91017FA010
0501 134 008
RUTEKLIPS SORT
8
91017FA080
0501 134 002
GITTERKLIPS GRÅ
2
91017AA010
0501 134 001
GITTERKLIPS SORT
1
91059FC041
0501 134 007
GITTERKLIPS GRÅ
7
91059FC090
0501 134 003
GITTERKLIPS SORT
3
83
SuZuKI
Størrelse 1:1
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
84
0501 136 001
0501 136 002
0501 136 003
09409-07308-5PK
09409-07308-T01
09409-07308-5EE
1
2
3
0501 136 004
0501 129 003
0501 136 006
09409-08327-000
09409-07332-000
09409-07325-5PK
4
5
6
0501 136 007
0500 777 850
09409-05309-T01
09409M10302
7
8
sUzUkI
art. nr.
original nr.
Betegnelse
0500 777 850
09409M10302
PANELKLIPS 6,7X15 HODE Ø18 SORT
8
0501 136 001
09409-07308-5PK
SPREDENAGLE 6,5X13 HODE Ø15 SORT
1
0501 136 002
09409-07308-T01
SPREDENAGLE 6,5X13 HODE Ø15 GRÅ
2
0501 136 003
09409-07308-5EE
SPREDENAGLE 6,5X13 HODE Ø15 MØRK GRÅ
3
0501 136 004
09409-08327
SPREDENAGLE 7,5X11 HODE Ø16 SORT
4
0501 129 003
09409-07332
SPREDENAGLE 6,5X9 HODE Ø20 SORT
5
0501 136 006
09409-07325-5PK
SPREDENAGLE 9X11 HODE Ø16 SORT
6
0501 136 007
09409-05309-T01
TANNET PANELKLIPS 5X14 HODE Ø14 GRÅ
7
Bilde nr.
SuZuKI
Sortert etter artIKKelnummer
sUzUkI
Sortert etter orIgInalnummer
original nr.
art. nr.
Betegnelse
09409-05309-T01
0501 136 007
TANNET PANELKLIPS 5X14 HODE Ø14 GRÅ
Bilde nr.
7
09409-07308-5EE
0501 136 003
SPREDENAGLE 6,5X13 HODE Ø15 MØRK GRÅ
3
09409-07308-5PK
0501 136 001
SPREDENAGLE 6,5X13 HODE Ø15 SORT
1
09409-07308-T01
0501 136 002
SPREDENAGLE 6,5X13 HODE Ø15 GRÅ
2
09409-07325-5PK
0501 136 006
SPREDENAGLE 9X11 HODE Ø16 SORT
6
09409-07332
0501 129 003
SPREDENAGLE 6,5X9 HODE Ø20 SORT
5
09409-08327
0501 136 004
SPREDENAGLE 7,5X11 HODE Ø16 SORT
4
09409M10302
0500 777 850
PANELKLIPS 6,7X15 HODE Ø18 SORT
8
85
toyota
Størrelse 1:1
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
0501 130 001
0500 771 6
0500 772 8
0500 773 4
90467-09069-01
90467-08030
90467-06161-01
90467-09064
90467-09084
1
2
3
4
5
art. nr.
0500 774 0
0500 777 8
0501 130 002
0500 771 1
0500 775 8
Original nr.
90467-09004
90467-10015
90467-08011
90189-05013
90189-06006
Bilde nr.
6
7
8
9
10
art. nr.
0500 776 0
0500 774 7
0500 788 026
0500 771 0
0500 770 9
Original nr.
90189-06018
90189-06013
90189-06001
90189-04014
90189-04011
Bilde nr.
11
12
13
14
15
art. nr.
0500 771 4
0500 773 7
0500 775 7
0500 778 5
0501 130 003
Original nr.
90189-06010
90189-04008
90189-06005
90189-06049
90189-06211
Bilde nr.
16
17
18
19
20
art. nr.
0500 770 6
0501 130 004
0501 130 005
0500 779 3
0501 130 006
Original nr.
67771-12010
90467-10161
75396-16010
53879-14010
–
21
22
23
24
25
Bilde nr.
86
0500 772 9
toyota
art. nr.
