Skyvebare partier

Download Report

Transcript Skyvebare partier

Monteringsanvisninger
Santex E-line
Karmytterbredde/-høyde = hullmål i rammen
Toleranse bredde:
+5 –5 mm
Toleranse høyde:
+7 –7 mm
Skyvbare partier.
Kontroller alltid at du har fått med riktig antall artikler før du
begynner å montere. Se innholdslisten på neste side.
OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20
Torx-bit til skrutrekkeren din.
<
Speilvendte partier.
Justerkapp her
<
Rettvendte partier. Justerkapp her
X = Dreneringshull
Utside speilvendte partier
Karmytterhøyde
Karmytterhøyde
Parti 3
<
Parti 2
<
<
Parti 1
<
Utside rettvendte partier
<
Karmytterbredde
> <
Karmytterbredde
Art. nr. 000657NO
>
Rev. 011, 1(9)
Innholdsliste
Kontroller alltid at du har fått med riktig antall artikler før du begynner å montere.
Antall artikler avhenger av om åpningen skal være 2-, 3-, eller 4-delt samt om du har låsbare
dører eller ikke.
Inngående profiler
Sikkerhetsklosspakke
Handtakspose
Antall profiler per åpning.
1 stk. per åpning.
1 stk. eller 2 stk. per åpning.
Profil
U-profil
2-delt
3-delt
4-delt
2 stk
2 stk
2 stk
1 stk
1 stk
1 stk
Øvre sporprofil
Undre sporprofil
1 stk
1 stk
1 stk
Artikkel / pose
Styrekloss – øvre
Styrekloss – under
Børstelist 3,5x46mm
Børstelist 9x28mm
Børstelist 16,5x28mm
Hatt (tre ulike farger)
Endetetning (cellegummi)
Gummipropp
Skrue m. gummi 4,2x38
Skrue 4,2x38
Skrue 4,2x25
Skrue 4,2x25 (forsenket)
Skrue 3,5x13
Skive
2-delt
4 stk
4 stk
4 stk
4 stk
2 stk
0 stk
2 stk
10 stk
9 stk
8 stk
9 stk
0 stk
32 stk
0 stk
3-delt
6 stk
6 stk
8 stk
8 stk
4 stk
0 stk
2 stk
10 stk
26 stk
8 stk
13 stk
0 stk
48 stk
0 stk
4-delt
8 stk
8 stk
12 stk
12 stk
6 stk
30 stk
2 stk
10 stk
34 stk
8 stk
17 stk
10 stk
34 stk
10 stk
Artikkel
Håndtak
Feste profil
Plugg
Skrue 3,5x9,5
Antall
2 stk
2 stk
4 stk
4 stk
Låspose
Tilbehør. 1 stk. per lås.
Artikkel
Låseanordning
Låseblikk
Boremal
Antall
1 stk
1 stk
1 stk
Annet
Mengde per åpning.
Artikkel
O-list
Lengde
Avhengig av bredde
Art. nr. 000657NO
Rev. 011, 2(9)
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Skrue med
gummitetning
4,2x38 mm
Bor 4,5 mm
Ca. 400 mm
90 mm
fra
Bor 4,5 mm
stolpen
Ca. 40
0 mm
4,2x25 mm
O-list
Kapp øvre sporprofil ved behov.
Lengde = karmytterbredde.
90 mm fra stolpen
Endetetning
Kontroller at underlaget er plant og i vater, samt at stolper og
fasade er i lodd.
Når selvlagde rammer:
Sett i den nedre sporet de profil endestykker (cellegummi plater).
1. i hver side.
På Santex ramme:
Endeavslutninger er integrert i rammen (montere ikke svart
skumgummi ark).
Monter O-listen på undersiden av sporprofilen.
Se bildet for rettvendt og speilvendt åpning på den første siden
for å sikre at du monterer riktig sporprofil i riktig åpning. Før
sporprofilen mot den ene endetetningen, bøy profilen noe og
trykk ned den andre enden. Kontroller at profilen er i vater på
både lengden og bredden. Hvis ikke, justerer du med mellomleggsskiver. Bor og skru fast profilen.
Profilen monteres i lodd med den
undre sporprofilen. Midten på
kulen i den undre sporprofilen
skal være rett under midten på det
øvre sporet. Se bildet.
Utside
12mm
12
mm
< >
Hvis grunnen fortsetter
utenfor rommet, skal det være en
nivåforskjell.
TIPS!
Stryk såpevann på O-listen og i
sporet og trykk inn listen.
Utside
Art. nr. 000657NO
Rev. 011, 3(9)
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
For plassering av partiene, se etiketten på partienes glass. Der
angis åpningens karmytterbredde og karmytterhøyde samt partienes innbyrdes plassering: 1, 2, 3, 4 regnet
fra venstre mot høyre sett utenfra. Sett partiene på plass. Begynn
med partiet på det innerste sporet. Etiketten skal vende ut.
