Faste Tak kombinert med Skyvbart Tak

Download Report

Transcript Faste Tak kombinert med Skyvbart Tak

Faste Tak kombinert med Skyvbart Tak
Kontroller alltid at du har fått med riktig antall
artikler før du begynner monteringen.
Se inventarliste på neste side.
OBS! Skruene er Torx-skruer.
Du trenger en T20 Torx-bit til din skrutrekker.
Takhelling min 6° = 105 mm/m.
Takhelling maks 12° = 210 mm/m.
Hvis du bor i et område der det pleier å
komme mye snø, skal trelekte 45 x 45 mm
eller Santex stagprofil være montert
mellom takstolene for å beskytte taket
mot tung snølast.
Takplatenes utseende kan være forskjellig
fra bildene i denne anvisningen.
Takplate 16 mm
Art. nr. 000702NO
Rev. 005, 1(8)
Inventar
Kontroller alltid at du har fått med riktig antall artikler før du begynner monteringen.
Antall artikler avhenger av hvor mange takfaget er oppbygd av og hvor mange av
takfagene som er skyvbare og faste.
Inngående profiler
Tilbehørsposer
Antall profiler avhengig av antall takfag.
Artikkel
Nedre skjøtprofil
Antall profiler per fast takfag
1-delt
2-delt
3-delt
4-delt
2 stk
3 stk
4 stk
osv.
2 stk
3 stk
Antall profiler per skyvbart takfag
1 stk
Antall
4 stk
1 stk
lang
Antall ved synlig/innebygd takrenne
Artikkel
Endeprofil
1 stk
Synlig
Innebygd
1 stk
lang
1 stk
lang
3 stk
kort
6 stk
kort
2 stk
2 stk
6 stk
6 stk
Gavlprofil
2 stk
kort
Stagprofil
1 stk
osv.
2 stk
Børstelisteprofil
Antall
Aluminiumstape
Øvre skjøtprofil
Artikkel
Sporprofil
Artikkel
U-profil
Tetningspute
1 pose/skyvbart takfag.
Artikkel/pose
Skrue 4,2 x 13mm
Skrue m/brikke 4,2 x 13mm
Skrue 4,2 x 25mm
Skrue 4,2 x 65mm
Brikke med gummi
Spennhake
Dekkbrikke plast
Cellegummilist 28 x 3
Antall
2 stk
24 stk
14 stk
3 stk
8 stk
3 stk
2 stk
1 stk
1 pose/fast takfag.
Artikkel
Skrue 4,2 x 65mm
Antall
3 stk
1 pose/takstol
Artikkel
L=3500
Skrue m/brikke 5,0 x 60mm 14 stk
Skrue 4,2 x 25mm
8 stk
L=4500
18 stk
10 stk
Art. nr. 000702NO
L=6200
25 stk
14 stk
Rev. 005, 2(8)
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Legg ut de nedre skjøtprofilene på alle takstoler, og
skru dem fast med 4,2 x 25-skruer. Profilene skal
ligge helt bak mot husfasaden, og stikke ut 100 mm
foran takstolen.
Kapp trelekte 25 x 42 til samme lengde som mellomrommet mellom skjøtprofilene i de takfagene som
skal ha skyvbart tak.
Bor tre hull med diameter 4,5 mm i den brede siden,
og skru deretter på lekten mellom takfagene i det
takfaget som skal ha skyvetak.
Sporprofilen er kappet i vinkel på den siden skal
vende opp mot fasaden. Skyv profilen så langt opp
som mulig. Monter en profil til høyre og en til venstre.
Bare den høyre vises på bildet under.
Skrue 4,2x65 mm
Skrue 4,2x25 mm
Sporprofil
Skrue 4,2 x 25 mm
Monter spennhake på konstruksjonens bakre
bærebjelke. Begynn med å lime cellegummilisten rundt hjørnet på bjelken. Skru deretter fast
spennhakene 30 mm inn på bjelken med skrue 4,2
x 25 mm og 2 stk skiver med gummi 12 x 5 mm. 3
spennhaker per skyvetakfag.