0500 777 3
0501 129 003
0501 130 008
0501 130 009
0501 130 010
Original nr.
90467-06017
90467-07164
90467-10183
90467-07066
90467-07041
26
27
28
29
30
Bilde nr.
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
0501 130 011
0501 130 012
0501 130 013
0501 130 014
0501 130 015
90467-06150-CO
90467-11117
90467-11106
75397-48020
63955-12010
31
32
33
34
35
87
art. nr.
Original nr.
Bilde nr.
0501 130 016
0501 130 017
0501 130 018
0501 130 019
0501 130 020
75397-48030
75395-33030
75396-30260
75396-48020
90467-12074
36
37
38
39
40
art. nr.
0501 130 021
0501 130 022
Original nr.
52155-21020
52155-21010
Bilde nr.
41
42
art. nr.
0501 130 023
0501 130 024
52155-44010
52161-16010
43
44
Original nr.
Bilde nr.
toyotA
Sortert etter artIKKelnummer
88
art. nr.
original nr.
Betegnelse
0500 770 6
67771-12010
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS HVIT
21
0500 770 9
90189-04011
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER Ø2,9 HULL 7X7 NATUR
15
0500 771 0
90189-04014
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER Ø3,5 HULL 7X7 NATUR
14
0500 771 1
90189-05013
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER Ø4,2-4,8 HULL 9X9 NATUR
0500 771 4
90189-06010
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER Ø4,2 HULL 9X9 NATUR
0500 771 6
90467-06161-01
PANELKLIPS 5X11 HODE Ø14 SORT
3
0500 772 8
90467-09064
PANELKLIPS 6X11 HODE Ø14 SORT
4
0500 772 9
90467-09069-01
PANELKLIPS 6X15 HODE Ø14 SORT
1
0500 773 4
90467-09084
PANELKLIPS 7X14 HODE Ø15 SORT
5
0500 773 7
90189-04008
INNSTIKSMUTTER / SPREDEMUTTER SORT
0500 774 0
90467-09004
PANELKLIPS 7X15 HODE Ø30 SORT
0500 774 7
90189-06013
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER Ø4,2-4,8 HULL 8,5X8,5
12
0500 775 7
90189-06005
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEM. Ø4,2-4,8 HULL 8,5X8,5 NATUR
18
0500 775 8
90189-06006
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER Ø3,5 HULL 9X9 NATUR
10
0500 776 0
90189-06018
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER Ø3,5 HULL 9X9 GUL
11
0500 777 3
90467-06017
SPREDENAGLE M.SKRUE 6X12,5 HODE Ø15 SORT
26
0500 777 8
90467-10015
PANELKLIPS 6,7X15 HODE Ø18 SORT
0500 778 5
90189-06049
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER Ø4,9-5,5 HULL 8X8 GUL
19
0500 779 3
53879-14010
SKJERMFESTEKLIPS Ø4,2-4,8 SORT
24
0500 788 026
90189-06001
INNSTIKSMUTTER / SPREDEMUTTER Ø4,8 HULL 8,5X8,5 NATUR
13
0501 130 001
90467-08030
PANELKLIPS 5,5X10 HODE Ø14 SORT
2
0501 130 002
90467-08011
PANELKLIPS 5,5X11 HODE Ø12,8 SORT
8
0501 130 003
90189-06211
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER HULL 9X9 SORT
20
0501 130 004
90467-10161
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
22
0501 130 005
75396-16010
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
23
0501 130 006
90657-SAS-003
SPREDENAGLE M.SKRUE 5X9 HODE Ø11 SORT
25
0501 129 003
90467-07164
SPREDENAGLE 6,5X9 HODE Ø20 SORT
27
0501 130 008
90467-10183
SPREDENAGLE 6,5X7 HODE Ø18 SORT
28
0501 130 009
90467-07066
SPREDENAGLE 7X18 HODE Ø10,5 SORT
29
0501 130 010
90467-07041
SPREDENAGLE 7X13 HODE Ø15 SORT
30
0501 130 011
90467-06150-CO
SPREDENAGLE M.SKRUE PH-SPOR SORT
31
0501 130 012
90467-11117
SPREDEMUTTER NATUR
32
0501 130 013
90467-11106
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS GUL
33
0501 130 014
75397-48020
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS GUL M. PAKNING
34
0501 130 015
62955-12010
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR / HVIT
35
0501 130 016
75397-48030
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS ORANGE
36
0501 130 017
75395-33030
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS ROSA M.PAKNING
37
0501 130 018
75396-30260
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
38
0501 130 019
75396-48020
LISTEKLIPS SORT
39
0501 130 020
90467-12074
LISTEKLIPS / FENDERLISTKLIPS HVIT
40
0501 130 021
52155-21020
STØTFANGERFESTEKLIPS BLÅ
41
0501 130 022
52155-21010
STØTFANGERFESTEKLIPS SORT
42
0501 130 023
52155-44010
STØTFANGERFESTEKLIPS HVIT
43
0501 130 024
52161-16010
SPREDENAGLE SORT
44
Bilde nr.