Trekk fra hverandre og sentrer alle dører i åpningen. Lag et
merke på den øvre sporprofilen rett over den opphøyde delen av
sideprofilen. Se bildet. Motstående dør må merkes på den andre
siden av sporprofilen. Gjør det på samme måte overalt der du
har en skjøt mellom to dører.
Gå frem på samme måte på den undre sporprofilen.
Her skal du bruke børstelist 9 x 28 mm.
>
OBS!
Hvis du har kjøpt standardpartier,
er partiene ikke nummererte.
Hvis alle dører har
samme bredde, kan de
plasseres hvor som helst.
Ved ulike bredder i en
rettvendt åpning skal de
mindre dørene plasseres
til venstre (sett utenfra).
Hvis åpningen er
speilvendt, plasseres de
mindre dørene til høyre
(sett utenfra).
>
UTSIDE
Sideprofil dør
Øvre sporprofil
Overprofil dør
I en 2-delt åpning skal det ytterste sporet ha
to børstelister.
I en 3-delt åpning skal de to ytterste sporene ha to børstelister
hver.
Sideprofil dør
Lim inn en børstelist (9 x 28 mm eller 16,5 x 28 mm) inne i
sporene ved merkene som du har laget. Velg riktig høyde på
børstelisten slik at børsten når ned til dørens overprofil. I en
2-delt åpning skal det innerste sporet ha to børstelister.
I en 3-delt åpning skal de to
innerste sporene ha to børstelister hver.
Ytre
Børstelist
Børstelist
9x28 mm
spor
Børstelist
Rettvendt eller speilvendt?
Se bildet på forsiden av
denne monteringsanvisningen.
Undre
sporprofil
Underprofil dør
OBS! Det ytre sporet skal
aldri ha noen børstelister.
Indre spor
OBS!
Det indre sporet skal aldri ha noen børstelister.
Art. nr. 000657NO
Rev. 011, 4(9)
Trinn 8
Trinn 7
Smekk på plass styreklossene på de øvre og undre sporprofilene,
og før deretter inn børstelisten i sporet på styreklossens side. Klossene
som sitter på partier som stenger inn mot stolpe/vegg, skal ikke ha
børstelist.
Øvre
styrekloss
Montering U-profil (og eventuell L-profil)
Monter O-listen på baksiden av U-profilene. Bruk såpevann ved
behov. O-listen skal være like lang som U-profilen. Plasser ut
U-profilene som vist nedenfor.
O-list
Innside
Skru deretter opp L-profilen på stolpen
Plasthatt
Stor rundning
Skrue
4,2x25 mm
Plastskive
Rettvendt åpning (RV)
Børstelist
3,5x59 mm
3,5x9,5 mm
Utside
Stor rundning
Innside
Undre
styrekloss
Speilvendt åpning (SPV)
Skru deretter fast styreklossen på partiene med skrue 3,5 x 13
mm.
Utside
4-delt åpning
Begynn med å bore 4 stk. hull midt i L-profilen. 100 mm fra hver ende og deretter jevnt
fordelt langs profilen.
ca 600 mm
100 mm
Hold U-profilene på plass med den lange utstansningen vendt
opp. Trykk ned profilen så langt som mulig.
U-profilen skal hvile mot den undre sporprofilen. Bor deretter
med et 3,5 mm-bor gjennom både L-profilen og U-profilen.
Stor rundning
Bor 3,5 mm
Bor
4,5 mm
Bor midt overfor de andre
skruene som du nettopp har
skrudd på plass.
Art. nr. 000657NO
Rev. 011, 5(9)
Løft bort U-profilen og bor
med et 4,5 mm-bor i de
allerede borede hullene
i L-profilen.
Trinn 10
Bor 4,5 mm
Gummipropp
Skruva sedan fast U-profilen på
L-profilen. Gängan på skruven
ska gå fritt genom L-profilen och
dra i U-ptofilen.
Plasthatt
Skrue
4,2x25 mm
Skyvelås (standardpartier).
Hvis du har skyvedører med standardmål og
skyvelås som tilbehør, må du tilpasse dørene som
beskrevet nedenfor.
Hvis du har dører med spesialmål, er dette allerede
gjort på fabrikken og du kan gå videre til trinn 11.
Mål herfra
Lag et merke
965 mm opp på
sideprofilen på
de dørene som
skal låses fast
med skyvelåsen.
Hvis det er vinduer, skal merket være 315 mm opp
på profilen. Mål fra skjøten mellom styreklossen og
profilen.
Plastskive
2- og 3-delt åpning
Ved 2- og 3-delt åpning monteres U-profilen direkte
på stolpen. Monter U-profilene med den lange
utstansningen vendt opp. Trykk ned profilen så langt
som mulig. U-profilen skal hvile mot den undre
sporprofilen.
Skrue
4,2x38 mm
<
Trinn 9
Monter gummiproppene i de eksisterende
skruehullene.