30mm
>
Skrue 4,2x25 mm
Skru fast sporprofilen i takstolen med en skrue.
Bor 4,5 mm. Bruk skrue 4,2x25 mm.
Spennhake
>
Skiver
12x5 mm
100mm
Cellegummilist
28 x 3 mm
Art. nr. 000702NO
Rev. 005, 3(8)
Trinn 4
Før inn skyvetakdelen på sporet, og plasser taket
omtrent i midten av takfaget. Se etiketter på
takplatene for å finne ut hva som er opp og ned.
Trinn 5
Trinn 6
Bor hull med diameter 3 mm gjennom både den
faste takplaten og sporprofilen. Bor i markeringen i
profilen. Avstand ca. 300 mm. Bor deretter hull med
diameter 4,5 mm, kun gjennom takdelen.
Skru fast takplaten med skrue
med skive 4,2x13 mm.
Kapp trelekte 42 x 42 til de takfagene som bare skal
ha fast tak. Trelekten skal ligge oppå den fremre
bærebjelken, og lengden skal være i henhold til
følgende alternativ:
Mot yttertakstol:Lekten skal ligge an mot yttertakstolen.
>
Skyv opp den faste skyvetakdelen under spennhaken, og legg takdelen på plass. Kontroller at
platen overlapper den bevegelige skyvetakdelen,
og at stopperne på takdelene griper inn i hverandre
i stengt posisjon. TIPS! Løft opp takplaten i forkant
når du skyver den opp. Ellers kan det være litt tregt.
Spennhake
Fast skyvetakdel
Mot sporprofil: Lekten skal ligge an mot sporprofilens rygg.
>
Tilpass og monter dekkbrikken på den faste skyvetakdelen slik at den slutter så tett som mulig mot
sporprofilen. Bruk sag eller fil og juster størrelse og
form for at det skal bli så lite mellomrom som mulig.
Skru fast hver brikke med en 4,2 x 13 mm skrue.
>
Under skjøt mellom to
faste takfag:
Lekten skal slutte midt under den nedre skjøtprofilen.
Art. nr. 000702NO
Rev. 005, 4(8)
Trinn 7
Trinn 8
Trinn 9
Bor tre hull med diameter 4,5 mm i lekten, og
skru den deretter fast med skrue 4,2 x 65 mm.
Gjør det samme i alle takfag med fast tak.
Fjern beskyttelsesplasten fra begge sider av
takplatene. Støvsug kanalene.
Monter U-profilen i fremkanten på takplatene. Fil
ned U-profilens dryppkant 20 mm på begge sider.
U-profil
Fil her
m
m
20
Tape takplatenes bakkant med aluminiumstape.
OBS! Tape kun bakkanten, forkanten skal ha
åpne kanaler.
Legg i takplatene i takseksjonen. Platene skal ligge
jevnt med den nedre skjøteprofilen i bakkant.
I fremkant kommer det nå til å skille ca.
5-10 mm på lengden. Dryppkanten på
U-profilen skal vende ned.
Art. nr. 000702NO
Rev. 005, 5(8)
Trinn 10
Trinn 11
Trinn 12
Plasser de øvre skjøteprofilene på taket og skru
dem fast med skrue 5,0 x 60 mm med skive og
gummitetning. Ikke skru inn de to nederste skruene.
OBS! De ytterste profilene skal ikke ha noen
gummilist på utsiden, de skal klemmes sammen
med gavlprofilene. Se bilde nedenfor.
Plasser to tetningsputer 50 x 50 i skjøt mellom to
skyvetakfag. Trykk den inn helt bak mot takstolen,
slik at forkanten ligger jevnt med den fremre
bærebjelken.
Hvis du ikke har to skyvetakfag ved siden av
hverandre, brukes ikke tetningsputene.
