Faste uisolerte tak. Spesialkappet til treramme

Download Report

Transcript Faste uisolerte tak. Spesialkappet til treramme

Faste uisolerte tak. Spesialkappet til treramme
Kontroller alltid at du har fått med riktig antall artikler
før du begynner å montere.
Se innholdslisten på neste side.
OBS! Skruene er Torx-skruer.
Du trenger en T20 Torx-bit til skrutrekkeren din.
Takhelling minimum 4° = 70 mm/m.
Hvis du bor i et område der det ofte er
mye snø om vinteren, må du montere en
trebjelke på 45 x 45 mm eller en Santex
stagprofil mellom takstolene for å beskytte
taket mot belastningen fra snøen.
Takplatenes utseende kan være forskjellig
fra bildene i denne anvisningen.
Takskive 16 mm
Takskive 25 mm
Takskive 35 mm
Takskive 50 mm
Art. nr. 000566NO
Rev. 006, 1(6)
Innholdsliste
Kontroller alltid at du har fått med riktig antall artikler før du begynner å montere.
Antall artikler avhenger av hvor mange takseksjoner taket består av.
Inngående profiler
Antall profiler avhenger av antall takseksjoner.
Profil/List
1-delt
2-delt
3-delt
4-delt
Nedre skjøteprofil
2 stk
3 stk
4 stk
Profil/List
Endeprofil
osv
Øvre skjøteprofil
Antall
16 mm tak. 1 pose per takstol.
1 stk
Dryppkantprofil
2 stk
3 stk
4 stk
osv
2 stk
2 stk
2 stk
osv
Gavlprofil
Skrueposer
Artikkel / pose
Skrue m. skive 5,0 x 60 mm
Skrue 4,2x25 mm
1 stk
2 stk
3 stk
L=4500
19 stk
10 stk
L=6200
26 stk
14 stk
L=4500
19 stk
10 stk
L=6200
26 stk
14 stk
L=4500
19 stk
10 stk
L=6200
26 stk
14 stk
25 og 35 mm tak. 1 pose per takstol.
2 stk
Artikkel / pose
Skrue m. skive 5,0 x 80 mm
Skrue 4,2x25 mm
L=3500
15 stk
8 stk
50 mm tak. 1 pose per takstol.
Artikkel / pose
Skrue m. skive 5,0 x 95 mm
Skrue 4,2x25 mm
U-profil
L=3500
15 stk
8 stk
L=3500
15 stk
8 stk
osv
Annet
Artikkel
Aluminiumsteip
Antall
1 stk
Art. nr. 000566NO
Rev. 006, 2(6)
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Legg ut de nedre skjøteprofilene på alle takstoler
og skru dem fast med 4,2 x 25 skrue. Profilene skal
ligge helt opp mot husfasaden i bakkant, og stikke ut
60 mm i fremkant.
Hvis du bor i et område der du regelmessig får mye
snø, skal du ha minst en trebjelke 45 x 45 mm eller
Santex stagprofil montert mellom takstolene.
Dette for å beskytte taket mot tunge snølaster samt
for at avstanden mellom takstolene skal holdes.
Fjern beskyttelsesplasten fra begge sidene på
takplatene. Støvsug kanalene.
Skrue 4,2 x 25 mm
60mm
Stagprofilene (kjøpes som tilbehør) eller trebjelkene
må monteres i alle takseksjoner så høyt oppe og så
nær takskivene som mulig.
Teip takplatenes bakkant med aluminiumsteip.
OBS! Teip bare bakkanten, fremkanten skal ha
åpne kanaler.
Skru inn en skrue 120 mm fra henholdsvis fremkanten
og bakkanten og fordel deretter skruene med en avstand på ca. 500 mm. Det er ikke nødvendig å bore
på forhånd.
Art. nr. 000566NO
Rev. 006, 3(6)
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Monter U-profilen i fremkanten på takplatene. Fil
ned U-profilens dryppkant 20 mm på begge sider.
Takplatene kan ligge i hvilken som helst retning.
Plasser de øvre skjøteprofilene på taket og skru dem
fast med skrue 5,0x60/80/95mm med skive og gummitetning som vist på bildet nedenfor. Skruene må
ikke trekkes til så hardt at profilen bukter seg eller at
takskiven deformeres.
Skru ikke i de to nederste skruene.
De ytterste profilene skal ikke ha noen gummilist
på utsiden, ettersom de skal klemmes sammen
med gavlprofilene. Se bildet nedenfor. Gavlprofilen
skal stå i bunnen på den nedre skjøteprofilen og ha
samme lengde..
U-profil
Den øvre skjøteprofilen skal plasseres i rett hakk i
gavlprofilen slik at den ligger horisontalt. Bildet nedenfor viser montering av et 35 mm-tak. Gavlprofilen
ser annerledes ut ved 16 mm- eller 50 mm-tak.
Fil her
Gavlprofil
m
m
20
Legg i takplatene i takseksjonen. Platene skal ligge
jevnt med den nedre skjøteprofilen i bakkant.
I fremkant kommer det nå til å skille ca.
5-10 mm på lengden. Dryppkanten på
U-profilen skal vende ned.
OBS! Takskivene tåler ikke at man går på dem.
Tips!
Kapp gjerne gavlprofilen i samme vinkel som taket
i overkant. Hvis du har et reisverk med innbygd takrenne, kan du skråkappe gavlprofilen også i fremkant
for å få et penere utseende.
Art. nr. 000566NO
Rev. 006, 4(6)
Trinn 7
Trinn 8
Trinn 9
Før dryppkantprofilen inn i sporet på gavlprofilen og
trykk den fast. Ved montering mot husvegg trengs
det ingen dryppkantprofil.
Bearbeid begge endene på frontprofilen som vist
på bildene nedenfor. Bruk en metallsag eller en fil.
Skru fast alle de gjenstående skruene, den nederste gjennom både den øvre skjøteprofilen og
endeprofilen.
7m
m
Skrue med skive
og gummitetning
5,0x60/80/95mm
25
m
m
Dryppkantprofil
Skrue
4,2x25 mm
<
Sett frontprofilen på plass (under de øvre skjøteprofilene) og bor med et 3,5 mm-bor i alle hullene
som finnes.
Bor i
hullene
Bor 3,5 mm
Gavlprofil
Dryppkantprofil
Art. nr. 000566NO
Rev. 006, 5(6)
Trinn 10
Sammenføyning mot husfasade.
La en blikkenslager utføre jobben med å lage
sammenføyningen mot den eksisterende fasaden.
Vi gratulerer med ditt valg av Santex og
håper at du skal få oppleve mange deilige
stunder i din nye hagestue.
Hvis du har kommentarer til produktet
eller denne monteringsanvisningen,
er du velkommen til å ta kontakt.
Vi er takknemlige for all informasjon.
TIPS! Jo lengre platen stikker ut over taket på
hagestuen, desto mindre blir risikoen for lekkasje.
Santex System AB
Box 513
SE-301 80 Halmstad
Faks: +46 (0)35-125023
E-post: [email protected]
Art. nr. 000566NO
Rev. 006, 6(6)