9
16
17
6
7
toyotA
original nr.
art. nr.
Betegnelse
52155-21010
0501 130 022
STØTFANGERFESTEKLIPS SORT
Bilde nr.
42
52155-21020
0501 130 021
STØTFANGERFESTEKLIPS BLÅ
41
52155-44010
0501 130 023
STØTFANGERFESTEKLIPS HVIT
43
52161-16010
0501 130 024
SPREDENAGLE SORT
44
53879-14010
0500 779 3
SKJERMFESTEKLIPS Ø4,2-4,8 SORT
24
62955-12010
0501 130 015
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR / HVIT
35
67771-12010
0500 770 6
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS HVIT
21
75395-33030
0501 130 017
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS ROSA M.PAKNING
37
75396-16010
0501 130 005
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
23
75396-30260
0501 130 018
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
38
75396-48020
0501 130 019
LISTEKLIPS SORT
39
75397-48020
0501 130 014
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS GUL M. PAKNING
34
75397-48030
0501 130 016
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS ORANGE
36
90189-04008
0500 773 7
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER SORT
17
90189-04011
0500 770 9
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER Ø2,9 HULL 7X7 NATUR
15
90189-04014
0500 771 0
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER Ø3,5 HULL 7X7 NATUR
14
90189-05013
0500 771 1
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER Ø4,2-4,8 HULL 9X9 NATUR
9
90189-06001
0500 788 026
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER Ø4,8 HULL 8,5X8,5 NATUR
13
90189-06005
0500 775 7
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEM. Ø4,2-4,8 HULL 8,5X8,5 NATUR
18
90189-06006
0500 775 8
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER Ø3,5 HULL 9X9 NATUR
10
90189-06010
0500 771 4
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER Ø4,2 HULL 9X9 NATUR
16
90189-06013
0500 774 7
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER Ø4,2-4,8 HULL 8,5X8,5
12
90189-06018
0500 776 0
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER Ø3,5 HULL 9X9 GUL
11
90189-06049
0500 778 5
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER Ø4,9-5,5 HULL 8X8 GUL
19
90189-06211
0501 130 003
INNSTIKKSMUTTER / SPREDEMUTTER HULL 9X9 SORT
20
90467-06017
0500 777 3
SPREDENAGLE M.SKRUE 6X12,5 HODE Ø15 SORT
26
90467-06150-CO
0501 130 011
SPREDENAGLE M.SKRUE PH-SPOR SORT
31
90467-06161-01
0500 771 6
PANELKLIPS 5X11 HODE Ø14 SORT
90467-07041
0501 130 010
SPREDENAGLE 7X13 HODE Ø15 SORT
30
90467-07066
0501 130 009
SPREDENAGLE 7X18 HODE Ø10,5 SORT
29
90467-07164
0501 129 003
SPREDENAGLE 6,5X9 HODE Ø20 SORT
27
90467-08011
0501 130 002
PANELKLIPS 5,5X11 HODE Ø12,8 SORT
8
90467-08030
0501 130 001
PANELKLIPS 5,5X10 HODE Ø14 SORT
2
90467-09004
0500 774 0
PANELKLIPS 7X15 HODE Ø30 SORT
6
90467-09064
0500 772 8
PANELKLIPS 6X11 HODE Ø14 SORT
4
90467-09069-01
0500 772 9
PANELKLIPS 6X15 HODE Ø14 SORT
1
90467-09084
0500 773 4
PANELKLIPS 7X14 HODE Ø15 SORT
5
90467-10015
0500 777 8
PANELKLIPS 6,7X15 HODE Ø18 SORT
90467-10161
0501 130 004
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS NATUR
22
90467-10183
0501 130 008
SPREDENAGLE 6,5X7 HODE Ø18 SORT
28
90467-11106
0501 130 013
INNVENDIG BEKLEDNINGSKLIPS GUL
33
90467-11117
0501 130 012
SPREDEMUTTER NATUR
32
90467-12074
0501 130 020
LISTEKLIPS / FENDERLISTKLIPS HVIT
40
90657-SAS-003
0501 130 006
SPREDENAGLE M.SKRUE 5X9 HODE Ø11 SORT
25
3
7
toyota
Sortert etter orIgInalnummer
89
VolVo
Størrelse 1:1
art. nr.
