Kanalplast 16 MWx

Download Report

Transcript Kanalplast 16 MWx

Kanalplast 16 MW
Monteringsanvisning
1050 mm
Kanalplasttak monteres på takstoler. Ved stor snøbelastning settes det tverregler på samme
nivå som takstolene. Platebredden for 16MW, 1050 mm krever c/c mål for takstoler på 1070mm.
Tverregler brukes ved store snømengder ved platelengder fra 2,5m.
Platelengde 2,5 m.
c/c mål takstoler 1070 mm.
Regelavstand:
2200 mm
Aluminiumprofiler
Tilbehør
Gummilist, brukes med sprosser
Distansekloss plasseres i sprossens midtspor, 2-3 sprosser
Sprosser for skjøting av plater som som gavl. Brukes med gummilist der platen ligger.
Festes med 60mm skrue.
Kantprofil, festes på platens fremre kant over antistøv-tape.
Gavlprofil, brukes I ytterkant der ingen plater monteres. Brukes som på bildet med
utstikkende del oppover.
Skrue 60mm og 19mm for festing av sprosser og vinkel.
Antistøvtape for tetting av nedre plater.
Vinkel
Aluminiumstape for tetting av de øvre platene.
Silikontube
Alubutylbånd, for tetting mellom veggbeslag og kanalplasttak.
Kanalplast 16 MW
Monteringsanvisning
•
•
•
•
•
Legg sprossene direkte på takstolene.
La profilene stikke ut 50-60mm for å treffe rett i takrennen.
La det være 20mm mellomrom fra veggen for å fange opp temperaturbevegelser.
Hold profilene parvis c/c 300mm og fest gummilister.
Monter nedre profil midt på takstolen, fest med skrue 19 x 4,2. Vær nøye med å få listen
rett mot takstolen.
• Dra av beskyttelsestapen i plateendene samtidig som du løsner en del av
beskyttelsesfolien.
• Beskyttelsesfolie med tekst markerer platens overside.
•
•
•
•
•
Tape aluminiumstapen over platens øvre kant/ende, og filtertapen over platens nedre kant
Fest endeprofilen over filtertapen i nedre kant
Tett med silikon på oversiden mellom plate og endeprofil
Legg opp den ferdige platen i det første laget.
Fest en distansekloss i profilen under for å styre og gjøre montering av den øvre platen
lettere.
• Monter den øvre profilen og skru fast med 60mm skrue.
• Legg opp neste plate osv
• Til slutt dras beskyttelsesfolien av.
Kanalplast 16 MW
Monteringsanvisning
•
•
•
•
•
I gavlen brukes gavlprofil som på bildet.
Ingen gummilister brukes ytterst.
Bor i forkant med 3,5mm bor.
Skru fast vinkelen for å tette for sprossens åpne framende.
Bruk skrue 19mm.