Børstelistprofil under og ved siden av skyvetakfag:
Bor hull med diameter 4,5 mm i profilen og skru
deretter med skrue 4,2 x 25 mm. Begynn med en av
de korte profilene som skal sitte på siden. Børstelisten skal være plassert så nær under sporprofilen
som mulig.
Øvre
skjøtprofiler
Gavlprofil
Børstelist
Børstelisteprofil
Før dryppkantprofilen inn i sporet på gavlprofilen og
trykk den fast. Ved montering mot husvegg trengs
det ingen dryppkantprofil.
Tetningsputer
Fortsett deretter med den nedre børstelistprofilen,
og avslutt med den andre korte profilen. I skjøt
mellom to skyvetakfag får de korte børstelisteprofilene ligger på hverandre. Se bilde i Trinn 13.
Dryppkantprofil
30mm
>
<
ca 250mm
>
Art. nr. 000702NO
Rev. 005, 6(8)
Trinn 13
Trinn 14
Trinn 15
Ved konstruksjon med innebygd takrenne.
Ved konstruksjon med synlig takrenne.
Sett endeprofilen på plass (under de øvre skjøteprofilene) og bor med 3,5 mm-bor i alle hullene som
finnes.
Kort endeprofil i alle skjøter. Festing i
henhold til
Trinn 15.
Kort endeprofil i alle skjøter mellom
skyvetakfag (se første bilde i Trinn 13)
og lang endeprofil foran takfag med
fast tak. Tilpass lengden på profilen
slik at den passer til ditt tak.
OBS! Det skal ikke monteres noen
endeprofil foran skyvetakene. Festing
i henhold til Trinn 15.
Bor 3,5 mm
Lang endeprofil
Ved skjøt i ytterkant av taket skal enden av endeprofilen bearbeides som vist på bildet under. Bruk en
metallsag og/eller en fil for å kappe av den ytterste
“fliken”.
Ved fast tak i ytterkant av taket skal enden av endeprofilen bearbeides som vist på bildet under.
Bruk en metallsag eller en fil.
m
14m
25
mm
Kapp av
Skru fast alle de gjenstående skruene, den nederste
gjennom både den øvre skjøteprofilen og endeprofilen.
Skrue med skive og
gummitetning
5,0 x 60 mm
Skrue
4,2 x 25 mm
Art. nr. 000702NO
Rev. 005, 7(8)
Trinn 16
Trinn 17
Stagprofiler
Skru opp medfølgende stagprofiler midt under
takskjøten i de takfag som har skyvetak. Bruk skrue
4,2 x 25 mm. Stagprofilen skal sitte så høyt opp
som mulig uten at den skraper mot taket.
Tilkobling til husfasade.
Bruk en blikkenslager for å lage tilkoblingen mot
eksisterende fasade.
OBS! Det må tettes under platene, ellers kan det
oppstå lekkasjer.
Vi gratulerer med ditt valg av Santex og
håper at du skal få oppleve mange deilige
stunder i din nye hagestue.
Skrue 4,2 x 25 mm
Hvis du har kommentarer til produktet
eller denne monteringsanvisningen,
er du velkommen til å ta kontakt.
Vi er takknemlige for all informasjon.
Hvis du bor i et område der det pleier å komme mye
snø, skal trelekte 45 x 45 mm eller Santex stagprofil
være montert mellom takstolene for å beskytte taket
mot tung snølast. Santex stagprofil kan bestilles
som tilbehør.
TIPS! Jo lengre platen dekker over hagestuens tak,
jo mindre blir risikoen for lekkasje.
Santex System AB
Box 513
SE-301 80 Halmstad
Faks: +46 (0)35-125023
E-post: [email protected]
Stagprofilene eller trelektene skal monteres så høyt
oppe og så nær takplatene som mulig.
Art. nr. 000702NO
Rev. 005, 8(8)