Original nr.
0500 141 42
0500 116 39
0500 111 82
0500 116 67
3923475
1268176
3104426
82660
948571
Bilde nr.
1
2
3
4
5
art. nr.
0500 124 28
0500 114 27
0501 101 646
947098
946418
949921
6
7
8
Original nr.
Bilde nr.
90
0501 103 035
VoLVo
art. nr.
original nr.
Betegnelse
Bilde nr.
0500 111 82
82660
FJÆRMUTTER Ø4,0 FORSINKET
4
0500 114 27
946418
PLATEMUTTER Ø6,3 FORSINKET
7
0500 116 39
3104426
INNV. BEKLEDNINGSKLAMMER /
PAPPKLAMMER METALL
3
0500 116 67
948571
PLATEMUTTER Ø4,2 FORSINKET
5
0500 124 28
947098
SPREDENAGLE 5X7 HODE Ø9 SORT
6
0500 141 42
1268176
SPREDENAGLE 6X14,5 HODE Ø16 SORT
2
0501 101 646
949921
PLATEMUTTER M6
8
0501 103 035
3923475
SPREDENAGLE 5,5X9,5 HODE Ø15 SORT
1
VolVo
Sortert etter artIKKelnummer
91
VoLVo
Sortert etter orIgInalnummer
original nr.
art. nr.
Betegnelse
1268176
0500 141 42
SPREDENAGLE 6X14,5 HODE Ø16 SORT
Bilde nr.
2
3104426
0500 116 39
INNV. BEKLEDNINGSKLAMMER /
PAPPKLAMMER METALL
3
3923475
0501 103 035
SPREDENAGLE 5,5X9,5 HODE Ø15 SORT
1
82660
0500 111 82
FJÆRMUTTER Ø4,0 FORSINKET
4
946418
0500 114 27
PLATEMUTTER Ø6,3 FORSINKET
7
947098
0500 124 28
SPREDENAGLE 5X7 HODE Ø9 SORT
6
948571
0500 116 67
PLATEMUTTER Ø4,2 FORSINKET
5
949921
0501 101 646
PLATEMUTTER M6
8
OR
O
92
Orsy 1 og 10:.
Kostnadsfritt lagersystem.........................94
ORSYmobil............................................98
Kurs og opplæring...............................100
ORSY
Orden og System
orSy setter små ting i system,
så du kan høste store fordeler
Fargekoder
Finn enkelt riktig bits
med fargekoder.
orden
Alltid varer
tilgjengelig, på
Byggeplass og
containere
rett sted.
Smådeler
orden og System
Würth­konsulenten
Din logistikkpartner
orSy­esken
orSymobil
har du tenkt på at ditt forbruk
av smådeler som plugger,
Enkelt å plukke varer fra
skruer, muttere, pakninger osv.,
esker med frontåpning.
gjerne utgjør mer en 50% av
ditt samlede lager, målt i antall,
men oftest mindre enn 5% målt
Bilinnredninger
i verdi?
til alle bilmerker
Stick’n go
reoler
Tilpasses ditt behov.