Gummipropp
Lim fast den
gjennomsiktige
og selvklebende
boreanvisningen slik
at streken (markert
med en pil) kommer
rett ovenfor merket
som du nettopp har
laget.
Art. nr. 000657NO
Rev. 011, 6(9)
Bor først fire hull med 3 mm
bor midt i de markerte sirklene. Bor deretter ytterligere
en gang med 8 mm bor.
Trinn 11
Trinn 12
Skyvelås (alle partier).
Lim fast låseblikkene over
alle hull i sideprofilene på de dørene
som skyvelåsen skal låse fast.
Faste håndtak
Håndtakene skal monteres på begge de ytre partiene som
låses i U-profilene. Først monteres innfestningsprofilen.
Låseblikk
Bor 3 mm
Bor 8 mm
Fil bort taggene slik at det
dannes et stort hull med
rette kanter i stedet for fire
små hull. Deretter fjerner
du boremalen.
Monter låseanordningen i U-profilens lås. For
å komme til låseskruen
(5 mm sekskantskrue)
må dekselet nedenfor
den grønne prikken tas
bort. Juster låseanordningens posisjon
gjennom å skru
på sekskantskruen.
Det skal ikke være noe
glip i dørene når det
er låst på begge sider i
åpningen.
Høyde for plassering:
For dør med 300 mm håndtak: Mål fra partiets
underside 887 mm (± 5mm) opp til innfestningsprofilens
underside.
For dør med full lendes håndtak: Mål fra partiets
underside 87 mm (± 5mm) opp til innfestningsprofilens
underside.
For vinduer med 300 mm håndtak*: Mål fra partiets
underside 87 mm (± 5mm) opp til innfestningsprofilens
underside.
Deksel
Låseanordning
For vinduer med full lengdes håndtak: Mål fra
partiets underside 87 mm (± 5mm) opp til innfestningsprofilens underside.
* Dette tiltaket justerer bare med håndtakene på dørene
til høyden på brystning / vegg er nøyaktig 800 mm. På en
annen høyde på rekkverk / vegg, plasseres håndtaket på
døren og vinduspartiet etter eget skjønn.
Art. nr. 000657NO
Rev. 011, 7(9)
Faste håndtak.
Plassering sideveis: Monter innfestningsprofilen 4 mm fra den
runde delen på sideprofilen, respektive fra sportet på motsatt
side (4 mm er omtrent bladets bredde på en tommestokk). Bor
hull med 3 mm bor i dørens sideprofil, gjennom de ferdige hullene i innfestningsprofilen. Skru fast med 3,5x9,5 mm skrue.
Trinn 13
Trinn 14
Faste håndtak.
Monter endelokket i håndtaksprofilen. Endelokket har to ulike
utførelser. Til hvert håndtak benyttes en av hver variant, en oppe
og en nede.
Faste håndtak.
Monter håndtaksprofilen med de monterte endelokkene på innfestningsprofilen. Sett første håndtaksprofil over den ene kanten
på innfestningsprofilen (1). Vær nøye med å justere/sentrere
den i høyderetning og trykk deretter fast håndtaksprofilen ved å
presee den sideveis (2) over den andre kanten.
1.
Skru 3,5x9,5mm
Bor 3mm
4 mm
2.
4 mm
Art. nr. 000657NO
Rev. 011, 8(9)
Trinn 15
Trinn 16
Standardpartier.
Hvis du har fått levert partier med standardmål, er det formontert oppfangingslister på en del partier som ikke skal ha det.
Se over alle partier som slutter mot stolpene. Hvis det sitter en
oppfangingslist på den siden av partiet som går inn i U-profilen, må du fjerne den listen. Oppfangingslister som sitter
i midtpartier, skal ikke fjernes. Tips! Bruk en tang til å trekke av
listen hvis den sitter godt fast.
Tilbehør gulvlist.
Juster gulvlistens lengde etter behov. Påfør en tynn silikonstreng i profilens spor og trykk deretter på plass listen mot
sporprofilen på gulvet.
Oppfangingslist som ikke
skal fjernes
<
Silikon
Anbefalt maks. høyde på innvendig gulv er 28 mm. Avstanden
mellom gulv og gulvlist bør være
ca. 20 mm for beste passform, særlig hvis gulvet
er 25 mm eller høyere.
Vi gratulerer med ditt valg av Santex og håper at
du skal få oppleve mange deilige stunder i din nye
hagestue.
Hvis du har kommentarer til produktet
eller denne monteringsanvisningen,
er du velkommen til å ta kontakt.
Vi er takknemlige for all informasjon.
Fjern oppfangingslist
Fjern oppfangingslist
U-profil
Santex System AB
Box 513
SE-301 80 Halmstad
Faks: +46 (0)35-125023
E-post: [email protected]
Sideprofil på ytterparti
Art. nr. 000657NO
Rev. 011 9(9)