Optimal lagerstyring.
Etiketter kan klebes
på hylleforkant.
Du har også opplevd det. Midt i en travel hverdag, mangler du
spesielt for å sette de små tingene i system. Våre konsulenter
en liten skrue, pakning eller mutter. Etter mye leting skjønner du
hjelper deg med å planlegge og montere et reolsystem, som er
at det er tomt. Du får ikke gjort det arbeidet du hadde tenkt, og
”skreddersydd” for ditt behov.
du må i stedet ut å kjøpe varer. Tiden går, og fortjenesten din går
opp i røyk. Den som tok de siste skruene har glemt å bestille nye,
Reolene låner du av oss, uten ekstra kostnad. Du kan avtale
og du må kanskje jobbe overtid for å komme i mål. I verste fall
med din konsulent hvor ofte du vil ha oppfølging. Opp-
får du ikke gjort jobben innenfor den tiden du har lovt din kunde.
følgingen kan du få på faste dager, og konsulenten vil da
kunne sjekke alle dine hyller og skuffer for å se hvor det er
Hos Würth kjenner vi disse problemene. Våre konsulenter er
behov for etterfylling. Du får dine varer når du trenger dem.
profesjonelle folk som har inngående kjennskap til hvor viktig det
Dette er god logistikk og lønnsomhet satt i system.
er å ikke kaste bort tiden til en håndverker. Vårt ORSY-konsept
er utviklet for å spare tid for deg. ORSY-reolene er utviklet
Kostnadsfritt
lagersystem
lager på minimal plass
•
Skuffereol med låsbare skuffer
•
orden og oversikt
•
gjennomtenkt system
orSy 1
Lagersystemet.som.leveres,
monteres.og.lånes.kostnadsfritt!
•. Vi.avpasser.størrelsen.etter.ditt.behov/ønske
•. Vi.monterer.reolene
•. Vi.plasserer.alle.varene
•. Vi.merker.alle.hyllene.med.artikkelnummer
•. Vi.overtar.gjerne.oppfølgingen.slik.at.reolen.til.enhver.tid.
inneholder.de.avtalte.produktene
•. Systemet.er.beregnet.for.oppbevaring.av.Würth-produkter
du får
•. Dekket.ditt.behov.for.lagerreoler.-.kostnadsfritt
•. Total.oversikt
•. Fleksible.løsninger
•. Effektiv,.enkel.betjening
•. Alt.på.ett.sted
•. Alt.du.trenger.til.enhver.tid
•. Redusert.lagerhold/verdi
•. Enkel.fakturakontroll.-.alt.fra.én.leverandør
96
Denne katalogen viser kun et utvalg av våre produkter
lager­ og reolSyStemer
97
orSy 10
Fleksibel
Kan.monteres.på.vegger,.verktøytavler.eller.ORSY-system
Økonomisk
ORSY.10.gir.god.oversikt.og.er.plassbesparrende.
miljøvennlig
All.ORSY.10-emballasje.kan.resirkuleres.
Funksjonelt
Alle.ORSY.10-varer.kan.monteres.om.hverandre.slik.at.
arbeidsplassen.kan.tilrettelegges.for.den.enkelte.bruker.
Denne katalogen viser kun et utvalg av våre produkter
universalt
ORSY.10.leveres.til.følgende.produkter:
•.Auto-kabel
•.Bensinslanger
•.Varmekrympestrømper
•.Zebra.smergellerret
•.Pink.tørrslipelerret
•.Nylon-slipeduk
Orsymobil ­bilinnredning fra Würth
ORSYmobil Bilinnredning
Montering
fra Würth Norge AS
Monteringen foregår uten gjennomboring av bilens
karosseri. Innredningen monteres på vår 12 mm
M
­ ultiplex bunnplate som stabiliserer og holder
r­ eolene fast. I sideveggene blir det satt inn egne
m
­ uttere med store påsveisede skiver som hinder
­forflytning.
ORSYmobil er en av verdens største bilinnrednings­
produsenter. Systemet eies av Würth og selges i 40
”Würthe-land” i verden.
Tilbakemeldingene fra kundene er veldig gode, vi
skårer høyt på oppfølging og ­leveringsdyktighet.
Kvalitet og Sikkerhet
ORSYmobil er et høykvalitetssystem ­laget i­ ­aluminium
og stål. Produktene har lang levetid. ­ORSYmobil er
kollisjonstestet hos TüV og DEKRA med ­særdeles gode
resultater.
98
98
Vi har 28 profesjonelle monteringspartnere over hele
landet. Noen av samarbeids­partnerne er Handicare
og Autolink.
Leveringstid
For rask levering har vi alltid komplette ­reoler
t­ilgjengelig på vårt lager i Oslo. Andre ­produkter har
en leveringstid på to uker fra ­mottatt bestilling.
Denne katalogen viser kun et utvalg av våre produkter
KurS og oPPlærIng
Vi i Würth Norge AS gjennomfører produktopplæring og demonstrasjon etter avtale
med våre kunder. Opplæringen kan foregå på byggeplass eller i andre egnede
lokaler hos deg, i våre butikker lokalt eller på vårt hovedkontor. I tillegg til opplæring
på våre produkter, tilbyr vi også flere typer sikkerhetskurs.
FallSIKrIngSKurS
•. Gjennomgår.gjeldende.lover.og.forskrifter.
innenfor.dette.feltet
•. Demonstrasjon.av.diverse.utstyr.og.
.gjennomgang.av.ulike..forankringsmuligheter.
•. Evakueringsutstyr;.gjennomgang.og.praktisk.
øvelse.etter.avtale.
BranntetteKurS
(PaSSIV BrannSIKrIng)
•. Gjennomgår.lover,.regler.og.
.forskrifter
•. Hvilke.kriterier.må.innfris.for.å.
gjøre.en.godkjent.branntetting?
•. Produktgjennomgang.med.fokus.
på.enkle.og.praktiske.løsninger
100
KurS og KomPetanSe
101
FØrStehjelPSKurS
Würth.leverer.i.samarbeid.med.dyktige..instruktører..førstehjelpskurs.med.
fokus.på.kvalitets.opplæring,.gitt.av.fagfolk.innen..førstehjelp.og.akuttmedisin..
Våre.kurs.gir.deg.og.din..bedrift.den.nødvendige.HMS-.dokumentasjon...
Ta.kontakt.med.din.lokale.Würth-representant,.en.av.våre.butikker.eller.ring.
vårt.hovedkontor.for.mer..informasjon.eller.påmelding.til.kurs.
101
Kurs og kortavgift for registrering
i SFS (Sentralregisteret for
Sikkerhetsopplæring) vil bli
fakturert.
For prisinformasjon, kontakt din
• Kurs1:.Grunnleggende..innføring.i.første.hjelp..tilpasset.bransje,.ca.5.timer..
I.alle.våre..bransjekurs..ligger.Norsk..grunnkurs.i..første.hjelp..implementert.i.
kursene..
lokale representant eller mail oss
på [email protected].
Se også våre hjemmesider
• Kurs2:.Utvidet.førstehjelpskurs.etter.behov.
• Kurs3:.Bruk.av.hjertestarter..
(Be.om.spesifikk.info.om.dette.kurset)
rIKtIg og SIKKer BruK aV
luFt­ og eleKtroVerKtØy
underlagt doKumentert
SIKKerhetSoPPlærIng
•. Sikker.og.riktig.bruk.av.de.aller.
fleste...elektro-.og.luftverktøy..
•. Fokus.på.riktig.vedlikehold.
•. Valg.av.verneustyr.og.riktig.bruk.
av.dette
www.wuerth.no.
Spesialkurs
Vi tilbyr kurs for
•Bil
•Lastebil
•Landbruk
•Båt
•Camping
•Karosseri
102
SPSIalKurS BIl og eleKtro
BIl / laSteBIl / landBruK
• Elektro
• Digitalteknikk
• ABS – ESP
• Klimaanlegg AC
• Common Rail
• Diagnose
• Systemkurs
• Avgass
KaroSSerI
• Retteteknikker, tinn og bulkløft
• Plast sveis/liming
• Nye ståltyper
• Motstandssveis
• Mig lodding / Tig / Alu
• Ruteskift og steinsprut
• Polering
FrItId: Båt, CamPIng
• Elektro
• Tæring & korrosjon
• Varmeanlegg
• Digitalteknikk
• Systemkurs
• Common Rail
er noen av disse kursene
av interesse?
gå inn på vår hjemmeside for kursoversikt,
send oss en e­post, eller ta kontakt.
Würth norge aS
tlf: 46401500 • Faks: 46401501
e­post: [email protected]
Web: www.wuerth.no
103
Butikker: Gjelleråsen, Morteveien 12, 1481 Hagan, tlf. 46401500 • Oslo, Økern, Lørenveien 68, 0580 Oslo, tlf. 46401405
• Bærum, Rud, Baker Østbys vei 16, 1351 Rud, tlf. 46401423 • Ski, Kjeppestadveien 4, 1400 Ski, tlf. 46401417 • ­F redrikstad,
Rolfsøy, Dikeveien 34, 1661 Rolvsøy, tlf. 46401410 • Sarpsborg, Vestreveg 2, Lande, 1710 Sarpsborg, tlf. 46401428 • ­L illestrøm,
Depotgata 10, 2000 Lillestrøm, tlf. 46401418 • Jessheim, Energiveien 16, 2050 Jessheim, tlf. 46401425 • Hamar, Midtstranda,
2321 Hamar, tlf. 46401415 • Elverum, Svartbekkveien 1, 2411 Elverum, tlf. 46401433 ­­• Lillehammer, ­Hovemovn. 39, 2624 Lillehammer,
tlf. 46401403 • Gjøvik, Ringveien 11, 2815 Gjøvik, tlf. 46401412 • Larvik, Elveveien 138, 3271 Larvik, tlf. 46401431­• ­D rammen,
­Vebjørnsvei 5, 3400 Lier, tlf. 46401402 • Tønsberg, Half Wilh. allé 48, 3117 Tønsberg, tlf. 46401414 • ­H ønefoss, Hønengata
65, 3515 ­H ønefoss, tlf. 46401430 • Skien, Kjørbekkdalen 15 A, 3735 Skien, tlf. 46401408 • Sandnes, Jacob ­A skelandsv. 2,
4301 ­S andnes, tlf. 46401406 • Kristiansand, Kongsgård allé 53, 4632 Kristiansand, tlf. 46401413 • Bergen, Minde, Kanalveien 88,
5068 Bergen, tlf. 46401407 • Bergen, Åsane, ­L iamyrane 15, 5132 Nyborg, tlf. 46401426 • Haugesund, ­R ennesøygata 16,
­5 537 ­H augesund, tlf. 46401421 • Ålesund, Brusdalsveien 220, 6011 ­Å lesund, tlf. 46401411 • Molde, Fannestrand­v egen 72,
6416 Molde, tlf. 46401424 • Kristiansund, Verkstedveien 9, 6517 Kristiansund, tlf. 46401422 • Trondheim, Sorgenfriveien 16,
7037 ­Trondheim, tlf. 46401401 • Orkanger, Grønøraveien 19, 7301 ­Orkanger, tlf. 46401429 • Verdal, Neptunveien, 7650 Verdal, tlf. 46401420
• Steinkjer, Arve Skjeflos veg 2c, 7713 Steinkjer, tlf. 46401432 • Bodø, ­Tjeldberget 4, 8012 Bodø, tlf. 46401416 • Tromsø, Terminalgt. 68, Breivika,
9019 Tromsø, tlf. 46401409 • Mo i Rana, Søderlundmyra 14, 8622 Mo i Rana, tlf. 46401427
• Produksjon: Marketing/HF • Trykk: 07-gruppen, Oslo • 10 000/04-10 • Art. nr. 2997 833 • Forbehold om trykkfeil.
Würth Norge AS, Morteveien 12, 1481 Hagan. Telefon: 46 40 15 00. Faks: 46 40 15 01.
www.wuerth.no. E-post: [email protected]
Ordrekontor: Telefon 46 40 16 00. Faks: 46 40 16 01.